Followers

Google+ Followers

onsdag 26 oktober 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 25 oktober 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
25 oktober 2016
Originaltext: www.paoweb.com


12 Lamat, 11 Tzec, 13 Caban
Selamat Jalwa! Processen med att rensa det här landet från dess mänskliga ohyra fortsätter. Hantlangarna i den här världen är lätta att hitta och arrestera. De tror faktiskt att Ljuset inte kan komma åt dem i deras maktpositioner. Snabbt upptäcker de den förfärliga sanningen. Deras vilsegångna beteenden kan inte längre tolereras. Det mörkas styre går snabbt mot vägs ände och ersätts med olika versioner av "GESARA" (Global Economic Security And Reformation Act). När uppgörelsen med detta oheliga slödder är klart kommer de som har ansvar för de ekonomiska fonderna att med lätthet låta denna enorma rikedomen flöda ut över världen. Ni kommer att få ett överflöd som för alltid avslutar det mörkas och dess dåraktiga hantlangares onda hantering. Glöm aldrig att det mörka ondskefullt hindrade er från att få ta del av de resurser som ni är i trängande behov av för att göra om den här verkligheten. Det är viktigt att ni ser den här enorma rikedomen som ett sätt att försäkra er om att era drömmar besannas. Det är ert tillitsfulla och framgångsrika drömmande som får er att släppa era ogrundade rädslor och släppa all fortsatt tro på att ni är mindre än andra. Ni är alla en underbar enhet med en potential som behöver manifesteras på alla sätt som det är möjligt.
     Se dig själv som en mycket värdefull medlem i den här globala enheten och lär dig om din suveräna rätt att manifestera dina drömmar. Detta är det sätt på vilket det här kollektivet kan producera kreativa lösningar inför en ny verklighet. Ni har en djup visdom inom er. Tro inte att era drömmar är ovärdiga. Du är en viktig del i mänsklighetens kollektiv på ytan. Håll ständigt kontakt med varandra och inse på så sätt hur det här ständiga flödet bidrar till förändringen av helheten. Inta en position där ni intuitivt inser att den här aldrig sinande verksamheten utformar er nya verklighet. Vi finns här, liksom Himlen, för att övervaka den här processen. Bidra gärna med din egen förträfflighet till denna organiska helhet. Släpp de gamla sätten och uppfattningarna. Detta är en ny tid, fylld med frihet och välstånd. Ni behöver släppa taget om de kontrollerande uppfattningar som det mörka så minutiöst har planterat in i er. Välkomna Ljusets lekfullhet och upptäck det magnifika i den du verkligen är. Detta är bara föregångaren till denna nya tidsålder så fylld med andliga upptäckter!
       Denna de nya upptäckternas tidsålder handlar faktiskt om att förstå hur Ljuset skapar sina realiteter. Ni lär er snabbt detta, och får en inblick i hur intrikat och utsökt det är. Ert nya liv kommer att grundas på era drömmar och på Ljusets funktion inom er. Ni har länge förnekat hur man transformeras genom att verkligen lära sig att vara sig själv. För länge sedan var ni sinnebilden av inre kreativitet. De begränsningar som de omkring er lärde ut började till en början hindra er. Senare övergick dessa begränsningar till de väggar som nu omger er. Detta påtvingade er den känsla av begränsning som nu måste öppnas upp och helt överges. Istället behöver ni en ny prototyp. En som återigen ser er primitiva lekfullhet, och som låter den ta över. På något sätt känner ni att den här processen är olämplig. Ni behöver överge den känslan. Ersätt den med ett behov av att inse hur ni passar in i helheten. Denna insikt finns inom er. Anden gav den till er när ni föddes. Allt som krävs är att veta hur man känner igen det. Detta är den uppgift som våra mentorer har för avsikt att utforska tillsammans med er.
     Börja därför med att utforska hur det känns att vara gränslös i dina resurser. Se inom dig med avsikten att noga undersöka dina prioriteringar för var och en av dina drömmar och hur de passar in i en magnifik helhet. Använd detta storslagna ramverk för att bestämma hur du önskar manifestera dem. Detta är naturligtvis bara en början. Se dig omkring och diskutera allt detta med dina närmaste vänner och din familj. Vi har för avsikt att utvidga detta fullt ut med dig. Våra mentorers första uppgift är att få dig att släppa rädslor och andra djupa uppfattningar som kan begränsa dig. Vår önskan är att få dig att upptäcka hur fantastisk du verkligen är. Den här processen är nödvändig för att ge dig kraften att eliminera dina gamla uppfattningar. Kom alltid ihåg att du har en ofantlig potential som kommer att utvidgas till vad du än kan uppfatta. Den här potentialen är en viktig del som din mentor kommer att väva in i era samtal och sedan utforska tillsammans med dig. Det här arbetet kan ta lite tid att förstå fullt ut. Vi avser därför att visa dig hur den här planen kan öppna dig till att på ett allsidigt sätt uppfylla dina drömmar. I detta ligger nyckeln till din stora potential!

       Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att poängtera det faktum att er värld håller på att förändras till det bättre. De som betvivlar denna förändring behöver bara se sig om och se att försöken av det mörka och alla dess hantlangare inte har gett något annat än upprörda förhoppningar om en framgång som nu verkligen är ouppnåelig. Det är viktigt att de som håller visioner i likhet med våra inser att den här nya världen sannerligen är nära förestående! Låt oss tillsammans först be Himlen och sedan ställa krav på våra regeringar att ett regeringssystem införs där alla kan se vad som händer. Himlen upprättade en tidplan tillsammans med det mörka. Mina Kära, tiden närmar sig när detta mirakel ska manifesteras. Var därför redo att förklara, där det är lämpligt, att de nya tillvägagångssätten kommer att bli till glädje! I denna glädje kan vi alla ostört lämna åren av frustration. Släpp all den tragedi som omger er. Detta är en tid när alla era drömmar kommer att manifesteras och de gamla sätten kommer slutligen att upphöra. Låt denna frihetsklocka återigen ringa ut över hela den här världen!
    Alla har ni sedan barndomen haft en rad specifika önskemål som har ändrats många gånger allteftersom du blivit äldre. Befria de här storslagna visionerna. Inse hur djupt de kan ge dig stor glädje. Himlen önskar uppriktigt få allt detta att ske. Rikedom och de fördelar det innebär för er alla är vad alla i Himlen tänker skapa. Den upphöjde Skaparen av allt har under årtusenden förordat detta. Som vi har nämnt tidigare finns en gudomlig tidplan i funktion. Den här tidplanen och den här tidpunkten har fastställts på gudomlig grund. Denna heliga tidpunkt är nära. Vi Mästare gör allt som behövs för att föra detta härliga ögonblick till Gaia. Utvecklingen går nu mot att uppnå denna heliga händelse. Så det är nu nödvändigt för er att föra fram ert ljus så att den här händelsen kan utvecklas nu. Således är det viktigt att alla flitigt deltar i att manifestera denna sista stora händelse. Vi ber er visa uthållighet med den här uppgiften.
       För länge sedan verkade den här världens yta extremt dyster. Anunnaki fanns överallt. Deras mörka gärningar, vilka intensifierades av galna rituella mord och ständiga krig, var regeln för dagen. Under de senaste etthundrafemtio åren har detta mörker långsamt börjat lyfta. Nu står ni på själva randen till Ljusets Tidsålder. Det som förut verkade omöjligt skall ske. Nu när det här växande medvetandet har nått ut allmänt kommer en del stora underverk att inträffa. Fortsätt att arbeta för Ljuset! Var medvetna om att det mörka glider iväg. Vi Mästare lägger märke till detta varje dag. Var så säkra på detta. Det mörka tvingas avstå från sin tortyr av er. Potentiella krig kommer inte att förverkligas. En aura av fred lägger sig över detta välsignade klot. En tid då underbara händelser plötsligt dyker upp är verkligen nära. Förlora aldrig er tillit! Förbli positiva och förvänta er att ännu fler mirakler kommer att ske!
      Idag har vi ännu en gång rapporterat om det som utspelar sig runt detta dyrbara klot! Tillkännagivanden av många saker som man länge önskat är på plats! En ny tid för oss alla är över oss! Var beredda på att delta i den mycket glädjerika delen av detta! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 19 oktober 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 18 oktober 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
18 oktober 2016
Originaltext: www.paoweb.com


5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban
Dratzo! Ljusets Seger växer. Överallt i er värld fortsätter framväxten av det nya finansiella systemet och de aldrig sinande vågorna av välstånd. Tillsammans med dessa fantastiska förändringar finns chansen till en fred som var nära att gå i stöpet. Som en sista desperat åtgärd försökte det mörka, men var oförmöget att inleda ett globalt krig. Lyckligtvis förhindrade våra samarbetsparter och deras jordiska motsvarigheter detta från att ske. Den här världen på ytan har även snabbt förflyttat sig framåt i riktning mot Första Kontakt. Ni går in i en tidsålder då behovet av pengar snabbt kommer att försvinna. Den här processen kommer att underlättas genom användningen av både era och våra teknologier, vilka kommer att introducera den universella processorn. Denna underbara uppfinning kommer att göra behovet av jordbruk, fabrikstillverkning och användningen av Gaias naturresurser föråldrade. Därför kommer era globala samhällen att befrias från behovet av att en så stor del av befolkningen ägnar sig åt dessa svåra och farliga uppgifter. Gaia kan räkna med att se mycket av sin mark återvända till sina ursprungliga miljöer. Den här processen gör det möjligt att utvidga gräsmarker, träsk- och skogsområden. Därför kommer mer och mer av er miljö att omarbetas och bidra till den naturliga artrikedomen.

De här förändringarna kommer att förbättra kvaliteten på er luft och återigen upprätthålla en myllrande fiskpopulation i haven. Vattnet i insjöar och floder kommer också att bli renare. Ni kommer att få lära er använda era personliga processorer till att laga mat och ersätta möbler efter egen vilja. Detta breda spektrum av förändringar låter era Uppstigna Mästare undervisa er om ert förflutna och förbereda er inför vår ankomst. Våra mentorer har för avsikt att använda den här nya kunskapen för att utvidga ert sätt att se på er själva, både individuellt och kollektivt. Era globala samhällen behöver fullt inse hur de fungerar. Er stora mångfald ger en möjlighet att justera hur mänskligheten bäst kan komma överens med sig själv. Ni kommer då att befinna er i övergången till en värld som kan förstå vad dessa förändringar kan åstadkomma. Detta gör att ni kan se Gaia som en tvådelad värld, och ge möjlighet att introducera invånarna i Agartha för den här yttre världen. Bara detta är ett jättelikt steg i rätt riktning. Det innebär att det nonsens som började från invånarna på Atlantis och fick stöd av Anunnaki äntligen kan läggas till vila i glömskans hav.

Allt detta är en del i en process som för mänsklighetens del började under mitten av 1960-talet. Plötsligt började de unga förstå vad Himlens dekret handlade om. En känsla av en ny medveten födelse blev uppenbar för många av dem. I Amerika, blev den här uppvakningssignalen känd såsom ”Kärlekens Sommar” ("the Summer of Love.") Det här uppvaknandet kortslöts genom det plötsliga införandet av psykedeliska droger via många gurus inom den här rörelsen. Dessa universitetsorienterade gurus missledde framgångsrikt medvetanderörelsen och det gav upphov till den fruktansvärda tiden med narkotikamissbruk. Deras handlingar hejdade snabbt medvetandeprocessen. Det var bara det mörka Ancharas åtgärder (att till exempel nästan göra Solen till en nova) som tillät oss att ingripa och hjälpa medvetandetillväxten att långsamt återupptas. Det var vårt ingripande som hjälpte till att avleda nästa steg i de mörka mästarnas program, de falska utomjordiska (ET) invasionerna. Dessa skulle bli det medel genom vilka en utdragen serie av massiva militära insatser skulle fullborda det permanenta slaveriet för mänskligheten på ytan.

Det plötsliga angreppet genom dessa ”false flag” -handlingar ledde Himlen till att be oss påbörja ett massingripande mot det mörkas avsikter. År 1990 sände vi en stor S & E flotta (övervaknings-och utvärderingsflotta) för att övervaka de medvetandeskiften som precis påbörjats av Himlen. Som ni kanske minns innehöll de kommande tjugofem åren händelser som vi har beskrivit i flera tidigare rapporter. En kort inkörningsperiod följde efter 1990. Vi organiserade så småningom en del av ett Ljusteam som, genom stort engagemang för sitt gudomliga tjänande, kunde avsluta det mörkas grandiosa plan att permanent förslava er. Den här processen ledde till det mörkas sista desperata komplott, det amerikanska valet 2016 och det nästan framgångsrika 2016-försöket att skrämma fram ett kärnvapenkrig. Detta avstyrdes naturligtvis genom uttalanden av de som utgör kärnan i NESARA-Republiken. Denna nya enhet kan dämpa valet och kyla ner alla potentiella kärnvapenkrig. Ni står nu på randen till ”disclosure”, avslöjandet, på randen till en tid med långvarig fred och början på ett enormt överflöd! D


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er världs verklighet håller på att förändras. Vår första uppgift här är att välsigna alla som gör födelsen av en tidsålder med frihet, fred och välstånd möjlig. De som under lång tid kontrollerade den här världen på ytan isoleras nu från er. Era Själars långa mörka natt är nästan över! Framför er ligger en tid då ni kan uppnå era drömmar, och då en lång lista med förbjuden och undanhållen teknologi får se dagens starka Ljus. Allt detta genomförs i ett tillstånd av gudomlig nåd och med ett sant mått av gudomlig barmhärtighet. Vi tackar uppriktigt alla som genomför sina heliga visioner och hjälper till att göra detta möjligt. Var välsignade, och vet i era hjärtans hjärta att en magnifik verklighet med glädje och fest är på väg att bli er! Ni kommer inom kort att få träffa oss och lära er mycket om era ursprung, och om en uråldrig glömd historia. I den här tiden, ta er nu en stund för att tacka Himlen och hennes storslagna instrument i den här världen och i andra. Ni närmar er nu en tid med frihet. Låt detta ändlösa välstånd börja!

Vi förbereder oss för att möta dem som vi, era Uppstigna Mästare, har känt under årtusenden. De är era tidigare lemuriska kusiner från Inre Jorden, landet Agartha. De har erbjudit mänskligheten och oss en tillflykt från de mörka och erbjudit en plats där helig nåd och barmhärtighet kunde tillämpas. Vi är tacksamma över att vi alla skall ges ett hem, ett levande hem med gamla ritualer som har gett våra hjärtan sann glädje och Kärlek. Här förberedde vi oss inför våra uppdrag att hjälpa er, och här fann vi dem som vid behov kom och hjälpte oss. Vi välsignar denna mänsklighetens nya tidsålder och vet att snart kommer alla att förenas tack vare den här yttre världens återkomst till fullt medvetande. Sedan kommer ni, såsom galaktiska människor, att få se föreningen av Inre och Yttre Jorden. Vid den tidpunkten kommer Himlen att ge alla oss nya gudomliga marschorder.

Begrunda i glädje vad ni har åstadkommit i Himlens goda namn. Ni höll fast vid era visioner och gav all den energi som behövdes för att positivt ändra på den här världen. Era goda gärningar kommer att belönas. Ni håller på att befrias från ert tidsålderlånga skuldslaveri och kan sola er i frihetens eviga ljus. Ni kommer att få möjlighet att bli friska och må bra igen. Ni kommer också att få möjlighet att starta er föryngringsprocess. Dessutom ska ni få möjlighet att blomstra och få extraordinära resurser för att uppnå era drömmar. För allt detta, välsignar vi er och bara önskar ert bästa. För länge sedan skapades vi av Himlen för att minska de dystra och olycksbådande slag som ni dagligen fick utstå på grund av de mörka hantlangarna. Nu går detta uppdrag över i ett nytt. Vi ska övervaka den process som tar er tillbaka till att återigen bli Galaktiska människor. Den här tiden är sannerligen fullmatat med glädje och ett sätt för oss att enkelt kommunicera med var och en av er! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med vår nådefulla uppgift. Vi har presenterat de här rapporterna för att ge er en bättre förståelse för de sätt på vilka den här världen förändras. Efter att ha tagit en titt in i vår nya värld, njut av det som bryter ut runt omkring er! Var medvetna om, Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: 
Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander

Svenska -- Sheldan Nidle: 11 oktober 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
18 oktober 2016
Originaltext: www.paoweb.com


5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Ljusets Seger växer. Överallt i er värld fortsätter framväxten av det nya finansiella systemet och de aldrig sinande vågorna av välstånd. Tillsammans med dessa fantastiska förändringar finns chansen till en fred som var nära att gå i stöpet. Som en sista desperat åtgärd försökte det mörka, men var oförmöget att inleda ett globalt krig. Lyckligtvis förhindrade våra samarbetsparter och deras jordiska motsvarigheter detta från att ske. Den här världen på ytan har även snabbt förflyttat sig framåt i riktning mot Första Kontakt. Ni går in i en tidsålder då behovet av pengar snabbt kommer att försvinna. Den här processen kommer att underlättas genom användningen av både era och våra teknologier, vilka kommer att introducera den universella processorn. Denna underbara uppfinning kommer att göra behovet av jordbruk, fabrikstillverkning och användningen av Gaias naturresurser föråldrade. Därför kommer era globala samhällen att befrias från behovet av att en så stor del av befolkningen ägnar sig åt dessa svåra och farliga uppgifter. Gaia kan räkna med att se mycket av sin mark återvända till sina ursprungliga miljöer. Den här processen gör det möjligt att utvidga gräsmarker, träsk- och skogsområden. Därför kommer mer och mer av er miljö att omarbetas och bidra till den naturliga artrikedomen.
De här förändringarna kommer att förbättra kvaliteten på er luft och återigen upprätthålla en myllrande fiskpopulation i haven. Vattnet i insjöar och floder kommer också att bli renare. Ni kommer att få lära er använda era personliga processorer till att laga mat och ersätta möbler efter egen vilja. Detta breda spektrum av förändringar låter era Uppstigna Mästare undervisa er om ert förflutna och förbereda er inför vår ankomst. Våra mentorer har för avsikt att använda den här nya kunskapen för att utvidga ert sätt att se på er själva, både individuellt och kollektivt. Era globala samhällen behöver fullt inse hur de fungerar. Er stora mångfald ger en möjlighet att justera hur mänskligheten bäst kan komma överens med sig själv. Ni kommer då att befinna er i övergången till en värld som kan förstå vad dessa förändringar kan åstadkomma. Detta gör att ni kan se Gaia som en tvådelad värld, och ge möjlighet att introducera invånarna i Agartha för den här yttre världen. Bara detta är ett jättelikt steg i rätt riktning. Det innebär att det nonsens som började från invånarna på Atlantis och fick stöd av Anunnaki äntligen kan läggas till vila i glömskans hav.
Allt detta är en del i en process som för mänsklighetens del började under mitten av 1960-talet. Plötsligt började de unga förstå vad Himlens dekret handlade om. En känsla av en ny medveten födelse blev uppenbar för många av dem. I Amerika, blev den här uppvakningssignalen känd såsom ”Kärlekens Sommar” ("the Summer of Love.") Det här uppvaknandet kortslöts genom det plötsliga införandet av psykedeliska droger via många gurus inom den här rörelsen. Dessa universitetsorienterade gurus missledde framgångsrikt medvetanderörelsen och det gav upphov till den fruktansvärda tiden med narkotikamissbruk. Deras handlingar hejdade snabbt medvetandeprocessen. Det var bara det mörka Ancharas åtgärder (att till exempel nästan göra Solen till en nova) som tillät oss att ingripa och hjälpa medvetandetillväxten att långsamt återupptas. Det var vårt ingripande som hjälpte till att avleda nästa steg i de mörka mästarnas program, de falska utomjordiska (ET) invasionerna. Dessa skulle bli det medel genom vilka en utdragen serie av massiva militära insatser skulle fullborda det permanenta slaveriet för mänskligheten på ytan.
Det plötsliga angreppet genom dessa ”false flag” -handlingar ledde Himlen till att be oss påbörja ett massingripande mot det mörkas avsikter. År 1990 sände vi en stor S & E flotta (övervaknings-och utvärderingsflotta) för att övervaka de medvetandeskiften som precis påbörjats av Himlen. Som ni kanske minns innehöll de kommande tjugofem åren händelser som vi har beskrivit i flera tidigare rapporter. En kort inkörningsperiod följde efter 1990. Vi organiserade så småningom en del av ett Ljusteam som, genom stort engagemang för sitt gudomliga tjänande, kunde avsluta det mörkas grandiosa plan att permanent förslava er. Den här processen ledde till det mörkas sista desperata komplott, det amerikanska valet 2016 och det nästan framgångsrika 2016-försöket att skrämma fram ett kärnvapenkrig. Detta avstyrdes naturligtvis genom uttalanden av de som utgör kärnan i NESARA-Republiken. Denna nya enhet kan dämpa valet och kyla ner alla potentiella kärnvapenkrig. Ni står nu på randen till ”disclosure”, avslöjandet, på randen till en tid med långvarig fred och början på ett enormt överflöd! Den gamla verkligheten tynar bort och en ny sätts ordentligt på plats! Halleluja! Halleluja!
Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er världs verklighet håller på att förändras. Vår första uppgift här är att välsigna alla som gör födelsen av en tidsålder med frihet, fred och välstånd möjlig. De som under lång tid kontrollerade den här världen på ytan isoleras nu från er. Era Själars långa mörka natt är nästan över! Framför er ligger en tid då ni kan uppnå era drömmar, och då en lång lista med förbjuden och undanhållen teknologi får se dagens starka Ljus. Allt detta genomförs i ett tillstånd av gudomlig nåd och med ett sant mått av gudomlig barmhärtighet. Vi tackar uppriktigt alla som genomför sina heliga visioner och hjälper till att göra detta möjligt. Var välsignade, och vet i era hjärtans hjärta att en magnifik verklighet med glädje och fest är på väg att bli er! Ni kommer inom kort att få träffa oss och lära er mycket om era ursprung, och om en uråldrig glömd historia. I den här tiden, ta er nu en stund för att tacka Himlen och hennes storslagna instrument i den här världen och i andra. Ni närmar er nu en tid med frihet. Låt detta ändlösa välstånd börja!
Vi förbereder oss för att möta dem som vi, era Uppstigna Mästare, har känt under årtusenden. De är era tidigare lemuriska kusiner från Inre Jorden, landet Agartha. De har erbjudit mänskligheten och oss en tillflykt från de mörka och erbjudit en plats där helig nåd och barmhärtighet kunde tillämpas. Vi är tacksamma över att vi alla skall ges ett hem, ett levande hem med gamla ritualer som har gett våra hjärtan sann glädje och Kärlek. Här förberedde vi oss inför våra uppdrag att hjälpa er, och här fann vi dem som vid behov kom och hjälpte oss. Vi välsignar denna mänsklighetens nya tidsålder och vet att snart kommer alla att förenas tack vare den här yttre världens återkomst till fullt medvetande. Sedan kommer ni, såsom galaktiska människor, att få se föreningen av Inre och Yttre Jorden. Vid den tidpunkten kommer Himlen att ge alla oss nya gudomliga marschorder.
Begrunda i glädje vad ni har åstadkommit i Himlens goda namn. Ni höll fast vid era visioner och gav all den energi som behövdes för att positivt ändra på den här världen. Era goda gärningar kommer att belönas. Ni håller på att befrias från ert tidsålderlånga skuldslaveri och kan sola er i frihetens eviga ljus. Ni kommer att få möjlighet att bli friska och må bra igen. Ni kommer också att få möjlighet att starta er föryngringsprocess. Dessutom ska ni få möjlighet att blomstra och få extraordinära resurser för att uppnå era drömmar. För allt detta, välsignar vi er och bara önskar ert bästa. För länge sedan skapades vi av Himlen för att minska de dystra och olycksbådande slag som ni dagligen fick utstå på grund av de mörka hantlangarna. Nu går detta uppdrag över i ett nytt. Vi ska övervaka den process som tar er tillbaka till att återigen bli Galaktiska människor. Den här tiden är sannerligen fullmatat med glädje och ett sätt för oss att enkelt kommunicera med var och en av er! Hosianna! Hosianna! Hosianna!
Idag fortsatte vi med vår nådefulla uppgift. Vi har presenterat de här rapporterna för att ge er en bättre förståelse för de sätt på vilka den här världen förändras. Efter att ha tagit en titt in i vår nya värld, njut av det som bryter ut runt omkring er! Var medvetna om, Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization 
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


onsdag 12 oktober 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 11 oktober 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
11 oktober 2016
Originaltext: www.paoweb.com


12 Ix, 17 Tzotz, 13 Caban
Selamat Jalwa! Det som man väntar på tar ofta längre tid än man först räknat med. Den döende amerikanska regimen går ut med vapenskrammel  på ett högst oförskräckt sätt. Detta nonsens verkar skrämmande för den oinvigde. I själva verket är det bara en metod för att göra Ryssland till den utsedda syndabocken. Den amerikanska militären bedriver skändliga operationer i Syrien och Irak. Eftersom de här sakerna slog hårt tillbaka på USA behövde man, likt en gammal trollkarl, använda taskspeleri för att gå i spetsen för en kampanj att isolera Ryssland och framtvinga den sorgliga situationen i Syrien. Det finns ytterligare mer övermod hos denna sönderfallande olagliga regim. Den har i själva verket förlorat sin legitimitet hos de flesta av världens länder. Den håller på att förlora sina positioner inom FN och IMF (internationella valutafonden). Allt som återstår när allt detta utspelar sig är att formellt deklarera NESARA republiken! Vi har utarbetat en tidplan som kommer att genomföras snabbt och elegant. Det krävs en tid med stor tystnad och en lugn beslutsamhet för att lyckas. Sedan, likt en plötslig storm, kommer dess mandat att träda fram och den här gamla galna regimens galenskaper kommer att gå mot sitt slut. Plötsligt kommer en underbar tid att framträda och hälsas med glädje av hela mänskligheten.
    Vi har iakttagit den amerikanska de facto regeringen alltsedan de nuvarande omgångarna med utbetalningar påbörjades i början av förra månaden. Inom regeringen ökar graden av obehag varje gång dessa utbetalningsomgångar går framåt. Detsamma gäller i hög grad för dess misskrediterade diplomati. Detta ständiga vapenskrammel visar sig gång på gång bli utan framgång. Istället tvingas man göra saker som i forna tider var lätta för dem att uppnå. Dessa alltmer bedrägliga tillvägagångssätt har till stor del orsakat dem som är initierade i Mellanöstern och Afghanistan att ignorera de amerikanska kraven vad USA än kräver. Den här processen lämnar ”USA-koncernen” isolerad och ignorerad. De inhemska skandalerna som virvlar runt den här regimen är ytterligare en faktor som orsakar dess snabba död. Vi övervakar ingående dessa fruktansvärda händelser och kan tydligt se betydelsen av att denna numera spirande republik för den nya verkligheten. Många händelser börjar spira  och slutspurten för att störta den här korrupta regeringen är nära att uppenbara sig!
   Den här förändringsprocessen har visat sig vara svårare att genomföra än vad man föreställt sig. Den här verkligheten under Anunnakis tumme har funnits i årtusenden. Anunnaki avslutade sitt styre i och med att  Anchara kontinuum deklarerades. Den här händelsen förmodades bli signalen för det mörka att utrymma den här världen. I stället blev det den tidpunkt då hantlangarna trodde att deras styre skulle kunna ta död på de dekret som infördes av Himlen när Anunnaki först kom till makten här för ungefär tretton tusen år sedan. Detta trots, som varat ungefär två decennier, närmar sig sitt slut. Vår tid här har alltså inneburit att leda och skydda dem som hade resurser men inte kunnat avsluta sina tilldelade uppgifter. Efter att ha vunnit deras förtroende lanserade vi en operation som har satt oss på själva randen till kontakt. De nya regeringarna har enats om att avsluta en flera decennier lång mörkläggning som har försenat våra formella tillkännagivanden. Vi har för avsikt att använda den kommande tiden till att klargöra det uppdrag vi har för Gaia och förklara varför Himlen vill få er tillbaka till fullt medvetande. Dessa meddelanden kommer att bli de sanna föregångarna till vår direkta kontakt med er!
Innan kontakt kommer ni att få möta era kusiner från Agartha och lära er mycket från dem! De är mycket angelägna om att få träffa er. Det är i Agartha som kristallstäderna för er gottgörelse finns. Dessutom, kommer ni att få en del lektioner från era Uppstigna Mästare. De här lektionerna skapar förutsättningarna för det som era mentorer kommer att berätta för er. Njut under den avslutande tiden i den här gamla, mörka verkligheten. Den har skapat en värld som ni alla är mycket vana vid. Inom kort kommer ni att stiga in i en värld fylld med nya förutsättningar, en värld med ett växande välstånd och en chans att uppfylla era mest önskade drömmar. Så kommer ni att få möta oss och lära er saker som till en början kan verka underliga. Anunnaki använde en stor del av sin tid till att knuffa er in i en värld som gjorde er lätta att kontrollera. I själva verket är den här världen en plats som skapades av misstag. Den behöver inte ens ha funnits. Njut av den här tiden och var verkligen medvetna om vilken helt underbar och fantastisk ny verklighet som ligger precis runt hörnet! Hurra! Hurra!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni är nästan fria! Det ekonomiska skuldmolnet kommer att tas bort för alltid! Pris ske Gud! Ni befinner er i en process då ni ska bli verkligt fria. Pengar för att berika era liv görs redo att flöda. Ljuset har helt besegrat det mörkas hantlangare. Det som sker är ett Himlarnas mirakel. Den rigida verkligheten i det förflutna finns inte längre. Låt de underbara klockorna ringa. De senaste dagarnas händelser vittnar om ett sätt för er att återansluta er till dem ni verkligen är. Vi Mästare gläds i våra tankar. För länge sedan skickades vi på ett uppdrag för att lugna och trösta mänskligheten. Man berättade också om den här dagen. Enligt vår uppfattning är det en tidpunkt som det tog alltför lång tid att komma fram till. Generation efter generation har gått hädan i smärta och lidande. Hosianna för Himlens ändlösa barmhärtighet och nåd! Era underbara visioner manifesteras. Det mörkas planer på att förstöra era sista droppar av Ljus är borta! Ni kommer att omvandlas till gyllene, fullt medvetna, Ljusets vägvisare! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
      Denna glädje är en del i den process som nu är på gång. Ni har anledning att fira. De mörka herrarna som styrde den här planeten hade anledning att ge sig iväg när det mörka Anchara kontinuum förklarade att en storslagen förening mellan Ljus och mörker började i mitten på 1990-talet. Denna galaktiska fred väntade bara på att inträdet bland ytans mänsklighet skulle bli permanent. Detta tog ytterligare två decennier för att uppnå. Den slutliga triumfen för Ljusets krafter kom efter att tvingats använda skuld och överväldigande makt för att till slut tvinga ner de mörka hantlangarna på sina kollektiva knän. Låt oss prisa dessa ädla krigare för deras bedrifter. Dessa välsignade Själar var redo att göra det som var nödvändigt för att slutföra sina mål. Den här nya verkligheten med sin frihet och sitt välstånd är en dröm som blir sann. I denna saliga blandning kan vi inte lämna någon av er utanför. Er gemensamma vision och förunderliga handlingar har också gjort allting möjligt.
     Detta stora Ljusprojekt började under 1970-talet med att er Sol var nära att förstöras. Detta var ett tecken på hur desperata det mörka hade blivit. Den här handlingen visade alla att ett heligt ingripande var nära förestående. Det började med Sirius gudomliga uppdrag och gick in i en ny fas i och med tillkomsten av den Galaktiska Federationens flotta i början av 1990-talet. Vi Mästare var i extas. Våra böner blev besvarade på ett storslaget sätt. Det innebar också att er medvetandetillväxt var på väg att accelerera och att den långa mörka natten, som hade varat under årtusenden, nästan var över. Vi alla skulle gå in i en tid som skulle kulminera i er återgång till fullt medvetande. Vi tackade och välsignade Himlen i glädje för dess underbara gärningar. Er tillväxt ledde till kollektiva visioner och till en ändrad syn på det förändrade tillståndet i er verklighet. Hosianna! Hosianna! Hosianna!
       Idag fortsatte vi vår veckorapport. Vi tackar alla som har fört den här verkligheten fram till tidpunkten för dess stora framgång. Vi tackar dessutom Himlen för allt det som den har gjort för att besvara den uthålliga kallelsen från mänskligheten på ytan. En tid med storslagen bön har besvarats! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 5 oktober 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 4 oktober 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
4 oktober 2016

Originaltext: www.paoweb.com5 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban
Dratzo! De som känner till historien om den här gamla republiken gläds över att den nu aktuella nya versionen är så starkt involverad i NESARA. Vid tiden straxt efter det amerikanska inbördeskriget godkände kongressen en Washington, D.C. reformation act. Den här lagstiftningen blev täckmanteln för hantlangarnas slutliga bedrägeri: Koncernen USA. Detta falska ”företag” tilläts styra Amerika och uppmuntra en sorts  oärlighet som blev ett starkt hån mot den här nationens nobla ursprung. Detta avskyvärda bedrägeri ledde till ett uppsving i att stjäla, och ledde också till avskyvärda organisationer såsom Federal Reserve (USA:s privatägda riksbank) och IRS (USA:s skattemyndighet). Det ledde även till att denna mörkrets hierarki fick en position som man aldrig hade tänkt sig när Amerika föddes. Den här nationen blev föregångare för en ondska som bara blev allt större och större under 1900-talet, särskilt från slutet av andra världskriget fram till inledningen av 2000-talet. Inledningen av det här århundradet fick än en gång uppleva djärvheten hos detta illegala styre med chocken den 11:e september och den plötsliga ökningen av krig som snabbt följde. USA var i händerna på en klick aristokrater som var helt inställda på att regera över och decimera den här världen. Men det finns en djärv samling inom Ljuset som flitigt arbetat för att stoppa dem!
      Denna magnifika samling förde till sist tillbaka en viss grad av sans och förnuft. Denna Ljusets samling gjorde även en särskild koalition mellan det militära och civila möjlig för att återuppliva NESARA och montera ner det stora monster som USA-koncernen hade blivit. Det är den här framväxten av ett brett internationellt partnerskap som gav den amerikanska gruppen möjlighet att snabbt gå vidare med sina strategier för att ersätta den här avskyvärda regimen. Den här processen härrör ursprungligen från det sätt varigenom NESARA först blev till lag i början av 2000-talet. Den här operationen fick till viss del stå i skuggan av de ändlösa Mellanösternkrigen som uppstod mellan 2003 och 2011. I mitten av 2010-talet återupplivades den här operationen, vilket ledde till projektet att installera ett starkt NESARA-styre. Införandet av den här nya institutionen utgör en del i en global strategi för att etablera nya finansiella och statliga institutioner som uppmuntrar globalt välstånd och avslutar statlig korruption. Den här processen pågår nu systematiskt och låter världens befolkning andas lättare. Det finns dessutom ytterligare flera fördelar.
    Denna framväxande verklighet handlar verkligen om fred, frihet och välstånd. Amerika kommer inte längre att behöva oroa sig för det onda i inkomstskatten. Amerikanerna kommer även att belönas med ett jubileum som informerar alla om att ett stort antal falska lån på bostäder, bilar och liknande kommer att avskrivas. Amerika kommer därmed att bli fritt från skulder med allt vad det innebär. Det blir en tid då amerikaner kan börja vara stolta över sin regering igen, och informeras om de otroliga saker denna förändring kommer att ge i världen. Alla utländska baser kommer att stängas och Amerika kan äntligen njuta av en fred som dess förfäder länge njutit av. Det blir en tid när man återigen eftersträvar moral och högsta kvalitet i allt. De rättigheter som ges av Konstitutionen kommer helt att återinföras och många människor som sitter fängslade för handlingar som inte längre utgör något brott kommer att släppas fria. Detta blir en lycklig tid för Amerika. De långdragna "små krigen" kommer att avslutas. Det blir en period då regeringen återigen står till svars inför folket och allt fungerar bra igen. Det blir en tid med frihet och välstånd!
   Inte bara ligger en stor era med fred, frihet och välstånd vid horisonten, utan det kommer dessutom att bli en tid då disclosure (avslöjandet) kan ske. Genom våra förbundna har vi länge arbetat för att skapa en atmosfär som bidrar till många officiella tillkännagivanden, vilka kan introducera oss för er. Sedan slutet av andra världskriget har det funnits en konspiration med mörka hantlangare med uppgift att förneka att vi existerar. Detta nonsens har varit förhärskande inom nutida media och filmer. Vi porträtterades som mörka, med en agenda att invadera och ta världsherravälde. Detta är långt ifrån sanningen. Som en del i vår himmelska mission har vi åtagit oss initiativet att underlätta för Ljuset i er värld. Våra galaktiska initiativ härrör ur det särskilda uppdrag som vi fick för mer än två decennier sedan genom Himlens dekret. Var och en av er kommer att återvända till fullt medvetande. Detta leder oss till ännu ett avslöjande som länge förnekats av era regeringar: Agartha! Vår ankomst är inte bara för att göra er redo inför ert öde, utan också för att introducera er för era kusiner, invånarna i Agartha. Ni börjar få grepp om en mycket fantastisk framtid!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje, i vetskap om att ett nytt styrelsesätt är avsett att bli landets lag. Detta genomförande av NESARA är bara början på ett antal förändringar som kommer att förändra hur man nu runtom i världen ser på Amerika. Vid tiden för den amerikanska självständigheten, stödde och hjälpte vi Mästare denna unga nation att födas. Amerika var tänkt att bli en fungerande prototyp för vad den här världen på det bestämdaste behöver. Den skulle bli en nation vars handlingar gick rakt emot dem i Europa. Denna övertygelse blev tyvärr kortvarig på grund av de amerikanska regimernas olyckliga politik vilken följde på slutet av USA: s mycket tragiska Inbördeskrig. De mörka herrarna med pengar och position tog över Amerikas ädla syfte och krossade det. Nu, tack vare era lysande visioner och kärleksfulla fokusering, kommer denna stora nation att återfödas. Ära vare alla berörda!
    De händelser som kommer att följa visar era kollektiva energiers  magnifika kraft och de mirakler som åstadkoms av Himlen. Från våra välvilliga hjärtan tackar vi för det fantastiska arbete som uppnåtts genom er och Himlen. Den här tiden kommer att bli känd genom de stora saker som ni kollektivt kommer att uträtta. Vi är även tacksamma över Himlens dekret som tillät våra rymd- och andliga familjer att hjälpa till. När allt är klart kommer ni var och en att uppnå era djupaste drömmar, och den här världen kommer äntligen att släppa de mörka bojor som alltför länge dagligen gett sorg och saknad. Den här nya tidsåldern med frihet och välstånd är delvis ert underbara arbete. Vi lovordar er alla helt och fullt för ert ständiga arbete och aldrig sinande hopp. Var ödmjuka och skänk med god vilja ert stöd till Gaia och hennes olika ekosystem. Hosianna! Hosianna! Hosianna!
     Alla dessa härligheter kommer att bli era. Förlora inte hoppet. Se det som utspelar sig som en stor gåva skänkt av Himlen. För tusentals år sedan reflekterades ett stort Ljus runt den här världen. Sedan dess har det återkastats gång på gång. Det har nu förmågan att materialisera och – voilà (se där) – denna nya underverkens tidsålder föds. Ni har den behagliga möjligheten att lära känna den igen. Detta är också en tid då vi Mästare kommer att förklara er sanna historia. Ta till er denna och förstå dess storslagenhet. Länge gömda uppfinningar och kunskap kommer att dyka upp. Ni kommer att avsluta de långa åren med frustration i era Liv, era Kärlekar och er Verklighet. Låt detta nya utbyte av energi bli ett med er och gläds sedan helt enkelt. Denna underliga, mörka värld håller på att ta slut. Himlen och en stor skara med änglar och väktare förändrar den. Var Ett i Kärlek!
   Idag fortsatte vi våra veckorapporter! Omkring oss finns Ljusets stordåd som omvandlar den här mörka världen till en värld av Ljus. Den här tiden är sålunda de gamla härliga profetiorna som föds för att göra er redo inför en tidsålder såsom Galaktiska människor! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)
Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure