Followers

Google+ Followers

lördag 18 maj 2013

14.05.2013


Sheldan Nidle

14.05.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


2 Kan, 12 Moan, 9 Eb


Dratzo! Vi kommer tillbaka med mera att berätta för er. De kommande förändringarna i er verklighet är viktiga eftersom de bekräftar den stora medvetandeförändring som ni går igenom. Varenda aspekt av dig förändras subtilt och förändringen börjar med att ditt RNA / DNA skiftar form. En del av er utsätts för en mängd mycket snabbare förändringar medan andra genomgår mera subtila skiften, som kräver ett minimum av fysiska obehag. De som för närvarande upplever en mindre mängd obehag är planerade för mer uttalade uppstigningssymptom under de tidiga sommarmånaderna. Kort sagt, ni förändras alla i den takt och med den typ av förändringar som anges i era individuella livskontrakt. Den allmänna nivån obehag är dock inprogrammerad av Himlen att öka under loppet av sommarmånaderna. Den här sommaren utgör en mycket speciell tidpunkt i er historia: avslöjandet (disclosure) ligger i centrum för vår övergripande planering och vi önskar innerligt att få denna nödvändiga sak formellt tillkännagiven. Detta ger oss möjlighet att vända oss direkt till er och börja planera de nästa stegen i er återgång till fullt medvetande.

Som vi nämnt tidigare är det formella avslöjandet en enorm vändpunkt för mänskligheten. Den delar in er nutidshistoria i perioden före och efter kontakt. I ett enda stort kliv avslutar avslöjandet ert samhälles tro på er biologiska överlägsenhet och på att ni är unika, och ni förenas med mängder av andra som vistas över hela den här vidsträckta galaxen, ja, över hela det fysiska. Detta uppenbarelseögonblick visar er också vem ni en gång var och vem ni åter kommer att bli. Varje begrepp om er som begränsade varelser skingras för vinden, och ni kastas in i en helt ny världsbild som för evigt förändrar er uppfattning om vad som är "möjligt", och som kastar nytt ljus över era föreställningar om livets mening: religion, vetenskap, historia, filosofi, antropologi, kort sagt, över alla era kulturella konstruktioner och traditioner. Var och en av er kommer att få ta itu med otaliga frågor, personliga och planetariska, och dessa frågor kommer att behöva svar, bland annat om vart ni är på väg som individer och som samhälle. Den här djupdykningen in i en märklig ny värld kommer att kräva handledning och lärare, och det är där vi kommer in. Den första nya grupp som ni kommer i kontakt med kommer att vara invånarna i Agartha och de kommer att starta upp er färd till fullt medvetande.

Invånarna i Agartha inser den enorma betydelsen i det de ska göra. I samarbete med de Uppstigna Mästarna kommer de att börja med att ge er en enorm mängd kunskap som hållits dold för er. Denna kommer sannolikt att göra er förskräckta även om den upplyser er, och därför måste den avslöjas försiktigt och i en atmosfär av omvårdnad och empati. De Uppstigna Mästarna kommer att ge er sin egen undervisning och använda sina heliga tjänster för att välsigna er alla, och i gudomlig nåd förflytta er till en miljö med frid, harmoni och överflöd. Deras heliga förmågor blir viktiga för er. Hela begreppet om hur er verklighet är uppbyggd kommer under noggrann granskning. Ni kommer att behöva såväl försäkringar som sanningen. Ni kommer att behöva vård och healing liksom förklaringar om hur saker och ting verkligen fungerar i er nya värld. Hela denna nya utbildning kommer att vara andlig till sin natur (eftersom faktiskt allting är andligt) och kommer snabbt att förbereda er för första kontakt. Utbildningen skapar förutsättningar för vår ankomst och ett snabbt förlopp mot fullt medvetande. Genom att arbeta i samförstånd, har vi alla för avsikt att få er att känna er bekväma och glada i er nya verklighet.

När dörrarna slås upp framför er och avslöjar nya spännande perspektiv, var medvetna om att ni kommer att få mycket hjälp, hjälp som finns tillgänglig inom alla områden. Omvandlingen inom er själva, era samhällen och er planet har gudomligen förordats och kommer att kräva enorma mängder ny information. Ni kommer att behöva göra en hel del inre arbete som vi kan hjälpa er med. Men det mesta av detta kommer att utgöras av era egna djupa inre reflektioner assisterade av era himmelska beskyddare. Det gudomliga målet här är att ni ska bli redo att återvända till en värld som ni lämnade bakom er för nästan tretton tusen år sedan. Detta är en verklig utmaning! Ändå är Himlen väldigt säker på er förmåga att göra det, och om ni behöver bli snabbare fokuserade på detta, gör det då snabbt. Detta beror på att hon (Himlen) vet något som ni i stort sett har glömt: inom var och en av er ligger ett vilande kraftpaket som till större delen demonterades av det mörka, och detta är vad ert inre arbete kommer att återställa er till. Allteftersom ni åter ansluter er till detta avancerade varandetillstånd, vilket är er sanna födslorätt, kommer ni alltmer att förstå vad fullt medvetande handlar om. Och av den anledningen står vi redo att återställa ert gudomliga arv för er.


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer vid den här tiden med ett budskap om hopp och glädje! För över tretton tusen år sedan försattes befolkningsgruppen på Jordens yta i mörker och sveptes in i rädsla och okunskap, vilket skulle känneteckna er resa i begränsat medvetande. En mörk kabal, som till en början tog sina instruktioner från en märklig grupp som kallar sig Anunnaki, härskade över denna till synes övergivna värld. Dessa ödets agenter hade fått en speciell dispens från Himlen att spela herrar över er under de där tretton tusen åren, efter vilka Ljuset skulle återställa er till ert naturliga fullt medvetna tillstånd. För dem som visade en beslutsamhet att i förväg återvända till fullt medvetande, lade Himlen ut en slingrande mansålders-överskridande väg för detta ändamål. Det är denna resa som vi valde att ta. Dess stora umbäranden resulterade emellertid i oändlig glädje och en djup önskan till gudomligt tjänande. Utrustade med dessa förstahands-erfarenheter ska vi vägleda er längs er egen välsignade väg till fullt medvetande.

Vår vägledning är rotad i Kärlek och våra plikter påminner om Himlens välsignade tillvägagångssätt. Ni ska föras tillbaka till fullt medvetande i etapper genom en andlig och fysisk upplevelse som kulminerar med er heliga omvandling i Agartha. Här ska ni slutföra den process som inleddes när invånarna i Agartha och vi manifesterades i er värld. Många av oss lever faktiskt för närvarande bland er inkognito. Invånarna från Agartha rör sig fritt och lätt bland er eftersom de har förändrat sin storlek och utseende något, så att de ser ut precis som ni. De utför alla slags jobb, undervisar på universitet, och har även yrken där de ger er råd i era dagliga liv. Vi, å andra sidan, tenderar att ha arbeten som till sin natur är religiösa, eller som undervisar om religion och moral. Oavsett vilka, så finns vi bland er!

Som uppstigna Mästare kan vi även plötsligt visa oss för dem som är nödlidande och upprörda för att leda dem tillbaka till moralens och glädjens väg och stärka deras önskan att slutföra sin väg tillbaka till fullt medvetande. Det är den uppgift som vi gillar mest. Trots allt finns vi här för att inge nåd, hopp och beslutsamhet till er för att fortsätta på den här välsignade vägen. Det är en sak att vara bland er och lära sig hur ni klarar av det, men det är en helt annan sak att verkligen spela en roll, att hjälpa er att envist fortsätta framåt på er väg. Det vi förbereder er för att göra är något som vi gjorde för länge sedan, när vi med framgång gick över till vårt nuvarande tillstånd av fullkomlig glädje! Nu ska ni inom kort få den tydliga förmånen att bli en odödlig, fullt medveten Ljusvarelse. Detta mirakel ligger öppet för er eftersom ni, i likhet med oss, en gång under Lemuriens dagar var en sådan Varelse. Hosianna i Höjden till Alla!

Idag gav vi er ett nytt meddelande. Tiden närmar sig för det Stora Skiftet och en stor förändring i er verklighet! Ni rör er snabbt in i ett stort omvandlande Ljus. Det här Ljuset profeterades av Skaparen och införs av Himlens storslagna livsströmmar och genom den Galaktiska LjusFederationen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

fredag 10 maj 2013

07.05.2013


Sheldan Nidle


07.05.2013


Originaltext: http://www.paoweb.com/


5 Moan, 8 Caban, 9 Eb


Dratzo! Vi är tillbaka! Vi kommer idag för att tala om de förändringar som krävs för att manifestera er nya verklighet. Det finns tecken överallt på att ett nytt medvetande gryr på er värld. Organisationer med inriktning på förändring lär sig om varandra och om olika sätt att skapa internationella sociala nätverk för att åstadkomma en sådan förändring. Ett område bland många av dessa förändringar är att omdefiniera begreppet pengar som en utbytesmekanism, t.ex. reglerna för mikro-ekonomi och mikrokrediter i utvecklingsländerna, och den organiska spridningen av småskaliga företag och "by-banker" i dessa länder. Dessa sociala och kulturella nätverk ger stöd för den ”ryggrad”, som så att säga kommer att stödja allt det, som ska ske på de högsta nivåerna inom handel och bankväsende. För länge sedan, när Upptäckternas Tidsålder (Age of Discovery) började i Väst, tog de nationer som drabbats hårdast av intrången av västvärldens soldater, fartyg och vapen sina symboler för rikedom, guld och silver och gömde undan dem i hemliga depåer där de har legat under århundraden. Under tiden erövrade och plundrade Väst. Under hela den här tiden visste de gamla regerande familjerna att detta gissel var förutbestämt att upphöra en dag.

Dessa uråldriga familjer styrde sina länder inte bara genom arvsrätt utan även genom den naturliga auktoritet som man erhållit genom en speciell visdom som de fått genom olika profeter och genom den storslagna dokumentation som placerats i deras säkra förvar. Väst stötte bort många av dem från makten, men ändå härdade varenda en av dem ut. Nyligen började dessa familjer en målmedveten relation med Moder Jords Uppstigna Mästare och med vår flottas samarbetsteam. Dessa förbindelser ledde naturligtvis till att de presenterades för sina kusiner från Agartha. De här grupperna förenade sina krafter och bildade lagliga enheter som grundar sig på det uråldriga sätt, på vilket makt erkändes och hedrades av varje grupp. Dessa naturliga och ursprungliga grunder för makt och visdom kopplades därefter samman med dem som representerar Himlen och med ett nytt inslag: det Galaktiska alternativet. För två decennier sedan började denna samstämda samling med grupper komma fram med en ny vision, som nu har blivit till den grad funktionell att den är fullt kapabel att omvandla er värld på Jordens yta och sättet hur den fungerar. Det är denna samling visa personer som håller på att manifestera er nya verklighet.

Den här nya verkligheten är helt avvikande från det gamla mörka sättet som ni är vana vid. En ny vision kommer att öppna upp er värld för Ljuset och sätta den mörka, blockerande kabalens hantlangare i tillfällig karantän. Man kommer att låta det nya systemet få fäste och bli ankaret för den nya värld som utformats för att leda er fram till fullt medvetande. Så snart ni är fullt medvetna igen kan ni återuppta den väg som för länge sedan påbörjades i Lemurien. I denna kommer ni att återförenas med era kusiner från Inre Jorden och skapa ett högst magnifikt galaktiskt samhälle. Ett av det här samhällets första djärva företag kommer att vara att resa till varje vatten-värld och tillsammans med era planetariska bröder bilda en ny stjärn-nation. Detta är ert mål och vi finns här för att försäkra er om att med Himlens Ljus skall denna Gudomliga Vilja åstadkommas. Era nuvarande världsregenter tror att de är allsmäktiga, vilket är ett mycket dåraktigt antagande. Det är dags för stora förändringar och för det ögonblick, då det stora medvetandeskiftet blir helt uppenbart för alla. Sålunda närmar sig Himlen och förbereder nu stunden för en högst underbar överraskning!

Den här överraskningen är, som vi nämnt tidigare, skiftet från mörker till Ljus. Moder Jord gör sitt bästa för att varna alla för det stora nödläge som förorsakas henne genom det mörka. Hennes atmosfär befinner sig i kaos, hennes oceaner och vattendrag dör, hennes biologiska mångfald håller likaledes på att förintas; ja, själva överlevnaden av er värld på Jordens yta hänger faktiskt på en skör tråd. Ändå fortsätter det mörka att strunta i det och sprider till och med ut att den här hotande katastrofen inte existerar. Vi finns här för att försäkra er om att er döende värld är ett faktum. Men vi försäkrar er också om att de händelser som ska avlägsna dessa mörka hantlangare fortskrider, och vi för dem till makten som vi nämnt ovan och dessa är hängivna fred, välstånd och avslöjandet (disclosure). Det är dags att sluta med mängden mörkläggningar och hänsynslösa system som blockerar er höjning till fullt medvetande. Ovanpå allt detta finns det totala förnekandet av era naturliga rättigheter och er personliga suveränitet, tillsammans med flera hemliga aktiviteter mot er som är alltför klandervärda för att nämnas och som nu stoppas. Dessa kommer att ersättas med helande och visdomsläror vilka leder er alla tillbaka till fullt medvetande!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med mycket att meddela er. För närvarande befinner ni er under en förlängd övergångsperiod som väcker en växande känsla av frustration och otålighet inom er. Er värld håller på att skifta till en högre vibration och Himlen håller på att framkalla ungefär samma frekvensökning inom er. Detta innebär att ni lättare kan urskilja det mörkas irrationella verksamhet och i allt mindre grad kan tolerera deras livsförnekande världsbild. Kort sagt, ni känner ett växande missnöje med hur er värld fungerar och ni vill veta varför denna fruktansvärda och destruktiva värld fortfarande finns kvar! Ni frågar varför de många stora förändringarna som nämnts av Ljuset ännu inte trätt i kraft, och hur kommer det sig att vi ständigt kan konstatera att vår seger är "inom räckhåll" medan det mörka klart och tydligt förblir i kontroll? Frågan är verkligen vad man skulle kalla "en tuff en” (toughie). Allt som vi för tillfället kan försäkra er om är att vi leder Hjärtats och Andens stora revolt, och att den här revolten snabbt åstadkommer allt det vi talar med er om. Denna tysta revolution har skapat många sociala, politiska och ekonomiska nätverk för att installera nya andliga sätt att omforma ert globala samhälle.

Vi välsignar allt det som är på väg att ske och använder varje dag våra kanaler för att uppmuntra och ge råd i denna högst behövliga rad av samhälleliga omstruktureringar. Dessa händelser kommer att ställa det globala samhället på en ny grund och på en ny väg. Den här medvetande-revolutionen har redan bildat viktiga juridiska och andliga nätverk vilka bygger en ny värld som kan tillgodose en enorm rikedom och ett nytt koncept som leder bortom pengarna mot ett permanent välstånd. Detta kommer huvudsakligen att förändra hur ni ser på er själva och denna inre förändring förvandlar allt. Dessutom förbereder vi en serie ny undervisning, som kommer att behandla begrepp som går långt utöver det ni tror på vad gäller förhållandet mellan de fysiska och andliga världarna. Allteftersom ni gör framsteg mot ett fullt medvetande kommer många grundläggande uppfattningar att undersökas på nytt och antingen förändras enormt eller förkastas helt. Mycket av det ni lär er kommer att förändra sättet ni ser på er verklighet med allt vad det innebär.

Alla dessa förändringar av er förståelse får ytterligare ett uppsving genom upptäckten av det faktum som Inre Jorden är och genom ankomsten av våra andliga familjer och rymdfamiljer. Ni har välsignats av Himlen och bor nu i en värld som för varje dag rör sig in i en allt högre medvetandenivå. Den här förändringen accelererar dagligen och vi blir stimulerade av att se er utveckling. Ni är som knoppar som äntligen slår ut, och snart kommer ni att stråla som den vackra "inre" blomma ni verkligen är. Vår heliga uppgift är att ge er den vägledning som behövs och att tillåta ert Fullständiga Jag att bli en allt viktigare del i ert liv. Snart kan vi samverka mera direkt och få kontakt med er. Er magnifika Jag Är Närvaro finns alltid där, redo att fullt ut omfamna er och leda er mot fullt medvetande. Detta är ert gudomliga öde och det innebär att ni nu tilldelas de olika sätten och hjälpmedlen för att förändra er värld och för att uppnå detta mycket heliga öde.

Idag gav vi er ett nytt meddelande för att vägleda er mot er nya verklighet. Denna värld som nu manifesteras ger er stora sanningar och många uppenbarelser och ett välkommet slut på många utnötta mörkläggningar. Första kontakt är nästan här och i och med den, en ny dag för mänskligheten på Jordens yta. Tänk på alla de spännande saker som ligger framför er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

30.04.2013


Sheldan Nidle

30.04.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


1 Oc, 18 Kank'in, 9 Eb    


Selamat Balik! Vi kommer igen! Överallt skiftar er värld lugnt och stilla mot sin gudomliga förvandling. Himlen fortsätter att förbereda sig inför det heliga ögonblick då en ny verklighet skall förkunnas officiellt. Agartha förbereder sig också inför detta ögonblick genom att påminna alla sina hemliga agenter på ytan om att vara redo inför att offentligt avslöja vem de verkligen är. Alla våra sambandsteam förbereder sig likaså inför att avslöja det arbete de gör för att få er nya verklighet i existens. Vi arbetar även tillsammans med många Uppstigna Mästare för att föra ut vart och ett av deras hemliga heliga sällskap i offentligheten. Ett unikt ögonblick närmar sig då ni kommer att lära er hur det kom sig att hela er värld så snabbt kunde växla till ett nytt slags regeringssätt såväl lokalt som regionalt och nationellt. Denna övergång kommer snabbt att följas av en rad särskilda officiella tillkännagivanden, och snart därefter av anstiftandet av flera sociala tjänster som aldrig tidigare förekommit, ledda av talesmän från samma heliga sällskap. Dessa program kommer att bli er första officiella glimt av vad som komma skall. En ny verklighet ska födas som kommer att innehålla formella kungörelser om Första Kontakt och vår välvilliga närvaro.

Vi placerar för närvarande mer sambandspersonal på er värld och de kommer att arbeta nära tillsammans med invånarna i Agartha. Det är viktigt att föra fram det faktum att den geofysiska sammansättningen av er hemvärld faktiskt är mycket annorlunda än vad de flesta av er tror. Allteftersom ni tar till er dessa nya fakta och de åtföljande nya relationerna, kommer betydelsen av de heliga sällskapens verksamhet för era liv att bli mycket tydligare för er. Att börja förstå karaktären hos er verklighet och närvaron av invånarna i Agartha kan förbereda er inför det som ska följa. Vi från den Galaktiska Federationen finns här främst för att förbereda er inför er återgång till fullt medvetande, och därför är det viktigt att vår introduktion till er värld inte bara är officiell utan även sker i överensstämmelse med gudomlig lag. Ert förtroende för oss är av största vikt! Så snart vi har ert förtroende kommer vi att kunna göra scenen klar för att på alla nivåer förbereda er inför er metamorfos under tre dagar i era individuella Ljuskammare. Vi har många pedagogiska metoder som hjälp för att få er att förstå alla aspekter av vad er återgång till fullt medvetande innebär, och vi är redo att gå igenom allt med er, steg för steg, och svara på alla era frågor och tvivel.

Er återgång till fullt medvetande är något som Himlen har bemyndigat för er alla. Befolkningen på Gaias yta har alltid varit förutbestämd att återvända till detta välsignade tillstånd så snart er verklighet får klartecken att lyfta sig ur det nuvarande mörkret. Ert ovanliga begränsade tillstånd beviljades bara tillfälligt efter att Atlantis sjönk och dess fullt medvetna invånare flydde till stjärnorna. Den snabba förändringen i energins karaktär som blev resultatet på ytan tvingade Moder Jord att förändra sin vanliga verklighet. Ovanpå detta beslutade sig Anunnaki för att bosätta sig inom ert solsystem och förhandlade med Himlen om en gudomlig dispens. Detta beviljades och en tidsplan och villkoren gjordes upp för dess varaktighet. Ni utsågs sedan av era Himmelska Administratörer att bli prototyper för begränsat medvetande för att därefter få förmågan att i framtiden hjälpa Ancharas barn att också uppnå samma gudomliga tillstånd. Detta är hur ni började en lång vistelse genom skuggornas länder vilket nu har kommit till sitt förutbestämda slut.

Er återgång till fullt medvetna Varelser ger oss ett sätt att vända den här enorma galaxen mot Ljuset. Era första uppgifter i det här bemödandet kommer att bli att etablera ett pågående samarbete med Anchara Alliansens tidigare stjärn-nationer, såväl som att använda era goda tjänster för att hjälpa många fullt medvetna Varelser, som nu är Galaktiska Federationens medlemmar, att samverka i harmoni med varandra. Slutmålet här är att skapa en fullt medveten värld som avger ett mycket utsökt Ljus. Allteftersom den här nya världen tar form, kommer ni att lysa och bli mycket hedrade för att ni utför er storslagna och heliga uppgift! Er hemvärld kommer att bli ett centrum för den rörelse som redan har spridit sig till över 50 000 galaxer, och detta är bara början. Ni kommer att hyllas och era prestationer kommer att vara både Himlen och det fysiska till glädje. Ert namn kommer att förkunnas över hela det fysiska och er ärorika historia kommer att bli känd för varje varelse i Ljusets tjänst. Ni är sannerligen på väg att slungas ut i Ljuset för att skapa en högst anmärkningsvärd tid för er nya stjärn-nation.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med ett välsignat budskap om Kärlek, Ljus och Sanning! Er värld är nu på väg bort från det mörker som haft greppet om den under de sista tretton årtusendena. Under den här tiden klarade sig var och en av oss igenom de olika prövningar och vedermödor som förde oss till Uppstigningens själva portal. Så snart vi passerat denna tröskel steg vi upp i Himlens sfär och in i den absoluta glädjen, vilken är det gudomliga tjänandet. Det som är så ovanligt är, att Himlen har gett var och en av er en gudomlig dispens, ett heligt hjälpmedel för att snabbt och lätt uppnå det som tog oss så lång tid att uppnå: nämligen de för er speciellt skapade Ljuskamrarna. Detta Högst Gudomliga arbete är till för att ge er en unik väg till odödlighet. På det här sättet kan ni återvända till ett fysiskt Änglaskap och till ert viktiga tjänande för den gudomliga planen. Vi välsignar er och ropar Hosianna till den Högste för den Nåd och Barmhärtighet som visats er.

Ögonblicket är inne då Himlen kan leda er till ett heligt, fysiskt liv fullt av glädje, mirakler och välsignelser för var och en av er. Även vi förbereder oss inför vårt gudomliga tjänande, vilket innebär att förklara de felaktiga uppfattningar som det mörka prackade på er för så många tusen år sedan. Dispensen för er återgång till fullt medvetande är ytterligare en annan indikation på vilka ni verkligen skapades för att vara. Inom var och en av er sitter den gudomliga mästare som utsetts av den Högste Skaparen för att moraliskt vägleda er i Himlens och Jordens heliga sanningar. Den här inre vägledningen gavs en yttre form under ert behov av en yttre ledare, under den tid när ni föll ned i begränsat medvetande och därmed förlorade er förening med det Gudomliga. Nu är det dags för denne helige mentors uppståndelse inom er. En del kallar det Högre Jaget medan andra hänvisar till JAG ÄR-Närvaron. I båda fallen, se inom er, välsignade Hjärtan. Det ni kommer att finna är en sanningens och integritetens mästare som dag för dag kan förse er med en osviklig vägledning i alla situationer.

De kommande dagarna kommer att präglas av en rad ovanliga händelser som manifesterar er nya värld. I de här meddelandena har vi försett er med sammanhanget för att göra det möjligt för er att förstå att det som ska ske inte är någon sorts frälsning, utan en naturlig utveckling av händelser som förutsagts att leda er till ett nytt land, fyllt med välstånd och Kärlek! Alltför länge har ni vistats i en värld av lögner, misstänksamhet och utanförskap. Nu ska en helt motsatt verklighet utvecklas inför er! Tvivla inte eller var misstrogna när ni tar emot grunderna för ett naturligt liv. Er frihet och er personliga suveränitet är gudomliga gåvor som skänktes er när ni först tänktes ut. Var ännu en gång de välsignade barn som öppet tar emot den gudomliga frikostigheten, och hjälp villigt era medmänniskor när det här välståndet sprids över världen. Använd era talanger och er Kärlek för att skapa en ny värld, given till er av de Himmelska Härskarorna. En tid med stor glädje har anlänt!

Idag talade vi om det som händer runt ert jordklot. Vi påminde er också om att Första Kontakt nästan är här. Varje dag flyger vi på uppdrag runt er värld, vilket förbereder oss inför ögonblicket för våra landningar. Medan din inre Ande ger dig råd om fullt medvetande påminner vi dig också om vad vårt mentorskap kommer att förse er med. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Översättare: Inga och Cagga Levander

Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

23.04.2013


Sheldan Nidle

23.04.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb

Dratzo! Den här stunden i er historia är verkligen värdefull för er! Ni står på randen till en kaskad av händelser som helt plötsligt kommer att förändra er värld för alltid. Moder Jord befinner sig nu vid den vattendelare som vi nämnt för er tidigare och hon är på väg att slå samman sina två numera separerade världar till en. Detta stora och heliga skifte ska ske mycket snart. Den mörka kabal som styr er mörka värld på Jordens yta kan fortfarande inte tro att dess styre över världen håller på att ta slut. När allt kommer omkring finns det bara svaga tecken på att detta sker. Arresteringar görs och delar av deras inre cirklar fråntas makten, - ändå fortsätter deras styre. Vad de ännu inte har fattat är att en helt annan verklighet är mycket nära att materialiseras. På samma sätt kan de inte förstå att vi har accepterat Himlens planer på att åstadkomma er frihet. Det mörka tar våra råd och medföljande varningar med en verkligt stor "nypa salt". Men de skulle göra klokt i att lyssna på det vi säger och i viss mån förbereda sig inför sin kommande undergång. Energi sveper fram över den här världen och är på väg att få ett slut på deras eländiga skapelser. Ett nytt, alltigenom omvandlande Ljus håller på att gry och är på väg att uppsluka dessa förhärdade skeptiker.

Vår flotta står redo inför första kontakt och mängder med dolda skepp är en ständig påminnelse för det mörka att vi är närvarande och i Ljusets tjänst. Ett oräkneligt antal individer arbetar för att få en ny värld till stånd och vi finns här för att stödja dem och för att hjälpa de många Ljusarbetarna i deras heliga verk. Var och en av dem känner mycket väl till denna globala mörka kabals oändliga svek och vår uppgift är att hjälpa dem på det sätt som Himlen ger anvisningar om. Det gudomliga ögonblicket är nästan kommet för oss allesammans att rensa bort detta mörka hot från världarna på ytan. Vi ber er helt enkelt, att behålla ert tillstånd av inre glädje och inte låter besvikelse eller tvivel fördärva ert avgörande bidrag till denna gemensamma och heliga strävan. Himlen är nästan redo att utfärda den formella signalen för er världs stora omvandling och för den plötsliga uppkomsten av nya regeringar. Detta leder snabbt till tillkännagivanden, vilka görs i form av officiella utsändningar och förändrar er värld över en natt! Det nya finansiella och monetära systemet kommer att föra in ett allmänt välstånd, som kommer att driva fram stora förändringar och föra er till randen av ett fullt medvetande.

Den stora mängd Ljusarbetare som utsetts för sina korta men mycket fokuserade och aktiva provisoriska mandatperioder har en verkligt svår uppgift framför sig. Det kommer att bli nödvändigt för dem att använda sig av en mycket kreativ strategi för att övervinna den kultur av laglöshet som blivit världsomfattande inom era globala regeringar. För detta ändamål har de mycket specifika riktlinjer tillgängliga. Lagen benämnd NESARA, som hållits hemlig och ett ämne som försetts med munkavle, är en av de resurser som vi rekommenderar dem, som ska vända regeringen tillbaka till dess sanna och lagliga konstitutionella och medborgerliga rötter. Det nya styret ska avsluta skuld-slaveriet och ge er tillbaka er gudomliga, personliga suveränitet. Vi vill att dessa tappra och modiga personer inom de tillfälliga regeringarna ska veta att varje försök från det mörka att återvända kommer snabbt att blockeras. Det Gudomliga har för avsikt att använda oss som ett kraftfullt galaktiskt alternativ för att garantera förverkligandet av alla Himlens heliga påbud. Varje större verksamhet som dessa nya regeringar bedriver kommer att få stöd under förutsättning att den vidmakthåller er heliga resa till frihet, suveränitet och fullt medvetande.

Allteftersom ni växer i kunskap om er sanna historia, ert utomplanetariska ursprung och syftet bakom er gudomliga personliga suveränitet, får ni även vägledning om hur ni skapar era nya galaktiska samhällen och information om logistiken för hur ni kommer tillbaka till fullt medvetande. Mentorer från Federationen, liksom de som utsetts av Himlen, kommer att instruera er om de många aspekterna i detta annorlunda sätt att vara. Innan ni reser till Agartha kommer ni att vilja veta allt om det mirakel som sker i er Ljuskammare och varje detalj kommer att tas upp under ingående samtal mellan er och era mentorer. Mycket i den här undervisningen kommer att använda sig av våra teknologier, vilket gör att ni visuellt och mentalt kan uppleva de begrepp som vi presenterar för er. Kunskap kan förmedlas på ett sådant sätt att ert minne av de här instruktionerna behålls och finns tillgängliga för användning. Detta kommer att utgöra träningen "före" och kommer att åtföljas av den praktiska utbildningen i det fulla medvetandets etikett, vilken bara kan äga rum efter att ni blivit fullt medvetna.

Välsignelser, kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er denna speciella dag med goda nyheter! Er verklighet börjar manifestera sin nya, blomstrande verklighet. De som ansvarar för världens olika förtroendeuppdrag håller på att påbörja åtgärderna för att släppa loss de enorma fonderna. Samtidigt leds de, som ska föra in ert nya regeringssätt av sina himmelska ledare till att avsluta sammanställningen av sina listor över det som de tänker åstadkomma så snart ämbetseden förestavats för dem. På den himmelska fronten närmar sig denna magiska händelse sin manifestation, den som förebådar dessa underbara förändringar i styret! Vi ber också våra hemliga heliga sällskap att rikta sina speciella böner och ritualer mot dessa avslutande ögonblick. Ni befinner er nästan vid den punkt där ni kollektivt lätt kan börja uppfatta de första nya doserna av er nya verklighet. Detta kommer att bli ett ytterst intensivt ögonblick i ert globala samhälles historia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

När vi närmar oss dessa exempellösa tider finns det vissa viktiga frågor som vi vill ta upp med er. Först av allt, kära Hjärtan, tänk på att varenda en av oss har spelat sin del i det som nu går mot sitt slut. Detta är den stund när denna speciella energicykel blir färdig och tillåter oss alla att gå vidare. Det mörka uppskattar fördömande och osämja och den nya verkligheten handlar helt och hållet om Kärlek. Jobbet framför oss är nu att avsluta den här verklighetens sista cykler, vilket innebär att separera ut den mörka kabalen och de hantlangare som genomförde de illojala skumma metoder som beordrades av den här kabalen. Denna samling Varelser kommer i detalj att förklara dessa otrevliga aktiviteter för er och det är här som ni måste ha sammanhanget i åtanke och den högre avsikten med allas medverkan i detta jordiska drama. Ni kan få ett slut på den här cykeln genom att åberopa förlåtelsens Kärlek, vilken utgör er essens. Se därefter till att dessa individer försvinner från makten och fullständigt avskiljs från er.

Vi kommer nu för att hedra detta högst heliga ögonblick och för att välsigna er alla! Vi kommer också för att försäkra er om att vår manifestation bland er kommer att vara något helt naturligt. Vi har en massa gudomlig undervisning att förmedla till er, vilken till större delen är lärdomar som vi lärt oss medan vi gått från ett dödligt till ett odödligt Liv. Alla välsignade Varelser är i det gudomligas tjänst, och detta kräver en viss kunskap om Kärlekens natur, om Ljuset och Himlens naturliga välsignelser. Eftersom ni inom kort ska omvandlas till fullt medvetna LjusVarelser, måste ni ta till er en massa information, inklusive det ansvar som följer med en sådan kunskap. Detta kommer att bli vårt glädjerika tjänande. Denna gudomliga inskolning krävs innan er fullständigt mentorskaps-stödda period börjar, vilket förbereder er för att passera in i en ren underlands- existens in i fullt medvetande. Det kommer att vara en ära för oss att förbereda er på det här sättet medan ni väntar på ankomsten av era gudomliga bröder från himlen och från Agartha.

Idag kom vi för att berätta om fler saker som börjar på allvar. De är de första markörerna på den sista etappen på er resa mot fullt medvetande. Mörkret inser detta och darrar inför att denna högst välsignade dag kommer. Ögonblicket närmar sig inför ”dagarna fyllda med förundran och mirakler"! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure