Followers

Google+ Followers

onsdag 29 mars 2017

Svenska -- Sheldan Nidle Update: Mars 28, 2017”Den här veckan har Den Galactisca Federationen informerat Sheldan att det inte finns något nytt att rapportera. Inrikta er i stället på nästa veckas Update som sänds ut den 4:e april”
           Colleen
(Sheldans livspartner)

onsdag 22 mars 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 21 mars, 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
21 mars 2017
Originaltextwww.paoweb.com


4 Men, 18 Ceh, 3 Caban 
Dratzo! En märklig tystnad genomsyrar allt. Nattens lymlar, kabalen, inser att den nuvarande perioden med ”stiltje” uttrycker hur kabalen i viss mån fortfarande kan kontrollera det som händer. Följaktligen övervakar de Äldre noggrant förändringstakten. Våra förbindelser rapporterar fortfarande att processen att påbörja en omfattande arrestering nästan är klar. Den nuvarande amerikanska de facto -regimen är fullt medveten om sina brister. Slutet kommer allt närmare och den nuvarande regimen visar den tomhet som i hög grad har präglat dess officiella fram-trädanden. Ljuset gör sig iordning. Som tidigare nämnts förbereder sig Ljuset för ett genombrott vid rätt tidpunkt. Som vanligt puttrar saker strax under ytan. Skeendena i denna underliga verklighet är mer virriga än någonsin. En underlig sjukdomskänsla är den här tidens dominerande tillstånd. Men allt detta är inte avsett att pågå så mycket längre. Det mörka börjar lägga märke till den ovanliga rytm som vi har installerat precis under deras fötter. Allt sker i gudomlig timing och är något som kabalen inte längre kan ignorera.

   Ni befinner er i en tid som fortfarande inte är i fas med verkligheten. Bli inte förvirrade av det. De underliggande basrytmerna uppnår välbehövlig styrka i en takt som fastställts av det Gudomliga. Detta underjordiska inslag är utformat för att försvaga och störa den här världens verksamhet. Över detta relativa lugn ligger den mörka kabalens galna uppförande. Dessa kaotiska toner kommer inom kort att grusa det mörkas förmodade segrar. Denna underliga konsert gör det omöjligt för det mörka att utföra det som man nu föreslår. Ljusets styrkor väntar därför på rätt tillfälle att komma fram och snabbt lösa upp den nuvarande situationen vilken fortfarande har grepp om den gamla verklighetens sista timmar. Tänk därför på, att det ni ser framför er inte kan pågå mycket längre. Som tidigare noterats inser den mörka kabalen sitt oförstånd. Det är inte desto mindre olyckligt att det mörkas underliga utdragna beteende har försenat Ljusets utveckling. Ljuset korrigerar långsamt allt detta. Fantastiska saker ligger precis framför oss.

   Det som händer globalt är ett tecken på det som komma skall. Ljuset fick ursprungligen rådet av Himlen att vänta på rätt gudomlig tidpunkt för att agera. Denna speciella tidpunkt ligger nu nära. Det mörka såg presidentens seger som ett omen på att det förmodade snabba slutet inte skulle ske. Kabalen trodde, såsom tidigare nämnts, att Ljuset skulle bli tvunget att acceptera den fantastiska existensen av USA, Inc (affärsföretaget USA). De såg presidentsegern som ett sant tecken på att den illegala överenskommelse som påtvingades Amerika år 1871 skulle tillåtas att bli kvar. Det som det mörka inte visste är att den här verkligheten bara är ett tillfälligt tillstånd. Som vi sagt i tidigare rapporter, gjordes detta för att invagga det mörka i en falsk tillförsikt. Det har fungerat, och i det långa loppet gjort våra uppgifter mycket lättare. Den mörka kabalen har nu i själva verket lagt en snara runt egen hals. Det här projektet har nu gått alltför långt för det mörkas smak. Frosten har verkligen angripit pumpan! Vi räknar med att kunna tillkännage en del goda nyheter inom kort.

   Som ni kan se fungerar systemen att fånga det mörka bra. Det svåra är att den här utvecklingen har försenat den oundvikliga segern. Det mörka är äntligen färdigt och deras omfattande onda nätverk helt exponerade. Ljuset kan inom kort avsluta sitt plikttrogna arbete, och avslöja den nya regeringen (NESARA- Republiken).  Det speciella jubileet kan formellt börja. Hela det här förfarandet kommer att gå försiktigt fram. De Äldre har gjort helt klart, hur långsamt allt detta kommer att ske. Som vanligt måste vi formellt protestera. Vi vet att de här händelserna verkligen hade möjligheten att gå framåt i en mycket snabbare och lika säker takt. Den här försiktiga framfarten visar för oss tydligt på den stora grad oro som uttrycks av de olika grupper Äldre och kungligheter. Denna tvehågsenhet försvinner snabbt allteftersom en större enighet uppnås inom var och en av de olika grupperna. De nuvarande resultaten är ytterligare tecken på den här övergripande upptiningen. Halleluja! Halleluja!


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med många bra saker att tala med er om. Era underbara visioner handlar fortfarande om att hålla en positiv konsensus och om att förflytta den här verkligheten framåt. Trots de nuvarande svårigheterna, kan det inte stoppas. Därför ber vi er innerligt att ni tar in Himlens alla positiva dekret och använder dem för att förflytta er allt närmare den här världens verkliga innersta väsen bestående av Kärlek och Ljus - och sprida det över hela det här heliga klotet. Vi förblir välsignade och hedrade av er underbara reaktion på det som hände för några månader sedan. Inse att ett visst resultat var nödvändigt för att hålla den här magnifika energi stadig, och var redo att acceptera det som dyker upp härnäst. Det är verkligen dags för Ljuset att börja manifestera en ny agenda för den här världen. Att avsluta de föreskrivna åtgärderna har tagit längre tid än man först planerade. Detta förorsakade en del nödvändiga förseningar som nästan är avslutade.

Det vi står inför är en rad situationer som snart är slutförda. Tillsammans med Himlen har vi skapat ett antal speciella scenarier som dramatiskt kommer att förändra det globala kaoset. En ny ordning inom det här samhället på ytan är på gång. Vi välsignar och omorganiserar allt. Det är dags för en förändring på hur Jordens regeringar fungerar. För länge sedan var den här världen förutbestämd att möta en del tuffa förhållanden. Den här perioden, som varade under många årtusenden, närmar sig nu sitt högst efterlängtade slut. De som fortfarande tror på de gamla alternativen kommer att få en stor överraskning. Det kommer nya personer som stoppar det terrorstyre, vilket fortfarande verkar finnas kvar. Men faktiskt, de som nu tillfälligt leder showen kommer att bli överraskade. En helt ny verklighet kommer att manifesteras och kraftigt störa den nuvarande surkarten. Låt oss välsigna och hylla denna nya verklighet.

   Det är en sällsynt tidpunkt då det mörka motarbetas och alla som terroriserats frigörs och på ett underbart och öppet sätt stöds av Himlens stora tjänare. Detta, mina kära, kommer att bli en sådan tid. Var bara tålmodiga och redo att göra det som Himlen befaller. Särskilda uppsättningar med välsignade uppmaningar är redo att verkställas. Det mörkas nuvarande position kommer att vändas upp och ner och en ny, mer korrekt ordning kommer att träda i kraft. Vi mästare är glada över det som är på väg att hända. Det har inte varit lätt att se på när det mörka lekt med er. Alla de mörka tjänarna kommer att få vad de förtjänar. Att veta detta kan hjälpa er att bättre hantera den frustration som många av er känner. Vi ber er återigen att ha tålamod med den här tiden och inser att även detta har ett slut. Som vi har lovat avser Himlen att fullt ut ha den här världen förändrad. Med detta i åtanke, var glada och planera att njuta av det som kommer att hända! Hosianna! Hosianna!


   Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Kom ihåg att mycket ställs iordning för att manifesteras. De här hårda tiderna är nästan över. Vi ser fram emot att se er alla fira den här nya tidsåldern. Det kommer att bli en stor, magnifik tid! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! SelamatGajunSelamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Attachments area

onsdag 15 mars 2017

Svenska -- Sheldan Nidle Mini-update on 14 mars 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
14 mars 2017
Originaltext: www.paoweb.com


10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban               
Dratzo! Händelserna rör sig inte framåt så snabbt som planerat. Vi ber er använda ert yttersta tålamod för att minimera frustrationsnivåer. Den Galaktiska Federationens kontakter arbetar dagligen för att säkerställa att allt utvecklas så nära det rätta datumet som gudomligt är möjligt. Himlen försäkrar oss att alla åtgärder tas som är nödvändiga för att få RV (ö.a. Revalveringen) och NESARA-republiken till stånd. Vi får ständigt höra att ett särskilt skadestånd träder i kraft som mycket snart kommer att tillåta gripandet och isoleringen av den mörka kabalens hantlangare. Vi närmar oss också en punkt där Himlen kan godkänna en förtida Landning för att säkerställa att alla Himlens dekret genomförs trovärdigt. Den fördröjning som nu uppstår på er värld på ytan är helt onödig. Hela den infrastruktur som krävs för att utföra ett antal gudomliga påbud är ovanligt komplicerad. Ni kan behöva något slags gudomligt ingripande för att se till att ett antal viktiga uttalanden verkligen genomförs. Vi är beredda att göra det när Himlen så bestämmer. Vi kommer att prata med er nästa vecka när vi anser att några underbara framsteg faktiskt är möjliga. Loggar ut tills dess.


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 8 mars 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 7 mars 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
7 mars 2017
Originaltext: www.paoweb.com

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban  
Selamat Jalwa! Allt går utomordentligt bra. Det mörka är på väg att bli totalt chockade, eftersom det är ganska uppenbart att dess förmodade seger snabbt bleknar bort. Den mörka kabalen rusar nu förgäves omkring för att på något sätt bevara det lilla som fortfarande är ekonomiskt starkt. Det är som om en sprayning med syra plötsligt och oväntat tillförs mixen. ”Affärsföretaget USA” (USA Inc.) är på väg att lösas upp alltmedan det nu är kristallklart att den nya NESARA-Republiken återigen ligger vid världens horisont. Den mörka kabalen kan nu se det oundvikliga skrivet på väggen. Dess gamla tillvägagångssätt fungerar inte längre och det gamla gardet väntar nu på sitt långa försenade straff. Den sanna Konstitutionen med många välbehövliga revisioner kommer inom kort att visa sig och Kongressen och resten av den mörka regimen kommer att gå i stå (ö.a. Gäller USA). Den lagliga regimens nya politik kommer snart att bli det normala för dagen. Det här klotet har länge väntat på det som nu snabbt är på väg att ske. Det här projektet är ett projekt som Ljuset länge har väntat på. Ni är på väg att få ta del av er frihet och början på ert välstånd.
       Den här processen kräver en noggrann och försiktig ansats. Det mörka hade invaggats i en tro att på något sätt skulle dess galenskap hitta ett sätt att leva vidare. Våra styrkor leddes av en grupp underbara och engagerade individer vars magi inom kort kommer att applåderas av den här världen. Det de gjorde var verkligen mirakulöst. Det är inte lätt att störta ett finansiellt och politiskt system som varit befäst i över två årtusenden. Det här systemet befinner sig nu i den slutliga processen att ersättas. Ljusets soldater genomförde en verkligt fantastisk händelse. Vi måste berömma deras insatser liksom även deras magnifika tålamod. Vi står i begrepp att få se er göra ett helt underbart medvetandesprång. Det gör det möjligt för er att förflytta er ett stort steg närmare kontakt. Det är detta faktum som gör att vi gläds över era ansträngningar. Ni har lyckats skapa ett scenario som inte bara medger att en ny verklighet bildas, utan beskriver dessutom hur man ska skapa denna er nya värld. Den här världen kommer att äga de ekonomiska resurserna för att förbereda en ny och himmelsk epok.
           Förändringsarbetet har varit långvarigt. Nyckelfrågan var den slutliga proklamation som behövdes för att kunna fånga in hantlangarna och deras vänner. Det var fortgåendet av den gamla verkligheten som till en början förvirrade Ljusets krigare. Bekymret var att vår strategi byggde på tron ​​att det mörka hade vunnit sin lilla men ändå viktiga seger. Det mörka svalde detta såsom ett faktum och började använda principerna inom ”USA, Inc.” som en grund för att bygga upp sin besegrade grupp igen. I själva verket var den sanna innebörden i allt detta att ”USA, Inc” var ett icke-faktum. Det var dött och vid rätt tidpunkt skulle det placeras i historiens stora soptunna. Den här sanningen håller nu på att bli ett faktum, nu när finansdepartementets nya valuta (ö.anm. gäller USA) och revalveringen är i färd med att rullas ut. Som man hoppats leder den här processen till massarresteringar och till den nya NESARA- regering som nu ska födas. Amerika var redo att leda världen fram till en tyst revolution. Detta möjliggör manifestationen av den värld som länge utlovats av Himlen. Detta mirakel är nu i full gång och kommer att leda till er frihet och ert välstånd.
         Allteftersom detta går framåt kommer ni att se många nödvändiga förändringar. De här förändringarna låter ert medvetande fortsätta att växa och röra sig mot fullt medvetande. Det är den här processen som blir nyckeln till uppkomsten av er nya verklighet. Vi är fullt medvetna om hur allt detta utspelar sig. Vi inser att ”disclosure” (avslöjandet) är något som måste genomföras. De gamla regeringarna försvarade starkt den konstiga uppfattningen ​​att UFO inte existerade. Detta kommer nu att kullkastas och sanningen att ni inte är ensamma behöver uppenbaras för er. Dessutom måste det göras en rad tillkännagivanden som tillåter oss att direkt vända oss till er. I den här kommunikationen har vi för avsikt att förklara vilka vi verkligen är och varför vi blev ombedda av Himlen att skapa ett övervakningssystem för att bättre förbereda er inför fullt medvetande. Ni behöver ett antal olika sätt för att lösa upp de tidigare liv som ni upplevt i begränsat medvetande. Den här processen är nödvändig för att hjälpa er att anpassa er till de fysiska förändringar som ni inom kort kommer att möta.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag för att hjälpa er att bättre förstå det som nu händer med er. Under de senaste femton åren har ni utsatts för ett antal subtila förändringar som vi i allmänhet kallar Uppstignings-Symptom (Ascension Symptoms). De här av Himlen genomförda förändringarna är ett av många sätt som din kropp, själ och Ande förbereds inför en stor medvetandeförändring. De här förändringarna kommer inom kort att nå en punkt där djupare förklaringar är på sin plats. Vår uppsättning viktiga lektioner behövs då. Införandet av nytt regeringssätt kommer att tillgodose detta. Vi förväntar oss att när ni beväpnats med sanningarna bakom er tidigare historia, är ni bättre förberedda att acceptera varför det är dags med enorma förändringar av den här verkligheten. Ni kommer plötsligt att få lära er om Agartha och varför ni kom hit för ungefär 900.000 år sedan. Förlorade minnen kommer att återvinnas och förklaras.
       Kära hjärtan, vi vet att den här visdomen bara är början till att lära er om er själva såsom ett folk och såsom Gaias mänskliga väktare. Den här processen behöver diskuteras med era mentorer eftersom ni behöver kunskap om hur det här först inträffade. Det som ligger framför er är en storslagen period som kan hjälpa er att visa ert verkliga förhållande till Gaia och hennes anmärkningsvärda ekosystem. Era positiva avsikter och ert djupa stöd i denna gudomliga process gör allt detta möjligt. Ni har på ett underbart sätt förändrat hur ni reagerar på den mörka kabalens manipulationer. Dessa förändringar har gjort det möjligt för oss att ta många nödvändiga steg framåt. Vi tackar alla för det ni uppnår. Den här tillväxten är ännu ett tecken på varför Himlen beslutat att en gudomlig process nu var möjlig. Detta leder oss till idag. Det här är verkligen en tid för att låta välsignade händelser hända!
               Detta är den tid när mänskligheten återigen förenar sig med det Gudomliga för att återupprätta sitt heliga och magnifika syfte. När ni återigen blir fullt medvetna kan ni ta in allt detta, i en underbar gudomlig rörelse. Ni kommer då att få se varför Himlen försiktigt förde fram oss och skapade en speciell kärna av Varelser för att älska och hjälpa er. I det här nya medvetandet kommer vårt uppdrag att bli gudomligt genomfört. Vi kommer att övervaka de uppdrag som påbjuds av Himlen. Den här processen är något som ni kommer att bli intensivt medvetna om. Den här processen kommer i samband med att vårt nya galaktiska samhälle bildas och används. Hur allt detta ska fungera är något som vi, tillsammans med era mentorer kommer att delge er. Dessa kommande stunder kommer att bli till stor glädje för oss. Det betyder att vi fullt ut kan anpassa oss till en serie nya ändamål. Det innebär att vi helt kan anpassa oss till en rad nya syften, att reformera inte bara er utan hela Himlen och Gaia! Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Vi befinner oss på randen till en förändring som kommer att påverka inte bara de här rapporterna, utan även hur ni relaterar till ett antal nya utvecklingar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure