Followers

Google+ Followers

onsdag 29 oktober 2014

Sheldan Nidle 28 oktober 2014Sheldan Nidle
28 oktober 2014

Originaltext: www.paoweb.com

1 Cib, 14 Tzec, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Var i Evig Glädje!) Vi kommer till er och känner oss glada! Händelser fortsätter att röra sig framåt. Det är nu dags att göra tillkännagivanden i samband med början på ett globalt välstånd. Flera nationer som engagerar sig i att ge er ett nytt finansiellt system är redo att göra en rad viktiga tillkännagivanden, vilka för alltid kommer att förändra hur er värld använder alla sina valutor. Dessutom är ett antal till idag hemliga guld -och silverdepåer redo att föra er globala ekonomi tillbaka till en världsomspännande ädelmetallstandard. När de nya valutorna är på plats kommer dessa händelser att orsaka en tillfällig deflation. Global ärlig handel kan börja på allvar. Dessa förändringar kommer att bereda väg för nya regeringsformer. Regeringars korrupta och ensidiga politik kommer att upphöra i takt med att världen återvänder till en allmän standard för samarbete och fred i världen. Det är dags att förändra hur er värld styrs och förbereda var och en av er för att delta i hur regerandet fungerar. Detta är bara det första steget mot era många nya ansvarsområden.

onsdag 22 oktober 2014

Sheldan Nidle 21 oktober 2014


Sheldan Nidle
21 oktober 2014


7 Muluc, 7 Tzec, 11 Ik 

Selamat Balik! Vi kommer med mycket goda nyheter! De lagliga aspekterna inom våra Jordallierades program för att besegra den mörka kabalen gör framgångsrika inbrytningar. Både de vanliga domstolarna och författningsdomstolarna är överens om att den nuvarande amerikanska de facto regeringen befinner sig djupt i skuld och kan inte utropa en konkurs för att rädda sina återstående tillgångar. Istället måste ”affärs- företaget" USA och dess främste allierade, Federal Reserve Bank, överlåta alla tillgångar till sina största fordringsägare och gå in i ett speciellt ackordsförfarande. Denna åtgärd kommer inom kort att få slut på de båda enheterna, vilka länge har utgett sig för att vara legitima federala institutioner. Slutet på den här skurkaktiga inriktningen kommer slutligen att låta våra allierade ta över den allmänna kontrollen av båda institutionerna. Som ett resultat av den här utvecklingen räknar vi med att tillföra kapital till ett antal välståndsprogram, och att en revalvering och omställning av de globala valutorna sker. Vid rätt tidpunkt kan NESARA deklareras, tillsammans med ett totalt betalningsanstånd för regeringen i USA. Vi har kommit överens med våra allierade om vem som ska leda den amerikanska interim-regeringen och om den politik de behöver driva igenom.

onsdag 15 oktober 2014

Sheldan Nidle 14 oktober 2014Sheldan Nidle
14 oktober 2014
Originaltext: www.paoweb.com

13 Ik, 0 Tzec, 11 Ik   
 
Dratzo! Vi kommer med mycket att berätta för er! Utdelningen av de ekonomiska fonderna fortsätter att göra framsteg, processen flyter på från en grupp till nästa. Medan detta äger rum, övervakar vi säkerhetsstyrkorna för att säkerställa att inga skojare dyker upp medan pengarna förs över från plats till plats. De som deltar i arresteringarna och i övergången till nytt regeringssätt gör på motsvarande sätt färdigt de bevis som ska användas för att isolera dessa skurkar från allmänheten. Den här proceduren är nästan klar att ge resultat. Det mörka har inte längre förmågan att använda sina olika hemliga operationer för att starta ett större krig. Det mörka inser hur svagt det har blivit. Inte desto mindre gör man små irriterande saker för att förlänga själva fondprocessen med dess revalveringsoperation för att förhindra starten på den globala valutaomställningen. Vi önskar ingripa i en mycket större skala, men de störningar som finns inbyggda i det finansiella systemet fortsätter att bromsa fondernas spridning. Dessa oförutsedda förseningar kommer snart att flyttas åt sidan så att det nya finanssystemet kan bli klart.

onsdag 8 oktober 2014

Swedish -- Sheldan Nidle 7 oktober 2014Sheldan Nidle
7 oktober 20146 Men, 13 Tzotz, 11 Ik      
Selamat Balik! Vi anländer! Våra jordiska medarbetare fortsätter att göra framsteg med att förbereda fondernas spridning. Dessa tillgångar kommer att delas ut bara för att uppmuntra ett globalt välstånd, men också för att få slut på fattigdom och alla behov i den här verkligheten. Vi och våra olika medarbetare har kommit överens om att det gamla sättet att hamstra pengar och förneka massorna sina grundläggande behov inte längre kan tolereras. Samtliga delar inom den mörka kabalen kommer att berövas sin orättmätigt erhållna rikedom. Dessutom behöver ledningen inom den här världen av skurkar en fullständig storstädning. De i regeringsställning har länge stått i tacksamhetsskuld till dessa finansskurkar. En bred koalition mellan dem, bankerna och investmentbolagen gjorde därför denna grupp i stort sett undantagen från den grad av bestraffning som de verkligen förtjänade. När nu nya regler för ekonomiskt förhållningssätt införs kommer detta att förändras och göra slut på detta olagliga beteende. Arresteringar kommer att sätta punkt för det och lägga grunden till ett nytt sätt att bedriva dessa frågor. Detta kommer att inleda en ny era med öppenhet, rättvisa och globalt välstånd. Detta är bara början på det som är planerat!

onsdag 1 oktober 2014

Swedish -- 30:09:2014


Sheldan Nidle

30 september 2014


12 Lamat, 6 Tzotz, 11 Ik 

Dratzo! Vi kommer i Glädje! Mer och mer manifesteras bevisen uppkomsten av en ny verklighet. Ett antal speciella avtal håller på att undertecknas, vilka ger formen för ett nytt finansiellt system. Dessa överenskommelser för in nya bank-och handelsregler, vilka strider mot den mörka kabalens önskemål. En väg håller på att etableras till en mera rättvis och välmående värld. Växelkurserna på gamla pengar ger möjlighet för många nationer att revalvera sina valutor. Dessutom är den process på plats som får en ny global valuta att fungera. Allt detta är en inledning inför nästa stora steg, som innefattar pengar med sin värdebas i ädelmetaller och uppkomsten av nya regeringsformer. Hela den här utvecklingen är en föregångare inför avslöjandet (disclosure). Disclosure är faktiskt en mycket stor vattendelare. Inom er till största delen glömda globala historia finns minnena av dessa gamla gärningar fortfarande vagt kvar. Anunnaki gjorde sitt bästa för att få er att glömma era utomjordiska och Lemuriska anor. Disclosure kommer att få er att återigen minnas dessa anor och låta er möta era kusiner från Inre Jorden.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure