Followers

Google+ Followers

onsdag 21 mars 2012

20.03.2012

Sheldan Nidle

20.03.2012


12 Chiccan, 18 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Våra Jordallierade och speciellt Jordens många hemliga heliga sällskap fortsätter att göra framsteg. Flera nationer i Europa och många andra som är positiva till det nya ekonomiska systemet utmanar nu status quo. Samtidigt fortsätter en grupp skrupelfria spekulanter och deras medkonspiratörer inom energibolagen att sätta press på de globala oljepriserna. För att motverka detta massiva ”fiffel” (chicanery), är de som är redo att störta de större mörka regimerna upptagna med att godkänna användningen av flera apparater som snabbt kan ta er planet bort från beroendet av råolja och petroleum. Detta är ett av många projekt som omdirigerar den grundläggande inriktningen hos era globala samhällen. Ett nytt finansiellt system följt av nya regeringsformer kommer att befria er från de dagliga bördorna med en artificiellt skapad brist. Det är dags att börja en ny epok baserad på sann suveränitet och ett naturligt globalt överflöd som bygger på nollpunktsenergi och solenergier. Där finns även frågan om era plikter mot Moder Jord att ta hand om. Er värdefulla planet behöver återupplivas och få stöd av er alla.Dessa olika aktiviteter är en del av planen för att ta bort det mörka från makten och låta oss genomföra vårt första-kontakt-uppdrag med er. Vi vill innerligt slutföra detta uppdrag vid den rätta gudomliga tidpunkten. Innan vi kan komma behöver ni alla bli medvetna om den orena beskaffenheten hos er nuvarande verklighet och varför den desperat behöver en komplett och grundlig makeover! De goda nyheterna är att den mörka kabalen sjunger på sista versen och dess medlemmar fruktar djupt vad som ska ske med dem. Vi observerar hur de som arbetar i Ljuset modigt har fått ett välbehövligt nytt ekonomiskt system på plats. Det överflöd som ska flöda ur detta system är bara början på en enorm förändringsagenda. Den första av de kommande förändringarna kan ses som en glad upptakt till första kontakt, då ni upplever Himlens prakt och en återgång till era andliga rötter. Som vi ofta sagt är vår del i det hela att leda er tillbaka till ert naturliga tillstånd, till fullt medvetande, efter vilket ni kommer att bli våra medarbetare i att utveckla den gudomliga planen över hela det fysiska, utöver all fysikalitet.

De här förändringarna kommer att omforma själva beskaffenheten hos er verklighet till någonting helt annorlunda. Det är sällsynt att Himlen överser och accepterar en så enorm förändring på så kort tid. Normalt görs denna ansenliga mängd förändringar under århundraden, inte på mindre än ett årtionde. Denna sanktion är en gudomlig kompensation för att den mörka kabalen öppet trotsat de heliga dekret som styr omdaningen av den här verkligheten. Kabalen visade en häpnadsväckande hybris när de försökte vräka bort Himlens krafter från en av Hennes speciellt förvaltade fysiska verkligheter. Ett sådant trots är naturligtvis löjligt! Den Galaktiska LjusFederationen är här som en av Himlens fysiska komponenter för att genomföra den gudomliga agendan i det fysiska Det är på detta sätt som er frihet garanteras. Det finns olika resurser på planeten, även de hängivna Ljuset, vilka gått samman för att genomföra en av Himlen sponsrad förflyttning av kabalen och deras arroganta anhängare. Den här strategin befinner sig i sina avslutande faser och kabalens makt ebbar snabbt ut.

Medan de mörka kabalerna förbereder sig för att avgå, övervakar vi noga dem som står redo att efterträda dem. Det är viktigt att de utsedda caretaker- regeringarna inrättar en form av representativt styre som stöder er nuvarande och framtida utveckling. Välståndsprogrammen och alla de välgörande projekt som dessa tillfälliga regimer kommer att införa måste vara i fas med varandra. Vidare kräver dessa regimer nya regler som gör var och en av er till regeringsdeltagare, och detta kommer att bli de första, primitiva stegen mot ert galaktiska samhälle. Den här korta perioden kommer att bli ett tillfälligt styre (interregnum) mellan ert nuvarande statliga träsk och er återgång till fullt medvetande. Inte desto mindre kommer dess verksamhet att behöva förutse de stora förändringar som ligger framför oss, och inte bara representera en återgång till era förfäders mål, vältalighet och elegans. Det är dags att erkänna vem ni är på väg att bli och de stora ansvarsområden som ni ska ta hand om, vilket kommer att skapa en fantastisk framtid för hela mänskligheten på ytan!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna härliga dag för att välkomna er alla in i en ny verklighet med fullt medvetande, vilken håller på att materialiseras medan vi talar. Under er ligger den Inre Jordens heliga landområden, där varje stad i Agartha gör sin del för att hjälpa oss med att omforma det återstående mörker som perforerar era samhällen på ytan. Vi håller i själva verket på att flytta våra medarbetare på plats för att framgångsrikt slutföra de sista drag, som kommer att svepa bort det slam som avlagrats under årtusenden av mörkt vanstyre. Er frihet kommer tillsammans med ett visst ansvar för Moder Jord och ansvar för den magiskt komplexa och mångskiftande livskedja som är så illa störd och ödelagd av det mörka. Vi är nu framme vid den tidpunkt som Himlen angivit, då vi träder fram inför er och förklarar alla de aspekter av helig visdom som vi har förvärvat under årtusendena, eftersom denna kunskap hjälper er att mer exakt förstå vad Gaia förväntar sig av er.

Ni går nu in i den korta period i er historia, då ni ska utvidga ert medvetande och er allmänna medvetenhet om er verklighets karaktär och funktion. Denna period kommer att fungera som en väckarklocka för er inneboende visdom, vilken legat vilande och förträngd inom er under nästan tretton årtusenden med begränsat medvetande. Detta tillstånd påtvingades er, dock endast till den gräns Himlen godkänt. Till en början var dessa normer endast något som mörkret lekte med. Senare, under de senaste åtta årtusendena, behandlade Anunnaki och deras utsedda hantlangare dessa olika regler hänsynslöst. Det är dessa brottsliga handlingar som har lett till de speciella undantag som först resulterat i vår närvaro (de Uppstigna Mästarna) och sedan i den Galaktiska Federationens första-kontakt-uppdrag. Med Agartha som vår utvalda tillflykt på Jorden, reste vi ut varje dag för att vägleda och förbereda er inför det Stora Skiftet i medvetande.

Himlens gudomliga nåd och barmhärtighet har fört oss alla till den förutbestämda punkt, där vi återvänder till dem vi verkligen är. Vår uppgift vid denna tidpunkt blir att inom ert livskontrakt i en allt ökande grad vägleda er till er fulla potential. Vi har med glädje tagit på oss det som härnäst står på tur för oss alla och för den fantastiska levande varelse, som vi lever på. Vår familj i Agartha är helt redo att fira sin återförening med mänskligheten på jordytan. Därefter kommer våra aktiviteter att utvidgas till att omfatta alla vattenvärldar i det här solsystemet. Denna nybildade stjärnnation har en rad speciella uppgifter för att hjälpa galaxen att återgå till Ljuset och förena sig med en mängd närliggande galaxer för att sprida Ljuset över hela den här sektorn inom det fysikaliska. En utsökt framtid håller på att formas, som vi alla kommer att ta del av i glädje och i harmoni med hela skapelsen.

Idag fortsatte vi vårt budskap om det som händer på er värld. En ny känsla av individualitet sprider sig snabbt inom mänskligheten. Med hjälp av många från Himlen och från den Galaktiska Federationen förbereder ni er för det medvetandeskifte som påbjudits av Himlen och AEON. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure