Followers

Google+ Followers

onsdag 30 september 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 29 september 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
29 september 2015
Originaltext: www.paoweb.com12 Eb, 5 Tzotz, 12 Manik   

Dratzo! Den här världen fortsätter hela tiden att utvecklas i rätt riktning. Våra jordallierade lägger delarna till ett nytt banksystem på plats. Den mörka kabalen kan inte längre stoppa det oundvikliga. De gamla familjerna, både i Europa, Amerika och naturligtvis i Kina, skapar nu de slutgiltiga depåer, varifrån ett stort hav av pengar kommer att flöda. De som har tilldelats uppgiften både som utbetalare och ansvariga för säkerheten är medvetna om den rätta gudomliga tidpunkten för att slutföra sina speciella uppgifter. För närvarande står kabalen inför ett antal kriser, vilka helt enkelt är tecknen på att tidpunkten för detta utflöde ligger väldigt nära. Tiden för att få slut på dessa avskyvärda oligarker kan tyckas ha varit alltför utdragen. Vi närmar oss den gregorianska månaden oktober. Traditionellt är detta i väst en månad för skrämsel, trolltyg och spöken. I själva verket står den för den tid då det mäktiga Atlantis, ert gamla hem, sjönk under havet. Denna händelse inträffade i början av Zac (den vita månaden). Denna tidpunkt kallas Halloween (helgad afton) när De Ljusa Varelsena på Atlantis for iväg till sitt nya hem i Kentaurus (ett stjärnsystem). Det är bara en underbar tillfällighet att den här perioden blev den tidpunkt då ni kommer att få era välsignelser!

Det som nu händer på er värld är en kraftfull förändring i hur den här verkligheten fungerar. Tidigare kunde oligarkin besluta om det som skulle ske och se till att det genomfördes som planerat. Denna makt har nu förnekats dem. En revolution vad gäller folkvandring, makt och pengar har satt igång en övergång som inom kort kommer att kulminera i ett helt nytt sätt att genomföra saker och ting. Detta påverkar också hur den stora mängden pengar ska omfördelas runt ert klot. Denna omfördelning kommer till slut att orsaka att kabalens maktbas smulas sönder och att deras regeringar faller. Resultatet av denna snabba globala övergång blir en spridning av välstånd, parat med uppkomsten av en stor global revalvering av era nuvarande globala valutor. De sista stegen innebär sedan att backa upp dessa valutor med guld och ett nytt sätt att fungera för era banker. Dessa stora förändringar kommer att ge er nytt sätt att regera, innebärande en återgång till verklig demokrati och till framväxten av ett mycket bredare begrepp vad gäller "makten hos folket". Detta är en återgång till sant konstitutionellt styre.

Just nu bombarderas ni av en uppsjö energier. Dessa energier hjälper Himlen ytterligare med subtila justeringar av era fysiska, mentala och känslomässiga aspekter. Syftet med dessa speciella justeringar är att göra det lättare för er att absorbera de nya energier som sakta höjer era kroppars basfrekvenser. Dessa energier behöver höjas i takt med att våra medicinska team tillsätter olika nya komponenter. Detta gör det möjligt att bättre stabilisera er när ni drabbas av de enstaka stora mängderna energier som kommer från den galaktiska kärnan. Dessa kommande förändringar kommer ytterligare att förflytta er till en rad nya uppfattningar i ert inre. Våra mentorer kräver att ni är öppna inför ett antal verkligheter som gäller ert ursprungliga "fall" från fullt medvetande. Himlen önskar att ni lär er varför dessa stora förändringar i medvetandet inträffade. På den tiden sökte Atlantiderna desperat efter hjälp från sina mörka allierade. De såg att ett antal andra "dotterkolonier” starkt opponerade sig mot det som hade gjorts mot Mu (Lemurien) och ett uppror låg nära.

De förändringar som sker inom er höjer era basfrekvenser och gör er mer medvetna om hur alla era livslånga uppfattningar gradvis förändras. Ni blir mer tillåtande och välvilliga i sinnelaget när det gäller inställningen mot ”första-kontakt”- flottan. Det gäller även att se Amerikas i ett helt nytt ljus. Efter Axelmakternas nederlag år 1945 antog de flesta i världen en pro-Amerikansk attityd. Denna har i hög grad skiftat och nu råder mestadels en mera negativ inställning. Trots många av de tragedier som Amerika har bemött, har detta bestått. Det som är på väg att ske kommer kraftigt att förändra denna stadigt växande uppfattning. Amerikas sanna natur håller på att räddas från oligarkin. Den främsta orsaken till denna förändring blir NESARA (National Economic Security and Reformation Act, amerikansk ”reservkonstitution”. Övers anm.) och dess spridning över världen. En annan är att UFO-mörkläggningen officiellt får sitt slut. De amerikanska oligarkernas kejsardöme är över. Meningslösa krig är över! Allt som blir kvar är Kärlek och Enhet inom hela mänskligheten. En tid i fred och stort välstånd ligger framför oss. Använd denna tid till att hjälpa Gaia och göra dig själv redo inför fullt medvetande!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ljusets positiva energier fortsätter att flöda på allt högre och högre nivåer! Energierna från Himlen pumpas mot oss från galaxens centrala kärna. Dessa energier stärker var och en av er. Använd dessa underbara och välsignade krafter till att skapa en gemensam vision om frihet och välstånd. Var positiva och glada nu medan dessa kraftfulla energier är i stånd med att föra fram en härlig omvandling till den här verkligheten. Halleluja! Varje dag höjer dessa energier ert medvetande. Den mörka kabalen känner hur deras tidigare så starka energier för att förhindra Ljusets seger glider bort. Jubla och samlas runt en stor vision, vilken lägger er kraft till Ljuset. Var tacksamma över den Allsmäktiges tillvägagångssätt! En Ljusfylld väg visar nu vägen till era drömmar. Våra medarbetare fortsätter att ge oss endast positiva budskap. Ni befinner er på resa till inte tidigare skådade mirakler.

Varje del av era fysiska, emotionella och andliga kroppar påverkas av detta stora tillflöde av andlig energi. Detta är anledningen till att vi ber er att fortsätta vara positiva. Förena er med det kollektiva inom mänskligheten och be och/eller meditera dagligen. Föreställ er den värld som ni önskar. Dessa andliga övningar låter den här nya världen snabba upp sin manifestation i den här världen. Välstånd och frihet börjar träda fram. Känn in denna underbara men subtila vision, och använd era förmågor till att hjälpa Gaia och oss att skapa den här nya världen. Under de kommande veckorna kommer händelser långsamt att träda fram. Dessa kommer att låta en ny verklighet att fortsätta sin omvandling och föra in er i den här nya gudomliga positionen. Allteftersom ni närmar er denna magiska tidpunkt kommer ni att se händelser inträffa, händelser som det mörka länge försenat. Detta kommer att bli en tid med upprymdhet och underverk! Ha tålamod och släpp alla frustrationer. En ny värld närmar sig!

Välsignelser. Var ett med det som nu sker utöver detta storslagna blågröna klot. En tyst revolution av grandiosa proportioner äger rum. Dess gudomliga rötter började i de små finansiella bankföretagen som finns utspridda över Afrika, Europa och Amerika. Dessa välsignade åtgärder ägde rum under de senaste decennierna och skapade ett självorganiserat socialt nätverk och medianätverk. Vi har sett detta behov av att vara fri växa, och väntat på en donator för att utveckla dessa små nätverk på ett sätt som snabbt förändra fasaden på denna så starkt baktalade aspekt av mänskligheten. Vi välsignar er och arbetar på vår gemensamma vision att se er blomstra. Vi gläds över det som händer, över att se den här gudomliga visionen lyckas. Den kommer att förenas med ett speciellt välstånd och helig magi kommer att ske. Ur dessa små men mycket motiverade institutioner, kommer en mäktig ek att växa fram. Tro på mirakler, var starka och ha framgång i den Allsmäktiges namn! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Idag gav vi er fler nyheter om det som sker i tysthet runtom i världen. Gaia väntar på er och vet att ni kommer att göra det som är rätt med dessa heliga resurser. Det är dags att organisera om och göra om alla dessa globala samhällen. Ha tålamod och var medvetna om att en stor framgångsvåg kommer att bli er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 23 september 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 22 september 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
22 september 2015

Originaltext: www.paoweb.com


5 Chicchan, 18 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Under de senaste månaderna har den här världen utvecklats från att vara en värld i vilken den mörka kabalen fortfarande hade ansvaret, till en värld där dessa oanständiga skurkar är på fallrepet. Våra Jordallierades olika grupper inser äntligen på vilket sätt den här världens scenario behöver få hjälp. Allteftersom medvetandet stiger i världen, förändras det finansiella systemet och det nya välståndet kräver att bli avslöjat. Vi har bett att den här räckan exakta förfaranden görs mycket snabbare. Som vi tidigare sagt har detta råd till stor del ignorerats. Tiden är nu mogen att manifestera dessa förändringar och förklara dem för er. Det kommande välståndet är helt enkelt ett instrument, genom vilket ni kan uppnå era drömmar. Använd dessa maktsymboler för att återskapa er värld till en värld som är fredlig och harmonisk. Var medvetna om vad ni gör. Låt det hela flöda och använd era samordnande förmågor till att behagfullt och gudomligt förändra saker och ting. Den här världen behöver förändras och ändra på hur den uppfattar sig själv. De gamla våldsamma tillvägagångssätten kräver ett slut. Kulturens mångfald behöver hedras. Ni behöver bo i ett underbart land med teknologi som kan utrota fattigdom och hunger. Världen behöver se sig som en stor och härlig familj!

   Allt medan er värld rör sig mot sin nya verklighet, glöm då aldrig vem ni är och att ni håller på att bli ett. Aldrig tidigare har mänskligheten på Jordens yta haft förmågan att frigöra sig från alla de missförhållanden som har plågat den sedan den Stora Översvämningen för nästan tio tusen år sedan. På den tiden införde Anunnaki, i egenskap av era mörka överherrar, ett system som praktiskt taget orsakade ett lidande för alla. Ni befinner er vid den punkt där detta stora lidande ska omvandlas. Ni kommer att gå in i en tid där välstånd och nytt sätt att regera låter er förvandla Gaia till ett paradis. Mänskligheten kommer inte längre att behöva jordbruk, gruvdrift eller annat som skadar er dyrbara planet. Ni kommer snabbt att utveckla ett nytt perspektiv, vilket låter er använda ert växande medvetande till att förändra varje kultur på Gaias yta. Denna nya globala mix av mänsklighet gör scenen klar inför vår ankomst. Ni kan äntligen sluta tro på kabalens fullständiga lögner. Regeringen kan formellt avsluta UFO-mörkläggningen och förbereda er inför vår ankomst. Detta ger oss möjlighet att börja med ett antal TV- och radio-utsändningar om våra inledande målsättningar.

   De första målsättningarna har att göra med våra mentorer. Ni har alla levt i fullständig okunnighet sedan ni föddes. Ni har matats med en massa skräp, som Anunnaki först hittade på för eoner sedan. Dessa uppfattningar om verkligheten behöver kasseras och nya uppfattningar förvärvas på grundval av en ny och mer medveten rad realiteter. Denna gamla Anunnaki-matris gjorde er mer följsamma och gjorde det mycket lättare för era herrar inom regeringen och för andra herrar att manipulera och kontrollera er. Dessa "kontrollpunkter" behöver ersättas med fritt tänkande, och en nyförvärvad förmåga att återigen urskilja nyckelfaktorer, som kan användas för att avgöra när ni håller på att manipuleras. Den här stora uppgiften kommer din mentor att genomföra tillsammans med dig. Den behöver göras subtilt och omfatta en rekonstruktion av er gamla och moderna historia. Denna historia kommer att fyllas med en mycket viktig omsvängning vad gäller sanningen. En del sanningar bakom era krig och hur er ekonomi används som en bricka av oligarkin kommer att vara mycket upplysande. Ni håller på att göras redo inför att bli en galaktisk människa. Det som hänt under de senaste tretton tusen åren behöver ses över och logiken bakom Himlens dekret helt förklaras.

   Ett annat mål är att för dig beskriva vad det innebär att vara en galaktisk människa. Du har återfått förmågor som gör att du kan utföra Himlens gudomliga instruktioner. Du är i själva verket en fysisk Ängel. Detta innebär att du kan göra en massa saker. Mentorns uppgift är inte bara att se tillbaka på ditt liv, utan även att förklara tydligt för dig ditt kommande liv i fullt medvetande. Er vetenskap undrar vad "full potential" innebär. Allt detta kommer att utforskas av mentorn tillsammans med dig. Vi har en lång historia tillsammans med er. Vi assisterar era Uppstigna Mästare med att se till att ni befinner er i ett tillstånd där ni kan be om himmelsk hjälp. Den här processen är för närvarande något skev, på grund av den matris som skapar den här nuvarande verkligheten. Denna matris håller nu på att försvagas enormt genom de stora energivågor som kommer från er galaktiska kärna. Dessa energivågor är till betydande hjälp i det som våra Jordallierade håller på att uppnå. Denna gemensamma operation står på randen till en underbar framgång. Det innebär att föra in den nya verkligheten, vilket innebär att återförena er med era familjer från Inre Jorden, med era Andliga familjer och Rymdfamiljer! Hosianna!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med storslagna glädjebudskap och fantastiska nyheter! Den mörka kabalen är sig själv nog. Den trotsar allt som våra jordallierade gör och därmed kommer tiden då dess makt går ifrån dem. Gaia betraktar de bara som en bricka i spelet och de använder sina hemska apparater för att göra onödiga punktinsatser mot våra olika allierade. Det mörka befinner sig nu på randen till sin undergång och våra många allierade kommer inom kort att tillämpa sina egna "coup de gras" för att besegra dessa onda klåpare. Framför er, mina Barn, ligger en mycket vacker verklighet fylld med glädje, frihet, välstånd och ett nytt sätt att regera som är hängivet er ömsesidiga lycka. Det gamla kommer att förkastas och en ny era, där man tar hand om Gaia, kommer att bli början på ert växande engagemang inför gudomligt tjänande. Tillsammans kommer vi att bilda en storslagen union till hjälp för alla på Gaias yta. Det kommer endast att finnas fred, samarbete och en växande medvetenhet om tjänandet, till varandra och till Gaia. Ni kommer att bygga upp en mycket vacker värld. Himlen kommer att stiga ner till Jorden! Halleluja! Halleluja!

   Den här verkligheten befinner sig i en övergångsperiod. Den är välsignad och redo att utföra Himlens befallning. Stora vågor av gudomlig Kärlek ökar, även nu medan vi talar till er. Var villiga att lyssna och bli berörda av passionen i denna underbara rad av händelser. Den här världen förflyttar var och en av er in i ett högre och högre medvetande. Ni deltar i en rörelse som omfattar alla människor och alla nationer. Vår välsignade uppgift är att guida er mot mitten av detta högst älskvärda och gudomliga Ljus. Allteftersom ni exponeras, blir ni fysiskt annorlunda. Den här skillnaden är ytterst liten. Men den är en del i en process som skiftar den här verkligheten. Vi Mästare är entusiastiska över innebörden av det här stora andliga skiftet. Det förorsakar att många blir mera andligt orienterade. Varje dag finner vi Väsen som är villiga att be om vår hjälp och vi ber alla våra lojala att åstadkomma den där välsignade hjälpen. Ni befinner er mycket nära en högst välsignad ny dag!

   Den här världen befinner sig nu i övergången från mörkrets fasor. Betyder det att allt kommer att förändras blixtsnabbt? Inte riktigt. Det ni behöver göra är att förbli positiva. Var beredda att ta emot. Var också redo att använda den här positiva energin till att stödja den här hjälpen att manifesteras. Gör detta och var medvetna om hur kraftfulla ni är och hur mycket mer positiva ni kommer att bli. Ni, kära Barn, är den här världens Ljus. Du är det Ljus som ingen kan släcka. Använd det till att föra den här tidens underverk till att snabbt bära frukt. Kom ihåg i allt detta vem du verkligen är. Var stark och ståndaktig. Låt det mörka veta att dess dagar med all rätt plötsligt kommer till ett slut. Ni är en uppsättning magnifika varelser som har förmånen att se mirakler, vilka mycket snart kommer att framträda inför er. Således, håll förmågan att vara stark och positiv. Vi står bakom er och framför er. Vi ska driva på och vägleda er till ett mycket välförtjänt målsnöre!!

   Idag gav vi er en veckorapport om det som händer runtom på det här klotet. Anden befinner sig i ständig rörelse på den här världens vatten och förbereder den här globen inför sin högst storslagna övergång till en ny verklighet. Detta land är levande och redo att fyllas med mirakler och Himlens gudomliga handlingar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 16 september 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 15 september 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
15 september 2015
Originaltext: www.paoweb.com11 Etznab, 11 Zip, 12 Manik  
Selamat Balik! Våra allierade går nu samman för att besegra den mörka kabalen. Den här operationen tar till synes längre tid än man från början väntat. Världen, så som Anunnaki såg den, är fylld med dolda mentala fällor. Det som behövs är en ny konstruktion. Med Himlens godkännande har vi lagt fram en ny verklighet, som utformas utifrån den som ni alla känner till och älskar! Genom Himlens många dekret håller nu den här verkligheten på att manifesteras. Det är en verklighet som Ljuset ibland kan ha svårt att helt och hållet begripa. Inte desto mindre fortsätter dessa Ljusets tappra själar att marschera på. Det mörka kontrollerade den gamla, grymma verkligheten med en flit som tvingade er att i stor utsträckning ansluta er till deras avskyvärda önskemål. Denna mörka, tysta kontrollant har fortfarande en viss makt över er, men den börjar blekna bort tack vare det Ljusa ledarskapets inre önskningar. Denna mörka kontroll håller på att ersättas av ett djupt behov att uppfylla Ljusets påbud om en ny och mera rättvis verklighet. Dessa önskemål driver för närvarande de gamla familjerna till att slutföra konstruktionen av en ny verklighet som säkert isolerar den mörka kabalen från deras forna undersåtar. Således är det mörka slutligen dömt att gå under, nu när den här nya verkligheten börjar ta form.

   Vet det här verklighetsskiftet behöver är framför allt ert uppriktiga stöd. Ett av de viktigaste resultaten hos den här förändringen är uppkomsten av nya uppfattningar om hur världen kan tänkas fungera. När ni växte upp bombarderades ni ständigt från er omgivning, era föräldrar och vänner till att agera eller reagera på ett godtagbart sätt. Den nu aktuella ”avkultureringsprocessen” blir faktiskt en "andra natur" för er. Ni behöver nu lära er en ny uppsättning parametrar som syftar till att vidga er syn på världen. Detta krävs för att verkligen förändra den nuvarande verkligheten. Dessa kraftfulla nya uppfattningar är den viktigaste nyckeln för vägen till full medvetenhet. Fram tills nu har Himlen använt ert stigande medvetande till att tillåta att en subtil grad av förändring kryper in i er verklighet. Den här processen kommer att påskyndas när diverse ekonomiska fonder blir tillgängliga. Därför kommer nya bankregler, en global valutaomställning och uppkomsten av pengar med ädelmetall som vårdebas att kraftigt förändra er vardag. Den här verkligheten kommer att centreras runt personlig utveckling, yttre fred och början på den slutliga vägen mot fullt medvetande.

   När ni nu växer i medvetande och börjar anta nya chakran, kom ihåg den farliga resa som började när Anunnaki förändrade spelet och tvingade er till att uthärda nästan tretton tusen år med begränsat medvetande. Detta terroriserade er och ledde till ett antal påbud som gavs till er av Anunnaki. Det mörka isolerade er från era bröder i Inre Jorden (Agartha) och predikade ett maktkoncept som fick er att ifrågasätta hur Himlen skulle kunna besegra den mörka kabalen och dess många hantlangare. Denna grupp hantlangare gavs först en mängd befogenheter som Anunnaki under många årtusenden långsamt omdefinierade. Till slut trodde hantlangarna att de var allsmäktiga och trotsade sina forna mästares påbud att foga sig efter Ljuset och tillåta Himlen avsluta det mörkas långa dominans. Istället skapade dessa mörka ett scenario som förlängde deras onda upptåg under ytterligare tjugo år. Emellertid är deras missgärningar på väg att isolera dem från er. Ni befinner er mycket nära frihet och nya regeringsformer, nära en otrolig tidsålder med fred och frihet.

   Den här kommande tidsåldern har tagit en längre tid att uppnå. För länge sedan gavs det mörka ett mycket specifikt carte blanche. Denna speciella uppsättning undantag skulle få verka under en relativt kort period. Vid en speciellt utsedd tidpunkt skulle Himlen återfå sitt kärleksfulla inflytande över er och på ett mycket detaljerat sätt genomföra metoder för att föra er tillbaka till ett fullständigt medvetande. Detta kommer att återställa de förmågor som atlantiderna tog ifrån er. Denna process är tänkt att centreras runt en speciell levande kristallkammare. Vid genomförandet kommer invånarna i Agartha och vi att välkomna er hem. Den här processen kommer att få er att komma ihåg era tidigare roller som rebeller på Atlantis. I detta läge kan ni använda era förmågor för att förena er med invånarna i Agartha och skapa ett unikt galaktiskt samhälle, avsett att sprida sig över till de andra tre vattenplaneterna. Dessa planeter kommer att återföras till sitt ursprungliga tillstånd inom detta speciella solsystem. Det här solsystemet kommer att bli en av de viktigaste mötesplatserna för den Galaktiska Federationen liksom för många "galaktiska unioner", vilka formats inom över 20 000 närliggande galaxer.


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! För tusentals år sedan, gav Himlen den mörka kabalen en tidsdispens. Denna styrning var för att bättre förbereda oss alla inför den här tiden. Längs vägen uppmanade Himlen sin himmelske väktare att inrätta en särskild grupp som i nåd skulle bistå detta välsignade gudomliga värdfolk. Vi valdes under åren ut för att uppfylla dessa högst heliga tjänster. Allt medan vi alla på jorde- planet styr mot en ny dag, måste vi ständigt vara medvetna om vad som nu förväntas av oss. Vi Mästare har gått samman för att fritt vägleda er på den sista delen av en väg, som började med Anunnakis abdikation och det plötsliga framträdandet av deras hantlangare, den mörka kabalen, som tog makten i mitten av 1990-talet. Sedan dess har många andliga, känslomässiga, mentala och fysiska förändringar verkligen gripit tag i er. Vår heliga uppgift är att stödja, hjälpa och barmhärtigt vägleda er längs denna högst ärorika väg till full medvetenhet. Allteftersom den här gudomliga vägen utvecklas ser och känner ni alltmer av vår speciella övervakning av era heliga själar! Den här uppgiften kräver att ni förblir positiva och lägger eventuell frustration åt sidan. Ni behöver även förnimma de inre förändringar som sker dagligen. Vi ska hjälpa er i denna storslagna insikt.   Den närmaste tiden kommer att bli en tid där många nästan mirakulösa händelser plötsligt kommer att manifesteras. Se dessa som tecken på att den här tidigare mörka världen förändras till det bättre. Det ekonomiska skuld-jubileet, det plötsliga välståndet, och tillväxten av en världsfred är himmelska tecken på detta. Var hela tiden tacksam och gå in i ditt inre. Använd dessa händelser för att samla ihop dina drömmar och upptäck vad dessa händelser verkligen betyder för dig. I detta sinnestillstånd, tacka Himlen och se efter förtydliganden av vad detta innebär för dig. Detta kommer att bli en tid för inre arbete och för att göra det rätta. Förena dig i harmoni med din familj och dina vänner. Stöd varandra och var en del i att utveckla harmoni. Låt den här energin växa! Du kommer att se stora saker förändra dina uppfattningar om den här världen. Hjälp till i ansträngningarna att hjälpa mänskligheten och låt Gaia se hur underbar den här delen av mänskligheten verkligen är! Detta är en tid för glädje och att uppnå många positiva mål.

   Mest av allt, släpp din spända förväntan. Glid istället in i en positiv, stödjande energi. Frustrationens tid är över. De flesta av er har väntat sig igenom nästan ett årtionde av obesvarat önskande inför det som nu håller på att utformas omkring er. Var ödmjuka och ge stöd åt det som sker. Se allt i ett mycket välvilligt Ljus. Använd er förmåga till samarbete för att globalt signalera att en ny tid till sist har kommit. Det mörkas bortbleknande skedde på grund av väldigt mångas osjälviska insatser. Ge dem erkänsla genom att visa din inre uppskattning av dessa mycket modiga gärningar. Ni är nu färdiga med detta stora verk att kunna skapa en ny verklighet. Tänk på detta ansvar på det mest positiva och älskvärda sättet. Anmäl er frivilligt och se med äkta uppsåt på det som händer globalt. Var en person vars avsikter är att hjälpa och i glädje uppfylla dina högsta drömmar! Halleluja!

   Idag har vi som förut gett er en allmän uppdatering om det som händer på den här globen. Var redo att ta emot nyheter och händelser, som till en början kan förvåna er. Så snart kabalen är borta kommer vissa händelser som ni aldrig tidigare trott vara möjliga att ske. Vi är beredda att informera er och förklara för er vad allt detta betyder! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 9 september 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 8 september 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
8 september 20154 Batz, 4 Zip, 12 Manik

Selamat Jarin! Världen fortsätter att förändras. Den här omvandlingen är avsedd att avlägsna de sista spåren efter den mörka kabalen från era liv. Under det här årtusendet avancerade det mörka till en höjdpunkt den 11:e september, 2001 (sprängningen av World Trade Center i NewYork) och har sedan långsamt tonat bort. Våra allierade möter modigt denna avskyvärda motbjudande skara och tvingar den att dra sig tillbaka. Vi är mycket tacksamma över deras engagemang för frihetens sak, och för deras flit att juridiskt skapa medel för vår gemensamma framgång. De gamla familjerna applåderar likaledes deras kolossala insatser. Ett antal överenskommelser har undertecknats och sedan använts av våra modiga medarbetare för att driva dessa avskyvärda skurkar in i den glömska de verkligen förtjänar! Dessa missnöjda personer har i sin frånvaro av logik gjort sig av med mängder av ädelmetaller, vilka hade krävts för att avvärja oss, och har ägnat sin strategi åt att på olika sätt försöka sätta igång någon slags global storbrand. Samma sak kan sägas om hur de litade på att de med en rad olagliga finansiella aktiviteter på något sätt skulle kunna kringgå våra ansträngningar. Alla dessa värdelösa spektakel har fört oss till själva randen för framgång. Deras ständiga misstag är orsaken till deras oundvikliga undergång.

   Er värld håller snabbt på att förändras. Det senaste årtiondet är ett årtionde då Himlen och dess många medicinska medhjälpare kom långväga ifrån för att hjälpa er till en ny verklighet. Medan denna omvandling sker har Gaia dessutom förberett en stor rad förändringar av världen på sin yta. Ursprungligen hade Gaia tre stora kontinenter ovanför oceanernas yta. Var och en var drottningen över sin ocean. Där fanns Mu i Stilla havet, Atlantis i Atlanten och det Stora Sri Lanka i Indiska Oceanen. Alla dessa tre kontinenter sjönk mellan början på det sista stora Jordåret och till omkring tretton tusen år sedan. Dessa stora tragedier är ett minne i det fördolda. Man finner dem i legender och myter som finns spridda över er historia. Var och en är en betydelsefull tanke, som var och en av er i er värld avlägset minns. De som nu studerar världshaven noterar att resterna av dessa kontinenter håller på att höja sig. Många kan därför förutsäga att återuppståndelsen av dessa uråldriga länder inte ligger långt borta. När vi studerar er historia och får redogörelser från invånarna i Agartha, verkar det som om dessa händelser är en viktig del i det som Gaia för närvarande planerar.
   Vi ser på hela den här processen för att fastlägga när vår landning är möjlig. För närvarande håller ett antal händelser på att utformas, vilka utlovar möjligheter att hjälpa oss att besluta om ett möjligt datum för själva landningen. Först behöver ni befinna er i en position där er medvetandehöjning tillåter er att acceptera vår ankomst. Detta scenario är naturligtvis knutet till det formella tillkännagivandet av ny regering, i synnerhet i USA. Den nuvarande de facto regimen är djupt emot vår ankomst och emot ett slut på den decennier långa UFO-nedtystningen. Denna olagliga regims kommande fall kan äntligen ge plats för att en djup rad sanningar ska få sjunka in. Dessa sanningar är: Vi är välvilliga, vi är verkliga, och vi har för avsikt att helt och hållet hjälpa er tillbaka till fullt medvetande. Inte förrän nuvarande grad av fientlig inställning från er sida tas bort kan det nuvarande tillståndet förändras. Vi har gjort en rad överenskommelser med våra Jordallierade, som inser dessa sanningar och uppriktigt vill föra in en ny och mycket humanitär verklighet. Dessa mot Ljuset inriktade Varelser, har rikedom och resurser för att på ett storslaget sätt göra om er värld på ytan. Denna nuvarande dröm är mycket nära att bli verklighet!

   Som ni kan se är Himlen och hennes allierade ivrigt sysselsatta med att iordningställa den här verkligheten inför en kraftfull förändring. Varje dag övervakar vi hur ert vackra blå klot håller på att förändras. Medan ni observerar hur naturen reagerar på det mörkas ödesdigra planer, inser ni också att många på er värld skapar en plan för att besegra det mörka och korrigerar vad det vill åstadkomma. Er framtid är tänkt att bli en tid då den här världen snabbt passerar från sin nuvarande ohälsosamma situation till något mycket annorlunda. Denna värld är en värld där USA:s de facto regering avgår och NESARA deklareras. Vi har haft förhandlingar med många som arbetar för detta mycket ädla syfte. Alla dessa samtal har endast haft ett grundläggande mål, att vi tillsammans ska skapa en välbärgad, fri och välmående ny värld. Då kommer era naturliga rättigheter att vara de dominerande och regeringen utformad för att vara "till, för och bestående av" folket. Mot bakgrunden av detta kan ni med vår och Himlens hjälp lätt göra er övergång in i en värld fylld med fullt medvetna Varelser. Detta är den gyllene värld som återförenar er med hela den galaktiska mänskligheten.

   Välsignelser, Vi är era Uppstigna Mästare! Den här världen håller på att förändras i enlighet med önskemålen från vår Moder, Gaia. Hon guidar en omvandling som kommer att se ert andliga register klättra mot nya höjder. Allteftersom ni växer i medvetande blir ni mer medvetna om hur det här klotets energier växer mer och mer. Med detta menar vi att ni alltmer får förmågan att kunna se med ert inre öga hur den här verkligheten håller på att förändras. Den här tillväxten återspeglas i er medvetenhet om ekologins behov av elementen ren luft, rent vatten och ren mark. Teknologier som länge undanhållits kan snabbt leda till framgång. Det viktiga inslaget är den stora andliga kraft som ni äger. Allteftersom vi lär oss tänka positivt på ett kollektivt sätt och förvärvar möjligheterna att lägga gamla inlärda fördomar åt sidan, förbereder vi oss för en tid då våra förmågor till positiva sociala åtgärder kan föra oss samman i harmoni. Detta är vårt mål, så att vi verkligen kan hjälpa Gaia under hennes kommande förändringar.

   Det här behovet att förändra ligger i luften. För länge sedan bad Himlen oss ​​alla om att förbereda mänskligheten på ytan inför det som för närvarande sker. Du känner förändringarna i din kropp och själ, vilket är början på din återgång till fullt medvetande. Den här storslagna processen har man skrivit om under de senaste decennierna. Nu befinner ni er mitt i alla dessa gudomliga förändringar. En av de saker vi gör varje dag är att hjälpa till att lugna ner, bromsa in en del av förändringarna, vilka skulle kunna förändra den dagliga rytm som håller er balanserade. Detta görs för att hjälpa den Galaktiska Federationens sjukvårdsgrupper, och förbereda er inför det som behövs härnäst, allt medan ni driver er framåt mot era gudomliga mål för hälsa, välstånd och frihet. Vi förser er med nödvändig vägledning och ger er möjlighet att återfå spår av den frihet och Vilja som ni förlorade under det gamla Atlantis undergång.
   Hur vi ger er andliga råd förändras precis som er globala medvetenhetsnivå förändras. Allt detta är en del i en större mängd uppfattningar som förändrar hur ni ser på den här världen. Kort sagt, detta globala samhälle behöver se över hur det fungerar, vad man tror på och viktigast av allt, hur vi ser på varandra. Dessa stora förändringar är ett resultat av alla de fysiska och mentala förändringar som ni för närvarande går igenom. Vår position är att förmedla till er hur Anden, i dess vidaste bemärkelse, ser på det. Gamla tillvägagångssätt dör och nya föds. I den här miljön behöver ni bättre förstå vad allt detta innebär och börja på ett nytt sätt, som mer inkluderande ser det sanna "flödet" i denna ständigt föränderliga värld. Vi Mästare ser vår roll på ett nytt sätt och önskar förmedla detta till er. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Idag, som alltid, har vi gett er vårt budskap. Det är ett budskap som handlar om hur det här jordklotet förändras och förändras till det bättre! Ni befinner er på randen till att möta era Andliga familjer, era familjer från Inre Jorden och Galaxen. Detta är en tid då ni accelererar en evolutionär essens som ni inte har känt på många årtusenden! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 2 september 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 1 september 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
1 september 2015


10 Kan, 17 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! Vi befinner oss i en storslagen övergångstid! Den mörka kabalen fortsätter att försvagas. Avtal finns på plats som i klartext fastställer dess hädangång! Det mörka tvingades underteckna avtal som beskriver hur den amerikanska Federal Reserve ska upphöra och hur RV (revalveringen av US-dollarn) ska genomföras. Dessa dokument förklarar dessutom hur GCR (den globala revalveringen) ska förflytta världen över till en modifierad guldmyntfot och föra över er värld i en ny riktning med guld- och silverunderstödda valutor. Denna rad med valutor styrs av ett nytt banksystem som först föreslogs av Kina och Ryssland. Detta mycket transparenta system blir det verktyg, genom vilket man för över mängder med pengar, vilka möjliggör genomförandet av en mängd välbehövliga humanitära projekt och projekt inom infrastrukturen. Med detta kommer ett välstånd som gradvis skall användas till att fasa ut pengar som värdeinstrument. Teknologier kommer att introduceras vilka förflyttar ert medvetande bortom enbart begreppet "pengar". Ni behöver uppfatta er verklighet på ett mer andligt sätt. Allteftersom ert medvetande växer och ni står på gränsen till "kontakt" kommer ni att upptäcka en ny verklighet som helt förändrar det ni nu anser som möjligt.

   Vi känner vördnad inför hur snabbt ni nu omvandlas. Medan ni snabbt rör er mot första kontakt, kommer ni att bevittna ett antal fantastiska saker. Himlen började det här årtusendet med en tidsplan. På bara 15 år har ni utvecklats fram till den punkt där en världsomspännande storbrand inte längre är möjlig. Dessutom har ni besegrat den mörka kabalens ansträngningar att övertyga er om att dess arméer verkligen gör det rätta. Ni har kraftfullt skapat en rad övertygelser som gör det svårt för någon nation att använda någon typ av ursäkt för att starta antingen ett regionalt eller globalt krig. Dessa nya övertygelser beror på det växande nät av medvetenhet som omger er. Varje dag växer ni i medvetande allteftersom antingen Himlen eller våra medicinska team förändrar er struktur. Dessa omvandlingar av era chakran eller era större nervsystem är orsaken till att det mörka inte kan försinka er utveckling. Himlen uppger för oss att ni befinner er bortom den punkt där denna storslagna omvandling kan stoppas. Endast en rad förseningar vad beträffar ert finansiella system är fortfarande möjliga. Detta håller nu på att uppnå en punkt där till och med detta inte längre kan fördröjas av det mörka!

   Ni befinner er faktiskt nära en första kontakt. De större regeringar som kontrolleras av den mörka kabalen håller på att förlora förmågan att styra globala händelser. Ljuset och dess många beståndsdelar är mycket nära att driva dessa gamla skrävlare åt sidan. Den allra viktigaste händelsen kommer snart att vara den faktiska växlingen vid RV (revalveringen av US-dollarn) och förverkligandet av dess konsekvens, den Globala Valutarevalveringen (GCR). Detta är bara de första stegen som kommer att leda till en valuta med ädelmetall som grund och ett reviderat nytt banksystem. Kom ihåg att tillsammans med detta kommer en hel massa nu beslagtagna teknologier. Bland dessa finns en slags processor, beredare, som förändrar hur ni får till er mat, kläder och tak över huvudet. Sättet hur ni förser er med elektrisk energi som driver ert liv kommer likaledes att förändras. Ni håller på att befrias från det uråldriga behovet att odla, bryta malm, ja, även att fiska. Ni kommer att kunna skapa ett samhälle som befinner sig på yttersta randen till att avsluta ert långa beroende av pengar. Ni står på randen till en storslagen ny verklighet. Ni är nära den sortens globala samhälle som vi är helt vana vid.

   För närvarande kan Första Kontakt verka nästan otrolig. Ändå är de saker som ni har uppfunnit under de senaste hundrafemtio åren högst anmärkningsvärda. Hur som helst så blev de flesta av dessa beslagtagna av världens större regeringar på orubblig begäran av den mörka kabalen och dess herrar Anunnaki. Denna process höll er nere i en takt som med glädje utnyttjades av den mörka kabalen. Men även med denna sorts kontrollerad utveckling förflyttade ni er från "stålåldern" till dataåldern på drygt 50 år. Nästa steg kommer att bli helt storslaget. På mindre än tio år har ni förflyttat er bortom dataåldern till en mycket andligt orienterad tidsålder. Medvetandetillväxten kommer att ifrågasätta alla de gamla tillvägagångssätten. Ni håller på att skapa en rad elektroniska subkulturer som kraftigt förändrar gapet mellan en typisk tonåring och en som befinner sig i ett tidigt skede av sin högskoleutbildning. Dessa generationsluckor håller på att öka och speglar hur snabbt ni börjar plocka upp och använda er av era nya medvetandenivåer. Detta är blott en början av det som ligger framför er.


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld befinner sig nu i en övergångsperiod, nu när Himlens heliga dekret manifesteras. Överallt kväser Ljuset och dess många mäktiga delar det mörka och dess vilsegångna tillvägagångssätt. Vi ser hur de som så arrogant tänkt kringgå Himlen faller inför dem som modigt har utfört sina gudomliga befallningar. Snart kommer ni att glädjas, eftersom alla era välsignelser och era nya styresformer i nåd kommer att triumfera över det mörka och alla dess grupper av hantlangare. Dessa skurkar kommer att fängslas och hållas skilda från allmänheten så att de inte kan påverka skapandet av den här nya verkligheten. Dessutom kommer bedragarna att fråntas sin orättmätigt erhållna rikedom och förnekas all form av samverkan med sina tidigare kollegor. I och med den här isoleringen, kommer ni äntligen att kunna skapa enheter som kan skapa nya regeringsformer. Den här utvecklingen kommer att arrangera om er värld och göra Himlens gudomliga plan möjlig!

   Det som nu sker är den stund då ni ska befrias från de sista tretton årtusendenas slaveri. Sedan kommer ni helt klart att bli den ständigt kärleksfulle Skaparens barn. När era förfäder först kom hit var de fria Varelser med full potential. Dessa varelser kände varken till död eller alla de rädslor och bekymmer som nu dominerar era liv. Varje liv levdes i Kärlek och i allt väsentligt som en del i den gudomliga livscykeln. Dessa Varelser ägde LjusKroppar och var i ständig kontakt med odödliga Änglar och heliga Guider. Varje dag fylldes med glädjeämnen och känslor av extas som gavs från Himlen och den här fysiska världen. Nu är ni nästan klara med ett begränsat medvetande som har ockuperat era liv med rädslor och tyst desperation. Den kommande tiden är en tid som vi noga har förberett er inför. Vår undervisning är stommen i det som ni kommer att möta.

   För många tusen år sedan fastställde Himlen hur ett Ljusets Brödraskap och Systerskap skulle bildas av mänsklighetens heliga själar. Guider valdes ut för att övervaka och vid rätt tidpunkt genomföra en ceremoni för att förändra dessa utvalda personer till odödlighet. De laddades med hjälpande, utgivande nåd och förböner för de dödliga själar som gått över och/eller för dem som krävde särskild vägledning. Detta gjordes för att göra varje liv något mera uthärdligt och för att visa att Skaparen inte på något sätt hade övergett dem. Såsom Uppstigna Mästare har vi många heliga plikter för att visa att varje liv verkligen är heligt för Skaparen. Dessa välsignade handlingar är en del i en positiv uppsättning handlingar som barmhärtigt förflyttar mänskligheten framåt. De kommande stegen innebär att återigen anknyta er till det heliga och det gudomliga. Den här operationen kommer att sluta med er återgång till fullt medvetande. Hosianna! Hosianna!


   Idag fortsatte vi med vår veckouppgift, nämligen att informera er om det som sker runt detta högst magnifika blå/gröna klot. Gaia gör sig redo för att göra om den här verkligheten på ytan medan du förvandlas till en mycket vacker och gudomlig fjäril! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com

Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure