Followers

Google+ Followers

onsdag 27 juli 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 26 juli 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
26 juli 2016
Originaltext: www.paoweb.com


13 Caban, 0 Pop, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer för att samtala om de förändringar som görs redo för detta vackra blå-gröna klot. Under många år har de sista större resterna av den mörka kabalen arbetat för att fördröja eller förhindra det oundvikliga. Nu har de som formellt är ansvariga äntligen gått samman med oss ​​och gjort upp en tidsplan för den inledande fördelningen av välståndsfonderna och dess storslagna naturliga följd, devalveringen (RV). Den här globala distributionen blir dödsstöten för den amerikanska de facto regimen och dess mörka kompanjon, Europeiska Unionen. När början på det brittiska utträdet blivit känt, kan detta nya penningsystem äntligen göra sig redo för införandet av BRICS och ett mera rättvist globalt banksystem. För oss är det viktigt att den här operationen började när det Galaktiska nyåret proklamerades! Således dök det upp en rad nya realiteter samtidigt som en mängd nya energier blev tillgängliga. Ljusarbetarna, liksom de som övervakar förflyttningen av de nya pengarna, är i extas och ser nuvarande tidpunkt som en nystart för den här världen. För närvarande manifesteras en rad underbara händelser och denna rad händelser når sin höjdpunkt med genomförandet av den globala valutaomställningen [GCR, the Global Currency Reset]!

   Hela den här operationen inleddes under slutet av medeltiden i Europa och Asien. Guld och många andra råvaror lagrades och gömdes undan medan en period med stor oro härjade över denna stora sammanlänkade kontinent. En särskild kommitté bestående av en utvald grupp Uppstigna Mästare valde ut ett antal ganska välbärgade familjer, vilka hade en lång bakgrund inom de ockulta Konsterna. Den ursprungliga huvudmannen för dessa Mästare var Lord Lanto, och han hade utsetts till denna position av ett särskild himmelsk råd under ledning av ärkeängeln Mikael. Denna himmelska kommission bad Lanto att börja samla stor rikedom och förvara den i hemliga förråd. Platsen för dessa förvaringar skulle förbli hemliga för att skydda dem från det mörka tills rätt, gudomliga tidpunkt. Lord Lanto valde Kuan Yin till sin mest värdefulla ”chela”  (lärljunge). Sedan började sökandet efter en lämplig motsvarighet inom västvärlden. Kuan Yins omfattande sökning slutade när hon mötte den Uppstigne Mästaren, Greve Saint Germain i början av 1500-talet. Himlens önskemål började sedan att gudomligt uppfyllas.

   Under de följande århundradena byggdes de stora förvaringsställena. Saint Germain ledde Väst och dess många monarkier in i den moderna bankeran. Det här äventyret tillät västvärlden att sprida sitt förskräckliga system och skapa en tidsålder med stormaktsvälde. Dessa störningar gjorde det möjligt för skuldfonderna att växa, speglande de belopp som gömts undan av Kuan Yin och hennes medarbetare. I början av 1900-talet, gjordes scenen klar för en tid när stora förändringar i världen verkligen var möjliga. Denna möjlighet förverkligades i och med det plötsliga slutet av Andra Världskriget under förra seklet. De nya institutioner som skapades i Väst efter den här globala konflikten lade grunden för ett antal lagliga strategier som skulle bära frukt under mitten av 1990-talet. Vid den tiden öppnade det plötsliga "Ankarafördraget" den här planetens mörka kabal för en process som skulle leda den här världen mot en era av Ljus, fred och välstånd. Detta för oss till dagens situation, där vi står på gränsen till slutet på de mörka hantlangarnas ekonomiska makt och uppkomsten av ett stort nytt banksystem med en sann global valutaomställning (global currency reset).

   Detta är också en period fylld med de slutliga förberedelserna inför våra efterlängtade masslandningar. De här landningarna kommer att ge er våra mentorer och den tid då ni på djupet får lära er om varandra. Detta kommer att pågå upp till ett år, eftersom viss verklig tillit och sann historia måste etableras. De Uppstigna Mästarna kommer att hjälpa till genom att ge er en högst relevant historielektion. Mycket av det som Atlantis stod för under sina sista dagar behöver helt och hållet avslöjas. Många saker behöver diskuteras, till exempel hur Anunnaki manipulerade er genom att ge er en uppsättning uppfattningar som ni länge har trott vara riktiga. Många saker såsom detta måste ses över, och ett allmänt samtal mellan oss behöver äga rum. På många sätt lämnades ni åt era egna uppfinningar, och en insikt om hur detta gjorde det möjligt för Anunnaki och deras hantlangare att kontrollera er är av största vikt. Ni behöver också få veta vad som verkligen hände er efter den så kallade "Bibliska översvämningen". I samband med ett antal viktiga samtal är det viktigt att öppet utforska detta. Den här processen, och en uppsjö frågor om varför vi tror att det nu är dags, kan pågå under nästan ett år!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att klargöra det  man redan har berättat för er. När vi först bildades i Himlens nådefyllda Ljus, gjordes det i ett gudomligt syfte. Mänskligheten var fast i händerna på det mörka Anunnaki. Himlen hade gett dem en tydlig dispens att styra den här världen på ytan tills den tidpunkt då Himlen bestämde på annat sätt. Vår uppgift var att övervaka och med nåd och speciella välgärningar mildra det onda som gjorts av det mörka. Detta har vi gjort och därmed bidragit till den heliga process som för närvarande pågår. Vi gläds över det faktum att våra rymdfamiljer har kommit under Himlens särskilda ledning. Vi befinner oss nu på randen till händelser som ska omvandla den här mörka världen och låta oss undervisa er om hur ni hamnat i er nuvarande situation. Vi tackar Himlen för dessa handlingar, och för det mörkas pågående nederlag och för de välsignade transformationer som för närvarande pågår.

   Vi tackar också alla er och välsignar dagligen det som för närvarande sker runt detta underbara klot. Den mörka kabalen har drivit Gaia till dess gräns. Vi behöver behålla vår kollektiva vision och vår rättfärdiga avsikt för att slutföra dessa fantastiska handlingar av mod och underbar nåd. Var och en av er inser till fullo att även om de här händelserna tar tid att manifestera, så händer de lika fullt. Era underbara positiva energier gör skillnad. Detta i kombination med de av era bröder som låter pengar fördelas, nya finansiella system bildas och ett nytt styre avtäckas. Vi har blivit ett team som på ett underbart sätt backar upp alla dem som under outtröttliga timmar har arbetat med att få dessa betydelsefulla händelser till stånd. Vi balanserar nu på randen till den efterlängtade tidsålder då fred, frihet och välstånd härskar.

   Ta den här dyrbara tiden till att hylla er själva och var i ert hjärta djupt medvetna om att Himlen har hört er belägenhet och vederbörligen agerat. Många saker behövde rensas ut och många villkor uppnås för att ytterligare utöka Himlens storslagna påbud. Många heliga varelser använde sina kraftfulla dekret för att förflytta Himmel och Jord i rätt riktning inför en meningsfull förändring. Detta har nu gjorts och deras storslagna arbeten börjar göra de skillnader som krävs för att avsluta er långa mardröm med begränsat medvetande. Ni befinner er på väg mot fullt medvetande, och isoleringen av dem vars oheliga arrogans har hållit er ifrån era utlovade välsignelser och välbehövliga frihet. Vi välkomnar även detta, eftersom det ger oss möjlighet att tillsammans med er förflytta oss till nästa nivå av galaktisk frihet och ansvar. Dessa handlingar av gudomlig energi är bara början för oss såom ett folk. Vi har ett öde som vi njuter av att berätta för er om. Hosianna! Hosianna!

   Idag har vi gett er en smak av det som är redo att inträffa. Vi är mycket tacksamma över att allt det här har åstadkommits med ett minimum av oenighet. Det är inte lätt att så underbart hålla bort det mörka med deras ström av ändlösa mörka tankar. Var modiga och fortsätt att Visualisera! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 20 juli 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 19 juli 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
19 juli 2016

Originaltext: www.paoweb.com6 Chicchan, 18 Kumku, 12 Manik         
Selamat Jalwa! Det är en verkligt sorglig tid för er och, i synnerhet, för dem som så likgiltigt och arrogant har styrt er. Attacken i Nice var ännu en ”false flag”, falskt flaggad operation. Den var ett fåfängt försök att föra initiativet till dem, som så desperat vill upptäcka någon metod för att förhindra det oundvikliga. Tiden för dessa kraftfulla jättar att regera med död och förstörelse är nästan över. Deras sätt att regera etablerades som standard i början av 1960-talet och verkade i sin fulla potential från mitten av 1970-talet. Det har gett näring åt våld, galenskap och galna handlingar som verkar omöjliga att helt förstå. Snart kommer de att arresteras och ni kommer att informeras om hur de länge utförde sitt smutsiga arbete. Detta sista skräckinstrument är ett globalt nätverk med ockulta förmågor som styrs av en stor grupp missledda män, kvinnor och pojkar. Det har gett oss fruktansvärda tilldragelser som lett till kända celebriteters dödsfall, tidigare okända offer och till händelser med chockerande grymhet i Indien, Israel och i stora delar av Västeuropa. Tanken var att först chockera, och sedan hoppas på att deras handlingar skulle efterapas ("copy-cat"), repetera dessa handlingar av galenskap. Allt detta kommer till slut att minska allteftersom det här sinnesrubbade nätverket till slut monteras ner.
   När det mörka lärde sig om sinnets kraft ,såsom den demonstrerades av de mörka utomjordingarna under det tidiga 1950-talet, bad kabalen sina hantlangare att acceptera den här avskyvärda teknologin och "köra hårt” med den. Detta är källan till den psykedeliska tidsåldern och till ett underligt nätverk som skapades genom rekryteringen av unga män och kvinnor som man fått att följa önskemålen från en i grunden korrupt grupp med galna oligarker, som djupt ville kontrollera sinnena hos sina förslavade undersåtar. Dessa önskemål skapade tidsåldern med kraftfullt missbruk och en typ av våld som var starkt anpassad till detta fruktansvärda nonsens. Emellertid hade den här processen en mer olycksbådande funktion. Den skulle förhoppningsvis öka graden av den mörka kontroll som nu utövades av samma oheliga oligarker. Inte desto mindre började dessa olika system att falla sönder allteftersom medvetandegraden steg. I slutändan kommer vi att föra in sinnes-teknologier som kommer att göra slut på det här förhållandet mellan missbruk och många avskyvärda handlingar. Er värld har alltför länge fastnat i denna farliga fälla och det är nu dags att göra slut på den röra som har funnits sedan slutet av 1960-talet.
   Ökningen av det mänskliga medvetandet kommer att bli det här århundradets viktigaste utveckling. Den är en väsentlig del i vår ankomst på scenen och i uppkomsten av nya regeringar i Väst. Det här kommer att visa sig i hur mänskligheten slutligen förändrar det konstanta mönstret med utbredd korruption och främmande kontroll. För närvarande är den enskilt viktigaste händelsen inom BRICS-nationerna (ö a: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) den sanna reform som förändrar hur den tidigare koloniala utövningen av västorienterad korruption ska avslutas. Denna enorma praxis kommer att stoppas eftersom Västvärlden själv inser hur den här korruptionen skapat regeringar som är lojala mot "makthavarna" (ö.a. kabalen) och inte mot folket. Demokrati är ett system som först föds friskt och sedan skyddas omsorgsfullt av alla. Vi har en form av det som kallas "flytande dynamik". Den är en enklare version av demokrati än NESARA och, ännu viktigare, av den globala versionen, "GESARA", som kommer växa fram under de kommande månaderna. Vi är övertygade om att det här instrumentet snabbt kommer att förändras till en ursprunglig form av "flytande dynamik". Denna kommer i hög grad att påverkas genom vår mass-ankomst på era vackra stränder.
   Allteftersom ni växer under de kommande tiderna, kommer ni att delta i RV (ö.a. revalvering) och till sist bli en internationell del av GCR (ö. a. Global Currency Reset, global revalvering). Dessa pengar signalerar början på ett ändlöst välstånd, liksom även ett nytt ädelmetall-understött finansiellt system. Inom cirka ett år eller mindre kommer detta att leda till en teknologi som frigör er från pengar och låter er reparera de skador på Gaia som orsakats av nästan tretton tusen år med resursbrytning, jordbruk och andra primitiva handlingar, som kraftigt brutit ner ytan på er värld. Ni kan sedan återställa er värld och indirekt göra er redo inför er slutliga massinvandring till Inre Jorden (Agartha). Vid den tidpunkten kommer vi att landa och starta en dialog som leder er till era egna individuella KristallLjusKammare. Våra samtal, tillsammans med era Uppstigna Mästares lektioner, kommer att förbereda er inför det som komma skall. Beväpnade med denna viktiga information och med våra svar på ett antal viktiga frågor, kommer du att påbörja operationen som leder dig till din Ljuskammare och till fullt medvetande! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi vänder oss till er under en mycket gynnsam tid. Den mörka kabalen börjar öppet krackelera. Samtidigt förbereder sig den nya NESARA republiken inför att öppet deklareras. Nuvarande tidpunkt är därför den stund som Himlen länge har förutsagt. Det mörka håller snabbt på att förlora sitt grepp om den här världens gång. En ny Mästare har tagit över rodret och är från Ljuset. Vi ber helt enkelt alla att lita på detta och tillåta att dessa nya realiteter tar form. Himlen har färdigställt en agenda fylld med överraskningar och som förkroppsligar glädjens essens. Var därför beredda på att få se alla sorters underverk och mirakler visa sig inför er. Som alltid åberopar vi högtidligen de energier som er positiva ande har manifesterat. Ni gör er del för att stärka och bevara detta. Himlen applåderar er för det sätt ni gör det positivt för dessa energier att fortsätta och växa sig ännu starkare allteftersom de här händelserna mognar och uppnår sina kokpunkter.
  Ni, Mina Kära, är en mycket fantastisk grupp Ljusarbetare. När vi började den här resan och började utvidga vår grupp allteftersom varje ny Mästare kom till, såg vi tydligt hur lång tid den här resan till Ljuset skulle bli. Vi började mönstra våra styrkor och kartlade precis hur länge den här mödosamma resan skulle ta. De flesta av oss trodde att den skulle ta ytterligare ett kvarts årtusende eller så. Ni har förvånat oss allteftersom generation efter generation blev ännu mera andlig och medveten än den förra. Till vår förvåning återvände sedan den Galaktiska Federationen och de presenterade det speciella mentorprogrammet för oss och de överenskommelser som slutits med det medicinska teamet om hur man på bästa sätt skulle samordna Ljuskammarkonstruktionen och det konstanta modifieringsprogrammet. Dessa kommer att se till att varje individ lätt ska komma tillbaka till fullt medvetande. Vi hade nu en plan och ett medel för att framgångsrikt genomföra den.
   Det som ni nu står på gränsen till är ett högst fantastiskt erbjudande! För länge sedan sänkte atlantiderna er till en tillvaro med ett högst begränsat medvetande. Himlen lovade att den här speciella verkligheten bara var en tidsbegränsad sådan. Ni befinner er för närvarande mitt i en unik operation, som är avsedd att återställa de åtgärder som Atlantiderna vidtog med er. Inom en mycket snar framtid kommer ni även att erbjuda de mörka som ursprungligen tvingade allt detta på Atlantiderna, en underbar LjusKropp och glädjen av ett fullt medvetande. Dessa händelser kommer ännu en gång att bevisa hur Himlen arbetar för att göra Ljuset allenarådande. Vi är nära att gå in i ett nytt storslaget Galaktiskt År. Den här tiden kommer att skänka full galaktisk fred. Den här Galaxen, som en gång var så mörk, kommer sedan att bli en plats fylld med Ljus och en uppsjö av profetior blir uppfyllda!

   Idag har vi gått igenom det som händer utöver den här världen. Ta dig den här tiden till att lägga ditt Ljus till den här världens växande energier,  förhärligade med ett ständigt växande medvetandelager. Var glad och kärleksfull! Tidpunkten för er globala frigörelse har kommit! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 13 juli 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 12 juli 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
12 juli 2016
Originaltext: www.paoweb.com12 Caban, 11 Kumku, 12 Manik
Dratzo! Ett obehagligt inrotat misstroende existerar nu mellan de mörka hantlangarnas gamla ordning och dem som har skapat de nya tingens ordning för den här världen. Det här dödläget är nära att brytas och under en kortare tid går vi därför med på den nuvarande situationen. Vi inser att det finns ett antal saker som kan bryta det här dödläget och snabbt vända det till vår fördel. Fram tills dess kommer vi tillfälligt att gilla läget vad gäller den nuvarande situationen. Ett antal näraliggande händelser förebådar att dagens verklighet kommer att förändras till en verklighet som lovar att bli mycket mera positiv. Dessa fåtal första fonder kommer att bli prejudikatskapande och tillåta ett antal liknande händelser att slutligen genomföras. Så snart detta uppnåtts, kan vi använda vår nya lagliga situation till att genomföra ett antal viktiga punkter riktade mot det mörka och dess många allierade.

   Att få dessa inledande punkter juridiskt godkända innebär att vi har skapat en viktig laglig position för alla våra återstående strategier. Vi har varit tvungna att i snigelfart etablera någon sorts penningflöde. Även nu visar den här operationen oss på segheten hos den gamla ordningen som till största delen är besegrad. Dessa enkelspåriga aristokrater har använt sitt avskyvärda svek för att hålla vissa vitala delar av det gamla finansiella systemet på plats. Lyckligtvis  håller dessa kvarlevor på att reformeras till det bättre och det mörka tvingas gå med på våra krav. Enligt oss går den här processen fortfarande alltför långsamt. Emellertid ser våra Jordallierade dessa halvdana segrar som ett tecken på bättre tider för alla. Vi samtycker därför till denna mycket långtråkiga procedur. Samtidigt konstruerar våra medarbetare ett antal viktiga scenarier som äntligen kan bryta upp dessa timmerbrötar. Ytterligare ett antal fonder är redo att användas för att uppnå de resultat som ålagts våra kontaktpersoner. Våra skilda samarbetande rådsförsamlingar har godkänt de här nya planerna. Vi befinner oss ganska nära utsändandet av ett mera omfattande stödpaket över den här globen.

   Bland de saker som vi hjälper till med finns det slutliga nederlaget och den totala kollapsen av affärsföretaget Amerika (America, Inc). Detta bildades ursprungligen såsom en täckmantel för att omorganisera ett helt överväldigat stadsstyre (Washington, DC), men blev det främsta instrumentet för att skapa den nuvarande nationella de facto administrationen. För närvarande befinner sig denna fruktansvärda regim i slutskedet av en mycket välkommen kollaps. Faktiskt är förhoppningen att undergången för den här illegala regeringen är nära förestående. En överenskommelse förhandlas för närvarande som ska ersätta denna skuldtyngda regering med en ny, återinsatt republik, liksom en återgång till de verkliga förlagen till den allmänna civilrätten. Detta är bara ytterligare ett av de sätt på vilket NESARA till slut kan tas i full drift. Tillsammans med införandet av NESARA kommer en amerikansk gulduppbackad valuta, tryckt och utfärdad av det nya Amerikanska Finansdepartementet. Den tillträdande nyligen utsedda presidenten kommer att arrestera och isolera alla som olagligt proklamerat förfaringssätt som motverkar det Amerikanska folkets syfte. Det blir en tid med världsfred och global harmoni.

      En tid med mirakler, där sann gudomlig nåd regerar, håller nu på att bildas. Vi ser fram emot de här händelserna eftersom de är föregångare till ett globalt avslöjande. Vid den tidpunkten kan vi träda fram och börja samarbeta med dessa nya regeringar för att offentliggöra en mängd teknologier som den gamla, mörka regimen gömt undan för er under årtionden. Att släppa fram många uppfinningar är en del i det här uppdraget, så att ni kan städa upp den här planetens föroreningar på ytan och avsluta ert beroende av Gaias alla mineral- och växtresurser. Dessa teknologier kan vända era samhällen bort från missbruket av den här världens resurser till ett sant väktarskap. Detta är en av de saker som ni ska uppnå medan ni förflyttar er från begränsningar till att bli en mycket medveten Varelse. Detta är en av de punkter för tillväxt som vi har för avsikt att uppnå med er precis före och efter våra landningar. En annan är naturligtvis Mästarnas lektioner och ankomsten av invånarna i Agartha. Dessa händelser är de sista stegen i en marsch mot fullt medvetande (att vara en Galaktisk människa)!


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med goda nyheter. Processen att till er fördela ut de första dropparna av era tillgångar har börjat. Den här operationen är nära att bli färdig. Samtidigt med den här utvecklingen befinner sig våra medarbetare i slutfasen med att göra slut på kabalen och alla dess dolda medarbetare. Det har tagit alldeles för lång tid för de här fonderna att uppnå detta stadium. Därför använder de som inväntat dess avslutning andra projekt för att äntligen få slut på den årtusenden långa mörka dominansen i den här världen. Vi är mycket tacksamma mot Himlen och våra rymdfamiljer som har tvingat det mörka att släppa sitt grepp om den här verkligheten. Denna mycket omfattande procedur har äntligen tillåtit de förändringar som vi alla är på väg att få njuta av. Vi är oerhört tacksamma över att alla dessa underbara händelser nu manifesteras över hela den här världen. Den tid som länge har förutsagts av Himlen är nu i sin barmhärtighet kommen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   När dessa fantastiska händelser börjar inträffa, använd de här stunderna till att förbättra dig och hjälp dem som är mindre lyckligt lottade än du. Vi behöver vårda både tålamod och tron på varandra. Behåll din positiva vision och upprätthåll din tilltro medan våra medarbetare i Skaparens namn arbetar för att ge er ett begynnande välstånd. Allteftersom detta sprider sig över den här världen, var medvetna om, kära Hjärtan, att ert välvilliga stöd varit en viktig del i det som händer. Vi tackar er alla för detta stöd och för den nåd och barmhärtighet som fyller er. Genom att göra detta minskar ni de stora bördorna på alla som så obevekligt har arbetat för vår räkning. Dessa humanitära projekt behövde innerligt ert positiva stöd. Därför drar vi alla nytta av denna högst barmhärtiga omsorg. Gud välsigne er, och må dessa första rännilar bara vara början på något verkligt stort!

Var mycket tacksam när nu dessa högst underbara saker börjar hända! Din tid är kommen! Tänk djupt i ditt hjärta på hur länge du så nådigt har väntat på detta! Var full av glädje och förväntan. Vi inser hur dina kraftfulla visioner har gjort allt detta möjligt. Framför dig ligger den tid då du kan använda dessa medel för att uppnå dina drömmar, för att läka och skapa storslagna saker. Ytterligare händelser planeras för att införa nya sätt att regera och för att föra in en verklighet fylld med glädje och ljus! Vi Mästare är extatiska över det som nu sker! Mänsklighetens drömmar blir verkliga. Alla årtusenden fyllda med svält och allmänt umbärande kommer att få ett slut! Det mörka håller på att besegras och en isoleringsprocess är på gång. Detta är de goda nyheter som vi äntligen kan förmedla. Vi tackar Himlen oändligt! Vi är mycket stolta över mänskligheten och över det som den slutligen häller på att åstadkomma! Halleluja! Halleluja!

   Hurra! Saker och ting kommer att förändras och underbara händelser kommer att manifesteras! Jubla och inse att en operation som tog decennier att uppnå håller på att ske runt denna mycket vackra blågröna glob! Använd dessa kommande tider till att noggrant följa hur de så länge utlovade miraklerna blir verkliga. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 6 juli 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 5 juli 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
5 juli 2016
Originaltext: www.paoweb.com


5 Batz, 4 Kumku, 12 Manik    

Selamat Jalwa! En mindre planeringsfråga har orsakat ett visst avbrott i frigörandet av pengarna. Inledande leveranser sköts upp tills efter den amerikanska självständighetsdagen (Independence Day, 4:e juli, helgdag i USA) på grund av en konflikt mellan dem som önskar en riktigt snabb leverans och andra som vill ha ett övermått av försiktighet i dessa frågor. Vi förväntar oss att detta är den sista av sådana förseningar. De flesta av de grundläggande ekonomiska fonderna finns redan i den finansiella ”pipelinen”. De svåraste hindren har klarats av. Vi är säkra på att ett strikt leverans-schema kommer att hållas så snart dessa första medel når sina olika destinationer. Målet är att använda de här pengarna för att en gång för alla göra slut på de återstående kraftcentra som fortfarande styrs av den mörka kabalen. Därför kommer överföringen av framtida fonder att gå smidigt och röja undan känslorna av frustration som många av er fortfarande känner. Detta är den tidpunkt då välstånd och ett nytt finansiellt system ska tråda fram inför er alla. Den nya regeringen kommer att övervaka det här och sätta stopp för de giriga envåldshärskare som haft makten under de senaste århundradena. Deras arresteringar är nära förestående och med dem en tid då alla äntligen kan glädjas!

  Den här processen har, som vi har sagt, tagit alltför lång tid. Den var dock en utbildning för oss alla. Vi litar nu helt på varandra och vi har för avsikt att snabbt genomföra hela projektet. Vi ber därför om ert fortsatta  tålamod medan vi slutför dessa talrika leveranser och övervakar uppkomsten av ett nytt bank- och finanssystem. Det finns helt säkert en del oförutsedda hakar som behöver åtgärdas. I varje fall skall allt slutföras och den här operationen är garanterad en slutlig framgång. Det som återstår är att de kvarvarande scenarierna inträffar och att ni ska få njuta av det som är redo att manifesteras inför er. När vi först kom hit såg vi hur Anunnaki och deras mörka hantlangare kontrollerade er. Den tiden är slut. Framför er ligger en tid, då ni kan andas med lätthet och veta att vägen till fullt medvetande är befriad från hinder. Snart kan vi vända oss direkt till er och förbereda er inför vår ankomst och i samband med detta, era mentorers ankomst. Då kommer ni att få stifta bekantskap med era KristallLjusKammare i Agartha!

   När alla dessa mörka Varelser rensas ut, kommer den stund då ni kan lysa. Nya NESARA-uppbackade regeringar kommer att låta er utföra era olika projekt. Använd den här speciella tiden till att komma samman och börja skapa en ny värld, där rädsla och begränsning inte längre existerar. Använd denna nyfunna fred till att möta nya vänner och till att kunna arbeta med liknande projekt utöver den här världen. I denna nya samarbetsanda har de Uppstigna Mästarna för avsikt att ge er flera lektioner om ursprung, historia och om det som väntar mänskligheten på ytan. Den här processen kommer att förbättras ytterligare genom en hel massa projekt som antingen snabbt kommer att återuppbygga eller skapa ny infrastruktur (vägar, avloppssystem och vattenreningsprojekt till exempel). Se det här som en tid då ni kan känna er fria och kan börja återställa den här världen på ytan. Det kommer även att finnas icke beslagtagna utrustningar som kan bota sjukdomar och förbättra ert hälsotillstånd och er vitalitet. De här utrustningarna kan likaså rensa upp Gaias återstående ekosystem och göra slut på de katastrofer som blivit resultatet av gruvdrift, borrning och andra mänskliga attacker på vår verklighet.

    Enligt vår uppfattning är dagen för masslandningar på er värld nyckeln till allt det här. Allteftersom ni befriar er från de manipulationer och lögner som falskeligen gjorde er rädda för oss, kan vi slutföra Mästarnas lektioner genom att visa er var ni kom ifrån, och låta våra mentorer starta en dialog som kommer att upphäva er främlings-fientlighet och presentera er för era kusiner i Inre Jorden. Den här processen kommer att bli ännu ett steg i inre tillväxt, som kommer att låta er se hur Atlantiderna förändrade er och hur detta inom kort kommer att vändas tillbaka. I KristallLjusKamrarna kommer ni att vändas tillbaka till dem ni var innan de där tragiska sista dagarna på Atlantis. När det där händer kommer ni att få den nödvändiga utbildning som krävs för att med lätthet leva i denna nyligen reformerade värld. Nii kommer därefter att gå samman och skapa en ny stjärnnation. Ni kommer återigen att vistas i de inre världarna på Mars, Venus, Gaia och Pax. Ert första gudomliga uppdrag kommer att bli att hjälpa många som saknar en fullt fungerande LjusKropp. Denna heliga uppgift kommer att vägledas av dem som känner ett släktskap med dessa sedan länge torterade Själar.

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Omkring er, mina Barn, ligger en värld som snabbt förändras till det bättre. I denna värld i omvandling växer ni och i er vision bildar ni en ny, mera underbar verklighet. För länge sedan skapades ni av makthavarna i Atlantis. De ville straffa er för era åsikter om Atlantis. Er åsikt var att det som Atlantis stod för var helt fel. Ni betalade inledningsvis ett enormt pris för detta och nu är Himlen redo att belöna er genom att vända var och en av er tillbaka till fullt medvetande. Detta underbara tillstånd kan inte överskattas. Det är en tid då ni kan leva i en verklighet och ändå fritt kommunicera med de andra. Den tillåter er att både vara en fantastisk fullständig del av Himlen och leva fritt i det fysiska. Du är i själva verket en medborgare inom alla verkligheter. Detta fantastiska tillstånd är det som väntar er när ni kommer ut ur er LjusKammare och är ordentligt utbildade av oss. Vi har levat för detta under årtusenden. Vi välkomnar det i glädje!

  Er visualisering och djupa önskan att förena er med oss har fört er rymdfamilj till den här nuvarande världen. Den har successivt givit er möjlighet att påbörja en process som för er bort från det som era tidigare mörka mästare djupt önskade att ni skulle vara. Dessa förkastliga mästare hade överskridit den tid som Himlen medgivits för deras styre. Vi tillfördes till denna oheliga mix för att förhindra deras framgång. Det mörka stoppades, och även om de fortfarande i era ögon är mäktiga, har deras förmågor kraftigt reducerats. Som Himlen djupt ingjuter genom dess heliga dekret, ändrar sig detta rike snabbt till Ljus. Ni kommer nu att få se när Himlens långa rad med scenarier börjar manifesteras och förändra denna mörka värld för evigt. Vi är lyckliga över det som händer. Var medvetna om denna gudomliga nåd och förbered er för att kunna uppnå era drömmar. En ny värld är redo att visa sig inför er!

   Det har för oss alla inneburit mycket vaksamhet och positiv fokusering för att uppnå denna magnifika punkt. Som tidigare nämnts kommer den här nya världen att vara en tid fylld av mirakler. Var således redo att åse allt detta. De inledande fonderna är på gång och våra medarbetare lägger ivrigt sista handen vid ett nytt monetärt system och nytt banksystem. Systemens syfte är att underlätta det globala skapandet av ett välstånd långt bortom vad ni kan föreställa er. Allt vi ber om är att ni använder er positiva eftertanke och förmåga att stödja varandra för att säkerställa snabb framgång. När man kallar på oss är vi redo att inleda en utbildningsprocess som är till stor hjälp för era mentorers framgång. Det finns mycket att göra här. Ni, mina Barn, behöver resurserna och kunskapen för att lyckas. Ni kommer att bli de som till sist jagar undan det mörka och välkomnar in Ljusvarelserna, ni som kommer att bli bärarna av den nya världen av Ljus. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

  Idag informerade vi er om det som är redo att ske i den här världen. Den dröm som ni så strålande har burit på under årtusenden kommer inom kort att bli verklighet. Använd denna inledande period till att begrunda detta, och bli en del av fantastiska underverk. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 1 juli 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 29 juni 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
29 juni 2016
Originaltext: www.paoweb.com11 Kan, 17 Kayab, 12 Manik
Dratzo! Någonting underbart är nära att ske. Den mörka kabalens tusen år gamla värld faller samman. Omröstningen som får Storbritannien att lämna Europeiska Unionen är en tydlig del i det som håller på att ske runtom i den här världen. Det mörka har i hemlighet vacklat under de gångna månaderna medan de som vill att en ny värld ska träda fram har konstruerat överenskommelser och organisationer för att ”föra in det nya”. Detta har skapat underlag för en ny global omställning av världens valutor, vilka allmänt ska backas upp med guld eller silver. Det mörkas aktiemarknader och börser faller i värde medan dessa nya finansiella instrument, såsom CIPS, BRICS och AAIB får effekt, Dessa ska ersätta gamla organisationer såsom SWIFT och IMF.  Äntligen är tiden inne för ett formellt erkännande!  Snart kommer ni att få se kärnan i ledarskapet för de gamla finansiella systemen och regeringarna offentligt arresteras och sändas iväg till en välförtjänt isolering. De kan då inte längre lägga sig i, eller på något underligt sätt försena detta nya system att framträda globalt. Helt fantastiskt, men detta är bara början på ännu flera händelser som är förutbestämda att radikalt omskapa er värld!

Dessa saker kräver nytt styrelsesätt. För decennier sedan föddes NESARA som ostört fått vänta tills världen fullständigt förberetts för att omvandlas. Det nya banksystemet behöver en rad inledande justeringar för att vara redo att förändra till det bättre. Denna struktur behöver även ett nytt internationellt verktyg för att klara av sin dagliga affärsverksamhet och fritt överföra stora summor från en del till en annan i den här verkligheten. Den här strukturen är CIPS (Cross-Borders Inter-Bank Payment System). Det blandas nu med SWIFT för att erbjuda ett internationellt system som är konstruerat för att få slut på de massiva hindren i det förflutna, vilka förorsakade onödiga förseningar och tvivelaktiga svepskäl vid större finansiella transaktioner. Den nya organisation som kommer att ersätta efterkrigstidens IMF, blir en kombination av BRICS-gruppen och AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). På det här sättet kan de betungande lån som IMF tidigare påtvingat världen äntligen rättas till. I själva verket är dessa saker början på införandet av ett finanssystem, som kommer att få välstånd att spridas internationellt och nya regeringar att dyka upp som blommor på en sommaräng.

  Det här välståndet kommer att åstadkommas på att antal olika sätt. Det viktigaste är den fördel som uppstår hos dem som tillbringat tid med att förbereda tillkomsten av denna nya valutadevalvering. Välståndet ska även spridas genom att få slut på de stora bördor som regeringar och banker påtvingat folken inom världens olika nationer. Dessa underliga skatter, lån och pålagor kommer både att lyftas bort och betalas tillbaka av många regeringar och banker. Dessutom ska alla underliga avgifter som använts av banker antingen tas bort eller begränsas till mera vettiga transaktioner. Ni kommer inom kort att få leva i en värld som fritt låter er förvalta och använda de pengar som ni äger. Ta er den här tiden till att lära er om den makt som skapas genom pengar och inse samtidigt hur ett antal tills nu undangömda teknologier  är kapabla att avskaffa det gamla behovet av varje form av pengar. Denna läxa är en läxa vilken vi känner ert växande medvetande frikostigt kan skänka er. Med ert nya välstånd kommer ni att se hur ett annorlunda uppbyggt samhälle kan skapas.

Den här nya världen kommer att bli övergången mellan en värld fylld av begränsade resurser och en värld som baseras på ändlösa möjligheter. Denna nya verklighet i förändring kommer att få ta emot de Uppstigna Mästarnas välbehövliga lektioner och bli en verklighet där början på en massiv första kontakt med oss blir en underbar realitet. De här händelserna krävs innan vi kan förflytta er in i mentorernas tid. Mentorerna står i nära förbindelse med era medicinska team för att förse er med en individuell dossier så att varje individ inleder med en ”ren spelplan”. Ni kommer under den här processen att göras redo inför det som ligger framför er, KristallLjusKammaren. Det ultimata målet för denna operation är att föra er tillbaka till att bli fullt medvetna galaktiska människor. Genom att göra detta kommer Atlantidernas obetänksamma procedurer att läggas tillrätta och alla människor på detta stora klot kommer att återförenas. Så snart detta är genomfört kommer ni snabbt att tränas i lämplig etikett och snabbt få tillåtelse att komma samman och skapa er nya stjärnnation. Ett underbart öde ligger framför er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni har precis hört vad de Kinesiska Äldre och de Kungliga, tillsammans med sina partners i VästEuropa håller på att åstadkomma. Alla dessa faciliteter som planerats för er glob genom era heliga förbundna är bara början på hur Himlen arbetar med oss för att skapa en ny, bättre verklighet för er. Den mörka kabalen kontrollerade länge den här verkligheten och önskade djupt att förlänga sitt begränsade mandat och göra det som Himlen strikt hade förbjudit. Med er hjälp har vi fått fram en ny plan, vilken är en plan som Himlen verkligen ville skulle gälla för er. Vi håller på att vinna med den här planen och har för avsikt att börja manifestera de första stadierna av denna underbara vision! Detta är en tid då vi kan se hur vårt förenade partnerskap kommer att blomstra, fyllt med det behag och den ödmjukhet som kommer att bli denna nya eras signatur för Gaias mänsklighet. Må er fortsatta Kärlek och ert Ljus föra med sig början på en ny tid med växande frihet och överflöd för alla.

Med den här ökande Kärleken och det här ökande Ljuset öppnas vägen för er att växa i medvetenhet och känna hur var och en av er står i relation till den andre. Detta växande Ljus-samhälle kan uppnå mirakler. Ni kommer att använda er tidigare beslagtagna teknologi för att fullfölja Himlens ädla mål. Ni brukade ignorera det naturliga flödet av ebb och flod på den här heliga globen, och detta flöde kommer nu att bli er sanna drivkraft, när ni omvandlar den här världens enorma förgiftning och återställer livskraften hos alla ekosystem! Ni kommer med glädje att göra detta gudomliga arbete och bevisa det som Himlen visste. Ni är i själva verket ett heligt Kärleksfullt folk. Nu kommer det förflutnas härjningar att läggas tillrätta och ni kommer med helig medkänsla att ta på er det väktarskap som ni länge underlåtit att acceptera. Detta kommer att kombineras med de begrepp som vi Uppstigna Mästare inom kort kommer att undervisa er om.

Allt detta kommer att bevisa och få er storslagenhet att lysa igenom. Alltsedan ni först hörde våra budskap och sedan längtade efter att kunna följa dem, har ni på nåd och onåd varit utlämnade åt de mörka. Dessa kärlekslösa Själar gör våra medarbetare nu redo för att inte längre förorsaka er något ont. Var ”justa” och vänliga mot dessa nya utvecklingar. Inse att ni befinner er mitt i en övergång som oförnekligen kommer att förändra er till det bättre. Lämna alla de välbehövliga detaljerna till Himlen. Låt de mörka personernas öde vila i de kärleksfulla händerna hos dem som vet vem de verkligen är. Se bara positivt på det som så välvilligt ges er. Många fantastiska händelser håller på att ske! Gläds över detta och använd era nya förmågor till att framkalla det som Himlen så gudomligt önskar. Vi är alla enade och på en helig väg som så vackert har påbjudits av Himlen. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I den här rapporten kan ni se precis hur nära vi alla är början på en ny och omvandlad verklighet. Var snäll mot dig själv och sök inombords efter hur du bäst kan bidra i dessa nya tider. Detta kommer att bli en period med verkligt underbara mirakler. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure