Followers

Google+ Followers

onsdag 12 oktober 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 11 oktober 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
11 oktober 2016
Originaltext: www.paoweb.com


12 Ix, 17 Tzotz, 13 Caban
Selamat Jalwa! Det som man väntar på tar ofta längre tid än man först räknat med. Den döende amerikanska regimen går ut med vapenskrammel  på ett högst oförskräckt sätt. Detta nonsens verkar skrämmande för den oinvigde. I själva verket är det bara en metod för att göra Ryssland till den utsedda syndabocken. Den amerikanska militären bedriver skändliga operationer i Syrien och Irak. Eftersom de här sakerna slog hårt tillbaka på USA behövde man, likt en gammal trollkarl, använda taskspeleri för att gå i spetsen för en kampanj att isolera Ryssland och framtvinga den sorgliga situationen i Syrien. Det finns ytterligare mer övermod hos denna sönderfallande olagliga regim. Den har i själva verket förlorat sin legitimitet hos de flesta av världens länder. Den håller på att förlora sina positioner inom FN och IMF (internationella valutafonden). Allt som återstår när allt detta utspelar sig är att formellt deklarera NESARA republiken! Vi har utarbetat en tidplan som kommer att genomföras snabbt och elegant. Det krävs en tid med stor tystnad och en lugn beslutsamhet för att lyckas. Sedan, likt en plötslig storm, kommer dess mandat att träda fram och den här gamla galna regimens galenskaper kommer att gå mot sitt slut. Plötsligt kommer en underbar tid att framträda och hälsas med glädje av hela mänskligheten.
    Vi har iakttagit den amerikanska de facto regeringen alltsedan de nuvarande omgångarna med utbetalningar påbörjades i början av förra månaden. Inom regeringen ökar graden av obehag varje gång dessa utbetalningsomgångar går framåt. Detsamma gäller i hög grad för dess misskrediterade diplomati. Detta ständiga vapenskrammel visar sig gång på gång bli utan framgång. Istället tvingas man göra saker som i forna tider var lätta för dem att uppnå. Dessa alltmer bedrägliga tillvägagångssätt har till stor del orsakat dem som är initierade i Mellanöstern och Afghanistan att ignorera de amerikanska kraven vad USA än kräver. Den här processen lämnar ”USA-koncernen” isolerad och ignorerad. De inhemska skandalerna som virvlar runt den här regimen är ytterligare en faktor som orsakar dess snabba död. Vi övervakar ingående dessa fruktansvärda händelser och kan tydligt se betydelsen av att denna numera spirande republik för den nya verkligheten. Många händelser börjar spira  och slutspurten för att störta den här korrupta regeringen är nära att uppenbara sig!
   Den här förändringsprocessen har visat sig vara svårare att genomföra än vad man föreställt sig. Den här verkligheten under Anunnakis tumme har funnits i årtusenden. Anunnaki avslutade sitt styre i och med att  Anchara kontinuum deklarerades. Den här händelsen förmodades bli signalen för det mörka att utrymma den här världen. I stället blev det den tidpunkt då hantlangarna trodde att deras styre skulle kunna ta död på de dekret som infördes av Himlen när Anunnaki först kom till makten här för ungefär tretton tusen år sedan. Detta trots, som varat ungefär två decennier, närmar sig sitt slut. Vår tid här har alltså inneburit att leda och skydda dem som hade resurser men inte kunnat avsluta sina tilldelade uppgifter. Efter att ha vunnit deras förtroende lanserade vi en operation som har satt oss på själva randen till kontakt. De nya regeringarna har enats om att avsluta en flera decennier lång mörkläggning som har försenat våra formella tillkännagivanden. Vi har för avsikt att använda den kommande tiden till att klargöra det uppdrag vi har för Gaia och förklara varför Himlen vill få er tillbaka till fullt medvetande. Dessa meddelanden kommer att bli de sanna föregångarna till vår direkta kontakt med er!
Innan kontakt kommer ni att få möta era kusiner från Agartha och lära er mycket från dem! De är mycket angelägna om att få träffa er. Det är i Agartha som kristallstäderna för er gottgörelse finns. Dessutom, kommer ni att få en del lektioner från era Uppstigna Mästare. De här lektionerna skapar förutsättningarna för det som era mentorer kommer att berätta för er. Njut under den avslutande tiden i den här gamla, mörka verkligheten. Den har skapat en värld som ni alla är mycket vana vid. Inom kort kommer ni att stiga in i en värld fylld med nya förutsättningar, en värld med ett växande välstånd och en chans att uppfylla era mest önskade drömmar. Så kommer ni att få möta oss och lära er saker som till en början kan verka underliga. Anunnaki använde en stor del av sin tid till att knuffa er in i en värld som gjorde er lätta att kontrollera. I själva verket är den här världen en plats som skapades av misstag. Den behöver inte ens ha funnits. Njut av den här tiden och var verkligen medvetna om vilken helt underbar och fantastisk ny verklighet som ligger precis runt hörnet! Hurra! Hurra!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni är nästan fria! Det ekonomiska skuldmolnet kommer att tas bort för alltid! Pris ske Gud! Ni befinner er i en process då ni ska bli verkligt fria. Pengar för att berika era liv görs redo att flöda. Ljuset har helt besegrat det mörkas hantlangare. Det som sker är ett Himlarnas mirakel. Den rigida verkligheten i det förflutna finns inte längre. Låt de underbara klockorna ringa. De senaste dagarnas händelser vittnar om ett sätt för er att återansluta er till dem ni verkligen är. Vi Mästare gläds i våra tankar. För länge sedan skickades vi på ett uppdrag för att lugna och trösta mänskligheten. Man berättade också om den här dagen. Enligt vår uppfattning är det en tidpunkt som det tog alltför lång tid att komma fram till. Generation efter generation har gått hädan i smärta och lidande. Hosianna för Himlens ändlösa barmhärtighet och nåd! Era underbara visioner manifesteras. Det mörkas planer på att förstöra era sista droppar av Ljus är borta! Ni kommer att omvandlas till gyllene, fullt medvetna, Ljusets vägvisare! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
      Denna glädje är en del i den process som nu är på gång. Ni har anledning att fira. De mörka herrarna som styrde den här planeten hade anledning att ge sig iväg när det mörka Anchara kontinuum förklarade att en storslagen förening mellan Ljus och mörker började i mitten på 1990-talet. Denna galaktiska fred väntade bara på att inträdet bland ytans mänsklighet skulle bli permanent. Detta tog ytterligare två decennier för att uppnå. Den slutliga triumfen för Ljusets krafter kom efter att tvingats använda skuld och överväldigande makt för att till slut tvinga ner de mörka hantlangarna på sina kollektiva knän. Låt oss prisa dessa ädla krigare för deras bedrifter. Dessa välsignade Själar var redo att göra det som var nödvändigt för att slutföra sina mål. Den här nya verkligheten med sin frihet och sitt välstånd är en dröm som blir sann. I denna saliga blandning kan vi inte lämna någon av er utanför. Er gemensamma vision och förunderliga handlingar har också gjort allting möjligt.
     Detta stora Ljusprojekt började under 1970-talet med att er Sol var nära att förstöras. Detta var ett tecken på hur desperata det mörka hade blivit. Den här handlingen visade alla att ett heligt ingripande var nära förestående. Det började med Sirius gudomliga uppdrag och gick in i en ny fas i och med tillkomsten av den Galaktiska Federationens flotta i början av 1990-talet. Vi Mästare var i extas. Våra böner blev besvarade på ett storslaget sätt. Det innebar också att er medvetandetillväxt var på väg att accelerera och att den långa mörka natten, som hade varat under årtusenden, nästan var över. Vi alla skulle gå in i en tid som skulle kulminera i er återgång till fullt medvetande. Vi tackade och välsignade Himlen i glädje för dess underbara gärningar. Er tillväxt ledde till kollektiva visioner och till en ändrad syn på det förändrade tillståndet i er verklighet. Hosianna! Hosianna! Hosianna!
       Idag fortsatte vi vår veckorapport. Vi tackar alla som har fört den här verkligheten fram till tidpunkten för dess stora framgång. Vi tackar dessutom Himlen för allt det som den har gjort för att besvara den uthålliga kallelsen från mänskligheten på ytan. En tid med storslagen bön har besvarats! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure