Followers

Google+ Followers

onsdag 25 maj 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 24 maj 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
24 maj 2016

2 Muluc, 2 Pax, 12 Manik

Selamat Jarin! Er värld håller snabbt på att förbereda sig inför en överraskning som verkligen kommer att chockera alla! Ljuset har tvingats vänta på rätt tidpunkt att slå till. För närvarande har det mörka och dess närmaste hantlangare anslutna till den regim känd som ”USA, Inc.” fått ett visst spelrum. Detta har gjort det möjligt för dem att engagera sig i en del skurkstreck på global nivå. Ljuset är berett att avsluta den här underliga delen av er historia. Det mörka tror att Ljuset är oförmöget att genomföra den sortens kraftfulla motattack som krävs för att få ett snabbt slut på deras busstreck. Men vår flotta har fått order av Himlen att göra just detta. I vårt fall gäller det att handla i smyg, vilket innebär gemensamma aktioner av ett antal välvilliga militära styrkor. Dessa förenade aktioner har tidigare kunnat begränsa räckvidden för det mörkas sponsrade terroriststyrkor. Målet är att slutgiltigt isolera och till slut lamslå dessa mörka element som försöker upprätthålla instabilitet inom vissa områden på Jorden. Samtidigt förbereder Ljuset sina attacker vilka ska kväsa ”USA.Inc.” och alla dess allierade.

De fonder som noggrant har säkrats och ordentligt registrerats är nu redo att vid rätt tidpunkt levereras till er. De här projekten har tagit mycket längre tid än man tidigare förväntat. Det mörkas infiltration inom bankerna och bankernas många förbindelser var faktiskt mycket större än vad  våra jordiska bundsförvanter först antog. Inte desto mindre tas dessa tidigare blockerande ”vägspärrar” om hand och detta gör det möjligt att göra många saker. Det är väsentligt att en NESARA-regering tillsätts och blir den starka vaktposten inför ett antal viktiga projekt. Det första är att fullständigt reformera den felaktigt använda och mycket korrupta amerikanska regeringen. Denna tysta revolution gör slut på det onda inflytandet från den här mörka regeringen som underhåller krig och konflikter inom viktiga delar av er värld, nämligen Mellanöstern och Latinamerika! Vi kommer då även att kunna införa global stabilitet och välstånd. Med detta följer slutet på den globala UFO-mörkläggningen. Detta tillåter oss att tala direkt till er om första kontakt och om vårt mentorprogram.

Det mörka har länge trott att vi inte fullt ut är medvetna om hur omfattande och djup de mörka Anunnakis inprägling av mänskligheten var innan deras upphörande under mitten av 1990-talet. Vi instruerades av våra nya allierade om just dessa punkter innan AncharaFördraget ägde rum i mitten av 1990-talet. Vi visste helt och fullt hur djupt in i ert psyke deras propaganda hade gått. Det första var att tillsammans med både Himlen och våra nya medarbetare arbeta för att börja motverka det som under årtusenden präntats in i varje nyfödds huvud och sinne. De nya stjärnfrön (starseeds) som föddes motverkade långsamt dessa mörka "normer". Dessutom började många instruera mänskligheten om vad den här onda propagandan innebar och varför den var felaktig. Detta ledde till en rad modiga stämningar och andra medel för att förändra detta sammankok av nonsens och byta ut det mot en sannare och mer livskraftig verklighet. Det är dessa underbara projekt som nu gör att ni kan återställa USA och skapa ett nytt finansiellt system som kan fungera sida vid sida med ert nya välstånd.

  Vår önskan är således att få ett slut på en uppsättning falska föreställningar som har gjort det möjligt för det mörka och dess hantlangare att styra er under nästan tretton tusen år. Nyckeln till detta är den stora tillväxten i ert medvetande. Denna enda punkt har gjort att ni mer har kunnat stödja Ljuset och alla dess åtgärder för att få slut på det mörkas och deras hantlangares makt på Jordens yta. Den här punkten har blivit den primära. Att tillåta NESARA-regeringen komma till makten är verkligen avgörande för vår framgång. I denna fråga har vi skickat ut våra lierade för att dagligen konferera med våra allierade och sätta ihop en gemensamt sponsrad åtgärd, vilken nu befinner sig på själva randen till framgång. Ett antal åtgärder äger nu rum som utlovar oss den mycket önskade punkten med slutgiltig framgång. Det mörka har varit en mycket gäckande fiende. Det har skapat förseningar som vi ursprungligen trodde vara omöjliga. Denna latenta motståndskraft har vägts in i vår strategi. Vi har för avsikt att inom kort meddela att vi har lyckats. Med detta under kontroll kan vi säkra den här världen inför era Uppstigna Mästares välbehövliga lektioner!


   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Världen, som ni nu känner den, håller på att förändras. Denna positiva förändring beror på den stora mängd visioner som ni kollektivt har haft tillsammans med oss. Vi är väldigt stolta över den grad av fokusering som många av er har behållit under de senaste månaderna. De här energierna visar på det som Himlen hade i åtanke när hela den här processen inleddes i början av 1990-talet. Ni har upptäckt era krafter och använder dem för att underlätta vår gemensamma sak. Under den senaste månaden har många fler börjat visa samma beslutsamhet. De här operationerna visar hur kraftfulla ni håller på att bli, då ni använder era förmågor och arbetar för att föra fram dessa underbara meditationer i förgrunden. De hjälper i hög grad var och en av oss Mästare att öka förändringstakten i den här verkligheten. Det mörka, har också lagt märke till er och inser mer och mer att deras många önskemål nu ligger bortom räddning. Slutet på de här årtusendena är nu i sikte! Hosianna! Hosianna!

Var och en av er är en glädje för våra kollektiva hjärtan. Vi inser hur långt ni har kommit under de senaste två decennierna! Ni befinner er på vägen till den framgång som tar er till en återgång till fullt medvetande. Denna process har tagit mycket mindre tid än vad våra medarbetare  ursprungligen föreställde sig. Därför är det klokt att informera er om de här förändringarna och be er fortsätta att gå inåt, fokusera och använda era visualiseringar för att snabba upp era framsteg. Ni är, Kära Hjärtan, en underbar grupp som bara börjar visa er stora potential. De kommande stora förändringsomgångarna från Himlen kommer ytterligare att påskynda era mentala och känslomässiga förmågor. Som ni vet är ert hjärta ett stort elektriskt centrum som i många fall väl konkurrerar med er hjärna. Den här processen kommer att fortsätta allteftersom ni genomför förändringar hos hjärnans chakran och hos ert hjärta. Dessa ska celebrera er nyfunna potential och bättre förbereda er inför mötet med era galaktiska mentorer.

  De här förändringarna ska kombineras med ny kunskap, som vi är avsedda att förmedla. För länge sedan lämnade en rad avskyvärda experiment på Atlantis era förfäder plötsligt vind för våg i minnesförlust. Allt som ni trodde att ni visste verkade plötsligt ligga bortom er fattningsförmåga. Vår uppgift är kort och gott att påminna er om vad era förfäder förlorade och visa er hur ni återfår den. Här finns också processen att återförena er med era kusiner, invånarna i Agartha. Ni befinner er nära ett möte med dem och ni kommer att resa till Agartha tillsammans med era mentorer och era himmelska väktare och använda era KristallLjusKammare för att avsluta er återgång till fullt medvetande. Vi ser i glädje fram emot er förening med oss och den avslutande konferensen för att inrätta en ny stjärnnation och gå vidare med de heliga uppdrag som ges till oss alla genom Himlens gudomliga nåd!

   Idag fortsatte vi vår rapport om det som händer runtom i världen. Stora framsteg görs för att förbereda ert välstånd och skapa en NESARA- regering. Vi förväntar oss helt att den här kommande tiden ska bli en tid som slutligen kan spegla det som vi har sagt tidigare. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 18 maj 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 17 maj 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
17 maj 2016
Originaltext: www.paoweb.com7 Imix, 14 Moan, 12 Manik

Dratzo! Den här världen håller långsamt på att förändras. En sann republik knuten till NESARA-lagens nyanser träder så sakteliga fram i Amerika. Det mörkas mängder av försök att falskt utropa en sådan regim är dödsdömda och kommer i slutändan att misslyckas. Det mörkas förmåga att ljuga och plantera in de här osanningarna skjuts samtidigt åt sidan av Ljuset. Bland annat har detta tillfälligt bromsat in framstegen för Ljusets många krafter. Vi, tillsammans med alla våra medarbetare, ordnar nu upp de här sista dumheterna. Detta gör att Ljuset nu kommer tillbaka på rätt spår. Därför får Ljusets alla sektioner återigen förmågan att med lätthet kommunicera med varandra. Vi förväntar oss en mycket stark utveckling när det gäller att låta de här tillgångarna komma fram. Allt det här pekar för oss på att detta var de sista sätten, genom vilka det mörka kan störa uppkomsten av en ny regering och införandet av nya pengar. Detta innebär naturligtvis att de nya bankorganisationerna måste anta ett strikt handlingssätt och införa nya regler som täcker den framgångsrika användningen av den här nya guldstandarden. De här sakerna sorteras nu ut och ett antal nya förfaranden är redo att tillämpas internationellt.

   De sista fördröjande åtgärderna visar oss hur bedrägliga de här sista kabalhantlangarna är. Inte desto mindre är deras taktik dömd att misslyckas. Vi har infört nya sätt för att på nära håll observera vad de håller på med. Var och en av er har en allmänt hållen visualisering vad gäller det här sista omvandlingsskedet. Vi drar nytta av dessa underbart detaljerade koncept för att utforma taktiken för hur allt detta ska genomföras. Det mörka är övertygat om att det fortfarande är möjligt att på något sätt använda ett sista knep för att ge dem en väg ut ur sitt nuvarande träsk. Men så kommer inte att bli fallet. Vi vet vad de gör, och varför. Vid rätt tillfälle, kan vi smula sönder deras uppfattning och låta den sanna NESARA-Republiken växa fram. De senaste striderna om skilda uppfattningar kommer att bli framgångsrika och följas av att en ny dag gryr för mänskligheten på ytan! Fram till denna tidpunkt återstår de sista operationerna. Vi har för avsikt att sätta igång med dessa och använda det vi finner för att arrestera och isolera dem som finns kvar av denna en gång så mäktiga kabal. Tiden närmar sig för att ett sant och ärligt styre ska bli normen här, och att vi till slut öppet ska kunna tala till er.

   De åtgärder som vidtagits är bara ett exempel på hur detta märkliga "tit for tat"- spel (Övers. anm.: öga för öga, tand för tand) mellan Ljuset  och mörkret genomförs. Under de senaste veckorna har vi sett hur detta påverkar er. Vi ser hur ni försöker räkna ut hur allt det här utspelas och när ni slutligen ska börja ta emot dessa pengar. Låt det oväntade ske. Katt och råtta-spelet är nästan över. Vid det här laget uppskattar faktiskt det mörka att det bara är fråga om några få sista drag innan allt verkligen är förlorat. De här insikterna hos det mörka följs av en uppsjö arresteringar av alla som spelat det här spelet på dess lägre nivåer. De pengar och det guld som de stal återbördas till oss. Federal Reserve och dess hantlangare i Puerto Rico har motats in i ett hörn och tvingas avsluta sin olagliga verksamhet. Många andra befinner sig också på gränsen till arrestering. Som vi har sagt är det här avskyvärda spelet nästan över. Det finns endast ett fåtal drag kvar. Det bästa för kabalen i alla dess uttryck är att lägga av och låta oss avsluta det hela.

   Som ni kan se är det mycket som händer över den här vidsträckta världen. De avslutande sammandrabbningarna med kabalen och alla dess hantlangare är för närvarande en del av vardagen. Den viktigaste delen i den här rapporten kan uttryckas i några enkla fraser. Den mörka kabalen förlorar och Ljuset är i det närmaste redo att förkunna sin seger. Den här operationen tar mer tid än vi först önskade. Nåväl, ett antal förebud om er seger återstår. För närvarande befinner sig våra representanter på er värld mitt i en global uppstädningsoperation. Den här proceduren utförs i en takt som är utformad för att lugna ner det mörka och dess hantlangare. Oavsett vilka eventuella komplikationer som kvarstår, var medvetna om att våra samarbetsparter är fast beslutna att avsluta och sedan stabilisera alla eventuella oroshärdar. De här operationerna är viktiga, men ändå kommer de inte att orsaka några större förseningar i processen att ge er ett nytt finansiellt system och välkomna välståndets tidsålder. Framför er ligger en ny regering med ett nytt sätt att regera och ett efterlängtat avslöjande (disclosure). Dessa tider är verkligen fantastiska och fyllda med många storslagna händelser och himmelska underverk!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Alla våra medarbetare håller ivrigt på med att avsluta de resterande viktiga saker som krävs för att sända er era välsignelser! Det mörka fortsätter att manipulera en del, vilket möjligen kan orsaka en del oförutsedda förseningar. Därför är det viktigt att ni fortsätter att göra era dagliga visualiseringar. Dessa, tillsammans med våra, bidrar till att skapa ett fält som gör det lättare att slutföra alla de här tilldelade uppgifterna. Varje dag, lägger Himlen till sina egna dekret till det vi gör. Dessa gudomliga tankar fungerar som ett välbehövligt stöd inför de här operationerna. Himlen skapar, med vår gemensamma hjälp, en ny verklighet för oss alla. Detta är en övergångs-värld, där vi kan växa i medvetande och, - mina Barn, öka förmågan att  anpassa oss till hur man bäst överlever. Den här processen leder till den tid då vi kan vara tillsammans och välkomna in era nya mentorer. Vid den tidpunkten kommer ni också att möta era levande förfäder, invånarna i Agartha!

   Allteftersom ni blir mer medvetna, kan den här processen att höja ert medvetande leda till en ökad känsla av frustration medan ni väntar på det oundvikliga. Er ökade nyfikenhet är underbar för oss. Den förändrar era gamla uppfattningar om den här världen. På grund av era nya energier, tycks det inte stå rätt till med världen, och opåkallade krig inspirerar er inte längre. De som länge har styrt den här världen ser er inte längre som fogliga dockor, utan som människor som man måste räkna med. Detta är ytterligare ett tecken på att det som brukade vara normalt inte längre gäller. Ni har även en bättre förståelse för hur nåden fungerar. Himlen tar till sig era böner om en ny värld. De här förändringarna inom er är mycket välkomna. Förvänta er mer av detta allteftersom ert medvetande växer. Var och en av er är ett experiment inom en procedur som Himlen på allvar påbörjade i början på 1970-talet.

   Vid den tiden, orsakade det mörka nästan att er Sol gick över till en nova och på ett ögonblick skulle ni ha varit borta. Våra galaktiska vänner och våra Himmelska överordnade stoppade den här händelsen och har låtit er fortsätta framåt. Detta sågs även som ett stort förebud om ett annat fenomen som svepte genom den här galaxen. Det innebar att de stora förändringar som ni behöver kunde inledas så snart som möjligt. Det har tagit nästan fyra årtionden för att stadigt justera den här världen och låta oss se hur nära vi är ett mera formellt ingripande. Till dess att det mörkas hantlangare besegrades uppmanades vi Mästare att anta ett mer beskyddande sätt. Därför har vi blivit mer märkbara nu under de senaste åren. Vi är mycket nära att öppet kunna instruera er i en rad viktiga ämnen. Dessa kommer att bli till hjälp inför det som ni inledningsvis ska lära er av den nya NESARA-regeringen. Halleluja! Halleluja!

   Som vanligt har vi idag rapporterat om det som händer på ert jordklot. Händelser signalerar nu att ni är på väg att ta emot ett antal speciella fonder. Dessa kommer att vara föregångare till ett stort välstånd som kommer att förändra den här verkligheten! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 11 maj 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 10 maj 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
10 maj 2016
Originaltext: www.paoweb.com


3 Ix, 7 Moan, 12 Manik
Dratzo! Mycket händer nu bakom kulisserna. De huvudsakliga medhjälparna till det mörka håller på att dö ut. Den tidigare arrogansen hos den här gruppen av mänskligheten bleknar snabbt bort och ersätts av känslan att deras långvariga styre verkligen är över. I dess ställe kommer en tid av Ljus och det plötsliga framträdandet av deras tidigare underordnade, mänskligheten på Gaias yta! Med stor pompa och ståt dokumenterar nu historikerna från Agarthas inre djup er tilltagande styrka. Även era Uppstigna Mästare gläds över det som för närvarande sker med er. Fastän det är frustrerande för er, är det här den tid då ni äntligen tillåts kasta av er maktlöshetens bojor och börja återta era tidigare liv. Dessa möjligheter har fört oss till era ”stränder” med ett uppdrag fyllt med mycket hopp och stor inre glädje. Det är den här himmelska operationen som gör det möjligt för mängder av Uppstigna Mästare att inom kort vända sig till er och göra slut på den manipulation av fakta som  både Anunnaki och deras tidigare hantlangare ägnat sig åt. Den omedelbart förestående tiden blir det första stora förebudet om denna nya Ljusets tid.

   Var uppmärksamma på ökningen av de tecken som pekar på er nya tid med växande makt. Gömda över hela er värld finns monument som talar om ett annorlunda förflutet än det ni nu tror på såsom sant. Det mörka bad sina hantlangare att dölja de här bevisen och använda alla sina förmågor till att få er att tro på en uppsättning grova lögner avsedda att dölja dessa viktiga sanningar. Vi har sett hur detta skickligt hanterades av dessa välutbildade hantlangare. Ändå förblev sanningar kvar precis på de platser där invånarna i Agartha så skickligt hade lämnat dem för många tusen år sedan. Deras existens antyddes i många gamla texter, och senare i esoteriska arbeten som beskrev vad dessa saker egentligen var. Det mörka utnyttjade sin makt till att mörda många siare och till att tvinga många fler att vara tysta om det som de egentligen visste. Dessa dolda sanningar kommer inom kort att komma ut och hjälpa de Uppstigna Mästarna i deras egna storslagna avslöjanden. Syftet med den här tills nu dolda visdomen är att förklara vem och vad ni verkligen är!

   Detta är en tid då hemligheter från det förflutna kommer att bli offentlig information för alla. När man på allvar ser på de så kallade Gyllene Tidsåldrarna blir det uppenbart att ett antal för närvarande okända civilisationer var nyckeln till det som då skedde. De flesta som studerar dessa gamla tider hänvisar faktiskt till dessa olika faktorer helt enkelt såsom "noll-civilisationer". Mycket har avslöjats om dessa fornlämningar – dessa fantastiska platser där ett mycket anmärkningsvärt försök till samhällsbyggande först började. Ett antal av era arkeologer daterar detta från 8 000 till 15 000 år sedan. Detta tidsdaterar de här platserna till mellan slutet av den så kallade istiden och tiden för den bibliska globala översvämningen. Vi nämner allt detta för att knyta ihop det med de många myter och legender som verkar verifiera fakta om de här fornlämningarna. Vi har för avsikt att fullt ut använda dessa fakta för att förklara sambanden mellan era förfäder och oss själva. De här platserna var en blandning av energier mellan Anunnakis överherrar och deras senare försök att skapa samhällen, där ni var i händerna på dessa mörkerinspirerade halvgudar.

   Vårt ursprungliga syfte var att för eftervärlden observera och registrera det som faktiskt hände. Det skulle bli en utmärkt grund för de nya Uppstigna Mästarna. En stor del av er historia från tiden för förstörelsen av Atlantis och den efterföljande perioden på ungefär tusen år är huvudsakligen oregistrerad. Men Himlen har bevarat Akasher-krönikor. Allt det här kommer att användas för att ge er en speciell uppsättning historier för att bättre förstå er unika relation med Gaia och invånarna i Agartha. Var och en av er har Själsuppteckningar som behöver gås igenom av dig tillsammans med din mentor. Du behöver helt och fullt känna till länkarna mellan varje liv och dessa gamla tider. Detta är anledningen till att dialogen mellan dig och din mentor kommer att ta månader att slutföra. Många andra faktorer kommer också att behandlas. Vi ser dessa utbyten som ett sätt för dig att avslöja ett antal olösta energier som måste tas om hand och göra dig klar inför vistelsen i din personliga KristallLjusKammare. Du ser nu varför detta blir spännande tider för alla!

   Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er med ett mycket heligt löfte. Låt oss tillsammans skapa en värld fylld med Kärlek, Ljus, och välstånd i synnerhet. Ofta säger mänskligheten felaktigt att de ljusaste målen är omöjliga. Idag har våra fantastiska medarbetare släppt ut en enorm mängd ekonomiska tillgångar. Låt dessa pengar lätt passera alla potentiella hinder, vilka säkerligen väntar dem. Låt de här pengarna bli förebudet om en stor oändlig "Ljusets Tidsålder." Låt dem också bli bäraren av en epok som ska tillföra den här stora globen en förändring i hur den ska organiseras. Låt varje "ecozon" och varje ras kärleksfullt anslutas till Gaia och till var och en av er. Låt denna heliga samverkan förnimmas av er i er andliga kärna och låt den här energin ligga till grund för en ny världsbild. Ta dessa gudomliga saker till ert hjärta och var i Enhet med varandra. Låt varje slag hos detta nya kollektiva hjärta ljuda ut över hela den här delen av fysisk skapelse. Halleluja! Halleluja!

   Ge fritt till den nya världen. Känn djupt hur dessa tankar genomsyrar varje aspekt av den du verkligen är. Den här världen var ursprungligen ett heligt kärleksljus som fördes fram av grundarna, era egna Moders-och Fadersenergier. Denna Moder gjorde det för nästan 850.000 år sedan. Vi sitter nu, kära Barn, vid själva foten av dessa mycket magnifika tider. Med hjälp av Himlens magi ska vi alla återvända till anledningen till varför vi först kom till dessa många underbara länder. Det här solsystemet är en gudomlig prövobädd för det ni, med vår hjälp, kommer att åstadkomma. I stor glädje kommer några otroliga händelser tillsammans att röra sig över den här verkligheten. Ni håller i era händer en uppsättning otaliga förmågor. Dessa kommer nu att tas i anspråk och ett underbart löfte kan till slut förverkligas! Detta kommer att sammanföra er med era underbara kusiner, invånarna i Agartha!

   Ni är en del av mänskligheten som sträcker sig ut över den här galaxen och finns fläckvis inom många andra delar av det fysiska. Ni kommer  andligen att återförenas med dessa energier allteftersom ni återupptar det utlovade förmyndarskapet av det här solsystemet. Himlen instruerar oss hur vi ska gå vidare. Använd det som nu sker som starten på att göra er andligt och gudomligt kraftfulla. Lägg ert underbara Ljus i denna uppgift. Ta fram era gåvor och omvandla den här storslagna världen tillbaka till den värld som vi tillsammans först upptäckte för c:a 900.000 år sedan. Ni är ett storslaget folk som sattes på upplysningens inlärningskurva och den här utvecklande tiden ska nu omvandlas till en tid med gudomligt handlande. Ni, liksom vi, är den store och kärleksfulle Skaparens fysiska Änglar. Detta mycket heliga uppdrag lades på is medan vi gemensamt omvandlades. Var alltid i Kärlek och Ljus! Vet i ditt hjärta hur dessa underbara Själsenergier oupphörligt flödar genom dig! Var i Kärlek, mina Älsklingar!

   Idag har ni läst mycket om vem ni verkligen är och var ni befinner er i er kraftfulla utveckling. Ta detta nya vetande och tillämpa det på den här världen och på er själva. Mycket förväntas och mycket ges i Kärlek och Ljus till er. Låt denna tid och dess gåvor bli början på er återgång till Ljuset! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 4 maj 2016

Svenska - Sheldan Nidle: 3 maj 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
3 maj 2016
Originaltext: www.paoweb.com


6 Manik, 0 Moan, 12 Manik          
Selamat Jalwa! För närvarande har förflyttningen av tidskritiska tillgångar saktats ner för att noggrant skyddas av nya säkerhetsprotokoll. De kinesiska gamla familjerna är bekymrade, eftersom ett antal incidenter har inträffat som hotar det fortsatta flödet med tillgångar. Den mörka kabalen gör allt för att förhindra detta växande flöde. Attacken på SWIFT, i kombination med en generell ökning av antalet grövre hacker-angrepp på pengaflödet komprometterar den övergripande säkerheten. Denna anledning, förorsakade de gamla familjerna att ge order om en uppbromsning i de här pengarnas rörelse. Detta ingrepp varade bara under en kort 48-timmarsperiod och flödet kom snabbt igång igen. Man tror att denna försiktighetsåtgärd har lett till en uppsättning positiva nya motdrag, vilka återförde alla pengar som på något sätt var på villovägar under den här perioden med kortvarigt stopp. Dessa åtgärder har gjort det möjligt att bemöta svårigheter med nya strategier, och låta dessa pengar överföras från en punkt till en annan på ett mycket säkrare sätt. Eventuella svårigheter bemöts därför  snabbt och övervinns!

Vi håller för närvarande på att göra oss redo att dela ut välståndsfonderna till dem som var lyckliga nog att lyssna på rapporterna om dessa fonder under mitten av 1990-talet. Denna omgång leveranser ska tas emot av dem som i flesta fall har gett upp hoppet om att detta någonsin kommer att hända. Syndikatet familjen Bush stal utan krusiduller de flesta av dessa fonder under perioden mellan slutet av 1990 och början av 2000-talet. Dessa pengar togs tillbaka för över tio år sedan och ligger till grund för en del av de åtal som riktas mot detta utbredda kriminella syndikat. Vi avvaktar med dessa mycket speciella arresteringar tills en rad olika anklagelser är fullt ut bestyrkta och åtgärdade. Detta kriminella syndikat har utvidgats under det senaste halva decenniet. Det verkar som om praktiskt taget varje amerikansk president under de senaste tre decennierna har haft sina fingrar i denna enorma syltburk. En hög korruptionsnivå och ren stöld genomsyrar varje skrymsle och vrå i den enhet som vi kallar "aktiebolaget USA." Denna enhet behöver definitivt försvinna så fort som vi har möjlighet att ringa in och avvisa alla dessa misstänkta personer. Slutet för den här regimen är nära!

  Sakta förändras nu den här världen. Den mörka kabalen tror felaktigt på att deras hoplappning av den här verkligheten kan hålla. Ingenting ligger längre från sanningen! Små revor i den sammanhängande rum/tid-väven dyker upp överallt. Himlen inser att den här verkligheten måste omvandlas, ju snabbare desto bättre. Omfånget på den här verkligheten är som ett enormt nät, som fångats i turbulensen i en stor orkan. Det här nätet rivs sönder tills det inte längre kan utföra sina uppgifter. Det är detta som snabbt nu händer med den energiuppsättning som utgör livskrafterna hos den här verkligheten. Den enda möjligheten är att transformera den till en mycket mindre tät konstruktion. Denna högre verklighet tvingar mänskligheten på ytan att bli mindre och mindre tät och detta leder till högre och högre medvetandeformer. Det mörkas matta störningar mot detta himmelska gensvar på den situation som ligger för handen kan inte fortsätta mycket längre. Naturen avskyr vakuum. Vad som än görs för att försöka förhindra det naturliga energiflödet är dömt att misslyckas. Innerst inne inser nu den mörka kabalen detta faktum och förbereder sig nu inför det oundvikliga.

Vi kan se hur nära våra jordallierade är sin slutgiltiga allomfattande seger. Som vi just sagt, finns det en naturlig och helt himmelsk kraft i arbete här. Vår verksamhet stöder till fullo denna kraft och vi förväntar oss att se genomträngande förebud om att denna kraft är i arbete. Himlen vet precis hur kraftfullt det som händer verkligen är. Så snart era grundläggande uppfattningar om den här storslagna sanningen blivit normen, är det omöjligt att låta den här verkligheten återgå till ett mycket lägre energikoncept. I själva verket har den här verkligheten förts längs en enkelriktad väg mot ett nytt, mycket mindre tätt normaltillstånd. Dessa förändringar påverkar varje aspekt till förändring. Det mörkas avskyvärda planer är ogenomförbara. Alla livsformer kan känna hur den här högre energin transformerar er och allting i den här verkligheten. De gamla tillvägagångssätten är borta och en ny uppsättning medvetanderegler tar över. Detta förändrar hur den här verkligheten faktiskt fungerar och förändringen är huvudsakligen märkbar på mikroskopisk nivå. Du som medveten Varelse är medveten om de här förändringarna och dina inre övertygelser förändras snabbt. I själva verket befinner du dig nu på gränsen till det som kan kallas "någonting underbart."


   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste månaderna har våra olika medarbetare avslutat de sista procedurerna för att ge er era välsignelser. Dessa operationer vägleddes av omsorgsfulla juridiska manövrer från flera viktiga volontärer som  upptäckt hur man framgångsrikt omintetgör den mörka kabalens legioner. Som följd därav kan vi rapportera att en rad viktiga leveranser kan göras till er inom kort. Vi välsignas även av Himlens hemliga åtgärder. Dessa heliga Varelser har lagt grunden för en rad mirakulösa händelser, som snabbt kommer att förändra hur den här nuvarande verkligheten fungerar. Varje verklighet styrs av en uppsättning regler som kan förändras, när så bedöms av Himlen. Detta är nu på gång. Himlen skapar nu på ett gudomligt sätt en ny verklighet eller en "bro"-liknande verklighet för oss. Medan detta pågår kan vi förvänta oss att det mörkas kraft avtar och att Ljusets kraft växer. Vi tackar Himlen för denna välsignade fördelning. Halleluja! Halleluja!

Den här förändringen i energierna hänger samman med en viktig uppsättning välsignade processer. Er täthet håller återigen på att minska och nya chakran tillförs. Dessa olika procedurer från Himlen förflyttar ert medvetande uppåt och lägger nya chakran till era kroppar. Genom att begå sin avskyvärda handling för nästan 15.000 år sedan, förflyttade Atlantis främsta forskare er i hemlighet till ett lägre medvetande och ökade er kropps totala densitet. Himlen vänder nu, såsom nämnts, på detta avskyvärda experiment. Under Anunnakis därpå följande regeringstid, itutades ni den falska uppfattningen att era förändringar var en naturlig sak. Detta ligger långt från Sanningen! Vårt uppdrag är att använda vår barmhärtighet och nåd för att skydda er och även förbereda er inför ett mycket viktigt behov av lektioner från oss om sanningen. Vi har arbetat på detta under de senaste 3000 åren! Vi tackar Himlen för deras hjälp med att utföra detta högst gudomliga uppdrag!

 Gaia har tillbringat de senaste 13 000 åren med att leva med två separata verkligheter. I och med den sista raden transformationer som leder till er uppstigning, kan Gaia vända den här Jorden tillbaka till en enda verklighet. Den här nya verkligheten ska spegla den Inre Jorden och höja två firmament (himlavalv) i sin nya atmosfär. Dessa handlingar är till för att återställa henne och hennes systervärldar till vad de var när Atlantis först föll. Denna fantastiska, orörda värld kommer att bli kärnan i ett verkligt underbart solsystem. Det här nya solsystemet kommer att innehålla tolv huvudplaneter och en högst magnifik centralsol! Ni kommer att bli väktarna för den här mycket vackra nya stjärnnationen. Vår gemensamma fokusering och dagliga böner, liksom våra gemensamma meditationer, är till för att göra allt detta möjligt. Himlen kommer att ge oss alla ett heligt uppdrag att hjälpa resten av den här galaxen i dess slutliga omvandling till Ljuset. Denna gudomliga handling kommer att återspeglas i det som ska genomföras i de otaliga galaxerna runt omkring oss! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter till er. Många fantastiska händelser är helt nära ett högst otroligt avslut för alla. Himlen genomför en speciell gudomlig plan som du och jag har en mycket underbar del i. Låt oss arbeta på vårt sätt för denna mycket underbara nya verklighet! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure