Followers

Google+ Followers

onsdag 6 juli 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 5 juli 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
5 juli 2016
Originaltext: www.paoweb.com


5 Batz, 4 Kumku, 12 Manik    

Selamat Jalwa! En mindre planeringsfråga har orsakat ett visst avbrott i frigörandet av pengarna. Inledande leveranser sköts upp tills efter den amerikanska självständighetsdagen (Independence Day, 4:e juli, helgdag i USA) på grund av en konflikt mellan dem som önskar en riktigt snabb leverans och andra som vill ha ett övermått av försiktighet i dessa frågor. Vi förväntar oss att detta är den sista av sådana förseningar. De flesta av de grundläggande ekonomiska fonderna finns redan i den finansiella ”pipelinen”. De svåraste hindren har klarats av. Vi är säkra på att ett strikt leverans-schema kommer att hållas så snart dessa första medel når sina olika destinationer. Målet är att använda de här pengarna för att en gång för alla göra slut på de återstående kraftcentra som fortfarande styrs av den mörka kabalen. Därför kommer överföringen av framtida fonder att gå smidigt och röja undan känslorna av frustration som många av er fortfarande känner. Detta är den tidpunkt då välstånd och ett nytt finansiellt system ska tråda fram inför er alla. Den nya regeringen kommer att övervaka det här och sätta stopp för de giriga envåldshärskare som haft makten under de senaste århundradena. Deras arresteringar är nära förestående och med dem en tid då alla äntligen kan glädjas!

  Den här processen har, som vi har sagt, tagit alltför lång tid. Den var dock en utbildning för oss alla. Vi litar nu helt på varandra och vi har för avsikt att snabbt genomföra hela projektet. Vi ber därför om ert fortsatta  tålamod medan vi slutför dessa talrika leveranser och övervakar uppkomsten av ett nytt bank- och finanssystem. Det finns helt säkert en del oförutsedda hakar som behöver åtgärdas. I varje fall skall allt slutföras och den här operationen är garanterad en slutlig framgång. Det som återstår är att de kvarvarande scenarierna inträffar och att ni ska få njuta av det som är redo att manifesteras inför er. När vi först kom hit såg vi hur Anunnaki och deras mörka hantlangare kontrollerade er. Den tiden är slut. Framför er ligger en tid, då ni kan andas med lätthet och veta att vägen till fullt medvetande är befriad från hinder. Snart kan vi vända oss direkt till er och förbereda er inför vår ankomst och i samband med detta, era mentorers ankomst. Då kommer ni att få stifta bekantskap med era KristallLjusKammare i Agartha!

   När alla dessa mörka Varelser rensas ut, kommer den stund då ni kan lysa. Nya NESARA-uppbackade regeringar kommer att låta er utföra era olika projekt. Använd den här speciella tiden till att komma samman och börja skapa en ny värld, där rädsla och begränsning inte längre existerar. Använd denna nyfunna fred till att möta nya vänner och till att kunna arbeta med liknande projekt utöver den här världen. I denna nya samarbetsanda har de Uppstigna Mästarna för avsikt att ge er flera lektioner om ursprung, historia och om det som väntar mänskligheten på ytan. Den här processen kommer att förbättras ytterligare genom en hel massa projekt som antingen snabbt kommer att återuppbygga eller skapa ny infrastruktur (vägar, avloppssystem och vattenreningsprojekt till exempel). Se det här som en tid då ni kan känna er fria och kan börja återställa den här världen på ytan. Det kommer även att finnas icke beslagtagna utrustningar som kan bota sjukdomar och förbättra ert hälsotillstånd och er vitalitet. De här utrustningarna kan likaså rensa upp Gaias återstående ekosystem och göra slut på de katastrofer som blivit resultatet av gruvdrift, borrning och andra mänskliga attacker på vår verklighet.

    Enligt vår uppfattning är dagen för masslandningar på er värld nyckeln till allt det här. Allteftersom ni befriar er från de manipulationer och lögner som falskeligen gjorde er rädda för oss, kan vi slutföra Mästarnas lektioner genom att visa er var ni kom ifrån, och låta våra mentorer starta en dialog som kommer att upphäva er främlings-fientlighet och presentera er för era kusiner i Inre Jorden. Den här processen kommer att bli ännu ett steg i inre tillväxt, som kommer att låta er se hur Atlantiderna förändrade er och hur detta inom kort kommer att vändas tillbaka. I KristallLjusKamrarna kommer ni att vändas tillbaka till dem ni var innan de där tragiska sista dagarna på Atlantis. När det där händer kommer ni att få den nödvändiga utbildning som krävs för att med lätthet leva i denna nyligen reformerade värld. Nii kommer därefter att gå samman och skapa en ny stjärnnation. Ni kommer återigen att vistas i de inre världarna på Mars, Venus, Gaia och Pax. Ert första gudomliga uppdrag kommer att bli att hjälpa många som saknar en fullt fungerande LjusKropp. Denna heliga uppgift kommer att vägledas av dem som känner ett släktskap med dessa sedan länge torterade Själar.

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Omkring er, mina Barn, ligger en värld som snabbt förändras till det bättre. I denna värld i omvandling växer ni och i er vision bildar ni en ny, mera underbar verklighet. För länge sedan skapades ni av makthavarna i Atlantis. De ville straffa er för era åsikter om Atlantis. Er åsikt var att det som Atlantis stod för var helt fel. Ni betalade inledningsvis ett enormt pris för detta och nu är Himlen redo att belöna er genom att vända var och en av er tillbaka till fullt medvetande. Detta underbara tillstånd kan inte överskattas. Det är en tid då ni kan leva i en verklighet och ändå fritt kommunicera med de andra. Den tillåter er att både vara en fantastisk fullständig del av Himlen och leva fritt i det fysiska. Du är i själva verket en medborgare inom alla verkligheter. Detta fantastiska tillstånd är det som väntar er när ni kommer ut ur er LjusKammare och är ordentligt utbildade av oss. Vi har levat för detta under årtusenden. Vi välkomnar det i glädje!

  Er visualisering och djupa önskan att förena er med oss har fört er rymdfamilj till den här nuvarande världen. Den har successivt givit er möjlighet att påbörja en process som för er bort från det som era tidigare mörka mästare djupt önskade att ni skulle vara. Dessa förkastliga mästare hade överskridit den tid som Himlen medgivits för deras styre. Vi tillfördes till denna oheliga mix för att förhindra deras framgång. Det mörka stoppades, och även om de fortfarande i era ögon är mäktiga, har deras förmågor kraftigt reducerats. Som Himlen djupt ingjuter genom dess heliga dekret, ändrar sig detta rike snabbt till Ljus. Ni kommer nu att få se när Himlens långa rad med scenarier börjar manifesteras och förändra denna mörka värld för evigt. Vi är lyckliga över det som händer. Var medvetna om denna gudomliga nåd och förbered er för att kunna uppnå era drömmar. En ny värld är redo att visa sig inför er!

   Det har för oss alla inneburit mycket vaksamhet och positiv fokusering för att uppnå denna magnifika punkt. Som tidigare nämnts kommer den här nya världen att vara en tid fylld av mirakler. Var således redo att åse allt detta. De inledande fonderna är på gång och våra medarbetare lägger ivrigt sista handen vid ett nytt monetärt system och nytt banksystem. Systemens syfte är att underlätta det globala skapandet av ett välstånd långt bortom vad ni kan föreställa er. Allt vi ber om är att ni använder er positiva eftertanke och förmåga att stödja varandra för att säkerställa snabb framgång. När man kallar på oss är vi redo att inleda en utbildningsprocess som är till stor hjälp för era mentorers framgång. Det finns mycket att göra här. Ni, mina Barn, behöver resurserna och kunskapen för att lyckas. Ni kommer att bli de som till sist jagar undan det mörka och välkomnar in Ljusvarelserna, ni som kommer att bli bärarna av den nya världen av Ljus. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

  Idag informerade vi er om det som är redo att ske i den här världen. Den dröm som ni så strålande har burit på under årtusenden kommer inom kort att bli verklighet. Använd denna inledande period till att begrunda detta, och bli en del av fantastiska underverk. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure