Followers

Google+ Followers

onsdag 18 februari 2015

Svenska -- Sheldan Nidle --17 februari 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
17 februari 2015

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik        
Selamat Jalwa! Vi anländer! Mycket sker runt om på detta jordklot! Våra allierade på jorden håller på att föra över de inledande tillgångarna till olika viktiga knutpunkter. Ni kan förvänta er att den närmaste tiden blir den tid när den mörka kabalens maktstruktur äntligen börjar ge vika inför det nya. Vi har sett detta utvecklas och sett hur det mörkas sista stora motstånd snabbt tonar bort från scenen. Under årtusenden har denna kabal varit det hjälpmedel genom vilket Anunnaki, era tidigare överherrar, har styrt den här världen. Himlen skickade plikttroget krafter med specifika instruktioner om hur vi gudomligen skulle gå vidare. Detta har vi gjort! De olika allierade på Jorden tillbringade århundraden före vår ankomst med att planera och i tysthet förflytta sig till de mest fördelaktiga positionerna. Nu när vi är här är samma allierade redo, efter många århundraden av väntan! Våra förbundna har gett kabalen ett antal specifika ultimatum. Ni kommer att få bevittna hur dessa scenarier genomförs och hur det mörka äntligen kommer att falla. Inte desto mindre är dessa kommande manövrer bara början på en mycket större vision för Gaia, och speciellt för er. Det viktiga är att få er tillbaka till ert naturliga fria tillstånd och göra er redo att ta emot en mycket viktig utbildning om vem och vad ni är!

onsdag 11 februari 2015

Svenska -- Sheldan Nidle, 10 februari 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
10 februari 2015


2 Imix, 19 Yax, 11 Ik     
Selamat Jalwa! Var i glädje! Mycket håller nu på att ske till det bättre. De gamla familjerna och deras allierade på Jorden har fått den mörka kabalen på knä! Detta faktum kommer att tillkännages genom början på den enkla handling som består i en omfattande överföring av pengar från dem som tjänar denna högst ädla sak och deras underbara uppdrag. För över tretton tusen år sedan startade era förfäder ett storslaget äventyr, som började med Atlantis undergång och Anunnakis herravälde. Detta äventyr har lett era förfäder genom tre "gyllene tidsåldrar" under den period som kallas er nedtecknade historia. Under hela denna tid förblev era förfäder trogna sin sak och lade grunden till det som för närvarande sker. Det som nu sker är bara de sista stegen på er långa resa tillbaka till fullt medvetande. Vi hälsar er och dem av er som idogt utför Himlens gudomliga påbud. För att låta er avsluta ert skuldslaveri, ge er tillbaka er naturliga suveränitet och ge er möjlighet att uppleva ett imponerande välstånd genomgår den här verkligheten stora förändringar. Allt detta är inledningen till nya sätt att regera och ett globalt avslöjande av era andliga familjer och rymdfamiljer.

onsdag 4 februari 2015

Svenslka -- Sheldan Nidle 3 februari 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
3 februari 2015


8 Ik, 12 Yax, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer med fler nyheter om de framsteg som görs för att förändra verkligheten i er värld. Alla våra många jordallierade medlemmar börjar uppnå leveransdelen i sina omfattande välståndsprogram. Den mörka kabalen har inte lyckats förhindra våra allierade från att förbereda metoderna för att säkert kunna leverera alla era välsignelser. Leveransen av dessa skilda fonder är en del i en storslagen operation för att ställa om er värld till ett nytt finansiellt system. Detta framsteg kommer då att leda till nya regeringar och ett formellt slut på det skuldslaveri som ni i en eller annan form obarmhärtigt har fått uthärda under de senaste årtusendena. Detta är en tid då ni kommer att exponeras för frihet och ett nytt och mycket mer rättvist penningsystem. Dessa pengar kommer att stödjas av strikta nya bankregler, som skyddar ert välstånd och förser er med ett sätt att garantera säkerheten hos era tillgångar. I samband med dessa händelser kommer ett antal tillkännagivanden om nya regeringsformer att ske, vilka låter er få ett djupare samarbete med dessa nya regeringar. Ni kommer att bli dessa regeringars verkliga vakthundar som med ett ögonblicks varsel är redo att förhindra alla olagliga handlingar.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure