Followers

Google+ Followers

onsdag 20 februari 2013

19.02.2013

Sheldan Nidle

19.02.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


9 Ahau, 8 Zac, 9 Eb    Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld har flyttat sig ännu närmare sin seger över det mörka! Det finns tecken överallt på det som snart ska ske. Era heliga, hemliga sällskap har sammanställt de lagliga instrumenten för att tvinga er världs större regeringar att avgå. I samklang med detta har de militära och polisiära styrkorna i dessa länder i hemlighet gått samman och hävdar att var och en av dem är mer än redo att använda sina maktbaser för att inte ge sina respektive regeringar något annat val än att avgå när detta tillvägagångssätt proklameras. Detta tecken kommer att ges när Himlen ger oss rådet att tiden för att handla har kommit. All personal som samarbetar med oss står redo att ge det länge efterlängtade kommandot till alla. Under tiden väntar vi och letar hos våra himmelska rådgivare efter signalen att det nu är rätt tid för att få det mörka på knä. Detta enda kommando tillåter att överflödet levereras, vilket i sin tur tyder på att de många mörka regeringarna i er värld ska avgå. En stor mängd med juridiska dokument som undertecknades för veckor sedan är redo att levereras med ett ögonblicks varsel. Er befrielse ligger inte långt borta!

Även nu medan vi talar konspirerar dessa mörka regeringar för att hitta några kryphål eller andra medel för att ytterligare avvärja det oundvikliga tillräckligt länge för att trolla fram en väg ut ur sitt nuvarande dilemma. Vi övervakar dem noga och är obenägna att tolerera ytterligare former av trots. De kärnvapenalternativ som testats i nordöstra Asien är ett aktuellt exempel på de "andra medel" som vi nämnt ovan. Oroa er inte; de kontrolleras väldigt noga, och vi förutser helt och fullt arten och syftet med detta verkligt vansinniga utspel. Lita på att det kommer att misslyckas. Ingen kommer att tillåtas använda dessa primitiva vapen mot någon annan. Kabalen hänger sig åt vapenskrammel genom att använda sig av en högst rå och barbarisk leksak som vi kan krossa när vi anser det lämpligt. Vi säger detta som en varning; den mörka kabalen med alla sina spetsfundigheter och svek ger vi inte efter för. Vi ser helt enkelt på och väntar, och när det är rätt att agera kommer vi att agera beslutsamt. Den tiden är ännu inte kommen. Det viktiga är att få grönt ljus från Himlen, - och sedan kommer resten att snabbt följa efter.

Vår personal som tilldelades dessa heliga uppgifter är mer än redo att skapa en ny, välsignad verklighet åt er. De många heliga samhällena och deras allierade har formgivit en rad djupgående förändringar som kommer att omvandla er nuvarande domedagstyngda värld. Tills dess har vi bett våra medarbetare att hedra världen som den är. Låt er inte dras in i något av detta mörkas nonsens eftersom det är planerat att snart ta slut. Det är uppenbart att de olika mörka kabalerna som styr er värld är i panik, men för närvarande är deras olika försök att ställa till förtret på väg att tyna bort. Vi är beredda att håva in dem och leverera dem till lämpliga destinationer där de kan invänta sin vedergällning. Ni, å andra sidan, förbereds inför att bli fullt medvetna Ljus- Varelser. Himlen har upprättat en agenda för hur detta ska ske, och vi finns här för att utföra de sista stadierna av denna storslagna och heliga plan. Det mörka på er planet har aldrig tidigare stått upp mot någon som oss och konfronteras nu dagligen med Ljusets teknologier och förmågor, vilka lätt övertrumfar de bästa som dessa mörka invånare har att erbjuda.

Det anstår er verkligen att känna glädje och munter förväntan! Himlen ler mot er, och Skaparen har tillfört hjälpmedel för att uppnå er välsignade återgång till fullt medvetande. Vi har utsetts till att säkerställa er befrielse från dem som alltjämt felar. Deras gräsliga verksamheter kommer att bekämpas från er värld och Himlen kommer sedan att kämpa för er nya Ljusfyllda värld och ge er möjligheten att återförenas med er rymdfamilj och, i synnerhet, med era andliga familjer. Dessa "kommande attraktioner" är heliga händelser som befriar er från dem som anser att ni står lägre än dem, och som syftar till att göra er till eviga slavar genom sina våldsamma galenskaper. Dessa skulle så småningom leda till ett kraftigt antal dödsfall, ämnade att minska er världs befolkning till cirka en tiondel av den nuvarande, och de som överlevde skulle komma att avundas de döda. Detta kommer inte att ske. Genom Himlens dekret skall ni snabbt flyttas till en värld av glädje, välstånd och en helig respekt för individuell suveränitet. Det är dags för allt detta att manifesteras på Jorden!Välsignelser med Hälsa och Glädje till alla! Vi är era Uppstigna Mästare! Olika delar av vårt välståndsprogram är redo att ta sig ur den tystnad som Himlen för närvarande kräver av oss. De större organisationer som skapats sedan slutet av andra världskriget har lagligen upplösts. Vi använder nu våra välsignade energier för att förbereda våra heliga samhällen inför att ersätta de nuvarande ledarna med våra egna. Detta förväntas inom kort. Himlen har även uppmanat oss att förvarna dem som förbereder sig inför att omedelbart ersätta det nuvarande ekonomiska systemet att göra sig redo att agera, eftersom den sista raden av fenomen nu påskyndas i himlarna. Dessa händelser utgör det formella slutet på ett avtal som undertecknades för nästan tretton tusen år sedan. Ni står på randen till en högst magnifik tid i er välsignade historia. Himlens välvilliga välsignelser ska nu manifesteras och på ett ögonblick föra in er i en ny verklighet fylld med Kärlek och Ljus!

Tänk på att ert nya ekonomiska system bara är en tillfällig åtgärd. Det utformas för att förbereda er inför att ta emot oändligt välstånd och lära er att skuld-ekonomin med dess många plötsliga omsvängningar och osäkerheter är ett sätt för det mörka att kontrollera er. Denna kvicksandsvärld var i praktiken en stor illusion, utfärdad med högtidliga löften av er regering om att sänka statsskulden och ge er tillfälligt välstånd. Ärligt talat så har det globala välståndet alltid varit möjligt och det är en illusion att tro någonting annat. Den mängd guld som finns tillgänglig hölls gömd i manipulativa syften, och detsamma gäller diamanter och så kallade ädla metaller och stenar. Tillgängligheten för dessa artiklar hölls begränsad för att skapa en konstlad definition på rikedom och för att tillämpa begreppen brist, fattigdom och skuld. Ni har förmågan att frambringa ett överflöd av rikedom och njuta av ett lyxigt liv. Nyckeln är att lära sig Älska och ta hand om varandra!

I denna underbara värld som förbereds för att framträda, kommer ni att vara i stånd att på djupet ta hand om varandra och om Moder Jord. Inuti er hemvärld ligger Agartha som är en femdimensionell värld. Himlen ska nu låta Moder Jord utvidga det här riket till sin värld på ytan. Detta innebär att var och en av er kräver en omvandling för att leva i ett fullt medvetet, 5-dimensionellt tillstånd. Denna omvandling pågår, och de välsignade förändringar som åstadkommits inom er är det sanna hjälpmedlet för att omvandla er till denna gudomliga och odödliga varelse. Mycket kommer att krävas av er. Ni kommer att få en rad nya uppgifter, och vad gäller detta är vi beredda att lära er mycket som är en nyckel till att inse vem ni ska bli. Vi inbjuder er att acceptera detta förslag och glatt överge allt nonsens som det mörka har matat er med genom tidsåldrarna. Använd din medfödda visdom för att värdera de sanningar som Himlen visar dig, och du kommer att inse precis vilka fantastiska barn av det gudomliga ni är avsedda att bli!Idag har vi gett er mer information om det som sker på er värld. Våra rymdfamiljer och andliga familjer finns här för att slutföra den gudomliga uppgiften att omvandla er verklighet tillbaka i ett tillstånd som är heligt och välsignat av Himlen. Stunden är kommen för en högst välförtjänt välsignelse! . Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Website: Planetary Activation OrganizationWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

12.02.2013

Sheldan Nidle

12.02.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/2 Ben, 1 Zac, 9 Eb 
Selamat Balik! Vi kommer åter med mycket mer att meddela er! Den speciella tidpunkten som Himlen utsett är så gott som över oss. De mörka fortsätter att kämpa förgäves för att hitta medel för att underhålla er krympande verklighet, men de gamla uppfattningarna bleknar när de nya stadigt kommer ilande in i ert rike. Det är bara den gamla heliga överenskommelsen som håller samman den mörka, kalla värld som ni har känt till sedan barnsben. Detta är nu redo att övergå i något som kan ge er långt liv, glädje och överflöd. Medan ni väntar på allt det här, kan vi meddela att Himlen ber oss att fortsätta med det personalprojektet som vi nämnde förra veckan, och vi försäkrar er alla också, att en ny verklighet verkligen är färdig att blomma ut så fort de gamla överenskommelserna formellt är avslutade. Att öka impulsen för att förändra vill Gaia, som verkligen önskar att få återanpassa sin yta och ta på sig den praktfullhet hon en gång ägde för så väldigt länge sedan. Denna återanpassning på ytan är en del av processen att integrera dimensionerna mellan hennes inre och yttre värld. Agarterna önskar också så gärna att bli formellt presenterade så att den enorma vidden av hittills ”förbjuden” kunskap kan tas fram i ljuset.

Alla dessa händelser syns vid horisonten och när störningarna från den mörka sidan minskar, kommer er verklighet, som nålen på en kompass, vända sig mot sitt sanna magnetiska mål och den glädje och de mirakel som kommer att återfinnas där. Vi ser framemot denna händelse och har fullt upp med att stödja våra heliga huvudmän så att dessa händelser manifesteras så som klart och tydligt kungjorts av AEON. Våra samarbetsteam och våra diplomatiska trupper övervakar alla nationer på planeten på nära håll, eftersom ert öde innefattar ett omformande av era globala regeringar lika mycket som att återfå ett fullt medvetande. Allt detta är en inledning till uppståndelsen av ert galaktiska samhälle, och vi kommer för att vägleda er längs den sista biten av er resa så snabbt som möjligt. Personalen som har utvalts till att bli era personliga mentorer besöker er varje natt med er medicinska grupp för att lära känna er bättre. Era individuella dossierer ökar i storlek och ni skulle bli överväldigade av hur komplexa och grundliga de är. Era medicinska grupper arbetar väldigt nära dem som dagligen programmerar alla dessa komplexa data in i era personliga Ljuskammare.

Processen att förbereda er värld för denna massiva övergång är ett 24/7 fokus för oss. Gaia är ivrig att gå framåt i processen att återvända från sitt sin utslagna yta till sitt ursprungliga tillstånd, men omfattningen av detta återställande kräver att ni flyttar till en skyddad hamn först. Detta är anledningen till att Agarterna omedelbart frivilligt erbjöd sitt hemland för byggandet av ett nätverk av hemvister som skulle innehålla era personliga Ljuskammare. Detta skänker dem också möjligheten och medlen att visa er hur och varför vi från början koloniserade Moder Jord och varför den mörka sidan var så obevekliga när det gällde att täcka allt! Att återupptäcka er sanna forntida historia är nyckeln till att minnas vilka ni verkligen är. Denna kunskap kan erbjuda en kontext som tillåter er att se igenom de mörkas fundamentala lögner och att acceptera sanningen om ert sanna ursprung. Agarthanerna ser också framemot att vara först med att visa er att planeterna i detta solsystem är ihåliga. Detta som förstås är häpnadsväckande för er, utgör ändå bara den första rundan som anses vara grundläggande information för er att veta.

Den framgång ni snart kommer att få är ett annat steg på denna korta resa. När det gäller det, kom ihåg att ni förbereds för en ny verklighet, en som kräver att ni förstår hur de mörka använde sig av pengar som ett verktyg för kontroll över hur ni tänkte och uppförde er. Nu kan ni använda dem som ett medel för att planera er framtid och göra vad som behövs för att hjälpa familj och vänner att förändra sina uppfattningar och justera om för att leva framgångsrikt i er nya verklighet. Våra mentorers uppgift är att få upp er i hastighet så att ni bättre kan ta in och integrera allt som kommer krävas av er för att ni skall kunna omfamna ert nya gudomliga öde. De nya finansiella resurserna är för att göra det möjligt för er att göra vad ni känner krävs av er, om ni har i bakhuvudet att ni skapar ett övergångssamhälle som slutligen skall omvandlas till ett galaktiskt. När ni har uppnått fullt medvetande, har vi för avsikt att vägleda er som mentorer, inte beslutsfattare. Den rollen är er gudomliga rättighet, som ni skall använda kollektivt för att bygga upp ert eget galaktiska samhälle.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er välsignade Moder Jord fortsätter sin gradvisa process av att förbereda sin livsbärande värld på ytan att förenas med sitt luxuösa rike i Inre Jorden. Agarterna är älskvärt i fas med dessa transformationer och har gjort mycket för mänsklighetens kommande hemvist. Vi är ytterst tacksamma gentemot dessa beundransvärda Varelser som inte bara har tillhandahållit oss med en välbehövlig bas under många årtusenden, utan också lånat oss den trygghet och fred i sitt inre rike för att underlätta er övergång tillbaka till fullt medvetna Varelser. Gaia står nu på randen av sina sista separationer innan hon på allvar påbörjar sina ytliga förändringar. Det är det här som gör det nödvändigt att den uppstartande dramatiken i ytans värld inleds omedelbart. Himlen informerar oss om att de välsignade himmelska händelserna som krävs för att göra våra heliga medarbetare uppmärksamma är på gång att äga rum. Det är inte mycket tid kvar innan en förunderlig serie händelser kommer att påbörjas runtom denna välsignade glob.

Våra heliga medarbetare vet nu vilka mirakulösa saker som kommer att uppenbara sig i himlarna. Dessa kommer att signalera till dem att tiden är kommen att föra fram de nya regeringarna och den eviga välgången för alla. Denna serie händelser kommer att framställa de speciella uttalanden som implementerar bestämmelserna för det som kallas NESARA och påbörja nedräkningen till avslöjande och återförening med vår Inre Jord-familj. Den återföreningen är för att trigga igång en serie speciella sändningar från er rymdfamilj, som kommer att presentera oss, De Uppstigna Mästarna, för er. Vi har så mycket information till er, som är grundläggande för er för att förbereda er på en snabb, slutlig resa till fullt medvetande. De mörka har ljugit och manipulerat er under tusentals år för att hålla ert samhälle kvar nere i smutsen av hat, rädsla och oenighet. Våra lärdomar kommer att transformera allt detta till Kärlek, fred och en ny global enighet.

I er omedelbara framtid kommer Himlen att sända er ett storslaget ögonblick som leder till stora förändringar när det gäller er hälsa, framför allt er mentala hälsa! Teknologier som länge varit konfiskerade av era nuvarande regeringar kommer att avtäckas helt och göras tillgängliga för alla, och hela sjukdomar, missbruk, funktionsnedsättningar och allmän psykologisk obalans och stress. Er frihet kommer på det viset ackompanjeras av de medlen att transformera er värld genom att tömma era sjukhus och fängelser, och förvisa all onödig rädsla som orsakas av sjukdom, fattigdom och ignorans. Vi har bett länge för detta gudomliga ögonblick. Mänskligheten kommer äntligen att få ta del av de gudomliga frukterna från Himlen och Himlen kommer då att glädja sig och sända ännu större välsignelser till detta rike i förändring. Det kommer att vara en tid av mirakel och tacksägelse! En tid när er vandring genom vildmarken får ett väldigt glädjefullt avslut!

Idag återkom vi med ytterligare ett avsnitt om händelser i er värld, nu och i framtiden. Dessa budskap kommer att fortsätta tills Himlen finner ut ett nytt sätt att informera er om vad som händer omkring er. Var i glädje och redo att acceptera de många gåvor som är på gång att återvända till er i full medvetenhet. Vet, Mina Kära, att det Outtömliga förrådet och det Eviga Välståndet från Himlen är i sanning Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle –www.paoweb.com

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

tisdag 12 februari 2013

05.02.2013

Sheldan Nidle

05.02.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/8 Cimi, 14 Yax, 9 Eb
Selamat Jarin! Vi är tillbaka och har med oss Goda Nyheter! Tiden för det stora ögonblicket är i annalkande! Stora delar av den mörka kabalen är nu arresterade och de som ansvarar för planeringen av dessa högt prioriterade rättegångar håller på att fastställa datum för att formellt rapportera om dessa betydelsefulla händelser, vilka utgör toppen av ett verkligen enormt isberg. Den långa väntan på tillkännagivandena (the announcements) närmar sig sitt slut och vi ser hur de mörka kabalerna kommer till insikt om att ögonblicket de fruktar börjar manifesteras. För att förlänga den charad som nu är igång, har de kokat ihop en fiktiv bild av en amerikansk inhemsk ekonomi ”i sakta återhämtning", som en fågel Fenix ur de senaste årens aska. Men sanningen är att man väntar på den slutliga ”dödsstöten”. Världens ekonomier sitter fast i en kollektiv skuld stor som världens totala BNP många gånger om. Den katastrof som er glob står inför kan man inte så lätt sopa under mattan, vilket förklarar varför Spanien snabbt sjunker och Tyskland inte ligger långt efter. Kabalen har länge behandlat världen som sitt personliga "ostron" och har hängett sig åt en omfattande spenderar-runda av otroliga proportioner. Vägen ut ur detta är global skuldavskrivning.

Denna lösning är något som de mörka vägrar att tolerera. De fruktar en enorm förlust av makt och rikedom om en global skuldavskrivning formellt beviljas, och därför vägrar dessa hyckleriets stora jättar att tillåta ens ett uns av frihet och värdighet till världens folk. De ägnar sig åt bevarandet av illegalt löneslaveri och djup skuldsättning, eftersom detta håller er säkert under deras kontroll. Detta trots har, vilket man förutsåg, faktiskt varit till en stor välsignelse. Det tillät våra olika allierade på Jorden att säkerställa de lagliga möjligheterna för att köra bort kabalen från makten. För närvarande har vi ersatt dem som vi lagligen har fängslat med det vi kallar liv- och- ljusersättare. Allt detta kommer att avslöjas när den nya regeringen tar över. Tills dess gör vi vår del för att göra övergången så smidig som möjligt. Den gigantiska skulden måste exponeras offentligt och sedan helt förlåtas och att gräla om någon aspekt av denna nödvändiga sak är bara absurt. Denna statsskulds-verksamhet är ingenting annat än en illusion, en kontrollmekanism, som med avsikt inrättats av det mörka för att få behålla sin skuld-ekonomi.

Förutom de olika ställföreträdare som satts in för att hålla ”business-as-usual”-charaden igång, har vi varit upptagna med att skapa ett fungerande partnerskap mellan oss och dem som ska ersätta de som gjort fel. Dessa har fortfarande makten inom era globala regeringar, vilka varje dag lurar er på pengar och egendom och som avkunnar domar som inte är deras sak att göra. Blotta mängden med olaglig verksamhet som pågår varje dag är ganska häpnadsväckande och vi kan inte vänta med att kasta ut dessa skurkar! Däremot kommer er nya ledning till en början kanske att överraska er med sin öppenhet och att de samarbetar med er på ett så bra och ärligt sätt som möjligt. Regeringen behöver ses som ett instrument som garanterar er suveränitet och välfärd i stället för att hålla fast vid enbart egennyttiga särintressen. Den nya öppenheten kommer ungefär att nå upp till den som finns inom ett galaktiskt samhälle, och allteftersom ni växer i medvetande kommer ni att bli mer medvetna om hur en regering (så länge den behövs) kräver en strikt och plikttrogen tillsyn från folkets sida. Detta är något ni kommer att behöva övervaka innan masslandningarna sker.

Allteftersom ni omformar den verklighet ni nu vet om till en som är helt annorlunda, är det lämpligt att noggrant iaktta varje ny komponent inom ert samhälle för att förstå hur den kan påverka er värld i dess helhet. Förändringen kommer snabbt så snart de olika delar som, för närvarande hålls tillbaka av Himlen börjar flöda. Den tidpunkten ligger mycket nära. En helig överenskommelse gjordes med Anunnaki för nästan tretton tusen år sedan som i detalj beskrev ett antal naturhändelser (natural events) som markerar slutet på avtalet och förebådar uppkomsten av en ny Ljusepok för mänskligheten. Dessa signaler börjar dyka upp och inom kort kommer en ny verklighet att stiga ner och förändra er värld för alltid. Detta är det heliga löftet från Himlen, och vi finns här som mentorer i detta löfte och för att se till att de förändringar som påbjudits för länge sedan visar sig. Himlen flyttar er från ert nuvarande begränsade medvetande till ert naturliga tillstånd som innebär fullt medvetande. I ert naturliga tillstånd kommer ni att få ärva ansvarsområden som vi kommer att ta itu med tillsammans för att göra det nuvarande galaktiska fredsfördraget permanent.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag i glädje! Många av de "naturliga himmelska händelserna" (natural celestial events) som tidigare nämnts har kommit och gått. Endast ett fåtal återstår och samtliga ligger mycket nära att inträffa. Allteftersom de inträffar för de er värld allt närmare dess heliga öde. Dessa saker är gudomliga förebud om en ny verklighet fylld med Ljus, Kärlek och välstånd. Överallt förbereder sig Himlarna för att hälsa oss med en energiuppvisning som kommer att signalera början på er nya epok! Likaså förbereder vi våra medarbetare för att tillkännage vårt kommande program och påbörja en kampanj som innebär att er nuvarande regering förändras. Den här förändringen kommer att leda till er befrielse och till en formell förklaring att er rymdfamilj inom kort kommer att landa på er utsökt underbara levande värld. Invånarna i Agartha, som länge gjort sina hem tillgängliga för oss, förbereder sig också för att tillkännage sin närvaro i de inre världarna av er härliga Moder Jord.

Den här planeten har länge varit uppdelad i två separata världar: en finns under era fötter och har ofta skickat representanter som lever diskret bland er, den andra är på ytan, där ni bor. Utforskarna av världen på ytan från Agartha återvände hem med stora mängder data, vilka används för att fastställa det mest harmoniska sättet att förbereda mänskligheten på ytan om Agarthas existens. Eftersom invånarna i Agartha har sin hemvist där, vill även de i rätt ögonblick och på det mest förenliga sättet bidra i avslöjandet av den här informationen. Allteftersom dessa tillkännagivanden sänds kommer vi, era Uppstigna Mästare, att använda vår förmedling för att få ordning på alla era religiösa utövningar och traditioner. Dessa sanningar kan ge er en möjlighet att lära er mer om fullt medvetande och om planen att vända er tillbaka till detta upplysta och gudomliga vara-tillstånd. I detta tillstånd kommer ni att få de erfarenheter som vi en gång gjorde när vi uppnådde den status som vi nu njuter av såsom odödlig Ande (immortals of Spirit).

I detta upphöjda tillstånd kommer ni att återupptäcka vem ni egentligen är och varför ni för så länge sedan kom till Moder Jord. Den här kunskapen blir en grund för allt det som ni ska åstadkomma i gudomligt tjänande till Den Store (the Great One), och därför förbereds vi inför våra roller som era himmelska handledare. En del av det här tjänandet är att vägleda er och att förbereda oss, era heliga rådgivare, att lära er mer om era åtaganden i ett galaktiskt samhälle. Ljuset "vet om" hur ni troligen svarar på den här världen och ger dagliga instruktioner om bästa sättet att övervaka uppstarten av Jordemänniskornas nya heliga samhälle. Ni kommer att återförenas med er familj i Agartha och allteftersom vi utökar vår räckvidd till våra syster-planeter kommer vi tillsammans att utföra de inledande uppgifterna hos det här nya samhället och börjar smälta samman de här världarna till en ny stjärnnation. Vi är redo, och ser glatt fram emot vårt gemensamma gudomliga öde!

Idag samtalade vi om det ni kan förvänta er när vi förändrar ert samhälle och förbereder er inför fullt medvetande. Vi berörde också skapandet av er nya stjärnnation. Härligheten hos de himmelska skarorna kommer att ses och manifesteras inför alla! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

lördag 2 februari 2013

29.01.2013

Sheldan Nidle

29.01.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/1 Cauac, 7 Yax, 9 Eb
Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld hålls i ett heligt övergångsstadium i väntan på den magiska touch som bara Himlen kan ge. Himlen påbjöd en kort fördröjning för att ge mänskligheten en anpassningsperiod i dessa helt nya energier. För länge sedan, när Anunnaki ville härska över er, gjorde man en särskild överenskommelse som föreskrev att perioden för det mörkas styre endast skulle tillåtas under cirka tretton tusen år. Denna tid har gott och väl förflutit. Kollapsen av alla tidslinjer till en enda var den sista bekräftelsen till det mörkas jordiska hantlangare att tidpunkten för omvandlingen kommit. Nu är det en kort övergångsperiod, under vilken det mörkas soldater bör kapitulera och låta den nya epoken börja. Det mörka har som alltid arrogant vägrat inför detta erbjudande och därför har vi, under Himlens strikta kommando, flyttat bort ett antal av dessa motsträviga personer och placerat dem under tillsyn av personal från Agartha och Federationen. Denna grupp har nu ett ansenligt antal av dessa individer i förvar, och den siffran kommer säkert att fortsätta att växa tills problemet är helt löst.

Som nämnts ovan handlar det nu om ett slags heligt stillastående. Våra styrkor är redo att stödja den juridiskt lagliga förändringen i sättet att regera och vi har även lyckats uppnå ett antal överenskommelser som ska genomföras så snart den heliga signalen ges. I det här avseendet försäkrar oss både de juridiska och militära divisionerna inom de olika regeringar som ska förändras, att de är redo att påverka en maktöverföring så snart de tar emot den formella signalen. Vi har välvilligt bett våra himmelska mentorer att försäkra oss om att den tidsplan som man ursprungligen gett oss verkligen fortfarande gäller. Som svar har de som kommer att ge oss signalen vid upprepade tillfällen informerat oss om att denna tidplan verkligen är den som vi kommer att verkställa. Alla våra samarbetsteam är på plats, redo att se till att allt går enligt planen när det heliga ögonblicket kommer. På den fronten har vi genomfört en rad formella övningar för att försäkra oss om att den här situationen löses så snabbt som möjligt. Naturligtvis fortsätter en noggrann övervakning av de mörka, eftersom de är kända för att ta till sin speciella förhalningstaktik in i det sista!

Våra hemliga heliga allierade är också redo att sätta igång när man kallar på dem och vi övervakar er värld för att se till att ingenting annat än den vanliga rundan med världsliga angelägenheter äger rum. Det mörka och deras hantlangare flänger runt i er värld och letar efter sätt att stjäla pengar från varhelst de kan. Fastän dessa utflykter till största delen visat sig vara misslyckade, har en mindre mängd förvärvats. Detta bekräftar för oss att dessa skojare inte har för avsikt att stå fast vid några överenskommelser som gjorts mellan oss, och att vår samarbetspersonal måste vara mycket försiktiga när man har att göra med dessa obevekliga personer. Vi är verkligen lättade över att detta är sista gången med sådana nedslående ordväxlingar! Så snart vi får grönt ljus är vi beredda att verkställa en rad strategier för att säkerställa att de inledande faserna av vår verksamhet utvecklas snabbt och säkert. När den första fasen är klar kommer det nya styressättet, de nya pengarna och det nya välståndet att vara säkert på plats, och sedan är allt vi behöver göra att permanenta det hela.

Denna övergång av ert samhälle backas helt och hållet upp av ett ton samstämmiga dokument. Det mörka har inte längre kvar något rörelseutrymme och har bara en mycket kort tid kvar innan den heliga trumpeten ljuder. I det ögonblicket kommer ett stort Ljus att spridas över Gaia och en ny epok formellt att inledas. Vi har för avsikt att arrangera en stor visning (display) på flera platser i er värld som kommer att signalera början på det som komma skall. Årtionden har gått sedan vi, strax efter andra världskriget, första gången bad era regeringar häva sin sekretess, avslöja vår existens, och avslöja den teknologi de förvärvat. Till siste man vägrade dessa regeringar göra detta, men trots det ska dessa tidiga önskamål från oss nu manifesteras i er värld. Detta blir en vattendelare. En ny historia och en sann redogörelse om ert ursprung kan då officiellt skrivas och låta alla dessa lögner man berättat för er alltsedan barndomen helt enkelt försvinna och ersättas med sanningen. Detta är också den stund då ni får lära er om det kommande fulla medvetandets glädjekällor.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag för att informera er om att ett stort mirakel är redo att uppenbara sig i er värld. För århundraden sedan skapade greven Saint Germain en speciell världsomfattande fond (trust). En motsvarighet skapades i öst av Kwan Yin. Dessa två skattkammare ska nu betala ut en stor förmögenhet, vilket kommer att medföra välstånd på Jordens yta. Vi gläds åt allt som Himlen förordat och som lagts fram inför mänskligheten! Den nya välfärden kommer att förvandla er värld och ta er till randen av ett stort medvetandeskifte. Vår välsignade uppgift är att, med välbetänkt hjälp från vår familj i Agartha och från våra rymdfamiljer, leda er fram till fullt medvetande. Tillsammans ska vi återförena Gaias två numera skilda världar till en enda. Inom denna heliga enhet kommer ni att finna hjälpmedlen att höja er ur er minnesförlust och återupptäcka era gudomliga inre sanningar. Dessa sanningar kommer att förändra era nuvarande uppfattningar och lägga grunden för ert nya galaktiska samhälle.

Detta nya galaktiska samhälle blir en blandning av olika modeller som praktiseras över hela den här galaxen. Som en av era mentorer är vår välsignade uppgift att vägleda er med hjälp av vår visdom i dessa frågor. Strax efter att ni återvänt till fullt medvetande kommer planetomfattande möten att sammankallas för att diskutera fram en grundläggande modell för uppkomsten av ert egna galaktiska samhälle. Vi utgår ifrån att era val blir kloka. Vi vet att genom att använda den här mallen kommer ni snabbt att återbefolka världar som Venus, Mars och Pax. Denna nya multiplanetariska stjärnnation kommer då att påbörja sitt första stora uppdrag: att cementera freden över hela den här galaxen! Detta blir det första av många uppdrag som kommer att föra oss i kontakt med tiotusentals närliggande galaxer. Det vi tillsammans ska uppnå är en serie uppdrag som kommer att uttrycka vårt gudomliga tjänande till Skapelsen.

Den återstående stunden av era tidiga steg i den här nya energin, och innan vårt samarbete börjar, innebär att ni förbereder er inför att förklara dessa händelser för era familjer och för ert samhälle. Här har även vi vår roll att spela. Många välsignade fakta måste visas upp för den här världen. Gaias samhällen är fångade i en mängd uppfattningar, som getts er för att upprätthålla ett tvådelat, mörkerstyrt samhälle. Denna samling uppfattningar kan endast förkastas genom det vi kan göra vid lämplig tidpunkt. Våra olika hemliga heliga sällskap kräver ett speciellt tillkännagivande av den nya ledningen för att sätta igång saker och ting. Detta leder till vår massåterkomst, så att vi återigen kan undervisa och uttrycka vår heliga visdom. Dessa läror kommer att upphäva mycket av det ni nu tror är sant, och visar vägen för allt det som följer. En stor glädje är på gång att svepa igenom er värld och skapa en ny epok för mänskligheten!

Idag gav vi er en ny översikt över det som kommer att ske inom kort. Många heliga grupper går samman och ställer iordning scenen för en unik tid i er historia! Den övertygelse som många av er har, att ni är ensamma och unika i kosmos, ska nu för evigt ersättas. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

22.01.2013

Sheldan Nidle

22.01.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/7 Eb, 0 Yax, 9 EbDratzo! Vi är tillbaka! Er värld befinner sig fortfarande fångad i ett tillstånd av en mitt-emellan-verklighet, medan Himlen förbereder för att ge ett mycket efterlängtat grönt ljus. Vi inrättar speciella medarbetarteam för att övervaka det som ska ske inom kort. De kommande tillkännagivandena från ert nya styre kommer att markera slutet på en lång era av mörk kontroll, då krig, ekonomiska omvälvningar och andra utbredda former av oenighet kännetecknat många regimers upp-och nedgångar medan detta gamla styressätt varat. Det kommer att ersättas av en tillfällig administration som ska bereda vägen för ett vederbörligt valt styre och skapa nya regler och stadgar efter vilka den första av era nya lagliga regeringar skall verka. Inkluderade i de nya reglerna finns de nya finansiella och monetära systemen som baseras på hårdvaluta, öppna bankregler och ett slut på detta gytter av bank-konglomerat. Dessutom kommer vägen att öppnas upp för ett formellt avslöjande (Disclosure) och NESARA`s alla bestämmelser kommer att införas och tillämpas. Detta kommer att skapa en ny relation mellan invånarna och de nationella regeringarna.

Det nya banksystemet kommer att avsluta den långa perioden med skuldslaveri. I dess ställe kommer ett system som hedrar er grundläggande frihet och suveränitet. Detta kräver helt säkra lagar som skyddar er suveränitet, gör slut på ensidiga politiska partier och sponsrar uppkomsten av en utbildad och ansvarskännande väljarkår. Varje medlem i denna väljarkår är en individ som behöver lära sig uttrycka sina åsikter, vilka baseras på omfattande studier av omvärlden. Regeringar har fram tills nu både förvirrat väljarna och använt sig av vinklad retorik avsedd att kamouflera den verksamhet de faktiskt varit engagerade i. Sanningen skulle i själva verket på bästa möjliga sätt hållas borta från allmänheten. Nu kommer ni att bevittna en helomvändning inom de administrativa procedurerna. Ert nya regeringssätt ska bygga på förtroende och på förutsättningen att de förtroendevalda hålls under noggrann kontroll å allmänhetens vägnar. Ert mest kraftfulla verktyg kommer att vara den inneboende öppenhet som finns inbyggd inom de nya reglerna, och detta kräver ert engagemang både som vakthund och rådgivare. Det innebär ett helt nytt förhållningssätt med ansvar, en relation som markerar början på er spännande resa mot ett galaktiskt samhälle.

Ett av de mer betydelsefulla ansvarsområdena hos detta nya styre är Disclosure, avslöjandet. Denna enda handling öppnar upp kommunikationsvägarna till Agartha, till era Uppstigna Mästare, och naturligtvis till oss. I och med detta tillkännagivande öppnar sig er värld! De som länge vakat över er kan nu öppet träda fram. Som ni kan föreställa er, ser vi ivrigt fram emot detta speciella ögonblick. Äntligen kan vi förklara för er vad första kontakt i sin helhet handlar om och presentera våra välsignade partners på denna resa mot fullt medvetande. Ingen av er har någon uppfattning om er sanna inre potential. Var och en av er belastas faktiskt av hämmande uppfattningar som inrotats i er alltsedan barndomen. Våra mentorer ser fram emot att hjälpa er gå bortom dessa begränsande föreställningar om verkligheten och lära er vem ni egentligen är. Så snart dessa grunder sorterats ut ska ni bredda er inlärning till att omfatta sanningen om er nutidshistoria, och här kan ni hitta saker som väcker er ilska. Det är dock viktigt att komma ihåg att ni aldrig är ensamma och att åtgärder vidtas för att rätta till de situationer och händelser som orsakar er smärta.

Den kommande tiden är en tid med välstånd, glädje och harmoniskt samarbete. Fred kommer att ersätta krig och en allmän nedrustning kommer att avsluta oron för massornas våld. Allteftersom ert medvetande växer kommer ni att uppleva ett behov av verklig gemenskap och behovet av att återupprätta ett hedervärt samspel mellan folk och regering. Detta kräver ett utbyte som baseras på respektive parts upplevda integritet. Er nuvarande världs accepterade maktutövning måste rent allmänt uppgraderas. Splittring kommer att ersättas med enighet, tvister med samarbete och fördomar med acceptans. Dessa ideal har man ofta kämpat för i det förflutna, och nu ska de förverkligas och praktiseras av alla. Ett av våra uppdrag är att vara till hjälp i detta genom att införa teknologier som kan ta era kommunikationssystem till nästa, säkrare nivå. Allteftersom ni öppnar upp er medvetenhet och känner er tryggare, kommer ni att bli mer benägna att utforska nya sätt att tänka och vara, sätt som är mer i linje med de nya medvetandenivåer som översvämmar era samhällen.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Just nu ser vi våra medarbetare ivrigt vänta på att Himlen ska ljuda i det heliga hornet och inleda den nya eran för mänskligheten. Det mörka har, trots sina otaliga projekt för att kullkasta saker och ting, inte kunnat förhindra Jordens heliga sällskap från att slutföra sina tilldelade arbetsuppgifter. Ett nytt regeringssätt är likaså på plats, redo att ta över när dessa heliga toner ljuder. Vi välsignar Himlen för att den förflyttar alla till den punkt där de höjer sin medvetenhet om hur nära den nya epoken verkligen är. Vi är redo att lyssna till de många olika tillkännagivanden som ska sätta igång vårt heliga åtagande. Vår del i detta välsignade uppdrag är att vägleda er till de gudomliga sanningar som sannolikt "förlorades" under årtusendena. Denna undervisning kommer som förebud om andra som kommer att lysa upp er väg mot fullt medvetande.

Det nya styret kommer att tillkännage er befrielse från de många formerna av olagligt slaveri som ålagts er av den mörka kabalens hantlangare. Befolkningens förslavande och maktlöshet var en viktig del i skuldekonomin, vilket skapade en liten, extremt rik klass som för sin existens var beroende av det fullständiga samtycket från er alla. Dessa, det mörkas invånare, utövade en stor portion makt men den är ingenting i jämförelse med makten hos Himlen och dess stora Ljus! Den nuvarande Ljusmanifestationen ska omvandla er verklighet och skapa en ny, gudomlig sådan. Himlen har lagt fast en speciell tidpunkt, baserad på rörelserna inom det fysiska och på den gudomliga precisionen hos vårt solsystem. Denna heliga tidpunkt är ganska nära och mycket snart ska ett stort ögonblick äga rum! Då kommer denna härliga levande sfär att bevittna ett storslaget mirakel och Himlens heliga ljus kommer att dansa över henne och omvandla allt!

Denna gudomliga strålglans kommer att förläna mänskligheten en ny epok. Ni kommer återigen att bekanta er med Agarthas och era rymdfamiljers vackra världar. Himlens storslagna ättlingar ska visa upp sig och förkunna sina stora sanningar för alla. Och detta är bara en början! Ni kommer att få så mycket att lära er från oss och från era rymdfamiljer. Många sanningar om er härkomst och om arten av ert heliga tjänande till Himlen kommer att läras ut. Fundera över dessa nya realiteter, känn hur de ger resonans inom dig, och låt dem inspirera dig medan du förbereder dig för din återgång till fullt medvetande. I själva verket ska ni återigen förtjäna era änglalika vingar. Såsom fysiska Änglar kommer ni att ta upp en hel mängd nya ansvarsområden, och det kommer att vara vår uppgift att undervisa och handleda er i många saker som kommer att utgöra grunden för ert gudomliga tjänande. Vår plikt är att vara era kärleksfulla handledare när vi förbereder er för det som ligger framför oss.

Idag gav vi er ännu ett meddelande för att hjälpa er vidare i er förståelse för det som görs för att dra er ut från de mörka världarna och vända er tillbaka till Ljuset. Skaparen gläder sig över det som händer och AEON:s heliga dekret är redo att förvandla er verklighet för alltid! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure