Followers

Google+ Followers

onsdag 26 december 2012

25.12.2012

Sheldan Nidle

25.12.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/5 Kan, 12 Mol, 9 Eb   
Dratzo! Vi är tillbaka! Under den här julledigheten förbereder vi en rad slutgiltiga överraskningar för det mörka, och dessa kommer att markera slutet på vår vänteperiod. Sedan kan alla manifesteringsprogram börja, program som iordningställs av våra heliga allierade för er nya verklighet. Mycket har hänt under de senaste månaderna som till slut låter oss påbörja de slutliga förflyttningarna mot ett nytt regeringssätt och ett formellt tillkännagivande av Disclosure (avslöjandet). Här är det viktigt att notera att Disclosure ger oss möjlighet att för allra första gången tala direkt till er. Så snart vi kan tala direkt med er har vi för avsikt att redan från början ta itu med diverse viktiga ämnen. Er värld har under årtusenden drivits av en grupp ultraförmögna och mycket mäktiga män och kvinnor vars bekymmer enbart gällde dem själva. Det är nu dags att helt och fullt ta hand om era intressen och det tänker vi säkerställa! Er nuvarande ekonomi och samhälleliga svåra belägenhet måste tas om hand på rätt sätt av dem som är på väg att ta över rodret inom era nya regeringar och era nya finansiella institutioner. Ni måste även informeras om det som skett under det senaste decenniet för att förhindra att allt det manifesteras som man ursprungligen planerade.

Som ni vet har det mörkas många medlemmar kontrollerat världens större regeringar under årtusenden. Varje regim har fram till nu fått en katalog med förberedda svar som de måste följa för att ha kontroll i varje given situation. Dessutom har varje ledare en medhjälpare vars uppgift är att se till att de agendor som ”getts” till regeringen följs ordentligt. I det stora hela har detta framkallat ett beteende som säkerställer makten hos de mörka hantlangarna. Men det som kommer att ske kortsluter denna självförevigande stängda spiral. Det nya regeringssättet kommer att återställa er rättmätiga makt som ni omedvetet gav upp vid födseln. Dessa gudomliga rättigheter kommer att ges tillbaka till er och vi ber er enträget att utöva dem med noggrannhet och glädje! Det nya regeringssättet och det nya finanssystemet kommer att avsluta krigskaoset och behovsångesten. Använd dessa kommande tillgångar för att gynna er medvetandeträning och för att se till att ert lokala och regionala styre utför era önskemål och att de är öppna i sina kontakter med er. Det är viktigt att ett starkt band upprättas mellan er, ett band som bygger på öppenhet och inte på blind tillit eller auktoritetens glamour. Detta är era första steg i att utöva det ansvar som ingår i ett galaktiskt samhälle.

Ett galaktiskt samhälle skapar ett band mellan dig och alla de delar som utgör detta allomfattande, vittomfattande samhälle, och därför behöver ni börja se på samhället som en organisk, interaktiv helhet som ni är en viktig del i. Dess innersta essens är enhetsmedvetandet och under tiden, innan ni blir fullt medvetna, kan ni använda er intuition för att interagera med dessa föregångsregeringar på djärva och innovativa sätt. Mycket snabbt kommer ni att inse vilket kraftfullt och kreativt inflytande ni har på ert samhälle. Vi har dock en varning till er: var kärleksfullt medvetna om varandra och låt er Kärlek och generositet styra era handlingar. Lär er hur ni med er nya förståelse flyter samman med varandra. Våra mentorer kommer att finnas till hands för att ge råd när det behövs och för att vägleda er i dessa helt nya tillvägagångssätt, eftersom ni i början troligen finner  mycket nytt som förvirrar er. Era mentorer kan ta en titt på era avsikter och ge råd om era mest livskraftiga valmöjligheter. Allteftersom ni utvecklas kommer en mängd frågor att poppa upp, frågeställningar som formar er förståelse inför era roller i detta nya, mer medvetna samhälle.

Vårt syfte är att förbereda er inför fullt medvetande. Så snart ni skalat bort cykler av krig, förstörelse och hat, kan ni utforska de otaliga vägarna för att införa samarbete och Kärlek till gagn för alla. Detta är något som är "kämpigt" för er eftersom era samhällen är proppfulla med hinder efter hinder av alla de sorter och slag, och många tar ni som oundvikliga vilket de inte är. För att skapa en grund för ert galaktiska samhälle ombeds ni att vända på nästan allt som ni växte upp med. Detta är verkligen ett massivt utbildningsprojekt och ni börjar säkert att förstå det nödvändiga i att ha mentorer som hjälper er till en början. Ni kommer att lära er genom övning och vi hoppas att de ”samhällsregler" vi kommer att presentera för er snabbt kommer att ses som optimalt fördelaktiga. Detta är en märklig men spännande och utmanande tid för er eftersom så mycket förväntas av er. Det är ingen lätt sak att lägga åt sidan det ni har lärt er från era föräldrar och kamrater. Era mentorer kommer att kärleksfullt finnas vid er sida för att hjälpa er "att rota" ett samhälle som är mycket annorlunda än det ni nu känner till.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att fira de välsignelser som helgen för med sig och gläds åt det faktum att en stor gåva ska ges till mänskligheten. På er planet bevittnade ni för många tusen år sedan det ni var kapabla att skapa innan Anunnaki kom och i ett anfall av ilska förstörde era gyllene städer fyllda med vetenskapliga underverk. Detta var för bara cirka 8000 år sedan. Sedan dess har ni befunnit er i en tvångströja med endast en minimal teknologi för att lysa upp er tunga väg. De mörka härskarna var hela tiden rädda för det ni hade förmåga till och för er okuvliga tillit till Ljuset och de djupt begravda minnena av Skaparens härligheter. Äntligen har detta heliga ögonblick kommit när sanningen om ert Varande kan avslöjas. Skaparen har kallat samman legioner från hela galaxen för att delta i en massiv förändring i era liv. Ett Ljus av stor betydelse har blänkt till i deras led och er befrielse är säkerställd!

Vi vill att ni ska vara helt klara över att den här tiden har påbjudits av Skaparen som den tidpunkt när er befrielse från mörkrets nycker äntligen sker! Denna fullskaliga helomvändning i era angelägenheter beror på Himlens oupphörliga välsignelser. Det ni ser i världen omkring er är de tecken som shamaner och profeter genom tiderna förutspått för detta gyllene ögonblick. Detta är den tid när ni ska återfå er frihet och börja ta emot de många heliga sanningar som så länge hållits ifrån er. Vi, de Uppstigna Mästarna, har hållit dessa sanningar levande i vår undervisning, och på så sätt förberett mänskligheten inför denna stora medvetandeförändring. Ni görs varje dag medvetna om det ni är kapabla till och om den fantastiska kraft som ni äger som kollektiv. Vår roll är att använda de resurser som ges till oss för att genomföra detta välsignade uppdrag, och tillsammans med Himlens befriare manifestera en ny dag för alla som vistas här!

Era värdefulla hjärtan är öppna och redo att ta emot en högst älskvärd gåva. Låt oss använda den här tiden för att sprida ett budskap om frihet, välstånd, och om en återgång till gudomlig Sanning. Låt det mörkas alla lögner och oändliga manipulation omedelbart upphöra, och må det stora flödet med heligt Ljus från Skaparen i glädje föra oss alla till den nya verklighet och till den nya suveränitet som ges till alla. Detta är den tid som vi länge har väntat på och den har äntligen kommit. Mycket snart kommer vi att manifestera oss bland er och lära er många heliga sanningar som getts oss av Seraphims skaror som dagligen låter sitt heliga Ljus från AEON flöda. Detta Ljus växer sig starkare för varje dag och återspeglas i vår Sols ljusstyrka. Detta storslagna Ljus spränger bort det mörkas makt och ger verklig näring till dem som följer Ljusets heliga påbud!

Idag fortsatte vi våra budskap. De är avsedda att ge er en grundläggande förståelse för det som sker runt er. En ny verklighet gryr och tillsammans med den, de stunder när ni ska få möta era andliga familjer och rymdfamiljer. Detta är verkligen en högst speciell tid att vara inkarnerad på Jorden! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

18.12.2012

Sheldan Nidle

18.12.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/11 Caban, 5 Mol, 9 Eb
Dratzo! Vi är tillbaka för att rapportera att mycket fortsätter att ske på er värld. De som ansvarar för att föra in förändringarna förbereder den sedan länge efterlängtade tidpunkt, då denna stora förändring ska få grönt ljus från Himlen. Fram tills dess färdigställer dessa heliga hemliga allierade varje liten detalj som fortfarande är olöst, vilket sker under både vår samarbetspersonals och Agarthas vakande ögon. Kabalens mörka anhängare förbereder sig också på sitt eget sätt inför det oundvikliga. De vet mycket väl att deras stora väv med bedrägerier inom kort kommer att avslöjas. En aspekt är den illusion som sprids runtom i världen, att någon form av ekonomisk återhämtning är på gång. Tvärtom, det som hålls som en strängt bevakad hemlighet är sanningen om den dolda skuldens monumentala omfattning, en skuld som faktiskt existerar och som garanterar det nuvarande systemets undergång. Denna massiva benägenhet kan inte ignoreras mycket längre. Vi har därför begärt att det nya finansiella systemet ska komma på plats och kunna ta över på ett ögonblick, och detta har skett. En del ”sista minuten”-detaljer kan inte slutföras förrän Himlen ger oss klartecken att påbörja förändringarna inom regerandet och det medföljande nya finansiella systemet.

Våra heliga allierade är nu utrustade med diverse instrument för ett lagligt inflytande, vilket gör att de på ett effektivt sätt tvingar det mörka att lägga av och avgå. Och ändå, i ett försök att stärka sin täckmantel om att allt är normalt, har några av era kaballedare gett antydningar om att de föreslår konstruktiva finansiella förändringar. Trots att de är fullt medvetna om den närmaste framtiden är extremt bräcklig fortsätter de att behålla sin bild av "business as usual". Denna varieté kommer emellertid att upphöra så snart det datum som valts av Ljuset inträffar. Medan vi väntar in denna heliga tidpunkt kan det mörka fortfarande "utöva" det regeringssystem som i det förflutna har fört era länder i krig så många gånger. Lita på att vi övervakar alla sådana försök som för närvarande bedrivs. Vi påminner ständigt det mörka om att vi kommer att föregripa varje storbrand från att bryta ut varhelst på jorden, speciellt inom de många trigger-punkterna i Mellanöstern. Inberäknat i denna övervakning finns de olika skurknationer som sponsras av det mörka, vilka bemödar sig om att destabilisera er värld. Våra diplomatiska kårer gör ständigt oanmälda besök hos dessa regeringar som lyder kabalens manipulativa befallningar.

Att upprätthålla en viss stabilitet i er värld innan de officiella tillkännagivandena är ytterligare en av våra nuvarande aktiviteter. Vi vet att tiden för ett formellt avslöjande (disclosure) kommer allt närmare. Er värld måste inse det faktum att större förändringar på Jorden tidsmässigt ligger inom en fastställd plan. Detta är en del av anledningarna till att det mörka inom kort måste bytas ut mot ett nytt regeringssätt som har disclosure som ett viktigt politiskt mål, och detta tänker vi försäkra oss om. Som ni vet, och till er nackdel, styrs era nuvarande regeringar av särintressen som är ovilliga att ge tillstånd till ett fullständigt och formellt avslöjande om vår välvilliga närvaro. Faktiskt har detta varit ett stort hinder för oss alltsedan starten av det här uppdraget i början av 1990-talet. Nu befinner vi oss vid den punkt, där de som valts ut för att lagligen ersätta personalen på toppnivå inom era kontrollerade regimer kan göra det. Kort sagt, tiden för de efterlängtade massiva förändringarna närmar sig snabbt. Vår samarbetspersonal förbereder de tillkännagivanden som kommer att förändra er värld och öppna dörren för oss, så att vi officiellt kan vända oss till er, och sålunda börja nedräkningen inför första kontakt!

Ögonblicket då vi ger våra tillkännagivanden om första kontakt och om fullt medvetande är nyckeln till hela det här uppdraget. Vi har tålmodigt väntat på att Himlen ska ge oss instruktioner att börja den formella direkta kontakten med er. Vid den tidpunkten kommer vi att presentera er för invånarna i Agartha, i den Inre Jorden och för era Uppstigna Mästare. Vi kommer också att påbörja en omfattande undervisning om ert sanna ursprung och er historia. När era individuella mentorer från Federationen landar på Jorden börjar förberedelsen inför er återgång till fullt medvetande. Som vi ofta har sagt, allt detta är redo att gå av stapeln. Allt som behövs är de rätta villkoren på Jorden och ett formellt avslöjande genom era nya regeringar. Vi vet genom våra medicinska team att ni är mer än redo för våra olika tillkännagivanden, och så snart välståndet sparkar igång kommer resten av uppdraget att gå som på räls. En annan aspekt som är mer än redo att starta är Gaia, som vill sätta igång omformningen av sin värld på ytan. Då blir det dags att skapa hennes strålande nya och orörda verklighet.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Mina Kära, Himlens välsignade skattkammare förbereder sig för att distribuera sin enorma rikedom till er! För länge sedan började vi ett program för att skapa en rad världsfonder som i slutändan skulle lämna över sina skatter till er, världens Ljusarbetare. Tidplanen för detta stoppades plötsligt för ungefär 11 år sedan, när det mörka utlöste sitt onda projekt över er, känt som ”den 11:e september”. Dessa mörka fortsatte sedan med sin agenda om global dominans genom att rulla ut sina konstruerade krig i Mellanöstern och i Himalaya. En del i deras skändliga komplott omfattade anhopningen av en stor skuld och stölden och missbruket av en del av de tillgångar som vårt goda arbete försett dem med. Det de inte förutsåg var att blotta omåttligheten i deras giriga system skulle förse oss med medel för att lagligen slänga ut dem i historiens soptunna, vilket är det vi nu gör. Våra heliga medarbetare har utarbetat överenskommelser med de flesta nationerna i världen, som lovar att avsluta det mörkas betungande tyranni.

Den här processen, kära Hjärtan, har tagit längre tid än vi önskat. Inte desto mindre har detta heliga ögonblick nu kommit, och många spännande händelser står för dörren. Vi är sysselsatta med att planera finalen tillsammans med våra samarbetspartners, en gudomligt viktig del som ska stoppa kabalen på deras väg och ge oss möjlighet att driva dem fram mot rättvisans frukter. De kommer att ersättas av personer som är väl förberedda att genomföra de djärva planer som frambringar ett nytt ekonomiskt system och ett nytt styrelsesätt. Kort sagt, ett nytt samhälleligt stödsystem, som inriktar sig på att få fram ert nya Jag. Detta nya Jag, denna fullt medvetna individ kommer att kunna tillämpa sina talanger på att omvandla Gaia genom att återförena världarna på hennes yta och i Inre Jorden. Ni kommer även att vänligt kunna välkomna era andliga rymdkollegor och förena er med dem för att skapa er nya stjärn-nation. Det kommer verkligen att bli ett underbart, sinnesutvidgande äventyr!

Himlen har ofta talat med oss om det stora uppdrag som efterlämnats till er. Det handlar om det faktum att den här galaxen sedan urminnes tider hållits som gisslan av en mörk koalition, en sammanhängande enhet som kallas Anchara Continuum. Deras usla plan för total galaktisk dominans har först nyligen övergivits på grund av Continuums beslut att ansluta sig till Ljuset och underteckna Anchara-fördraget för nästan två decennier sedan. Den nuvarande stunden på er planet ska bevittna hur den sista återstående resten av detta mörka mål (er totala underkastelse) går i graven. Det är ert öde att komma in i ett nytt vara-tillstånd och ta upp en rad heliga förpliktelser, bland vilka det ingår att slutföra omvandlingen av de tidigare mörka stjärnnationerna till Ljuset. I detta arbete kommer ni att förses med många rådgivare som kommer att hjälpa oss alla att med framgång slutföra detta ädla åtagande. Vi välkomnar detta och ser fram mot att få hjälpa er alla i er återgång till fullt medvetande.

Idag förklarade vi mer om det som sker runt omkring er. Många heliga individer med tillhörande grupper kommer samman för att skapa ett nytt globalt samhälle, vilket kommer att upprätthålla frihet, ära er fulla suveränitet och säkerställa en homogen, universell välfärd! Den här tiden kommer att förvandla er och gör att ni kan manifestera en högst lysande framtid! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

torsdag 13 december 2012

11.12.2012

Sheldan Nidle

11.12.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/4 Oc, 18 Yaxk'in, 9 Eb


Selamat Balik! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter mot tidpunkten för mörkrets upplösning och början på er nya epok. Vi får dagligen uppmuntrande rapporter från våra medarbetare, som ger oss rådet att den tidplan som upprättades för inte så länge sedan nu är dags att manifestera. De som leder er världs många heliga, hemliga sällskap arbetar flitigt med att flytta fram flera projekt mot den fastställda punkt där de kan materialiseras. De alternativa tidslinjerna i er verklighet kollapsar i en takt som lämnar er kvar på den enda positiva väg som för länge sedan förutsades av Maya. De nya nätverken (grids) stabiliserar också och knuffar er värld i den utvalda riktningen. Tidpunkten för en rad speciella radio- och TV-utsändningar närmar sig och den dagen kommer formellt att befria er från det mörka fängelse som har omslutit er under årtionden. De första saker som får en fullständig förklaring i dessa radio-och TV-utsändningar kommer att bli det nya regeringssättet med dess nya välvilliga lagar, och naturligtvis det nya allomfattande välståndet och dess tillhörande nya finansiella system. Dessa frågor kommer sedan att utvidgas till att omfatta sanningen om er nutida historia och om dem som kontrollerat ert klot på ett så skändligt sätt. Så snart detta är gjort kan tillkännagivandet, det formella avslöjandet (disclosure) genomföras.

Vår ankomst kommer att ske så snart de olika NESARA-liknande åtgärderna är fullt förklarade för er och omsatta i praktiken. Det kommer att krävas en viss tid för er att ta till er allt det nya. Ni kan behöva höra saker och ting förklaras om och om igen för att bli bekväma med dem. Även på Internet kommer ni att få tillgång till många dokument som behandlar dessa ämnen, så att ni kan läsa dem när det passar och få en djupare förståelse för det som sker på lokal, regional och global nivå. Er värld kommer att förändras så snabbt att det som för er kan verka vara ”information overkill”, information i överflöd, verkligen är helt nödvändig. Var och en av er kommer att behöva gå och grunna på saker och ting och överlägga med varandra. Vi är fullt medvetna om ert behov att integrera så mycket nytt, och vi stöder därför fullständigt en komplett och öppen spridning om allt som ska ske med er värld. Dessutom är dessa stora förändringar bara en början! I detta skede börjar ni just inse omfattningen av det som i förväg behöver diskuteras bland er innan vi träder in på scenen. Vid den tidpunkten kommer vi oundvikligen att behöva disponera er fulla uppmärksamhet. Även vi har mycket information att delge er innan vi kommer till frågan om en första masskontakt med er planet.

Detta första-kontakt-uppdrag har utvecklats till en process att återföra er till fullt medvetande, och att genomföra detta har senarelagts längre än vi från början fått besked om. Detta "Välkommen hem"-uppdrag är dock anledningen till att vi är här. Den här uppgiften har genomgått sex stora omarbetningar inom dess ursprungliga inriktning, men dess mål har aldrig förändrats. Vi åtar oss att återförena er med oss och att integrera er värld med en fullständig 5-dimensionell verklighet. Under resans gång kommer ni åter att få bekanta er med er familj från Agartha, med vilken ni kommer att skapa er nya stjärn-nation. Ni kommer också att möta alla dessa icke förkroppsligade Själar och Väsen som utgör verkligheten i det här solsystemet. Med dessa visa kommer ni att samtala om många saker och använda den här visdomen till att bygga upp ert nya galaktiska samhälle. Himlen försäkrar oss att den storslagna utbildning som ni kommer att få förbereder er inför ert första stora uppdrag, vilket innebär att hjälpa många icke mänskliga samhällen att uppnå fullt medvetande. I det här arbetet kommer ni att ha många visa medhjälpare.

De icke-mänskliga stjärnnationerna inom den här organisationen är mycket glada över att få hjälpa er med detta. De håller redan på att starta upp det ni är utsedda att avsluta, så ni ser, hela operationen är beroende av er framgångsrika återgång till fullt medvetande. Ni bär inom er myriader med RNA / DNA som nu av oss måste aktiveras på rätt sätt och återigen komma i korrekt ordning. Denna fantastiska operation kommer att åstadkommas av våra LjusKammare. Dessa levande enheter kommer att arbeta tillsammans med era mentorer och deras himmelska motsvarigheter för att bokstavligen återskapa er till en fullt medveten Varelse. När ni återfår era fullt medvetna förmågor kommer ni att förena er med oss och börja ert gudomliga tjänande till AEON. Ni kommer att få vissa enorma egenskaper som gör att ni enkelt och snabbt vänder den här galaxen mot ljuset och förbereder hennes existens inför sin nästa period. Återigen kan ni ana skymten av betydelsen av det som väntar er. Mycket förväntas av dem till vilka mycket är givet!Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje och i Himlens nåd för att låta er få veta att många underbara händelser nu är redo att manifesteras. Den här storhelgen kommer att fyllas med ett antal speciella mirakler som utgör de första stegen för att befria er från den mörka kabalen och ge er ert permanenta välstånd! Våra heliga medarbetare har arbetat hårt för att avsluta uppgifter som tagit årtionden att genomföra. Det är ingen lätt sak att avsluta en politisk och ekonomisk verklighetskonstruktion som så omfattande regleras av en alltigenom mäktig och negativ grupp. Under det här senaste decenniet uppnådde den mörka kabalen höjden av kontroll och ändå är den nu på väg att försvinna. Vi gläder oss och ser förväntansfullt fram mot de heliga institutioner som kommer att ersätta de gamla och återge er er dyrbara frihet och suveränitet. Detta åtföljs av er återgång till fullt medvetande och till er återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer. Vi välsignar er i oändlighet i Skaparens Kärlek och Ljus!

Denna nya verklighet är inte en dröm! Den är fullständigt verklig! Vi har sett vad manifestationen av dessa händelser verkligen betyder för er alla och hur ni förväntar er dem med glädje. Dessa händelser är en gudomlig välsignelse och återspeglar betydelsen av de dekret som utfärdats från AEON. Ni har mycket att göra, precis som vi alla! Vi är välsignade med den mystiska kunskap som anförtrotts oss under årtusendena och vi ska nu vidarebefordra denna stora lära och visdom till mänskligheten. Det är en instruktionsbok för alla som går vägen mot fullt medvetande och gudomlig odödlighet. Under eonerna höll vi den nära våra hjärtan och i säkert förvar från mörkret. Strax efter de första tillkännagivandena kommer våra heliga medarbetare att förbereda er inför vårt formella framträdande och en global förmedling av lektioner. De kommer att sändas till er telepatiskt, och även via Internet, radio och TV.

Som vi har framhållit hela tiden är allt detta bara början på det som ska uppenbaras för er. Till exempel har också en enorm mängd kunskap hållits ifrån er av det mörka. Det vi kommer att berätta gör det möjligt för er att bättre inse sanningen i det ni kommer att bevittna. Er verklighet har blivit så manipulerad av det mörka att ni inte vet vad som är verkligt och vad som inte är det, och ni genomsyras av en förvirrande dimma. Vi har kommit för att ge er hjälpmedel att tydligt kunna urskilja sanningen i kommande information, avslöjanden och handlingar. Det är dags för er att kliva fram ordentligt i Ljuset och börja tillintetgöra det som det mörka gjorde för att förstöra er hemvärld. Ni kan betala tillbaka till Gaia med era gudomliga gåvor i form av er underbara energi som kan föra henne tillbaka till sin fulla potential. Tillsammans kommer vi att skapa en helig allians mellan hela jordens mänsklighet och de stora himmelska Väsen som nu vägleder oss tillbaka till Ljuset!Idag gav vi er fler budskap från de Uppstigna Mästarna och från oss själva. Tiden då underbara saker sker har kommit. Så var redo att använda din kunskap om dessa saker för att hjälpa dina vänner och din familj genom det som ligger framför oss. Första kontakt är ett uppdrag vars tid till slut har kommit! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

torsdag 6 december 2012

04.12.2012

Sheldan Nidle

04.12.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/10 Akbal, 11 Yaxk'in, 9 Eb
Dratzo! Vi är tillbaka! För närvarande närmar sig er verklighet det oföränderliga datumet i slutet av december i er gregorianska kalender. Detta är den tid då er verklighet ska göra sig av med alla alternerande tidslinjer, som fram tills nu har använts av er mörka kabal för att manipulera er verklighet. Denna utrensning ger Ljuset hjälp till att omvandla er värld. Denna transformation kommer att föregås av införandet av ett nytt styrelsesätt och ett nytt finansiellt system för er planet. Denna uppsjö med aktiviteter leder till ett formellt tillkännagivande om vår välvilliga närvaro och om möjligheten för oss att via media till er sända ut viktig information om de kommande masslandningarna och om ert återvändande till fullt medvetande. Denna ström med avslöjanden omfattar utsändningar från invånarna i Agartha om Gaias beskaffenhet som ett levande Väsen och om er sanna historia som går tillbaka till Lemuriens kolonisering för ungefär 900 000 år sedan. Den här kunskapen kommer att hjälpa er att få sammanhang och struktur på varför ni ska återgå till ert naturliga tillstånd med fullt medvetande och kommer att förbereda er inför er kommande återförening med Inre Jordens invånare i Agartha.

Allt det som sker runt omkring och ovanför er är förberedelser inför vår högtidliga ankomst till jordens yta. Denna globala mass-landning är en vattendelare och markerar början på er förberedelse inför flytten till kristallstäderna i Inre Jorden, där er uppstigning till fullt medvetande kommer att slutföras. Ett fullt medvetande tillåter er att leva i en gudomligt riktig relation med er hemvärld och att resa till de andra vatten-världarna i ert solsystem för att inom dem starta globala samhällen. Före din inkarnation hit inkluderade du i ditt livskontrakt alternativet att bosätta dig på en av dessa vattenvärldar, eller stanna kvar på Gaia och skapa ett Jordbaserat galaktiskt samhälle tillsammans med invånarna i Agartha. Dessa nya planetariska samhällen kommer att gå samman och bilda en ny stjärnnation och vår roll är helt enkelt att vara medlare och mentorer i den här stora satsningen. Ni kommer att lära er att vår gemensamma historia innehåller många liknande tillfällen där detta skett tidigare. Med hjälp av den visdom som finns i Insikternas Bok (the Book of Understandings) kan ni ta fram er enorma kreativitet och skapa er egen unika stjärnnation.

Så snart ni blivit medlemmar i Federationen, vilket invånarna i Agartha blev för länge sedan, kommer ni att vara i stånd att genomföra de direktiv som ålagts er av Himlen. Dessa direktiv gör det möjligt för er att formellt befästa de överenskommelser som uttrycks i Ancharafördraget. De som tidigare var "Ancharabarn" ska få ta emot LjusKroppar och med dem stiga upp till fullt medvetande. Detta kommer att skapa de energier som omvandlar hela den här galaxen till Ljus! Detta mål ligger bakom den rad gudomliga handlingar som, även nu, påverkar hela den här regionen av det fysiska. Det mörka är på allmän reträtt när vi nu går in i ett nytt storslaget galaktisk år för den här aspekten av det fysiska, och vi gläder oss när vi ser hur Ljuset har förmågan att omvandla ett så brett stråk i den här sektorn av det fysiska. Ett av de underverk ni snart får utforska är den outsägliga mångfalden av liv inom var och en av de tusentals galaxer som översållar den här delen av fysikaliteten. Ett av våra största glädjeämnen är faktiskt att konferera med varandra medan vi iakttar den magiska utvecklingen hos allting som berörs av Ljuset.

Just nu är era uppfattningar fortfarande utsatta för en påtvingad främlingsfientlighet som gör er misstänksamma och ofta rädda för det som finns runt omkring er i den här galaxen och bortom den. Men så snart ni uppnått fullt medvetande kommer ni att bli förvånade över vad Himlen producerat på planeterna i de otaliga stjärnsystem vilka fyller oändligheten hos galax efter galax. Våra Vetenskapliga team och Utforskningsteam rapporterar dagligen om nya upptäckter. Det fysiska är ett vidsträckt och oändligt spännande "smörgåsbord" med mångfald och äventyr, som för närvarande ligger långt ovanför er föreställningsförmåga. Vi längtar efter att få dela detta med er och hjälpa er i era tidiga uppdrag till de där civilisationerna som längtar efter att få ta del av det ni så tappert kommer att återfå: ert fulla medvetande. Detta gudomligt tilldelade tjänande kommer att länka oss samman till en ofantlig union som prisar den Kärlek och det Ljus som oavbrutet strålar ut från AEON. Vi känner vördnad inför och inspireras av dessa Väsen som i stor Kärlek frambringade det fysiska och redogjorde för detaljerna i den gudomliga planen.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i ljuset från många underbara saker som försiggår runtom detta välsignade klot! Våra behagliga medarbetare befinner sig i slutfasen av bearbetningen av de överenskommelser som kommer att ge er ert nya styrelsesätt och ett världsomspännande välstånd. De arbetar tillsammans med sina motsvarigheter från Agartha, som även fokuserar på det bästa sättet att manifestera dessa första nödvändiga ting. För decennier sedan informerade Himlen oss om, att den här tiden skulle bevittna födelsen av en ny frihet för er och, i samband med denna, befrielsen från de bojor som fängslat er personliga suveränitet. Den nya styrelseform som utlovats er kommer snabbt att följa upp detta och helt lagligt genomdriva att ni återfår ert suveräna tillstånd. Ni ska bli en viktig medaktör i den dagliga driften av denna nya regeringsform, och, som ni kan se, står detta i direkt kontrast till er nuvarande roll som medborgare. För närvarande är regeringen en nickedocka för mäktiga särintressen, vilka har monopol på att utforma och styra resultatet inom all politik och statlig verksamhet.

Er status som större medaktörer kommer att möjliggöras genom en ny kommunikationsteknologi som kommer att skapa en konstant "rådhus"- relation mellan er och den nya regeringen. Med det här systemet behöver inga särintressen tillämpas! Vi har länge varit förkämpar för vissa friheter som vi anser heliga. Var och en av er är ett heligt kärl som förkroppsligar en gudomlig livsgnista och intelligens som ni fått från Skaparen. Detta gudomliga arv är orsaken till allt det vi gör för att höja ert medvetande, så att ni till sist kan förena er med era heliga Andliga bröder, vilka existerar i överflöd vitt och brett över den fysiska Skapelsen. Himlen har bestämt att det är dags för er att gå samman med denna gudomliga värld och utöva era talanger och förmågor för att utveckla det fysiska. Detta ger oss mycket glädje, eftersom vi inser att detta innebär att vårt stora arbete nästan är klart!

Det som händer med er planet återspeglas över hela ert solsystem. Det är dags för oss alla att anta den heliga kallelsen från Himlen och i nåd återvända till ett fullt medvetande. Vi, som vägvisare, har lett er fram till detta magnifika ögonblick. Vi vet att de åtgärder som vidtas kommer att skapa förutsättningar för att vi återigen öppet kan möta er och undervisa er om Himlens sanna vägar och om de många heliga uppgifter som människorna i den här världen så högtidligt tilldelats. För att hjälpa oss med detta har vi sällskap av era andliga familjer och rymdfamiljer, så att vi tillsammans kan slutföra upploppet av er återgång till fullt medvetande. Vi ser fram emot att vara era guider och hjälpa er finna det bästa sättet att uppfylla de heliga plikter som Himlen ger till oss. Dessa dekret från AEON väntar oss alla, och med dem en högst underbar tid i vår historia!

Idag fortsatte vi våra veckomeddelanden. De händelser som banar väg inför första kontakt är redo att manifesteras. Låt oss tillsammans använda dessa gynnsamma tider för att få till stånd en ny epok för mänskligheten. Låt oss verkligen i glädje svara upp på Himlens storslagna ”stridssignal”! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

tisdag 4 december 2012

27.11.2012

Sheldan Nidle

27.11.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 EbDratzo! Vi är tillbaka! För närvarande fortsätter vi med mörkläggningen. Vi jobbar med att bilda tillsynskommittéer som ska hjälpa våra Jordallierades organisationer vilka ansvarar för att sprida de nya finansiella och monetära systemen i er nya värld. Dessa kommittéer kommer bara att vara aktiva under de första 6-9 månaderna efter att de nya systemen trätt i kraft. De finansiella system som bygger på fiat-valuta och fortfarande har herraväldet i er värld närmar sig sin kollaps. Den överväldigande skuld som tillkommit tack vare er mörka kabal påverkar mer och mer systemets dagliga verksamhet. En enorm charad spelas upp inför allmänheten genom att bara referera till den skuld som enligt lag maximalt får förekomma i landets ”balansräkning”. I själva verket är detta angivna belopp bara en fjärdedel av den aktuella totala skulden. Er globala ekonomi glider snabbt in i nästa serie med kriser som kommer att rensa ut den för alltid. Våra allierade på Jorden har klokt låtit det nya systemet glida i position för att ta över när "dödsfallet" sker. ”Döden” hos ert ekonomiska system kommer att driva era kabalkontrollerade regeringar från makten.

Vårt primära ansvar är att leda fram allt detta till disclosure (avslöjandet) och till första kontakt. Vår samarbetspersonal har tagit fram en komplex uppsättning avtal som överensstämmer med de grundläggande principer som nationerna kom överens om och undertecknade i Monaco och Paris våren 2011. Dessa nationer stödjer upphörandet av de monetära och finansiella avtalen vid Dumbarton Oaks liksom att de efterföljande pakter som fastställts vid olika konferenser alltsedan slutet av andra världskriget ska upphöra. Dessa senare dokument har nu ersatts av dem som upprättats under de senaste två åren av våra heliga sällskap och av ett antal av världens nationer. Ett flertal rättsfall, men även förekomsten av guld, silver och platinadepåer tillräckliga för att täcka övergången till ett nytt globalt hårdvalutasystem, legitimerar ytterligare dessa avtal. Den primära stötestenen fortsätter att vara de större kabalstödda regeringarna. Dessa regeringar håller dock på att mista sin legitimitet genom ett antal internationella domstolsavgöranden.

Som vi nämnde tidigare är er världs regeringsbaserade system med nationalstater i verkligheten ett olagligt bevarande av det romerska kejsardömets illegala arbetssätt. Alla nuvarande regeringar i er värld har fått sin ursprungliga suveränitet, sitt "tillstånd" beviljat tack vare påven, i egenskap av stand-in för Roms Kejsare. Denna de facto form med romerskt styre är nu redo att avlösas av en mer legitim, allmänt civilrättslig version, där suveräniteten sanningsenligt ges tillbaka till folket (till landets medborgare). Den här förändringen håller redan på att införas med hjälp av en rad överenskommelser som nyligen undertecknades av en grupp, bestående av de ursprungliga ledarna och shamanerna i er värld. Dessa registrerade förändringar av ert lagliga styre är nu redo att föra upp styrandet av er planet till en helt ny nivå. Många nyutnämnda tjänstemän, godkända av dessa fäderneärvda grupper, kommer att inta rodret i denna nya regeringsform och garantera införandet av det nya finansiella systemet och det formella avslöjandet om vår välvilliga närvaro på er himmel.

Disclosure (avslöjandet om vår närvaro) är ett avgörande moment i det vi anser vara bästa sättet att presentera oss för er. Den mörka kabalen har länge beskrivit oss som en sorts "mörka inkräktare med en skändlig agenda." Detta är långt från sanningen! Vi finns här under Himlens ledning på ett heligt uppdrag som gäller första kontakt. Som vi ofta berättat för er är ni enligt galaktiskt protokoll ett samhälle som våra Vetenskapliga grupper och Forskningsteam anser "ännu inte redo för kontakt." Som ett resultat har det här uppdraget gett oss många unika situationer som krävt att Himlen fått ge oss formella dispenser för att göra det möjligt för oss att driva saker och ting framåt. Med dessa dekret som guide omorganiserade vi vid många tillfällen det här uppdragets prioriteringar, men våra mål har förblivit desamma. En annan aspekt hos det här uppdraget som legat utanför det vanliga är hur de här målen skulle uppnås. Nu, äntligen, kommer vi till den punkt där frukterna av dessa mödor ska manifesteras. Första kontakt kommer att ge er hjälpmedlen till att föra er tillbaka till fullt medvetande och låter er återförenas med era andliga familjer och era rymdfamiljer med alla de underverk av ny kunskap och nya äventyr som detta medför.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Många händelser fortsätter att göra goda framsteg. Vi står i ständig kontakt med våra bröder i Agartha eftersom de samordnar de förändringar som planeras äga rum inom kort. Våra bröder från inre Jorden informerar oss om att de många komplexa åtgärder som krävs för att slutföra den formella förändringen av er verklighet fortfarande går enligt tidplanen. Vi ser på, när ni nu inom era nuvarande regeringssystem börjar en operation som är föregångaren till den officiella överföringen av styret. Dessa preliminära rörelser sker enligt en rad internationella lagliga beslut som styr anledningarna till förändringarna. På det ekonomiska planet är era nuvarande system på gång mot en systematisk kollaps, och detta har under en tid varit ganska uppenbart för de experter som noga följer dessa trender. Vi är mycket glada över att förebuden för er nya verklighet manifesterar sig med tanke på att dessa inledande förändringar bara är början på det, som ganska snart ska omvandla denna mörka värld.

Överallt gör Ljuset underverk för vår räkning och i ödmjukhet välsignar vi detta dagligen! Inte desto mindre upprätthåller det mörka illusionen att ingenting håller på att förändras, vilket är det sätt de har fungerat på under de senaste tretton årtusendena. Vi förstår det sätt på hur en förändring plötsligt uppstår, och förändringarna som ligger precis framför oss kommer att uppstå på detta sätt. Våra medarbetare rapporterar att det mörka motvilligt tillåter de förberedande åtgärder som möjliggör det här verklighetsskiftet. På detta sätt påskyndar de således det avgörande ögonblicket då denna mängd förändringar faktiskt sker. Vi gläds över att våra rymd- och andliga familjer övervakar dessa förändringar med grupper som tillsatts enbart för att manifestera förändringar oavsett vilka sista ståhej som det mörka försöker sig på! Skaparen och den gudomliga planen har påbjudit detta steg mot Ljuset och det kommer utan tvekan att ske. Var och en av er har välsignats och befinner sig på en gudomlig, bred väg mot fullt medvetande.

Allteftersom Ljuset ökar i intensitet i er värld kan våra rymd- bröders närvaro markeras alltmer. De skepp ni ser nattetid och under dagtid på himlen är här för att vara budbärare om denna gudomliga förändring. Vi är också redo att presentera oss för er, och våra heliga medarbetare är beredda att göra sina utsändningar vad gäller speciella heliga sanningar som ni behöver känna till. Dessa kommer strax efter att de regeringsmässiga och finansiella förändringarna formellt skett. På det här sättet kan den Galaktiska Federationen och era Ljusfamiljer presentera sig och förklara den stora Andliga gåva som snart kommer att omvandla er till fullt medvetna LjusVarelser. Denna heliga omvandling kommer att återförena era fysiska, andliga och högre mentala och emotionella kroppar. Då kommer ni att kunna skapa er utlovade, nya stjärna-nation och med öppna armar välkomnas tillbaka i det galaktiska samhälle som väntar på er med glad förväntan!

Idag har vi berört de villkor som nu snabbt faller på plats för att ge er en spännande omvandling. Den gudomliga planen och Skaparens dekret har fört oss till randen av denna underbara, nya värld. Det är dags att glädjas och att förbereda sig inför välkomnandet av dessa händelser när de manifesteras inför era ögon! ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure