Followers

Google+ Followers

onsdag 19 mars 2014

18:03:2014Sheldan Nidle

18 mars 201411 Eb, 15 Ceh, 10 Caban

Selamat Balik! Vi återkommer med en del underbara nyheter! Framstegen fortsätter! Den mörka kabalen har nått en punkt där den är tvungen att kapitulera. Alla strategier för att avbryta Ljuset har fullständigt misslyckats. Ett fastställt tidsschema är nu i kraft för att fördela RV-fonderna (RV = real value, grundade på guld och silver) och förbereda er inför era välståndspengar. Dessa ansträngningar kommer även att leverera ett nytt banksystem baserat på rapporteringsregler som man kommit överens om för några år sedan. Dessa regler kommer att förändra bankernas funktion och starkt begränsa alla typer av bankbedrägerier. När allt detta är genomfört kan sedan en ny regering och ny regeringsform öppet och lagenligt manifesteras. Detta nya styre kommer att avskaffa personlig beskattning och låta en ny affärsmiljö växa fram. I denna hederliga miljö kan de för närvarande förbjudna uppfinningarna plockas fram. Dessa utrustningar kommer att rena er luft, ert vatten och er atmosfär och göra ett formellt avslöjande (disclosure) om vårt heliga uppdrag möjligt. Första Kontakt kommer att ge oss möjligheter att landa ”på era stränder” och påbörja ett mentorprogram som leder er fram till fullt medvetande. Under den här tiden kommer ni att återse och bli presenterade för invånarna i Agartha.

onsdag 12 mars 2014

11:03:2014
Sheldan Nidle

11 mars 20144 Chicchan, 8 Ceh, 10 Caban

Dratzo! Vi återkommer med mycket att berätta! Under de senaste veckorna har händelser börjat manifesteras. Dessa händelser är nyckeln till ert globala välstånd och omfattar en rad valuta-revalveringar som en förberedelse inför en mycket förväntad global valutajustering. Denna kommer tätt inpå att följas av en världsomfattande återgång till en guldmyntfot. Alla dessa åtgärder kommer att innebära slutet för det privata holdingbolag som ni känner som U.S. Federal Reserve Bank. Nedläggning av den enheten kommer att skapa en anledning att avsluta "Federal Reserve Sedeln." Detta är förberedelser inför att införa nya regeringsformer för Amerika och världen. En annan viktig vändpunkt utgör leveransen av Greve Saint Germains World Trusts "välståndsfonder." Dessa händelser blir det som gör ett formellt avslöjande av vår flotta möjlig, och vi ser på dessa händelser med vetskap om att första kontakt drar sig allt närmare för varje dag. Våra masslandningar är bara början på era sista steg innan er stora omvandling till fullt medvetna LjusVarelser.

onsdag 5 mars 2014

04:03:2014


Sheldan Nidle 

4 mars 2014

Originaltext: www.paoweb.com


10 Etznab, 1 Ceh, 10 Caban

Selamat Bratzo!  ("Var tillfreds" på Sirius språk) Vi kommer nu tillbaka med en del nyheter. RV-frågan (revalveringen av världens valutor) fortsätter att gå framåt allteftersom ett antal nya valutor är redo att släppas och bli konvertibla (be issued and exchanged). Detta är ytterligare ett tecken på att den mörka kabalens makt är på tillbakagång. På en annan front har man fått godkännande av de slutliga formuleringarna i de nya internationella bankreglerna. Dessa nya regler kommer att leda till utredningar vilka ger regeringarna underlag för att lösa upp de illegala stora bankinstitutionerna, institutioner som skapat ett världsomspännande bedrägeri under perioden efter andra världskriget (1945 - 2013). Deras på girighet baserade manipulationer och de resulterande mörkläggningarna var den verkliga orsaken till alla "krig" som utkämpats under denna tidsperiod. För närvarande håller en bred uppslutning av regeringar och strategiskt placerade individer på att juridiskt bevisa detta bedrägeri och skaffa fram de nödvändiga bevisen för arresteringar och en upplösning av många banker. Detta kommer att accelerera allteftersom nya regeringar tillträder och välstånds-programmen börjar fördelas. Denna rad med åtgärder är dock bara en början.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure