Followers

Google+ Followers

fredag 6 augusti 2010

August 3, 2010


8 Pop, 2 Oc, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer information. För närvarande så är ni i en period då det hela ”sätter till sig”. Resterna av mörkrets makt sinar och som ett resultat av detta så guppar ert rike i ett slags limbo. Våra Jordliga allierade är inte färdiga än med processen som skall medföra de mörka kabalisternas fall, men var förvissade om att de inte kan förhindra vad som nu är på väg. När dessa historiska framfarter har nått sitt mål så sker uttalandena och leveranserna omedelbart. I samband med detta har vi gjort våra förbindelser och skeppsbesättningar alerta på att noga observera och assistera detta utvecklingsstadium till dess uppenbara avslutning. Vi ber också vår besättning att hjälpa Moder Jord när som hon förbereder sig för nästa fas i hennes transformation från ett tillstånd av begränsat medvetande tillbaka till hennes ursprungliga i 5-D, så var beredda på en ny ökning av jordbävningar och vulkanutbrott. Två av hennes kontinentalplattor är redan praktiskt taget i inlåsta positioner, mer av dessa förberedande åtgärder följer omedelbart. Likaså förbereder er atmosfär en enorm ökning av syrehalten, i förväntan av behoven av hennes nya ekosystem.

Det nya ekosystemet kommer att bli helt annorlunda från ert nuvarande: under det Stora Döendet under den senare delen av den Permiska perioden och tidig Trias period så förändrades Jorden ekosystem från ett som närde otaliga reptiler och amfibier till ett som såg dinosaurierna bli dominerande. Den kommande förändringen blir liknande när det gäller grader av förändring och det kommer att handla om medvetande. Vilda djur kommer att kunna interagera direkt med Moder Jord, vilket är det gällande spelet i Inre Jorden. Atmosfären kommer att bli renad och en mycket mer livsbejakande atmosfär kommer att bildas utav det våldsamma renandet som kommer med ommöbleringen på ytan. Det nya riket kommer att inneha nya typer av träd, växter och djur, och Moder Jord kommer att utveckla nya och högre nivåer av färger, ljud och dofter. Dessa accentuerade kvaliteter skapar Kärlek och är gjorda för att skapa en miljö som föder lycklighet och ser till att det finns ett överflöd för all flora, fauna och Varelser som skall innebo detta nya ekosystem.

Den nya Jorden är ett magiskt ställe! De uråldriga myterna bland urinnevånarna på öarna i Stilla Havet pratar om Lemuria som en plats där frukterna snabbt växte till sig igen på samma plats, och där djur och människor kunde beskrivas som att mer tillhöra det spirituella än att ha fastnat i det rena fysiska tillståndet där de är för nuvarande. Oändliga sagor har förts vidare om mirakulösa handlingar och om den underliga och vackra värld de bodde i. Detta kommer att återigen bli Moder Jords framtid. Det kommer att bli en plats med utsökt skönhet, där färger, dofter och till och med smaken av luften kommer att bli som Himlen. Det samma kommer att vara sant för Inre Jorden. För urminnes tider sedan tog denna magnifika planet på sig axlandet av en djup skugga för att göra det möjligt att etablera en miljö som påminde om de mörka väldena som omringade ert solsystem. Händelser skulle sedan spelas ut i en kronologisk ordning som nu kommer till sitt naturliga slut, under vilken ni föll in i begränsat medvetande genom att det mesta av er RNA/DNA stängdes av. Denna underliga saga spelas nu ut baklänges, och ni och Moder Jord återvänder till ert naturliga tillstånd innan fallet.

Ert nuvarande rike är något av ett udda fenomen. När ni ser omkring er i er galax och ser stjärnor och stoft moln och andra häpnadsväckande fenomen, så ser ni genom en prisma som är er speciella verklighet. Detta ”färgar” allt till de former, storlekar, och kvaliteter som utgör er definition av ”verkligt”. I sanning så består galaxen av multipla verkligheter som opererar på en bas av ömsesidigt attraherande. Det huvudsakliga konceptet här är ”verkligheter”. Er vetenskap är definierad utifrån vad som är fysiskt i er verklighet, och många andra verkligheter i denna galax är liknande typer av verkligheter. Många andra är det inte, och det är dessa verkligheter och sättet som de påverkar varandra som skapar denna imponerade samling av anomalier som ytterst förvånar era vetenskapsmän. Nya paradigm föreslås nu och vi välkomnar denna modifiering och accepterande. Det ger er en bas på vilken ni kan studera vad som verkligen händer och sker i er galax. Det är därför som våra skepp ser så underliga ut för er, eftersom de kommer från en högre verklighet och är konstruerade för att lätt kunna röra sig mellan två världar.

Verklighet ser ut som ett enkelt koncept för er, men i själva verket så är det ganska komplicerat med definitioner som aldrig tar slut. Varje uppsättning av verkligheter formas från en unik serie av koncept som vi regelbundet stöter på. Vi beskriver dessa saker för er för att hjälpa er att preparera för fullt medvetande. I detta mycket speciella tillstånd kommer ni att kunna uppleva dessa myriader av verkligheter samtidigt. Vad ni gör är att fokusera er på var ni behöver vara, och vips så är ni där, omedelbart, inne i den specifika verklighet som ni har valt. Det är på det sättet som vi tar oss från vår värld till detta solsystem och er vackra Moder Jord. För oss är allt möjligt och kan uppnås. Denna Skapelse öppnar sig försiktigt och vår uppgift är att göra så med så mycket lätthet och skönhet som möjligt. Första kontakt är del av denna process, och vad som skall utvecklas nu är en serie av händelser som snabbt skall leda er tillbaka till fullt medvetande.

Det sättet på vilket återgången till fullt medvetande skall ske kan förefalla farligt för de icke initierade. De mörka undersåtarna har lagt märke till vad som pågår inom er och har satt upp olika sätt för att försöka förhindra, eller åtminstone försena, att denna upphöjning i medvetande äger rum. Allt detta har misslyckats. De har också blivit tvungna att acceptera att deras strategier för att reducera den globala befolkningen och färdigställa ert förslavande har börjat tappa luft. Det finns en gudomlig agenda som tar upp faran med denna verklighet, och detta har minskat något konsekvenserna av dessa mörka attacker. Resultatet är ett öronbedövande nederlag för den mörka kabalen. Dess makt är på upphällningen då många länder och privata organisationer, och mäktiga individer vänder sig till Ljusets agenda. Detta växande stöd för Ljuset är nu nära att göras allmänt känt, och det är då som manifesterandet av den nya verkligheten kan gå framåt i högsta fart.

Den mörka kabalen ser allt detta och vill hitta ett magiskt sätt att ta sig ut ur det hela, men dess dilemma kommer inte att gå bort, i själva verket så växer det. När som er värld närmar sig en kritisk massa och det antal som behövs för att starta förändringarna närmas allt mer för varje timme, betyder det att våra Jordliga allierades hemliga operationer är på väg att bära frukt. De illegala konstitutionerna i de större västerländska nationerna föder skandaler som läcker ut i hela Europa och Amerika. Själva karaktären på dessa regeringar tjänar till att stödja speciella intressen som går stick i stäv mot de principer som lades ned för många århundraden sedan. Nya myndigheter som i sanning har folket bästa i tankarna behövs nu desperat och de utgör en del av den vittgående agendan hos våra Jordliga allierade. Dessa nya regeringar är en huvudbeståndsdel i nästa steg i er resa mot ett galaktiskt samhälle.

När som ni rör er mot galaktiskt samhälle och fullt medvetande så uppfyller ni ett öde som gavs till er i den gudomliga planen. Denna plan satte de flesta av er i en 13 tusen år lång karmisk cykel. Ni har varit ända in till kärnan av mörkret och tillbaka! Ni står nu på kanten till stora avslöjanden, och vi har kommit för att ta del i er resas slut. Vi kommer med råd och kunskap, och för att återställa minnen som gör er till fullt medvetna medborgare i denna galax. I denna kapacitet så kommer ni att använda era underbara talanger för att fullborda en varaktig galaktisk fred och för att sprida utöver hela fysikaliteten det stora Ljuset som var och en håller inom sig. Er uppgift är att sprida en stor glädje till hela den galaktiska mänskligheten.

Idag fortsatte vi att dela med oss av information om vad som händer runt omkring er. Ett stort Ljus sprider sig överallt på Moder Jord. Detta gudomliga Ljus är det sanna Ljuset i världen! En mörka börda lyfts från er och glädje och evigt välstånd är nu er verklighet! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

July 27, 2010

8 Akbal, 1 Pop, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter! En stor turbulens har slagit ned i er verklighet! Turbulensen som behövdes för att förskjuta den mörka kabalen från maktens säten är nu på gång och ett stort antal överenskommelser blir nu införda som kommer att uppnå detta mål. Grupper i Amerika kommer nu samman väpnade med planer och legala dokument som visar på olagligheten av den nuvarande av den nuvarande Amerikanska administrationen och vilka visar på en rättfärdig orsak till att införa en ny regering. Parallellt med dessa utvecklingar pågår liknande processer i många andra länder, vilka utförs av våra Jordligt allierade. Kom ihåg att med en ny regering så kommer leveranserna av era välståndsfonder. Ett flertal regeringar utmanar nu den Amerikanska regimen och ifrågasätter i hemlighet legitimiteten av dess makthavande, och olika militära och polisorganisationer är nära förestående att aktivt gå med i kampen. I korthet så ser vi utvecklingar som till sist kan föra allt detta ut i det öppna. Under tiden så kommer kollapsen av det ekonomiska systemet allt närmare. Den slutgiltiga ansträngningen för att spränga dammen av de mörkas kontroll över er värld är nu på väg!

Moder Jord fortsätter under tiden att föra denna verklighet närmare till hennes ögonblick av förändring. Det underliga vädersystemen medför kraftiga tyfoner, översvämningar, och ösregn i Nord och Syd-Amerika, Europa, Afrika och Australien med omnejd, och ger därmed varsel om att världen som ni är bekanta med närmar sig en punkt i tiden för en enorm förändring. Detta är tidpunkten när Moder Jord förskjuter ert 3-D rike till ett i 5-D. Helt klart är att ni inte kan förbli där ni är och överleva ommöbleringen av er värld på ytan, och detta är den primära ingrediensen av anledningen för första kontakt. De som fortfarande styr er insisterar på att behålla den vansinniga uppfattningen att de på något sätt kan förhindra det oundvikliga. Detta är en tillräcklig anledning i sig självt för att avlägsna de som nu sitter vid makten, med deras fanatiska motsättande, från all makt. Det finns mycket att göra när väl dessa före detta undersåtar till Annunaki folket är borta. Jorden befinner sig fortfarande i ett fragilt läge, med ekosystem som är mycket nära slutet av deras livskraftighet. Att återställa skadan som har skett kräver en global ansträngning, stött av det snabba frisläppandet av ett antal teknologier som nu är mörkade. Sedan har vi frågan om fullt avslöjande av UFO.

Våra Jordliga allierade förstår varför och hur det skall äga rum. Det är en operation som måste ske på ett sådant sätt att det inte finns något som helst tvivel att vi är godhjärtade och utav Ljuset. Alltför många grupper i ert samhälle har under åratal spritt en dogm som målar upp alla som inte är från denna Jord som demoner. Dessutom behövs existerandet av den inre Jorden presenteras tillsammans med en fullt bevisad geologisk modell av er planet. Folket från Agarta har satt ihop en serie av gemensamma uttalanden som säkerligen kommer att tillfredställa detta behov. Målsättningen med denna information är att försiktigt föra er värld till ett accepterande av faktumet att ni inte är ensamma och att världen ser ganska annorlunda ut från vad som nu lärs ut. När dessa nya fakta är klart bevisade så kan våra egna uttalanden påbörjas. Vad vi önskar är att i första hand assistera er att återställa Moder Jords värld på ytan. Sedan vill vi införa vissa enheter baserade på Ljusets teknologier, vilka tillsammans med många nu mörklagda teknologier på planeten kan åtgärda de ekologiska problemen som har skapats.

Vi ser dessa övergångsregeringar som en brygga till en ny verklighet. Det första steget är att få dessa övergångsregeringar på plats. Den stora chocken över dessa enorma förändringar inom myndigheter och finansvärlden behöver tid för att sjunka in i det kollektiva psyket och bli accepterade som normala. Detta kommer att uppnås genom oändliga timmar utav TV och radio sändningar, vilket förklarar allt i detalj. Detta följs sedan av avslöjandet av UFO mörkandet. Detta är en operation i två steg, som börjar med många berättelser från ögonvittnen och frisläppandet av nu hemligstämplade UFO dokument, vilka ger en kronologi av utomjordskontakter sedan andra Världskriget. Detta leder till del två: det faktum att vi är här med godhjärtade avsikter samt första kontakt. Återigen så har våra allierade från Agarta kommit fram med en utmärkt plan för detta, och våra förbindelsegrupper och Jordliga allierade är helt ombord när det gäller denna plan. Vid slutet av denna process kan vi öppet börja uttrycka ett antal frågor som behövs diskuteras innan masslandningen äger rum.

Den viktigaste frågan är naturligtvis fullt medvetande. Vi behöver ta upp denna fråga med er på ett rätt sätt. Ni har under generationer levt under begränsat medvetande som aldrig har ifrågasatts. Anunnaki folket manipulerade er till att tro ni gudomligt skapades på detta sätt, medan sanningen är den direkta motsatsen; i själva verket så är det nuvarande ”ni” enbart ett skal av vilka ni i verkligheten är. Fakta om hur det kom sig att ni blev på detta sätt behövs presenteras med skicklighet och med tillräckligt av ovedersägliga bevis för att ni skall kunna acceptera verkligheten om Er. Era olika vetenskapsgrenar har i själva verket visat på dessa saker under de senaste årtiondena. Deras studier av individer med extraordinära förmågor banar vägen för våra avslöjanden. Ni är alla kapabla till saker som ni bara har sett glimtar av i de få dokumentär filmer som är baserade på dessa studier. Ni är i själva verket mycket mer än vad dessa program och filmer visar.

Ni är fullt medvetna Varelser i förklädnad, som helt har glömt bort de fantastiska förmågorna som ni innehar. En av effekterna från att falla ner i begränsat medvetande är den till slut totala förlusten av allt medvetande om vem och vad ni är, och var ni kom ifrån. I ert fall så har ni varit i detta tillstånd under 13 tusen år! Det är inte underligt att ni kommer att kräva speciell personlig handledning, nya kurser, och massor av kärleksfullt stöd för att kunna återupprätta er sanna Varelse. Vi har kommit som er rymd och spirituella familj och har lovat att föra er tillbaka till fullt gudomligt medvetande. Allt görs i samarbete med Himlen. Denna speciella planet och detta speciella solsystem skall bli återställt och en ny stjärnnation skapad. Denna stjärnnation skall blomma ut och bli centrumet för många stora konferenser som kommer att göra att den galaktiska freden blir permanent och skapa en union till många tusen närliggande galaxer.

Moder Jord välkomnar hennes öde och önskar helt klart att ni också omfamnar ert. Ert globala samhälle är vid en punkt då ett nytt fungerande paradigm brådskande behövs. Förändringar behövs sedan länge då det gäller er nuvarande industriella modell, och ny energi och ett nytt samhälle måste födas om ni skall överleva. Som ni vet så är förhållandena för er utveckling inte riktigt normal och frågan är inte så mycket vad ni gör nu utan istället vad vi gör. Vi behöver föra er mot en lösning som inkluderar ert fulla återförande till fullt medvetande. För att göra detta har vi indirekt blandat oss i ert samhälle på många olika sätt sedan det tidiga sextiotalet. Er kultur förändras i högsta grad snabbt, men trots detta så behöver vi accelerera denna process. Moder Jord ber oss att utföra en första kontakt snarast och inte senare, och Himlen stöder denna förfrågan.

Så vi har ett klart mandat att få landningarna gjorda så snart som möjligt. En konsekvens av detta är att vi sätter en enorm press på våra Jordliga allierade att avsluta sina uppgifter. Vår inbäddade personal observerar konstant utvecklingarna inom olika regeringar, inom den mörka kabalen och bland er. Vi ämnar att vissa dramatiska händelser inträffar mycket snart och att vi landar snart därefter. Ni bevittnar med andra ord de sista stunderna i denna realitet. Den bleknar och bleknar snabbt! Och den nya är redo att manifestera. Förändring är redo att bryta ut! Världen ni lever i är alltför instabil för att hänga samman mycket längre och dess totala kollaps är nära förestående. Även sluga plojer från era mörka mästare kan inte förhindra vad som är på väg att utlösas på er!

Idag har vi diskuterat vad som händer runt omkring i er värld. Moder Jord och Himlen förordar nu på allvar att denna verklighet har kommit till sitt slut och att tiden har kommit för denna värld att omvandlas till ett integrerat helt i 5-D. De inre och de yttre världarna skall till slut bli förenade! Allt detta är redo att blomma ut! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure