Followers

Google+ Followers

torsdag 17 oktober 2013

15.10.2013


Sheldan Nidle

15.10.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


13 Etznab, 1 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tillbaka med goda nyheter! Det mörkas sista trogna hantlangare befinner sig nu i ett speciellt toppmöte med Ljusets anhängare. De arroganta och en gång så allsmäktiga förhandlar om de slutgiltiga villkoren för sin globala kapitulation. Den mörka kabalen har redan berövats det mesta av sin rikedom och Ljuset kommer att omvandla deras gamla regimer. De avtal som uppnås under toppmötet kommer att leda till en slutgiltig tidtabell för skapandet av en ny värld – en värld som är fri, välmående och som tillåter varje person att vara verkligt suverän. Överenskommelserna kommer även att i detalj redogöra för hur ledarna för de nuvarande "de facto" -regeringarna kommer att avgå. Den nya ledningen kommer att sätta igång en rad speciella rättsliga processer för att förklara varför olika händelser i det förflutna skedde och hur andra händelser skapat en ny verklighet för mänskligheten. Detta kommer att hjälpa er att bättre förstå orsakerna bakom dagens händelser.

Den nya ledningen kommer att avslöja UFO-mörkläggningen, och det kommer att bli en fullständig förändring i hur mänskligheten ser på universum. Vid den punkten kan invånarna i Agartha och vi visa oss och vända oss till folkmassan. Tillkännagivanden kommer kraftigt att förändra era ekonomiska framtidsutsikter och er syn på den här världen och på mänskligheten. Plötsligt kommer ni att njuta av en stor "fröjdetid" och inse att en helt ny gren av mänskligheten har lagts till er verklighet. Ni kommer att finna att ni är en del av en stor folkvandring ut över rymden vilket tidigare dolts för er. Även om det kanske chockar er, kommer de Uppstigna Mästarna att ge er ett antal speciella lektioner, så att ni kan förstå hur er forntida historia och filosofi förändrades av det mörka för att kontrollera och manipulera er. Vår del i detta är att stödja dem som kommer att göra dessa stora förändringar möjliga.

Er värld placeras i en kokong av de traditionella medierna, vilka har förmågan att väva nät av osanningar som kan synas verkliga. Det mörka har länge använt sig av de här metoderna för att kontrollera er, men en stor förändring är på gång. Det mörka kan inte längre hålla igång sin verksamhet. Dess makt glider dem ur händerna allteftersom det förlorar full äganderätt över ett antal finansiella instrument som utgjort grunden för dess makt. Dessa förluster har ökat dagligen och det mörka tvingades till slut att bokstavligen idka byteshandel för sina liv. Som vi sagt tidigare fastställer förhandlingar villkoren för deras kapitulation, och en välvillig militär kommer att hjälpa våra allierade att genomdriva avtalen. Det lagliga systemet innehåller även dem som verkligen har hjälpt till i denna mycket osannolika förändring, och vi är glada över att se detta. Dessa förändringar är bara den formella starten på en process som inom kort kommer att ta er till fullt medvetande. De som kommer att ha makten i detta nya styre är redo och befinner sig på en säker plats.

Invånarna i Agartha arbetar för att se till att våra allierade till fullo förstår hur detta maktskifte skall ske. I själva verket håller vi på att upphäva det som så tragiskt inträffade när ni gled in i begränsat medvetande. I denna heliga stund kommer ni att återta allt som ni har förlorat. Eftersom den här operationen är komplicerad måste vi exakt följa Himlens dekret i dessa kritiska frågor! De Uppstigna Mästarna har varit mycket hjälpsamma med att ge oss den visdom som krävs för att göra detta på rätt sätt. Denna gudomliga kunskap finns i själva kärnan i det som nu sker. De kommande händelserna kommer att avslöja de villovägar som lagts ut av era viktigaste media och starta en process så att ni kan minnas de gamla sanningar som fört oss till er värld. Den historia som ska avslöjas av invånarna i Agartha kommer ytterligare att hjälpa er komma ihåg era gamla rötter. Det mörkas långa förtrollning kommer till slut att avbrytas och en ny epok för mänskligheten kommer att födas!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi träder nu fram inför er och för med oss intressanta nyheter. För närvarande äger ett antal speciella möten rum som kommer att upprätta en slutgiltig tidtabell för övergången till ny tillfällig regeringsform. Detta nya styre ska sitta som ordförande vid de rättegångar som kommer att avsätta dem som länge fungerat som den hemliga makten bakom de olika de facto-regimer som under århundraden regerat över er värld. De kommer även att fastställa de regler och förfaringssätt som kommer att antas av era nyvalda lagliga regeringar runtom på Jorden. Dessa Ljusets instrument ska omvandla alla uppfattningar om sättet på hur dessa regeringar ska fungera. Detta kräver att var och en av er tar fullt ansvar och noga övervakar hur de använder de befogenheter som getts till dem. Ni har välsignats med Himlens heliga dekret. Använd det som getts till er mycket klokt!

Omvandlingen av er värld kommer att ge er välstånd och en chans att bättre förstå er på naturen hos den ni verkligen är, och möjligheten att bli fullt medvetna LjusVarelser. Detta är ingen småsak, utan snarare ett stort steg vilket är er födslorätt. Njut av den resa som ligger framför oss. Mycket krävs av er och däri ligger ett stort ansvar - att förändra Gaias yta genom att vända hennes mark, vatten och luft tillbaka till sitt tidigare ursprungliga skick. Detta är ett stort åtagande. Vi ska inom kort påbörja en rad gudomliga samtal med er för att avslöja "de gamlas hemligheter", vilka först gavs till var och en av oss när vi flyttade från begränsat till fullt medvetande. Denna "Upplysning" är ert öde! Acceptera den med glädje och var totalt redo att tillämpa den!

Tillsammans ska vi, de Varelser som lever på denna högst underbara glob, ta vår vackra gudinna (Gaia) och omvandla henne tillbaka till den livsform som hon mest tycker om. Vi behöver människor från den här världen för att sprida ut oss till andra vattenvärldar, så att dessa med hjälp från Elohim kan förvandlas till de underbara skapelser de en gång var. Ta in det ni ser och gör som fullt medvetna Varelser det rätta för var och en av dem. Vi har som era gudomliga handledare för avsikt att hjälpa er utföra era olika arbetsuppgifter. Ni är en mycket speciell grupp människor och tillsammans kommer vi att bilda en unik stjärnnation. Eftersom det gångna årtusendet inte har behandlat oss väl, ska vi förändra detta tidigare övergrepp och fullfölja vårt magnifika öde. Himlen och den Galaktiska Federationen står redo att hjälpa oss. Inte desto mindre är det våra egna förmågor som kommer att säkerställa vår mest storslagna framgång!

Idag samtalade vi om det som har hänt runt om på den här globen. Många händelser pågår, vilka till slut kommer att ge er ett sätt att omvandla den här mörka världen till Ljus. Vi ber helt enkelt att ni tar till er den här informationen och använder den för att få ett bättre perspektiv på det som nu händer både er och de samhällen som utgör den här verkligheten! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

08.10.2013


Sheldan Nidle

08.10.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


6 Batz, 14 Tzotz, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer med mycket att samtala med er om. De som under årtusenden har kontrollerat er värld är sjuka och oroliga över det faktum att tiden för deras kapitulation snabbt närmar sig. Vi tar med glädje emot dessa nyheter och ändå förstår vi hur overkligt detta känns för dem, liksom för deras forna herrar Anunnaki, som endast planerade segrar och snabbt blev främlingar att besegra. Nu ska de kapitulera och verkligen möta det faktum att deras makt håller på att glida dem ur händerna. De som ska ta över styret, (the caretakers) planerar att det gamla gardets avgång ska sammanfalla med erkännandet av den skada som de orsakat inom så många områden genom sin hårdhänta regim, såsom fifflet inom finansens domäner, inom regering och världsekonomi. Ert rättsystem kommer att ordna med gravskriften över den här perioden i er historia. Den mörka kabalen ska bevittna en ny period, där var och en av er återfår den frihet och den personliga suveränitet som är er naturliga rätt. Då kommer ni även att möta era andliga familjer och rymdfamiljer och en tid med glädje och välstånd för mänskligheten kommer att födas!

Vi har ofta talat om vad den nya regeringen kommer att förse er med. För oss är en av höjdpunkterna naturligtvis slutet på den mörkläggning som hindrat oss från en mycket försenad kommunikation med var och en av er ansikte mot ansikte. Det primära syftet med vår närvaro här är att vara era mentorer medan ni återvänder till fullt medvetande och detta inleds formellt när masslandningarna sker. Denna första kontakt-operation till Gaia har redan från början varit ett välkommen-hem-uppdrag. För nästan 900 000 år sedan kom era förfäder till Jorden för att bosätta sig i det land som ni känner till som Lemurien. Detta utgjorde en del i en överenskommelse mellan Gaia och mänskligheten och detta heliga uppdrag behöver erkännas och hedras av er. Vi ska förse er med prototyper som kan hjälpa er genomföra denna gudomliga uppgift. Ni kommer även att ha invånarna i Agartha till er hjälp att framgångsrikt utföra detta uppdrag. Vad gäller er stjärnnation, kommer Himlen att låta Elohim återföra ert solsystem till dess ursprungliga tillstånd, så att det står färdigt för er att använda som hemmabas. Er stjärnnation äger ett högst magnifikt öde!

Medlemskapet i denna stjärnnation kommer välvilligt att utvidgas till er av invånarna i Agartha och protokollen för detta kommer att förklaras av högsta rådsförsamlingen i Agartha. Ni kommer att välkomnas till Inre Jorden och kommer att kunna ta del av den långa historia som undanhållits er av era tidigare överherrar. De Uppstigna Mästarna är redo att undervisa er i en rad speciella lektioner som kommer att hjälpa er att dra undan ridån från er påtvingade minnesförlust. Mycket kommer att ske som för er till den punkt där ni kan återgå till mänsklighetens naturliga medvetandetillstånd. Så snart ni befinner er i fullt medvetande kan ni förbereda hela solsystemet inför dess framtida roll som en viktig konferensplats. Vid dessa konferenser kommer de tidigare Ankarabarnens nya roller att planeras och hit kommer galaxer att bjudas in till en kraftfull union för att sprida Ljus över den här delen av det fysiska. I ljuset av detta underbara öde gläds vi över det som nu händer här. Var medvetna om att en högst nådefylld rad av märkliga händelser kommer att öka Ljusets kraft och tillåta den gudomliga planen att utveckla sin fantastiska ordning runt omkring oss.

De kommande tiderna är de sista tiderna för er gamla verklighet. Ert samhälle ska omvandlas till ett galaktiskt samhälle. Detta kommer att uppnås genom en underbar symmetri som nu utspelar sig runt om i er värld. Genom en fantastisk serie av sammankopplingar har ett vidsträckt nätverk bildats som i stort sett är okänt för de flesta av er. Allteftersom det fortsätter att blomstra och sprida sig, gör vi allt vi kan för att sponsra dessa spridda delar att ansluta sig med varandra. Inte en dag går utan att någon del av det här nätverket upptäcker och kopplar ihop sig med denna ständigt växande väv. Liksom barn som utforskar en ljus ny värld, känner denna expansion inga gränser. Dess kapacitet och omfång accelererar, och detta ger en indikation om att er nya verklighet är helt och hållet oundviklig. Detta gräsrots-nätverk har ett eget liv och kan inte stoppas. Det handlar om att gå samman med de nya strukturer som våra allierade bygger upp och den efterföljande smältan kommer att ta det hela till en ny nivå. Detta är den punkt då denna tysta revolution kommer att göra sig känd. En ny epok för mänskligheten manifesteras inför era ögon!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer i ett tillstånd av stor välsignad glädje! Den här världen, som vi länge har haft hand om, är redo för en rad stora åtbörder, vilka kommer att tvinga bort det mörka från deras oroliga tron. De som i arrogans och girighet har kontrollerat detta land kommer att avlägsnas, allteftersom en ny makt stiger upp på deras tidigare tron. Denna Ljusstyrka kommer att skapa välstånd, fred och frihet för alla. Vi befinner oss i feststämning medan vi väntar på de tillkännagivanden som, i detalj, offentligt utropar den här befrielsen. Det kommer att bli en tid med stort jubel eftersom alla finansiella skulder stryks och alla inkomstskatter upphör. Diverse välståndsprogram som kommer att föra ut stor rikedom till alla kommer att följa den nya guldbaserade hårdvalutan. Det förflutnas fasor kommer att blekna bort och ersättas med gudomliga dekret som låter alla lära sig om sitt sanna ursprung och sin historia. Det är vår uppgift att informera er om detta, liksom om många andra saker.

Vi kommer med en enkel, strålande Kärlek som genomsyrar varje välsignad händelse och som kommer att ange tonen inför ett adjö till de falska föreställningar som för er dolt förekomsten av vår familj i Agartha. Inom Gaias kropp finns en magisk femdimensionell värld som gett oss näring och skyddat oss från det mörkas upprörande verksamheter. Inom kort kommer ni att lära er om era relationer till dem, som har axlat bördan att behålla Ljuset inför det mörkas lögner, förvanskningar och våld. Tapperheten och modet hos er familj från Inre Jorden kommer att belönas med en gudomlig nåd som garanterar oss en högst efterlängtad seger. Tillsammans skall vi upprätta en ny värld, som bekräftar varje individs heliga självbestämmande. Detta låter Gaia börja en omgestaltning som kommer att förena hennes nu separerade inre och yttre jag.

Dessa heliga händelser gör att Ljuset återfår befälet över er högst värdefulla planet och detta majestätiska solsystem! Vi ser på det som ska ske i full insikt om dess stora omfattning och betydelse. Under tretton årtusenden har ni lidit medan det mörka plundrat er värld. Den kommande Uppstigningen kommer att belöna Jordens mänsklighet för allt ni har stått ut med. Ner genom en lång parad av generationer reducerades era liv till ett spår av till synes oändligt lidande och kamp, som kulminerade i den oundvikliga döden. Dessa rädslor som tidigare sysselsatte er helt håller nu på att försvinna! En kort tid av nåd kommer att befria er från dessa lidanden och föra er fram till randen av fullt medvetande. Himlen har accelererat de fysiska förändringar som behöver genomföras innan ni kan slutföra dessa komplexa processer i er personliga LjusKammare. Ni befinner er på tröskeln till en aldrig tidigare skådad ny epok!

I dag fortsatte vi våra veckosamtal. Vi informerade er om händelser som inträffar runtom i er värld. Tiden närmar sig inför en högst genomgripande omvandling. I den här nya verkligheten kommer ni att kränga er in i ett nytt medvetande som kommer att förbereda er inför mötet med era andliga familjer, era rymdfamiljer och familjer från Inre Jorden. I detta tillstånd av fullt medvetande kommer ni att utföra ett mycket lyckosamt öde! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

måndag 7 oktober 2013

01.10.2013


Sheldan Nidle

01.10.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


12 Kan, 7 Tzotz, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tillbaka med fler nyheter. Er värld befinner sig nu så smått i knipa. Allteftersom er nya verklighet börjar slå rot bland de gamla dysfunktionella strukturerna, skapas en situation som producerar konstiga delningar. Många nya delar ligger på plats men är ännu inte i drift och därför fungerar varken den gamla eller den nya verkligheten fullt ut. Naturligtvis försöker den mörka kabalen idogt att dra nytta av den här pausen genom att driva på sina planer för att underblåsa förseningar där så är möjligt, även om man av erfarenhet vet att dessa är alla dömda att misslyckas. Det man vägrar ta hänsyn till är Himlens tidsplan för förändringarna på planeten Jorden, vilken upprättades för att säkerställa den gudomliga planens efterlevnad. Och faktiskt har våra förbindelsegrupper tillbringat den senaste veckan med att informera kabalens ledningsgrupper om detta faktum. Vi har fått i uppdrag av den lokala andliga hierarkin att ingripa kraftigt när den gudomliga signalen slutligen ges. Tills dess ska vi hjälpa till så mycket som möjligt och förbereda inför det som vi tror kommer att bli ett omfattande ingripande av vår personal. För närvarande återstår några få flaskhalsar här och där, men dessa är mycket nära sin lösning. Så snart detta är gjort, kan allt det slutföras som vi har samtalat om.

Låt oss göra en kort resumé av det som har åstadkommits hittills. Bland det grundläggande i de kommande förändringarna är omvandlingen till det sätt på vilket de globala bank- och monetära systemen ska fungera. Våra allierade på Jorden har skapat en total reform vad gäller hur pengar ska användas, och hur de ska distribueras. Detta påverkar naturligtvis banksystemet och strukturen hos dess banker. Dessa nya förfaringssätt inom ekonomi och banker är godkända och på plats och hålls dolda tills de är redo att tillämpas. De mörka vet mycket väl hur effektivt detta kommer att undergräva deras positioner både inom bankväsende och börshandel av olika slag runtom i världen och de är medvetna om den ödeläggelse av deras förmögenheter som blir följden. Med i bilden finns även de eskalerande siffrorna vad gäller arresteringar och decimeringen av deras personal. Allt är redo att falla ur deras grepp och lämnar dessa mörka utan de resurser som de alltid har förväntat sig ska bestå. Det som skrämmer dem mest är emellertid tanken på att de flesta av dem står inför arresteringar och en strafftid i speciellt säkra fängelser.

Så vi befinner oss vid ett vägskäl. Nästa steg som föreskrivs av Himlen är ännu inte fullt ut manifesterat, men flera aspekter är tillkännagivna och lagenligt i funktion. Inte desto mindre behandlar det mörka dessa element som om de inte existerar och det är detta vi talar om: en underlig avstängning av den logiska iakttagelseförmågan som ofta förekommer innan en övergång är fullständig. De överenskomna, delvis genomförda nya reglerna flyter omkring som om de vore osynliga. Detta tillstånd kommer att förändras så snart det nya sättet att regera tillkännages och tills dess kommer en slags tillfällig ledning att vara rådande. Så snart övergången är klar, kommer den att gynna er frihet och er återgång till er naturliga personliga suveränitet. Den mörka kabalen är verkligen på fallrepet och alltmer rädd för hur snabbt deras svängrum försvinner och hur prekärt deras läge verkligen är. Vårt fokus ligger på att lösa det nuvarande dödläget och låta våra allierade uppnå sin seger. Sedan kan vi officiellt blottlägga "UFO"- mörkläggningen och inleda en högst användbar serie samtal och samspel oss emellan.

Den kommande förändringen i UFO-mörkläggningen kommer att bli den tid när vi slutligen och öppet kan träda fram och mötas ansikte mot ansikte. Vi önskar tala öppenhjärtigt om vår långa, ömsesidiga historia, och detsamma önskar även invånarna i Agartha. Dessa avslöjanden kommer att bli ett stort uppsving och lägger grunden för er snabba medvetandeökning, vilken kulminerar i det sista steget till fullt medvetande. Många intellektuella på er värld har beskrivit det som att ert globala samhälle står inför "slutet på barndomen": en tid att växa upp och acceptera vuxenlivet med dess medvetenhet och ansvar, och detta är faktiskt det som ert samhälle ska gå igenom. Era rymdfamiljer och andliga familjer är redo att hjälpa er i er examen in i ett moget och fullt medvetet samhälle, ett samhälle som är avsett att växa snabbt och skapa en stjärnnation som består av hela solsystemet. Vi ser mycket fram emot att få inviga denna nya stjärnnation inom den Galaktiska LjusFederationen, då en ny aspekt av ert öde kommer att försegla den galaktiska freden genom att höja galaxen till dess högsta medvetna tillstånd. Ni kommer att bli mycket hedrade för era talanger och för era anmärkningsvärda gärningar.

Välsignelser, kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! En ny verklighet föds fram, även nu medan vi samtalar om en del viktiga frågor med er. Till att börja med påbjuder Himlen att era fysiska justeringar ska påskyndas ännu mera. För att hålla jämna steg med detta måste den nuvarande de facto-regeringen på motsvarande sätt uppgraderas till den nya styrelseform som vi så länge har samtalat med er om. Lyckligtvis utspelar sig välsignade skeenden som ska kunna störta den mörka kabalens regeringar. Våra medarbetare har genomfört de preliminära steg som ska avsluta just den här uppgiften. Som en följd av denna viktiga utveckling finns inledningen på leveransen av den första av era välståndsfonder. Så snart er nya ledning har installerats har den för avsikt att sända ut en rad kvällsmeddelanden som kommer att förtydliga och i detalj förklara vad NESARA handlar om. Detta kommer att vara början på några verkligt mirakulösa händelser! (Övers tillägg: NESARA; National Economic Security and Reformation Act, ingår i USA:s konstitution och reglerar hur man skall få landet på fötter efter en eventuell ekonomisk kollaps.)

Vi inväntar rätt gudomlig tidpunkt för att vända oss till er med en rad meddelanden som mer i detalj förklarar vad dessa Mästare, som är fokuspunkten inom alla era olika religioner, verkligen sa när de gick och undervisade bland er efter att de fått sin upplysning. Dessa heliga lektioner kommer att åtföljas av fördjupade kommentarer från både Ljusets Systerskap och Broderskap. Ni behöver fakta och sanning om den stora transformation som dagligen ger er nya, inre förändringar och upplevelser. Himlen har bett oss att belysa allting och förbereda er inför den underbara händelse som närmar sig. Att vända tillbaka till fullt medvetande är en väl så allvarlig sak: den kommer att drastiskt och enormt förändra allt till det bättre. Alla era känslor och allt ert samspel med er själva, med andra och er underbart levande miljö kommer att bli annorlunda! Och vi är mycket medvetna om att detta till en början kan bli ganska förvirrande för er.

Vi har för avsikt att hjälpa era galaktiska mentorer och era legioner av personliga Änglar att hjälpa er att bli vana vid den här nya verkligheten och de många ansvarsområden som följer med att leva i denna nya värld. Ni kommer att upptäcka och utforska era nya förmågor, och snabbt kommer ni att lära er att tillämpa dem. Den första arbetsuppgiften blir att skapa ert egna galaktiska samhälle, vilket kommer att tjäna som prototyp för de samhällen som ni ska bygga på Mars, Venus, och Pax. Dessa kommer att utgöra er nya stjärnnation. Vi tar i glädje emot dessa instruktioner som Himlen gett oss. Tillsammans kommer vi att göra mirakler och dessa kommer att utöka själva naturen hos Himlens närvaro i det fysiska. Allteftersom denna framtid utvecklas, kommer den att avslöja stor kunskap om vem ni skapades till att vara och varför de tretton årtusendena av mörker påbjöds. Denna visdom kommer att förbereda er inför det som ni är förutbestämda att utföra, både i den här galaxen och bortom den.

Idag uppdaterade vi er om det som händer och vad som inom kort väntar er. Vi önskar att de återstående händelserna sker snabbt och enkelt. Det finns inte något som måste förbli ett mysterium mycket längre, eftersom tidpunkten för segern snabbt närmar sig! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

24.09.2013


Sheldan Nidle

24.09.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


5 Caban , 0 Tzotz , 10 Caban

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer för att delge er några reflektioner om det som sker på er värld. Den mörka kabalens skuldbaserade ekonomiska system är verkligen "på fallrepet" och skuldbildandet fortsätter i en takt som är ganska häpnadsväckande. Faktiskt har den nått en punkt där skuldbelastningen börjar holka ur systemets infrastruktur och hotar slita sönder det, och det har blivit tydligt att det mörka inte längre kan hålla samman sin kärna. De ser ögonblicket närma sig då ett nytt system måste ta över och inser att detta signalerar slutet på deras tid på toppen. Devalveringen av den globala valutan representerar på många sätt vändningen, och vi betraktar faktiskt devalveringen såsom ” sparken i ändan på tjurskallarna" vilken kastar dessa arroganta personer från makten. Vi vet också att ett helt annat slags ekonomiskt system inväntar just ett sådant ögonblick för att sättas i drift. Våra allierade är redo och kommer inom kort att tvinga fram nedläggningen av det gamla, skröpliga, förskräckliga systemet, och därmed slå upp portarna till en verklighet fylld med Ljusets härlighet och som kommer att förändra det globala medvetandet.

Himlens säkra och stadiga hand har väglett den mängd förändringar som leder er nya verklighet till manifestation. De som länge har haft för avsikt att ersätta ert hårda samhälle med ett mera Ljusorienterat jublar över det som nu ska ske. Även vi ser mycket fram emot slutet på era nuvarande osunda regimer. Som ni vet hade den mörka kabalen beslutat sig för att göra det oändliga slaveriet till ett permanent levnadsvillkor på Jorden och har spelat ut hela sitt register för att få er medvetandehöjning och allt det som Ljuset står för att spåra ur. Under lång tid har ni omedvetet deltagit i de mörkas bedrägliga scenarier i tron att det inte fanns något alternativ och inget slut i sikte. Nu är allt detta historia. Genom Himlens dekret kallades vi hit för att vid den gudomligt rätta tidpunkten flytta dessa olyckliga åt sidan, och detta magiska ögonblick har nu kommit! Överallt finns tecknen på förändring, uppenbara för dem som tydligt kan se det som skrivs och förklaras av era ekonomiska förståsigpåare. Tidpunkten är nu!

Vi är empatiska idag med ett syfte, eftersom ni behöver veta att vi har förbundit oss till sanningen och till att agera. De mörkas filosofi, att lita på sin förmåga att på något sätt krångla sig igenom alla svårigheter, kommer inte att fungera den här gången. Krafter hängivna Ljusets sak har gjort tillräckliga framsteg för att en gång för alla rasera det olagliga och orättmätigt erhållna korthuset, och vi är redo att hjälpa till var och när man ber om vår hjälp. Allt är redo att gå av stapeln och vi är så stolta över det som våra allierade har åstadkommit. Er värld är proppfull av goda gärningar och naturliga händelser som lägger bitarna tillrätta och får frihetens blomning att slå ut över hela klotet. Gaia är mycket glad över att ert växande medvetande gör det svårare och svårare för det mörka att fortsätta sina grymma och olagliga spel med er. De accelererande Ljusnivåerna har framkallat de nödvändiga förutsättningarna för en laglig, oblodig kupp som med munterhet ska driva ut dessa glädjedödare från makten.

Vi firar det som är på väg att ske. Den mörka kabalen har alltid varit säker på sin förmåga att lura er till att acceptera skadlig politik som leder till krig och onödigt lidande. Nu vänder ni deras drömmar om ständig kontroll till en mardröm, där ert växande uppror signalerar det oundvikliga, deras självförvållade domedag. Våra allierade har manövrerat ut kabalen på en avsats varifrån det bara finns en väg ner! Det nya regeringssättet kommer att få ett slut på en lång rad mörkläggningar, som dolt sanningen för er om en mängd nya befriande teknologier, om vår välvilliga existens, och om det faktum att Gaia är ihålig och försörjer ett avancerat, fem-dimensionellt samhälle inom sitt heliga levande inre. I slutändan är fullt medvetande vårt gemensamma mål. Avsikten är att vända Gaia och faktiskt hela solsystemet tillbaka till dess tidigare orörda, högre medvetandetillstånd. Så snart detta uppnåtts ska ni slutföra det som de gamla Lemurierna nästan åstadkom. Då kan ni vända er uppmärksamhet mot frågan att säkerställa en permanent galaktisk fred.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att uttala oss om det som sker med Gaia och med er. Ni håller på att gå över från begränsat till fullt medvetande. Ni förbereds för att gå in i de andliga underverk som fullt medvetande innebär och som uppnås genom att integrera era fullständiga andliga essenser och lära er mer om vem ni egentligen är. Denna välsignade process är en aning smärtsam och öppnar upp er inför att uppleva subtila antydningar om det ni ska bli inom en mycket snar framtid. Det finns så mycket att lära sig och väldigt litet tid till att ta det till sig i ert väsen. För att hjälpa er att slutföra den här processen kommer ni att behöva en del mycket speciell praktisk vägledning. Vår mission är att hjälpa er genom att ge information i stora men mycket lättsmälta bitar. Vi Uppstigna Mästare har alla varit tvungna att göra detta under loppet av flera livstider, men ni har bara den här, för att bli upplysta. Vi välkomnar er med öppna armar och har helt och fullt avsikten att ta er över mållinjen!

Såsom Uppstigna Mästare från mänskligheten på ytan har Anden tilldelat oss en uppgift som är högst underbar och fylld av nåd. Var och en av er är en storslagen andlig essens som föddes med förminskad sinneskapacitet, vilket gör det svårt för er att fatta det vi försöker beskriva. Fullt medvetande är när allt inom det fysiska och Himlen smälter samman till något sammanhängande (into coherence) inom dig. Då reflekterar varje tanke du har den här enheten, och du är medveten om och är ett med Skaparen och medveten om en fantastisk gudomlig plan. Du kan sedan tryggt använda dina förmågor och talanger till att utveckla det fysiska och till att ta fram svaren på frågorna hur och varför vad gäller händelser i ditt förflutna, nutid eller framtid. Detta sker eftersom dessa tredimensionella konstruktioner i den illusoriska, linjära tiden nu går samman till ett enda evigt nu-ögonblick i den femte dimensionen, där de lätt kan läsas. För att förverkliga den här förmågan, och många, många andra, behöver du lära dig om fysiken hos det fysiska och om Anden.

Att uppnå denna viktiga visdom tog oss många livstider med mycket andligt hängivna liv. Nu önskar Himlen att även ni ska integrera den här visdomen, men ni kommer att göra det med en hel mängd andlig och fysisk hjälp. Detta stöd börjar med absolut nödvändiga grundläggande förändringar i era regeringsformer och ett stort befriande välstånd för var och en av er. Det är dags att vara, att lära och att acceptera många saker; hemligheter som dolts av det mörka kommer att avslöjas; stor rikedom kommer att fördelas till alla; och grenar på er mänskliga familj, som länge förnekats att lätt ta kontakt med er, kommer att omsluta er i en hemkomst som är av central betydelse för ert uppnående av Himlens storslagna dekret. Ni är enormt välsignade eftersom ni representerar en grupp människor som inom kort ska förändra hela ert solsystem, och faktiskt, hela den här galaxen. Ni är förutbestämda att sprida ett stort Ljus över galaxen och integrera den med det som nu sveper genom hela detta storslagna Universum!

Idag gick vi igenom det som sker på er värld. Otroliga händelser och chockerande tillkännagivanden är på väg att ske. Dessa kommer att förändra er värld och låta er bli fullt medvetna LjusVarelser. Framför er ligger en ny verklighet och viktigast av allt, ett nytt varandetillstånd! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure