Followers

Google+ Followers

onsdag 30 november 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 29 November 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
29 November 2016
Originaltext: www.paoweb.com9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! Mycket sker nu runtom i världen. De tillgångar som krävs för att "fixa" alla program kalkyleras nu och fördelas efter var de behövs. Den här verksamheten är ”öronmärkt” för att så småningom leda till det formella tillkännagivandet av NESARA och sedan GESARA. Detta innebär att Amerika närmar sig det formella tillkännagivandet av sin nya NESARA-republik. Den här nya verkligheten leder i slutändan till att ett nytt globalt banksystem manifesteras. Alla nationer som har undertecknat Parisavtalen kommer då att börja genomföra en rad samordnade och samverkande åtgärder för att vända de senaste två århundradenas kraftiga föroreningar. De här händelserna innebär även  början på en rad stora humanitära projekt som ska förse öknarna med vatten och ge modern sanitär utrustning till alla nationer. Dessutom kommer varje nation att bygga ut sitt elnät så att alla kan få tillgång till Internet. Detta är bara början på en rad av utveckling som kommer att befordra global utbildning och låta världens människor få veta vad som görs för att förändra det sätt som den gamla världen fungerade på. Den här nya verkligheten kommer att kännetecknas av fred, välstånd, frihet och globalt samarbete. Detta blir en ny och strålande tid för mänskligheten på ytan!

   Detta överflöd av välstånd är bara början på det som ligger framför er. För länge sedan, när den här tiden beordrades av Himlen, befalldes det att under perioden innan Ascension (uppstigningen) skulle mänskligheten på ytan börja återansluta sig till sina galaktiska bröder. Detta skulle också bli en tidpunkt då människorna från Agartha mötte er. Den här föreningen kommer återigen att göra er bekanta med hur vitt och brett era bröder har spritt sig över den här gigantiska galaxen. Från det ögonblick då ni tvingades in i begränsat medvetande glömde ni att ni inte var ensamma. Ni visste inte ens att en stor Federation med människor fanns där för att hjälpa er. Den här inledande processen kommer helt enkelt att visa er hur vitt och brett människor reste. Ni behöver därför lägga era rädslor åt sidan och snabbt vända er bort från er stigande främlingsfientlighet. I ljuset av detta ombads vi att ge er tid för att justera er uppfattning om den här galaktiska verkligheten. Ni lever inom ett expansivt existensplan som omfattar många olika typer av ganska medvetna Varelser, även versioner av de olika arter som ofta ses på er värld.

   Dessa magnifika Varelser kommer att möta er först efter att ni har gjort er övergång tillbaka till galaktiska människor. I detta nya tillstånd kommer er första uppfattning att redan ha omvandlats till vördnad. Vi förstår detta faktum mycket väl och har hållit den nuvarande användningen av galaktiska icke-människor till ett minimum. För er är naturligtvis Arcturianerna de mest kända av dessa. Deras helande underverk är välkända för oss och de representerar en art som ni alltid haft goda känslor för. Vår plikt är att presentera detta nästa steg i er övergång i bästa möjliga ljus. Därför består våra medicinska team endast av arcturiska och mänskliga komponenter. Vi inser även att vi behöver arbeta i nära samarbete med dem som är i färd med att behandla ert överflöd och bilda nya sätt att regera. Ni kommer att få se och detta i många extraordinära händelser. De här händelserna kommer att introducera er inför ny teknologi och bana väg för vår första omgång tillkännagivanden till er. Speciellt viktig för oss är naturligtvis vår ankomst. De Uppstigna Mästarna kommer att bereda vägen genom att ge er ett antal viktiga historielektioner.

   De här lektionerna kommer att fylla i de stora luckor som er nuvarande inställning till historien underlåter att ge er. Det är lätt att manipulera det som ni inte vet. Vi är angelägna om att se till att ni grundligt lär er vilka de här bristerna är och hur de omedvetet har påverkat er. Vi kommer för att välkomna er hem och för att föreslå er tillvägagångssätt att bygga er nya stjärnnation. Det är viktigt att ni gör detta som ett medvetet kollektiv. Det är viktigt för er att fritt gå samman med invånarna i Agartha och i detalj veta hur ni ska etablera era nya bostäder på Venus, Mars och det nyligen återupprättade trans-Marsiana riket (trans-Martian realm). Byggandet av en stjärnnation kräver en organisk strategi. Ni behöver även en kunskap om hur man framgångsrikt navigerar den stora Galaktiska LjusFederationens kongress i Vegasystemet. De här sakerna kommer att bli "gammalt och vant” för er inom kort. Ni kommer också att lära er många saker från era mentorer och i den processen, mer om er själva. Ta den här tiden till att börja inse vad som väntar er, av häpnadsväckande kosmiska medvetandeäventyr! Hurra! Hurra! Hurra!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Runt ert heliga klot börjar en rad mycket gudomliga åtgärder ta form. Dessa heliga händelser är Himlens formella lansering inför införandet av välstånds-programmen, NESARA och den nya Republiken. De här händelserna kommer att avbryta de åtgärder, som för närvarande pågår sedan det amerikanska valet den åttonde november i år. Vi i Himlen och på Jorden önskar djupt ge er det vi länge har lovat er. Det åligger Himlen att föra fram en ny helig verklighet, som befriar er från det ok som ni fjättrades vid för nästan tretton tusen år sedan. Som vi nämnt i tidigare meddelanden, uppskattar vi för närvarande uppriktigt era kollektiva visioner och positiva handlingar. Vi välsignar er, och är fast beslutna att stödja framtagningen av en ny primär prototyp på det här magnifika blågröna klotet. Speciella händelser går därför framåt, händelser som är avsedda att ge er denna härliga framgång!

   Vi Mästare har inför våra heliga medarbetare utlovat att den här världen, som består av behov och makt, ska omvandlas. Det här landet är placerat på Gaias heliga territorium, vår Heliga Moder. Många är av den uppfattningen att en fortsättning på det nuvarande är det rätta: det vore ren dårskap. Mänskligheten har ett mycket ärorikt förflutet som kommer att leda till en snabb förvandling av den här verkligheten. Det är detta kommando från Himlen som vi drar glädje och näring ifrån. Denna nuvarande oheliga värld är avsedd att snabbt förpassas till historiens soptunna! Det nya välståndet är endast avsett att tända Hjärtats tysta revolution! Detta i sin tur återställer den ursprungliga Amerikanska Konstitutionen och ge er en ny regering. Detta instrument kommer att utlösa en gudfruktig tankeprocess som sprider sig runt det här klotet och inspirerar till nya, välmående och fria verkligheter. Det är detta som kommer att välkomna era bröder och befria er till att återigen smaka på det fulla medvetandets glädjeämnen!

   Insvepta i denna ständigt rungande glädje, vänder vi oss till er. Var modiga och förvänta er inte något mindre än Himlens generösa frikostighet. Under den här tiden har vi kunnat skapa många mirakler. Det största ligger precis framför er. Vi erkänner att de som försöker återställa det mörka vill fånga era magnifika Själar i mörker. Detta kommer inte att lyckas. En storslagen glans (glory) har stigit ner på detta plan och kommer inte att vila förrän en verkligt gudomlig seger är er! Använd den här tiden till att känna er stigande inre styrka. En mäktig ström av himmelsk energi kommer att sopa bort allt som inte hör hemma bland parametrarna för mänsklighetens nya heliga framtid. Manifesterad i glädje, kommer den att bli en upphöjd och gudomlig verklighet, fylld med Glädje, Frihet och Oändligt Välstånd. Observera uppmärksamt medan denna fredliga, heliga revolution rullar in.


   Idag fortsatte vi att rapportera om det som utspelar sig runt det här klotet. Händelser inträffar som lovar en stor förändring i hur nationerna i er värld fungerar. Er värld befinner sig på gränsen till kontakt. Förbered er inför att bevittna de mest extraordinära händelser! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Attachments area

onsdag 23 november 2016

SVENSKA -- Sheldan Nidle: 22 November 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
22 November 2016
Originaltext: www.paoweb.com

2 Cib, 19 Xul 13 Caban    
Selamat Jalwa! För närvarande pågår en operation med målet att isolera de återstående illuminatskurkar som finns kvar i maktposition inom ”koncernen” USA:s regering. Den här processen har tagit längre tid än vad Kinesiska och Europeiska Äldste och Kungligheter först väntat sig. Preliminärt proklamerades en ny laglig amerikansk regering under den senare delen av den gregorianska kalendermånad som ni kallar oktober. Det som återstår är ett mer formellt införande, vilket sker inom kort. Samtidigt pågår en utrensningsprocess. Vi övervakar allt detta och för in parametrar som ska göra den här operationen framgångsrik. Vi förväntar oss att detta ska bana väg för den nya Amerikanska Republiken och att NESARA ska offentliggöras. Vi har fortsatt att noga övervaka utvecklingen och att ge en fullständig rapport till det särskilda råd som ska bli väktare över de nya GESARA-regeringarna (Ö.a. Global variant av NESARA). Våra samarbetsparter utgör en viktig del i denna viktiga rådsförsamling för de Äldre och de Kungliga. Vårt mål är att se de här nya regeringarna komma till makten så effektivt som möjligt. Den här åtgärden för även disclosure (avslöjandet) allt närmare.

onsdag 16 november 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 15 november 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
15 November 2016
Originaltext: www.paoweb.com

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban         
Dratzo! Vi kommer med goda nyheter om den senaste veckans underligheter och fenomen. Det amerikanska valet var rätt och slätt den sista sucken från den gamla men fortfarande fungerande koncernen USA. Resultaten var en indikation på precis hur redo Amerika är inför en ny verklighet, NESARA-republiken. Allt fler finansinstitut står redo att snabbt dra igång införandet av nya, färgstarka sedlar från det amerikanska finansdepartementet. Dessa sedlar är värdemässigt uppbackade av guld och signalera den formella kollapsen av det illegala Federal Reserve. Denna nya regering håller på att upprättas för att nu avsluta ett gammalt system som för månader sedan började sin slutliga färd in i dunklet. Den nya Republiken kommer att ge er en internationell fröjdetid då alla skulder skrivs av och ger er friheten och kontrollen att börja på nytt. I denna nya verklighet kommer ni alla att blomstra och ha befogenheten att använda ert välstånd till att uppnå er passion. Detta verklighetsskifte kommer att förse er med den nödvändiga kontrollen, detta för att försäkra er om att de som kontrollerade er är väl isolerade från er. Dessa tider som nu närmar sig kommer att bli en period då ni åter ansluter er till era andliga familjer och rymdfamiljer. De gamla rädslorna och tvivlen inom er kommer snabbt att blekna bort!
   Det är viktigt att ni kommer till insikt om de förmågor som ni nu besitter. En ändlös ström pengar gör det möjligt för er att avsluta global fattigdom och därmed få slut på de ekonomiska problem som har lett till hat och söndring vilket under årtusenden utnyttjats av Anunnakis hantlangare. I denna nya värld är ni förutbestämda att blomstra. De gamla uppfattningar som ni länge har hyst kommer att försvinna. Ni kommer att få ett globalt forum som kommer att bannlysa era onödiga rädslor och låta fred och samarbete utgöra era nya internationella normer. Den här tiden kommer även att göra det möjligt för de Uppstigna Mästarna att lära er många saker om er gamla verklighet, vilket är en förutsättning för er slutliga omvandling till Galaktiska Människor. Som vi tidigare nämnt kräver den här komplicerade operationen för det första: våra mentorers ankomst, och för det andra: er resa till Agartha. Det är i Agartha som era individuella KristalLjusKammare finns. Vid den tidpunkten har vi för avsikt att välkomna er in i världar bestående av samtliga Galaktiska Människor. Genom de underbara sätten att utföra gudomligt tjänande kommer ni därefter att få lära er hur Himlen använder oss till att göra varje verklighet så mycket bättre för alla inblandade.
   Under tiden har vi tillsammans med våra kusiner i Agartha arbetat med att förbereda världen på Gaias yta inför en större omstrukturering. Under de senaste två decennierna har vi samarbetat med Gaias Andliga Hierarkier för att förbereda hennes huvudsakliga 24 tektoniska plattor och alla hennes lager i atmosfären för att göra hennes yta redo inför en stor renovering (makeover). Denna renovering av hennes yta inkluderar en utvidgning med en tredjedel och en allmän låsning av hennes plattor på ytan, tillsammans med en ökning av hennes atmosfäriska syre till cirka 35%. Den här åtgärden kommer att låta Gaias yta fysiskt återförenas med sin inre del, Inre Jorden. För första gången på nästan tretton tusen år kommer Gaia att bli en sammansmält femdimensionell värld. Således, medan ni förvandlas i era KristallLjuskammare, kommer Gaia också att förvandlas och åter höja sig till sitt forna jag, en underbar femdimensionell värld. I den här nya världen kommer ni att fullända era nya galaktiska samhällen och sedan överföra dem till de jordliknande Venus och Mars. När allt är klart kommer ni att bo i en ny, förenad värld som kommer att utgöra er nya stjärnnation! Denna kommer att bli en mycket viktig del inom den Galaktiska Federationen!
   Processen att höja ert medvetande bygger på gudomliga påbud från AEON. Dessa påbud befallde att Himlen och dess gudomliga tjänare skulle gå samman och formulera en plan för att vända er tillbaka till er arvedel som galaktisk mänsklighet. Det första steget i den här processen innebar att börja en allmän uppgradering av er medvetandenivå. Det mörkas attacker på er Sol bara accelererade dessa heliga påbud. Vår första åtgärd blev att i början på 1990-talet skicka en speciell Vetenskaps-och Ingenjörsflotta till ert solsystem. Såsom nämnts i tidigare rapporter stötte flottan i början på en hel del motstånd, vilket var åtgärdat i slutet av det första decenniet av ingripanden. Sedan dess har vi börjat utveckla en allt större grad av förtroende. Den här processen har nu resulterat i en övergripande plan som inriktar oss mot vårt gemensamma mål, en NESARA Republik. Det är tänkt att några månader efter att den här nya republiken har proklamerats, kan vi formellt börja presentera oss för er. Därefter kan vi inleda landningarna och den sista ”puschen” mot fullt medvetande.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Årets slut är vanligen en spännande tid för oss. Vi iakttar med glädje och stöder i hemlighet de olika religiösa ceremonier som är mest uppmärksammade den här tiden på året. Det är ett tillfälle då större delen av er energi ägnas åt dessa ceremonier. Vi minns när vi som medmänniskor med glädje deltog i dessa heliga ritualer. Vi förstår deras gemensamma betydelse och har för avsikt att informera er om vad vi kollektivt känner till. Människor förstår hur er utövning av dessa viktiga trosuppfattningar stödjer Gaias andliga aspekter. Det som verkligen är intressant är hur dessa trosuppfattningar kommer att förändras så snart vi får det speciella tillfället att tala med er. När ni växer i medvetande behöver ni en djupare förklaring på den här sista tiden av det här Gregorianska året. Denna förklaring ger vi med glädje. Ända sedan de sista dagarna på Atlantis har den sista tid på året framkallat ett långvarigt minne från den där sjunkna kontinenten och dess outplånliga arv.
   Vi vill tacka er för era positiva visioner. Ni har låtit den här världen på ytan att gå in i den anpassningsperiod som behövs innan republiken formellt utropas. Den kommande tiden blir en tid då många av er kan fortsätta att bearbeta de förändringar som inom kort kommer att manifesteras över den här världen. Ett potentiellt storkrig förhindrades tack vare att ni förblev relativt lugna inför utsikten av en trolig katastrof. Vi kan bara fortsätta att tacka er för era affirmationer och den magnifika kraften hos era gemensamma böner och meditationer. Dessa ofantliga energier kommer även att hjälpa er under er lätta övergång till nytt regeringsskick och ett mycket välkommet välstånd. Gaia gläds med oss ​​över att se när era underbara krafter återkommer steg för steg. Ni visar stolt det som Himlen alltid har känt till vara er fantastiska potential. Njut av den här tiden som mäktigt manifesteras. Ni är verkligen dess kraftfulla medskapare!
   Låt oss avsluta med en inspirerande bön om hopp och barmhärtighet. Ni har alla förflyttat er genom en period med enorm frustration och grusade förhoppningar. Vi anländer nu med en avsikt för var och en att fokusera på. Rikta dig inåt. Föreställ dig en bred energiflod som strömmar ned från Himlarna, som omfattar allting och fyller alla med en vibrerande, himmelsk glöd. Se hur de här energierna förändrar allt. Låt världen ta emot de här energierna och intensifiera dem. Låt dessa magnifika energier snabbt börja smula sönder det gamla, och plantera in ett nytt system med himmelsk tro i allt. Se hur livsenergier går över i en vacker purpurfärg som snart ökar Gaias grundläggande vibrationer och förvandlar dem till den mest hissnande nyans av djup purpur. Ur denna glöd accepterar världen de sätt på vilka allt hat snabbt ska omvandlas till Kärlek, Enhet och Välstånd! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi vår rapport. Låt oss se detta såsom en härlig sammanfattning av det vi länge har försökt berätta för er. Samtala om detta och var medvetna om att många underbara händelser är redo att manifesteras! Ta den här stunden till att föreställa er alla dessa delar, och låt oss sedan tillsammans skapa en ny verklighet för er sedan länge lidande värld på ytan! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 9 november 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 8:11:2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
8 november 2016
Originaltext: www.paoweb.com
1 Ik, 5 Xul, 13 Caban
Selamat Balik! Mycket fortsätter att utvecklas medan Republiken (ö.a. Republiken USA) arbetar för att stabilisera sin lagliga ställning gentemot avtal undertecknade och ratificerade på grund av 2015 års Parisavtal om klimatförändring. Denna överenskommelse tillät en ny finans- och penningpolitik att träda i kraft. Den har nu undertecknats av över 209 suveräna nationer. Den nya värld som vi har beskrivit i tidigare meddelanden är faktiskt mitt uppe i sin födelse. Den här nya världen har tagit lång tid att manifestera. När man tittar på mänsklighetens kollektiva potential, ser man ett resultat som konsekvent förnekades av Anunnakis hantlangare. Detta förnekande kan inte längre tolereras. För att citera NESARA, är vi en mycket värdefull och suverän grupp inom mänskligheten. Ett mer lämpligt styrelsesätt och en möjlighet att uppnå er potential är en del i ett omfattande system av rättigheter som getts till er av Skaparen. Dessa kan inte längre förnekas er. Således kommer ni inom kort att få resurser för att uppnå era djupaste drömmar. Använd dessa gåvor till att förändra er verklighet på Jordens yta, använd dem till de mest omhuldade strävanden som endast frambringar en helt fantastisk verklighet. Gör oss alla stolta över det ni är på väg att bli!
       Denna förändring går hand i hand med behovet av att erkänna det ständigt stigande globala medvetandet. Er värld befinner sig mitt uppe i en massiv förändring i hur saker och ting fungerar. Under de senaste sex årtusendena stod Anunnakis auktoritära beteende oemotsagt. Under de senaste fyra årtiondena började detta förändras. Makthavarna ignorerade till en början det stora "folkupproret" i Östeuropa. De visade detta förakt genom oförsonligheten hos det förmögenhetsmaskineri som styrdes av hantlangarna i Väst. Detta var deras försök att på något sätt gradvis få den här världen att återgå till det den varit tidigare. Denna kontrakupp av de rika och mäktiga i Väst var till en början lyckad, men under nittonhundratalets sista tio år började den här arroganta inställningen blottläggas. Den underutvecklade världen började se en möjlighet att snabbt reformera det skröpliga finansiella system som höll hjulen snurrande. Resultatet blev den långsamma inledningen på det som senare skulle kallas "BRICS-revolten". Denna till synes omöjliga rörelse började få upp farten på 2010-talet. Det är den här revolten som för närvarande orsakar att det mäktiga västfavoriserade systemet krackelerar. Som resultat av den här raden sammanfallande händelser står vi nu på tröskeln till en stor mängd underbara händelser.
    Runtom i den här världen försöker många nationella ledare utplåna korruption, svågerpolitik och en allmän olustkänsla, som har förhindrat det massiva skifte som det här globala samhället så väl behöver för att överleva. Detta beror till stor del på en längtan efter en välbehövlig förändring. Som stöd till detta finns Andens väl tajmade tillhandahållande av resurser vilka gör det möjligt för en sådan omvandling att fritt ske i stor skala. Det är denna fantastiska kombination som gör en strålande revolution möjlig. De Uppstigna Mästarna har länge haft till uppgift att samla och gömma undan häpnadsväckande belopp pengar. Alla som bevittnat detta förstod att dessa resurser skulle utgöra nådastöten och utlösa de händelser som skulle befria det här samhället från Anunnakis och deras globala underhuggares despotiska tyglar. Den här processen inleddes på allvar runt det gregorianska året 2013. Från den tidpunkten och framåt pågick en slags snöbollseffekt, vilken resulterade i uppkomsten av ett antal grupper som manifesterade en ny politisk, monetär och finansiell verklighet.
    Denna nya värld skulle centreras i Amerika. Mästarna hade från början insett den stora betydelsen av de övertygelser som Amerika grundades på. Dessa centrala övertygelser övergavs långsamt under perioden mellan inbördeskriget och andra världskriget. Amerika framstod alltmer som ett land som bar föga likhet med det som Jefferson och Saint Germain proklamerade år 1776. Istället hade det blivit en missledd nation under inflytande av det mörka och dess bedrövliga, arroganta hantlangare. Den här nationen omhuldade plattityder och hade på många sätt förlorat det som man startade med. En rad olämpliga rörelser bara ökade den här sjukdomskänslan. Det som behövdes var att på något sätt få tillbaka sunt förnuft. Den här rörelsen började också på grund av folkets smärta. Ett bondeuppror under slutet av 1990-talet ledde till bildandet av det som så småningom skulle bli NESARA. Den här upplysningsrörelsen hördes man inte mycket ifrån förrän i mitten av 2010-talet. Vi befinner oss nu vid en skiljeväg som kommer att ge kraft till en underbar global rörelse för att rädda det här landet (USA) och den här världen.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Detta är en stor tid i er historia. Detta är en storslagen kamp som gör det möjligt att manifestera NESARA och uppkomsten av en ny regering. Det är också en tidpunkt då vårt uppdrag kommer att förändras. Under de senaste tre årtusendena har vi med medkänsla arbetat för att ge nåd och barmhärtighet till den här världens förtryckta och nedtryckta. Vi har lindrat och tröstat och gett glädje till många, vi har ingivit mycket hopp och vänlighet till mänskligheten för att hela tiden gå framåt trots tider med enorm sorg och förtvivlan. Vi kommer att göra mera och börja undervisa och förbereda er inför de första stegen på er väg mot Uppstigningen (Ascension). Den här operationen kommer att tvinga det mörka att snabbt dra sig tillbaka och ge Ljuset möjlighet att skapa en ny, mera medveten verklighet. Era naturliga skaparkrafter och förmåga att stödja den här nya världen kommer att återställas! Vi välkomnar detta som den tidpunkt då vi återigen kan vandra fritt bland er. Halleluja! Halleluja!
     Historien med människans begränsade medvetenhet innehåller många skygglappar som atlantiderna ålade er som en del i deras ondskefulla experiment. De här begränsningarna ålades er så att ni skulle kunna bli deras fasansfulla leksaker. Det här upphörde när Atlantis plötsligt försvann för nästan 13 000 år sedan. Vi människor lämnades i en fruktansvärd situation, eftersom de grundläggande hjälpmedlen för överlevnad aldrig ingick i den utbildning som givits oss. Många av oss hade behållit grader av anknytning till Himlen och började snabbt utnyttja den här möjligheten för att hjälpa varandra. Sålunda började vi Mästare vår långa resa för att hjälpa mänskligheten genom mycket mörka dagar. Så småningom skickade Himlen oss speciella Änglar för att utvärdera vår hjälp, och snart kom vi på nytt i förbindelse med våra himmelska Brödraskaps och Systerskaps rådsförsamlingar. Det var den ödmjuka början på våra specialuppdrag på Jorden.
     Hela den här tiden har vi varit en enhet av ömsesidig uppskattning. Himlen vill verkligen att ni ska veta att detta är den punkt då er resa genom begränsat medvetande närmar sig sitt slut. Många gånger har vi berättat om ert öde. Er rymdfamilj finns ovanför er såsom ert primära skydd. Vi finns bland er som de andliga element som säkerställer att Himlens stora plan blir helt genomförd. Under er finns den Inre Jorden (Agartha), där vi finner både näring och skydd. Tillsammans utgör vi alla de som söker och som kommer att finna en ny värld, fri från de bördor som ålagts oss av det mörka och dess sorgliga hantlangare. Dessa tyranniska grupper kommer att forslas bort av Ljusets kombinerade energier. Ljuset välkomnar er och erkänner ödmjukt denna nya era med en återförenad mänsklighet som lever i en underbar tid med Ljus, Kärlek och ert fulla medvetande!
    Idag samtalade vi återigen om tillståndet för den här världen på ytan. Vi ber er att använda er positiva och obegränsade energi till att föra fram den här nya tidsåldern i förgrunden. Stunden för ett fantastiskt mirakel närmar sig, vilket kommer att befria er till att helt omfamna er omätliga potential. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 2 november 2016

Svenska -- Sheldan Nidle -- 1 november 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
1 november 2016
Originaltext: www.paoweb.com


7 Men, 18 Tzec, 13 Caban         
Dratzo! Processen att separera illuminaterna från folket fortsätter att gå framåt. Den nya NESARA-Republiken ringar snabbt in alla som på något sätt förblivit lojala mot koncernen USA:s sätt att regera. Detta är bara början på en operation som äntligen kommer att avlägsna dem som så länge olagligt styrt Amerika. I den här nya tiden är det tänkt att Amerika ska inta sin plats jämsides med dem som så modigt kämpat för att föra in den här uppsättningen GESARA-regeringar. Vi saluterar alla dessa modiga män och kvinnor som glatt offrat sig för att låta denna nya tid födas. Den globala RV (revalveringen) kommer snabbt att bli en global valutaomställning och även den lagliga inledningen till ett nytt ekonomiskt system. Denna arroganta kabals slutliga död kommer verkligen att bli som en skänk från ovan för människorna i den här världen. Den tillåter äntligen alla som är avsedda att bli föregångare för ett nytt välstånd att till sist få delta i den här processen. För övrigt tillåter den oss att äntligen få göra framställningar till världens regeringar om en ”declaration of understanding" (en förklarande deklaration) beträffande beskaffenheten hos detta ärofulla Första Kontakt- uppdrag. Denna globala affirmation är bara den första och viktigaste delen i våra inledande tillkännagivanden.
   Vi har för avsikt att visa att den nya andligt orienterade regeringen har en kraftfull och himlasänd bundsförvant. Det är vårt syfte att använda vår första utsändning till att göra slut på all den propaganda som era filmer och TV-program har spridit om oss. Vi behöver alla göra en nystart och börja en generell beskrivning av vilka vi verkligen är. Vi har gjort upp en tidtabell för när skeppen ska göra sina inledande landningar runtom på den här planeten. Det är viktigt att ni lär känna oss. Mer viktigt är att den nya regeringen arbetar som planerat och ger er det välstånd och den frihet som ni så väl förtjänar. Masslandningarna kommer att äga rum så snart som ni har vant er vid att noggrant hålla utkik efter dem och är säkra på att allt sker i enlighet med det vi har berättat för er. Så snart vi känner att den här nya verkligheten fungerar och börjar uppnå sitt första mål, kommer vi att göra två saker: För det första behöver vi en masslandning för att göra er bekanta med era mentorer. För det andra kommer vi att presentera våra replikatorer för er. Allt ligger sedan öppet för en snabb väg mot fullt medvetande!
   För länge sedan fick det mörka tillåtelse att sätta sina representanter som ansvariga för den här världen på ytan. Himlen berättade för dem att den nu innevarande tidpunkten skulle bli ett rent magiskt ögonblick för hela mänskligheten. Invånarna i Agartha kände till detta och berättade för Mästarna om de storslagna dekret som härrör från AEON. Dessa kraftfulla ”chants” (sånger) orsakade att stora förändringar började manifesteras här för bara några årtionden sedan. Dessa förändringar förde en av våra Vetenskaps- och Ingenjörsflottor till ert solsystem. Dessa modiga utforskare blev tillsagda att vara redo inför ett särskilt uppdrag som skulle vägleda er tillbaka till fullt medvetande. Således har vi deltagit i en medvetanderevolution som letts av Himlens mest erfarna Administratörer. De händelser som nu virvlar omkring er kommer att föra in en ny värld, fylld med frihet och välstånd. Använd den här tiden till att reflektera och göra upp snabbt genomförbara planer för ert underbara deltagande i detta magnifika äventyr för er ständigt växande mänskliga Själ! Vägen ligger nu öppen för er att lära från de tidigare gånger ni befunnit er här, och att rekonstruera de fantastiska underverk det innebär att närma sig ett möte med era Sanna Jag.
   Den nu föreliggande återföreningen, som länge låtit vänta på sig, är en återförening mellan mänskligheten på ytan och de galaktiska människorna från denna stora sektor inom den galaktiska rymden. Er historia, såsom den fastställts av Anunnakis hantlangare, förnekade hur vi liknar varandra. Istället understryker man grovt potentiella skillnader. Hantlangarnas falska vetenskap försöker fastställa att ni är ättlingar till vissa apliknande varelser. Detta nonsens upprepas inom flera andra vetenskaper som fortsätter att förneka att en ihålig Inre Jord kan existera! Resultatet har blivit en mängd begränsad kunskap som behöver en rejäl revidering. Det är den kommande chocken hos många som djupt tror på dessa "fakta" som kommer att göra det möjligt för oss att formulera en ny vetenskap för allt. I denna samhörighet inom en uppsjö nya realiteter kommer ni också att inse er sanna historia. Den innehåller den exakta innebörden av Lemurien, Atlantis och era tre "Gyllene tidsåldrar”. I den här blandningen, som presenteras av era Uppstigna Mästare, kommer vi att ge er möjlighet att äntligen förstå varför ni är här, och hur viktig er återgång till fullt medvetande är! Vi kan bara säga Halleluja! Halleluja!

   Välsignelser av nåd och glädje! Vi är era Uppstigna Mästare! Den senaste månaden har sett början på framgångar som kommer att leda till den nya NESARA-republiken och till utbetalningen av det stora globala välståndet. Det här projektet har bokstavligt talat tagit århundraden att slutföra. Anunnakis och deras hantlangares undergång har varit en lång, noggrant planerad ansträngning. Nu närmar sig detta till synes oändliga projekt sin fullbordan. Vi ber er alla att noggrant uppskatta frukterna av detta långvariga arbete. Våra olika medlemmar i det världsomspännande nätverket med hemliga, heliga sällskap har kunnat göra klart för det mörkas nederlag. De har även kunnat konstruera planer som med glädje och passion kommer att utföras av dem som vi nyligen instruerat om vad som behövs för att distribuera denna stora rikedom. Vi känner glädje över hur lätt allt detta har satts på plats för att utföras. Vi tackar och välsignar Himlen för hur väl dess storslagna planer lyckas med att förändra det här landet inför Ljuset. De närmaste månaderna kommer att bli mycket betydelsefulla.
   Mest av allt vill vi tacka var och en av er för det ni har gjort, både kollektivt och individuellt. Era välsignelser och positiva visioner är en annan faktor i den storslagna framgång som Ljuset för närvarande åtnjuter. Tänk på vad era visioner åstadkommer. Ni gör ett nytt styre och en frihet möjlig, och garanterar ert eget underbara välstånd. Vi ber bara att ni håller fast vid era mästerliga visioner inför era många projekt. Detta är bara början. Snart kommer vi och undervisar er om er sanna historia. Använd denna historia till att förstå hur viktiga ni verkligen är. Gaia är beroende av er för att införa denna nya teknologi för att rensa upp er värld på ytan och att ni lovar att upprätthålla dess nya ursprungliga skick. I den här verkligheten kommer ni oundvikligen att lyckas. Vi önskar utöka vårt mentorskap hos er eftersom de mörka hantlangarna inte längre kan förhindra detta.
      Relationen mellan er och oss kommer att avancera till en annan nivå. För tusen år sedan blev vi tillsagda att uppehålla en enkel och ständig kontakt med er. På grund av den här mörka världens natur, begränsades vi i att utföra denna heliga plikt. Nu, allteftersom de betungande villkoren faller samman, är vi öppna inför att börja ändra på vårt gemensamma umgänge. Våra rådsförsamlingar förbereder för närvarande ett nytt sätt för hur dessa händelser kan äga rum. Invånarna i Agartha erbjöd platser i Agartha där vi, om det behövs, kan ordna speciell undervisning, individuellt eller i grupp. Vi iordningställer dessa planer till att börja gälla precis innan våra rymdfamiljers masslandningar. Som ni kan se, finns en mycket mer inspirerande värld i beredskap för oss, och för er! Vi välkomnar dessa kommande förändringar och vet att de kan hjälpa er alla till att bättre förbereda er inför er framtid som fullt medvetna Ljusvarelser.
     Idag har vi undersökt det som nu utspelar sig runt om på detta klot medan de sista bitarna i den här nya världen sätts på plats. Det har varit en lång resa. Vi närmar oss den tidpunkt då vi verkligen kan fira den här tidsåldern med frihet, välstånd och ny regering! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure