Followers

Google+ Followers

onsdag 28 mars 2012

27.03.2012

Sheldan Nidle

27.03.2012


6 Eb, 5 Mac, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Tiden för det stora medvetandeskiftet kommer allt närmare. Er mörka kabal står inför ett dilemma som för varje dag blir allt svårare för dem att hantera. På uppdrag av de heliga hemliga sällskap som utsetts av de Uppstigna Mästarna är vi redo att agera såsom gudomliga verkställare. Kort sagt, en enorm omvandling av er verklighet är klar att börja. Ett antal viktiga monetära program förbereds för global distribution, och lämpliga delar av våra första-kontaktteam finns på plats för att skydda det som blir den första räden in i ett överflöd för er värld. Det här projektet sätter igång ett helt flöde med aktiviteter som för er verklighet mot Ljuset! De Uppstigna Mästarna inför det nya finansiella systemet så snabbt som möjligt. Redan håller nationer i öst på att träna för att införa detta nya system, vilket gör slut på västvärldens långa ekonomiska dominans och ger öst en sann finansiell jämställdhet. Samtidigt har det nödvändiga överbryggandet till de nya regeringarna kommit på plats genom insatser av de många heliga sällskap som grundades i Europa för hundratals år sedan.

onsdag 21 mars 2012

20.03.2012

Sheldan Nidle

20.03.2012


12 Chiccan, 18 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Våra Jordallierade och speciellt Jordens många hemliga heliga sällskap fortsätter att göra framsteg. Flera nationer i Europa och många andra som är positiva till det nya ekonomiska systemet utmanar nu status quo. Samtidigt fortsätter en grupp skrupelfria spekulanter och deras medkonspiratörer inom energibolagen att sätta press på de globala oljepriserna. För att motverka detta massiva ”fiffel” (chicanery), är de som är redo att störta de större mörka regimerna upptagna med att godkänna användningen av flera apparater som snabbt kan ta er planet bort från beroendet av råolja och petroleum. Detta är ett av många projekt som omdirigerar den grundläggande inriktningen hos era globala samhällen. Ett nytt finansiellt system följt av nya regeringsformer kommer att befria er från de dagliga bördorna med en artificiellt skapad brist. Det är dags att börja en ny epok baserad på sann suveränitet och ett naturligt globalt överflöd som bygger på nollpunktsenergi och solenergier. Där finns även frågan om era plikter mot Moder Jord att ta hand om. Er värdefulla planet behöver återupplivas och få stöd av er alla.

onsdag 14 mars 2012

13.03.2012

Sheldan Nidle

13.03.2012


5 Etznab, 11 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Tiden är nära för distributionen av era välståndsfonder. De Uppstigna Mästarna har lovat att överföringarna av medel från deras hemliga världsfond är redo att börja. De här överföringarna har inte kunnat sätta igång förrän den nödvändiga säkerheten är på plats. De mörka kabalerna har effektivt blockerat dessa överföringar under de senaste två decennierna. Från början hade kabalens medlemmar för avsikt att lägga beslag på fonderna så snart deras New World Order (den planerade nya världsregeringen) med tillhörande krigslagar var på plats. Som ni ser har detta inte ägt rum. Inte desto mindre ville de Uppstigna Mästarna försäkra sig om att mer vänligt sinnade regeringar antingen fanns vid makten eller också var redo att träda till makten innan själva frisläppandet av medlen började. Dessa förutsättningar realiseras nu och därför är överföringarna av de här pengarna på väg att ske. När dessa pengar börjar röra på sig är det en signal till de olika hemliga heliga sällskapen att stunden är inne för att börja avlägsna flera mörkerorienterade regimer. Detta börjar med omfattande arresteringar inom toppskikten hos dessa regimer.

onsdag 7 mars 2012

06.03.2012

Sheldan Nidle

06.03.2012


7 Manik, 0 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Utvecklingen mot att inrätta den nya regeringsformen fortsätter att gå framåt. De hemliga heliga sällskapen har hittills tvingat ett antal ledande personer inom internationell bankverksamhet att avgå. Gjorda överenskommelser vilka säkrar det nya finansiella systemet håller på att införas. Flera större regeringar har fått ett tidsschema för hur och när de ska överföra makten till de nya tillfälliga regeringarna. Vi håller ögonen på olika "kritiska punkter" i Mellanöstern. Det är där som den mörka kabalen har för avsikt att starta en storbrand som kan leda till ett nytt världskrig! Vår uppgift är att förhindra detta från att någonsin ske. Vi har placerat våra diplomatiska och samverkande team i den här regionen och i de nationer som gränsar till den. Vi har för avsikt att fånga upp eventuella incidenter. Vi tänker emellertid inte ingripa direkt om inte incidenter uppstår som snabbt kan eskalera till krig. Vi förstår den potentiella dynamiken i den här regionen och vi försäkrar oss om att ingen nation i den här regionen attackerar någon annan. Vi är medvetna om det förskräckliga intrigerande som det mörkas hantlangare tillämpar för att få igång krigets lågor.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure