Followers

Google+ Followers

onsdag 31 augusti 2016

Svenska Sheldan Nidle 30 augusti 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

Originaltext: www.paoweb.com

8 Batz, 15 Uo, 13 Caban   

Selamat Jalwa! Den här världen befinner sig nu under stress. Avgörande konflikter utspelas överallt. Ljuset har lyckats få övertaget i alla dessa slutgiltiga tilldragelser. Det mörka kan tydligt se att dess sista strider bara kan sluta i nederlag. Dersa sista argument, som vänder sig mot det nya penningsystemet och det åtföljande finansiella systemet, har man i stort sett redan tagit beslut om. Även införandet av de nya valutorna har börjat. Man kan räkna med att många av er snart kommer att få viktig information som låter er ta den valuta som ni köpte för flera år sedan och byta ut dem mot enorma summor. Dessa är bara en del av ett sätt för att rivstarta de många efterlängtade valutaväxlingar som först utlovades för några år sedan. De största hindren kom från den amerikanska de facto regimen, som i hög grad fruktade resultaten av en sådan stor penningutväxlingar, gjorda av dem som aldrig tidigare fått en så omfattande rad enorma möjligheter. Hur som helst, vi står nu bara vid början, och detta på grund av de många förseningar som hindrat utsändningen av det som kallas "välståndsprogrammen." Detta faktum har förändrat den ursprungliga ordningsföljden något.

    Välståndsprogrammen har länge varit knutna till det som nu kallas den nya NESARA-republiken. Det är denna enhet som det mörka fruktar kraftigt. Den ger makten till en juridisk enhet som har uppdraget att vända tillbaka den här regeringen till amerikansk konstitutionell auktoritet och få slut på alla de olagliga metoder som allvarligt förnedrade och degraderade dess valuta och minskade människors rättigheter. Detta nya tillfälliga styre (4 månader) ska rätta till allt detta och ge Amerika en civilrätt (common law), frihet och enormt välstånd. Det är denna nya regering som kommer att uppmuntra fred, samarbete och harmoni mellan nationer. Den ska också göra de första globala trevarna för att närma sig oss, vilket snabbt kommer att leda till ett fullt avslöjande om vår välvilliga existens. Det kommer att göra det möjligt för oss att tala till er offentligt om första kontakt och om hur vi, tillsammans, kan förflytta er alla mot fullt medvetande. Den här processen kommer att omfatta vårt mentorprogram och användandet av en levande KristallLjusKammare. Allt detta kommer att innefattas och förklaras i en rad viktiga föreläsningar av era Uppstigna Mästare!

     Denna process, denna fastställda förändring innehåller en medvetandetillväxt (en andlig medvetenhet) som Himlen nu dagligen "strålar ned" till er. Ni behöver inse att det som för närvarande pågår är en del i en stor verklighetsförändring som helt och hållet får sin  koreografi av Himlen. För närvarande bor ni på en dimensionellt delad värld. Den inre delen, känd för oss som Agartha, är en Inre Jordisk värld fylld med fullt medvetna Varelser som lever i en 5-dimensionell värld. Den andra delen är er verklighet på ytan, vilken är en 3-dimensionell värld som blev resultatet av vidriga experiment på Atlantis. Dessa experiment har hållit er i en verklighet med begränsat medvetande. Ni är avkomman från ett experiment som i stora drag haft sin verkan under de senaste tretton årtusendena. Detta ovanliga fenomen är tänkt att avslutas under de närmaste åren och vi finns här för att vara de utvalda instrumenten för att säkra dess framgång. Himlen har på allvar för avsikt att ta er tillbaka till fullt medvetande och förena den här världens dimensionella väsen. Denna handling kommer elegant att vända er tillbaka till era tidigare verkligheter.

    Den nuvarande tidpunkten markerar slutet på den här tidsåldern och början på en ny, vilken skapats för er transformering till fullt medvetna Varelser. Den här processen har en flytande tidplan som anges av Himlen. Vi har full förståelse för hur frustrerande det är med den långa tid det tar. Återigen måste vi påminna er om att ni avslutar den här verkligheten genom att förändra den till en verklighet som utmärks av det som de flesta av er mycket väl kan kalla mirakler. Du och jag förändrar själva karaktären hos den här verkligheten. Ni kommer att lära er att skapa skepp som lätt och snabbt kan genomkorsa rymden och därmed resa från en värld till en annan. De här resorna kommer bara att ta några minuter och i grunden skingra de föreställningar som ni haft så länge. Använd de här tiderna till att återigen lära er om er sanna historia och om ert ursprung bland stjärnorna. Allteftersom ni blir mera medvetna kommer dessa verkligheter att bli era. Nyckeln till detta ligger i hur du själv tillåter dig att gå framåt. Det handlar helt och hållet om Ande och inte om det ni kallar materiella energier. Mer om detta senare!!!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Jag är en trött resenär som under de många århundradena och årtusendena som jag har vandrat, har sett både Ljuset och det mörka hos många Själar. Jag gick med långa steg runt på det här landet för att samla visdom och för att omfamna Ljuset. Himlen har gett mig en storslagen uppgift. Den uppgiften är att undervisa mänskligheten om Ljuset, och att avslöja det mörkas otaliga svek. De här resorna låter mig möta många värdiga män och kvinnor och att i en speciell strimma av Ljus enkelt förvandla dem till de underverk som de faktiskt är. För närvarande är ni verkligen de värdiga personer som är i behov av en gudomlig omvandling. Himlen har utformat en plan som jag och andra nu följer i förundran. Ni är på väg mot ett underbart öde. Denna väg beträdes fortfarande av många med mörka övertygelser, som verkligen har för avsikt att kasta er åt sidan. Var försiktiga med dessa personer och var utan tvekan medvetna om att Ljuset är här för att försäkra er att den här vägen troget leder till ett heligt slut.

   Var starka och ignorera de fördömdas konstigheter. De som försöker bevara det här helvetet befinner sig i själva verket på gränsen till ett stort utrotande. Denna rad med förändringar kommer att föra er ansikte mot ansikte med ett antal dystra realiteter. Du är ett av Skaparens ringaktade barn. Genom en långvarig minnesförlust har ni förlorat er väg. Vi finns här för att återställa den väg som det mörka tvingade er att överge för så länge sedan. Tillbaka på den här vägen kommer ni att återigen upptäcka er mänskliga vänlighet och helighet, vilken det mörka täckt med uppdelning, splittring och bedrägeri. Ljuset kommer på det här sättet att göra det möjligt för dig att lära dig många okända saker om dig själv. Du är ett Väsen fyllt med Skaparens godhet. Det är vår uppgift att skrubba fram detta bakom århundraden av smuts vilket nu omger er. Så var på er vakt och lyssna noga på det vi kommer att säga!

    Ljuset har länge skyddat dig, vilket hindrat det mörka från att släcka de särskilda essenser, som är ditt verkliga jag. Vårt uppdrag är att föra detta heliga kärl vidare och återigen fylla det med det som det är avsett att bära. Det här projektet fortskrider som planerat. Innerst inne frustrerar denna långa sekvens med viktiga samtal er något. Detta kan man naturligtvis förvänta sig. Ni har blivit varelser som, liksom det mörka, är fyllda med onödiga bekymmer. Detta är en av de saker som snart kommer att rensas bort från din Ljustäckta själ! Ni kommer att lära  er gudomligt tålamod och upptäcka sanningar som ni lämnat bakom er när ni föll från det ohämmade gudomliga medvetandets heliga nåd. Detta heliga verktyg kommer återigen att presenteras för er. Var kloka och ta emot det som Himlen så nådigt ger er. Hosianna! Hosianna!

   Idag fortsatte vi vår veckorapport om det som händer runt om i världen. En ny verklighet håller på att födas, vilken markeras av ett växande välstånd och nytt styre. Mycket gott som alla kan se visar sig nu överallt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 24 augusti 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 23 augusti 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
23 augusti 2016
Originaltext: www.paoweb.com


1 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban
Dratzo! Stora framsteg görs nu. Bland de Äldre (the Elders) och de olika Kungliga grupperna finns det en stark och oförklarlig oro över att det mörka på något sätt hade fejkat sitt frånfälle. Detta har starkt färgat hur dessa mäktiga grupper ser på den här enorma överlåtelsen av pengar. Vår uppgift är att bevisa att dessa uppfattningar inte har någon grund. För närvarande fungerar vårt kraftfulla program för att med framgång motverka dessa ogrundade föreställningar. De Äldste ser tydligt att ett frisläppande av detta enorma lager med pengar inte på något sätt kan misslyckas. Även om det mörka kanske kan stjäla en del av de här pengarna, har vi möjlighet att snabbt ta tillbaka dem och arrestera alla inblandade. På grund av den här nu bevisade förmågan är de Äldste och de Kungliga äntligen redo att på nytt fastställa datumen för släppandet. Således känner vi djupt att den globala revalveringsprocessen (the global RV exchange) faktiskt kan förverkligas och därmed låta denna komplexa revalveringsprocess börja. De här kraftfulla valutaförändringarna kan sedan leda till distributionen av välståndspaketen och nya regeringar!

   Så snart de nya pengarna släpps, kommer detta att föra fram en hel massa fonder som har legat på is under flera månader. Det här stoppet har hindrat släppandet av ett stort antal obligationer, humanitära fonder och andra liknande projekt. Vi förväntar oss att under de kommande veckorna ska alla dessa pengar som försenats av kinesiska och europeiska Äldre slutligen behandlas och distribueras till dem som länge utlovats dessa mycket speciella pengar. Ytterligare något under fullbordan är neutraliseringen av den mörka kabalens hantlangare inom de nuvarande korrupta regeringarna i den här världen. Vi är övertygade om att dessa beslut är slutgiltiga och kommer att låta världens många samhällen översvämmas med pengar vilka formellt hållits undan under åratal. De här pengarna kan snabbt göra det möjligt att påbörja ett antal viktiga projekt inom renhållning, vatten och bostäder. Er värld behöver också sluta upp med sitt långa beroende av Gaias naturresurser. Dessa projekt omfattar även en annan viktig sektor, nämligen att få slut på förstörelsen av naturliga ekosystem. Allt detta är naturligtvis bara början!

  Detta påverkar mänskligheten på ett antal olika sätt. Stoppet förlänger skadliga strategier, skapade för att använda den här världens religiösa falanger till att skapa katastrofer. Det är dessa potentiella katastrofer som besvärar många och orsakar glädje bland skurkarna i den här världen. Så många möjligheter finns för närvarande. Er värld omvandlas nu snabbt och det är viktigt för penningflödet att det snabbt manifesteras. Äntligen är många beredda att avsluta det gamla och börja en säker marsch mot en ny global lösning. Vi ser att ert växande medvetande används på nya och underbara sätt. De gamla uppfattningarna utplånas och en ny verklighet börjar långsamt manifesteras. Det är i detta medvetandeskifte som vi finner hopp för era nya och ständigt växande verkligheter.

   Våra medarbetare övervakar hela denna utveckling och vi är i ständig kontakt med de Uppstigna Mästarna och våra kusiner i Agartha. Deras gemensamma reflektioner är att ni växer i många olika riktningar. Det som verkligen behövs är en del klokt överinseende. Ni behöver upptäcka den historia som så lättvindigt förlorades genom Anunnakis och deras ondskefulla hantlangares handlingar. Den här processen är något som era Uppstigna Mästare först kommer att förmedla. Vi ska i ytterligare detalj komma in på dessa för närvarande för er dolda händelser. Detta gör vi via ett antal samtal mellan dig och din mentor. Inledningsvis använde Anunnaki avancerad teknologi och lät senare hantlangarna upprätthålla fruktan och kraft genom att utnyttja den där teknologin. Hela denna mängd med tidigare episoder i er historia behöver belysas i detalj. Vi har i vår ägo en historia som bäst berättas genom "tidsresor." Allt detta kan vara mycket förvirrande. Så var medvetna om att mycket återstår att berättas för er. Dessa sanna historier kommer att skapa förutsättningar för er återgång till fullt medvetande.

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är mycket nöjda med det som händer runt denna värld. Överallt börjar ett nytt växande medvetande bli en viktig faktor. Ni förflyttar er bortom det som det mörka lärt er, och ni önskar djupt skapa nya tankar och nya sätt. Med detta följer även de gamla uppfattningarna som fortsätter att hålla sig fast vid er som klister. Vi ber att ni använder era gemensamma åtaganden till att övervinna de här svårigheterna. Kom ihåg att skapa nya vägar och att använda era gemensamma erfarenheter till att uppnå fantastiska möjligheter. Nyckeln är er positivitet och era visioner. Dessa saker kan hjälpa er att uppnå de mål ni så starkt önskar. Så var modig och villig att ta genomförbara chanser. Ditt mod och din villighet kan få dig att uppnå stordåd!

   Var och en av er växer på sitt eget unika sätt. Du behöver koncentrera dig på ditt bästa sätt att uppnå din högsta önskan. En av de saker som du behöver göra är att mentalt fokusera på hur du vill genomföra dina planer. Med andra ord, konstruera en "mind map". Den här planen kan visa dig, steg för steg, hur du bäst kan förverkliga din vision. Många av Mästarna gör detta hela tiden. Vi kan sedan använda dem som vägledare för att faktiskt genomföra det som krävs för att slutföra dessa välsignade planer. Allteftersom du blir skicklig i att arbeta med planer, kan du skapa och enkelt manifestera vad du än behöver, och observera hur flödet fungerar. Ett av de bästa sätten att göra detta är helt enkelt att bryta ner din idé i de nödvändiga stegen. Reflektera sedan över hur flödet i den här visionen fungerar. Resten kan vara lätt att göra!

   All denna inre bearbetning är viktig för att få en bättre förståelse för hur du bäst kan uppnå det du vill. Den andra viktiga faktorn är helt enkelt att upptäcka hur du arbetar och kommunicerar med dig själv. Den här upptäckten om hur du går framåt är en nyckel till att framgångsrikt arbeta tillsammans med andra. I samtliga fall behöver du förbli positiv och se dina projekt såsom framgångsrika strävanden. En annan faktor är att förbli en stark del i det globala kollektivet. Det som håller på att utvecklas är i själva verket ett kollektivt åtagande. Det är er magnifika, positiva vision som tillsammans med våra ansträngningar gör det möjligt för er att lyckas. Många individer uppnår stora bedrifter tack vare det ni har gjort för att göra iordning planen för dem. Låt oss tacka er alla, och välsigna er för de energier som ni frivilligt har gett till dessa projekt för att omvandla Gaia och hennes folk. Hosianna! Hosianna!

   Idag har vi fortsatt att ge er rapporter för att förklara det som händer runtom i världen. Alla dessa händelser har möjliggjorts genom ert positiva visualiserande. Tidpunkten för de här stora förändringarna är nu! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 17 augusti 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 16 augusti 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
16 augusti 2016
Originaltext: www.paoweb.com


6 Kan, 1 Uo, 13 Caban

Dratzo! Det ligger fantastiska tilldragelser vid den närliggande horisonten. De individer som med iver gör denna er nya verklighet möjlig nystar nu upp de sista detaljerna som krävs för att nå framgång. Dessa ageranden leder till ett godkännande av att en stor mängd ekonomiska fonder formellt överförs. Vi väntar på att de här överföringarna ska godkännas och formellt redovisas. Det mörka befinner sig mitt uppe i sitt nederlag. De kommande ordväxlingarna kommer att bli spiken i kistan för dem som så arrogant härskat över er. Dessa besegrade personer övervakas för närvarande noggrant. Så snart de första fonderna har utväxlats kommer det mörka att helt isoleras från er. Under de senaste årtiondena stal dessa hemska personer nästan era själar. Himlen ingrep och vi finns här såsom instrument för förändring. Många fantastiska människor som arbetar under överinseende av de Uppstigna Mästarna har i hemlighet arbetat för att få slut på det här hotet mot mänskligheten på ytan. Därför befinner ni er på väg mot en ny, fri och välmående tidsålder! Införandet av NESARA och ny regering är bara ett av tecknen på denna underbara tid.

   När vi först kom till det här solsystemet för cirka två och ett halvt årtionde sedan, befann ni er mitt i Anunnakis sista manipulationer. Den mörka Anchara-enheten förberedde ett system för att kringgå de avtal som Himlen föreslagit efter Atlantis undergång. Det mörka har gjort allt för att förvränga det som invånarna på Atlantis verkligen var överens om.  Mänskligheten på ytan hade blivit ett avskyvärt experiment för att skapa en underordnad ras som helt skulle stå till deras förfogande. Detta nonsens avslutades med det plötsliga och illa valda angreppet på de styrandes landsflyktiga avkomma vilka sändes till ett land nära dagens Grekland. Den motattack som blev resultatet sänkte Atlantis och lämnade era avlägsna förfäder utsatta för snabb utrotning. Anunnaki såg detta som ett tillfälle till att avsluta atlantidernas brutala experiment. Under de kommande 3000 åren överlevde era förfäder i hemlighet med hjälp från invånarna i Agartha och oss. Den här hjälpen ledde så småningom till de Uppstigna Mästarnas olika ordenssällskap och till en plan för att ta er tillbaka till ert tidigare fullt medvetna tillstånd.

   Denna speciella himmelska plan gick stegvis framåt och tog nästan 4000 år att slutföra. Det första steget var intagningsceremonierna, som gjordes i hemlighet och där man använde olika sorters rent guld, silver och platina. Dessa speciella tilldragelser hjälpte utvalda människor att förflytta sitt tankesystem allt närmare en fullständig återgång till fullt medvetande. Det är dessa speciella "professionella personer" som bildade kärnan inom Mästarnas heliga hemliga sällskap. Deras uppgift var att använda sitt ökade medvetande och sin mentala förmåga till att upptäcka sätt att sakta men säkert förflytta den här verkligheten mot Ljuset. Det var vår ankomst för två och ett halvt årtionde sedan som verkligen ökade takten i det de nu gör. Genom Himlens heliga Ljus förbereds ni inför nya uppfattningar, vilka behövs för att acceptera vår närvaro bland er. Inledningsvis gjorde Anunnaki det mycket svårt för oss genom att plantera en djup främlingsfientlighet inom er. Den tvingar oss att gå långsammare fram än vi skulle vilja. Inte desto mindre kan vi nu vinna ert förtroende, då era uppfattningar om detta universum snabbt förändras. Vi befinner oss båda på gränsen till ett stort ömsesidigt accepterande.

   Vi är mycket tacksamma mot Himlen och mot invånarna i Agartha. Himlen gav oss uppdraget och invånarna i Agartha försåg oss med ett hem. Flertalet forskare har upptäckt begreppet ett "Elektriskt Holografiskt Universum". Detta är i princip det som våra forskare länge har trott på. När vi landar kommer vi att visa er den här Sanningen och förändra ert begrepp om hur Elementens tabell (the table of Elements) fungerar. Denna kunskap verifierar gammal Alkemi och låter er lätt omvandla elementen och dyka ner i en del enkel atomenergi-"magi." Denna Själens vetenskap kan förflytta föremål, oavsett vikt, och utföra en mängd bedrifter som ni nu kallar omöjliga. Denna visdom är en del i den större kunskapen om att vara en fullt medveten LjusVarelse. Våra mentorer ska lära er en del om detta. Resten kräver en känsla för när man på rätt sätt kan använda dessa nyförvärvade förmågor. När vi anländer börjar er lärotid om de här stora ansvarsområdena. Den utgör också en tid med frihet och välstånd. Dessa händelser kommer att starta inom kort, så snart de första pengarna verkligen är levererade.

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Som ni kan se kommer händelserna vid horisonten att för alltid förändra karaktären hos den här verkligheten! Vi välsignar dessa förändringar, i vetskap om att de här förändringarna är en del i en underbar plan som först togs fram av Himlen för eoner sedan. Himlen visste att ett visst tidsintervall krävdes för att arrangera en rad händelser som skulle ge det galaktiskt mörka tid till att lägga fram dess sedan länge planerade speciella deklaration. Det är denna deklaration som låter er förflyttas in i er omvandlings slutskede.  Ni håller för närvarande på att gå in i dessa slutskeden. Början på dessa kommer att präglas av rikedom, visdom och medveten tillväxt. Det är denna tillväxt som kommer att göra scenen klar inför ny regering och accepterandet av utomjordiska besökare. Det är denna fantastiska mängd omständigheter som kommer att ge signal till oss om att er period av isolering är över. Vid den punkten kan ni starta era nya liv, en tid för återgång till den här speciella galaxen.

   Vi Mästare ser att vi inom kort åter öppet kan bekanta oss med var och en av er. Många speciella lektioner behöver presenteras för er. För länge sedan kastades ni in i en minnesförlust som gjorde att ni glömde vem ni är och varför ni är här. Vi avser helt och fullt att presentera en stor mängd information så att ni till fullo förstår de här frågorna och använder den här visdomen som ett förspel till det som era galaktiska mentorer kommer att ge er. Allteftersom ni växer i medvetande behöver ni också mer kunskap om hur ni kom hit. Våra lektioner kommer att bli er första inblick i detta sedan länge orörda område. Ni har fått en hel del ofta motsägelsefulla uppgifter om ert avlägsna förflutna. Denna förvirring kräver ett fullständigt avslöjande för att göra slut på er förvirring och göra det möjligt för er att utöka er kunskap om dessa gamla tider. Ni kan sedan enkelt se hur ni vandrat från Atlantis till Nutid.

   Alla dessa data finns där för dig för att fortsätta fråga din mentor om dessa frågor och vad som hände med dig längs vägen. Du behöver lägga märke till bredden på ditt fokus, och det är lika viktigt att du stärker din vision och ser hur viktigt detta är för din omvandlingsprocess. De förmågor som tagits från dig finns fortfarande kvar. Det är dags att dra nytta av dem och kollektivt gå samman för att utnyttja de här förmågorna och lära dig stärka dem på ett mycket positivt sätt. Omedelbart framför dig ligger en tid för att ta in detta, och använda dig av dina kraftfulla lugna stunder till att förena alltsammans. Mycket kommer att äga rum på så snart välståndet verkligen börjar. Därför är det viktigt att du använder den här nuvarande speciella tiden till att fullt ut ta in det som utspelas runt omkring er. Ha alltid i åtanke att mycket förväntas av er så snart den här tiden börjar sina första accelerationer.

   Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Den här tiden är speciell, eftersom den markerar tiden för ett antal viktiga "accelerationer" som vi inledningsvis nämnde. Var beredda och helt redo inför att acceptera en mängd underbara händelser! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 3 augusti 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 2 augusti 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
2 augusti 2016
Originaltext: www.paoweb.com

7 Kan, 7 Pop, 13 Caban

Selamat Balik! Allt kommer nu inom synhåll! Nyckeln är den nya amerikanska valutan. Den trycks och redovisas av det nya Finansdepartementet. De här pengarna som är understödda av ädelmetaller ger signal om att den här delen av halvklotet har förenat sig med Öst. Dessa pengar utgör de första stadierna i en global revalvering som ska ligga till grund för ett nytt och mera rättvist banksystem. Välstånd kräver att de här tryggt säkrade pengarna utgör den stabila grunden för välståndet på den här världen. Det är detta välstånd som  framgångsrikt kommer att ge näring åt en ny global verklighet. Många fantastiska uppfinningar, vilka länge varit beslagtagna av den gamla regimen, kommer att släppas och vara omvälvande inom läkekonsten och förändra den världsbild som inte längre är lämplig för mänskligheten. Vår önskan är att vara behjälpliga i denna tillväxt genom att då och då visa er hur man bäst kan utveckla de här nya teknologierna. Vår expertis och vägledning hjälper er att snabbt uppnå era önskningar. Huvudsyftet är här att hjälpa er att upptäcka hur universum verkligen fungerar och genom att undervisa er om dess fantastiska elektriska ursprung, förändra hur ni uppfattar er verklighet.

    Ni börjar nu gå in i en elektrisk verklighet som era förfäder kortvarigt kände till. Elektricitet var viktigt för människorna både på det västra och östra halvklotet. Allra viktigast, detta universums elektriska struktur var något som var väl känt inom de flesta samhällen såsom hos egyptierna, mayafolket och sumererna. De gamla texterna i Indien och Kina dokumenterade även en del av de underverk och katastrofer som ibland skapades. De här underverken stängdes ner när era gamla mästare från skyarna gömde den här kunskapen för er för cirka tre tusen år sedan. Anunnaki trodde att de här uppfinningarna motverkade det som de ansåg att ni skulle ha kännedom om. Många forntida kulturer har sålunda myter som nämner att de här uppfinningarna togs ifrån er och att hela den här heliga visdomen plötsligt doldes för er. Därför gick det nästan två årtusenden innan en del av den här visdomen tilläts återlämnas till er. För närvarande står ni vid den punkt där ni var för mer än två tusen år sedan. Er tillväxt inom de här områdena kommer nu att övervakas av de Uppstigna Mästarna och av oss.

   Det är viktigt att ni börjar se på den här världen på nya sätt. Den gamla, mörka ordningen önskar desperat tvinga er tillbaka till hatets, splittringens och förlöjligandets vägar. Emellertid har deras specialkonstruerade falskflaggade, ”false flag” operationer misslyckats att fungera såsom de gjorde tidigare. Vi inser hur svårt det är att vara medveten om det här våldet och ändå behålla lugnet. Det mörka har hemliga agenter som är utbildade i händelser som framtvingar en djup inre förbittring. Det är denna uppbyggda förbittring och den växande känslan av maktlöshet som man slutligen hoppas kan framkalla det som det mörka djupt vill ha, någon sorts militär insats. Hittills har ni skapat en verklighet som använder sin växande medvetenhet till att stå emot en djup och argsint respons. Denna fortsatta fördröjda reaktion gör det möjligt för våra allierade att färdigställa ett händelseförlopp som till sist kan förändra de här allvarliga scenarierna. Varje dag som en sådan våldsam reaktion kan fördröjas gör det möjligt för ett nytt styre att träda fram och grundligt förändra den här sortens otympliga, och potentiellt farliga, sekvenser. Tidpunkten för dessa mycket välkomna förändringar närmar sig.

   Er värld befinner sig nu högst upp i en cykel som det har tagit lång tid att manifestera. De som är redo att börja de händelserna som för in en ny värld inser att dessa måste utföras på rätt sätt och så snabbt att de kan förhindra eventuella felbedömningar. Det är ofta lätt att sätta igång för tidigt. Själva karaktären i ett regimskifte har behovet av att vara snabb, tyst och exakt. Inget tvivel skall finnas vid det utvalda ögonblicket. De som ansvarar för de här händelserna vet om detta, och har skapat en speciell händelsekedja med syftet att fungera snabbt när den sätts igång. Det är ofta viktigt att de här viktiga händelserna igångsätts vid en tidpunkt som skapar rätt moment. En sådan tidpunkt börjar visa sig. Den  bildas nu precis som våra allierade och vi förutsett. De som har följt händelserna under de senaste månaderna inser att den rätta tidpunkten ligger nära. Ett fåtal fler saker behöver ske innan det är dags att trycka på avtryckaren. Detta är en mycket speciell tidpunkt som endast ett fåtal förstår sig på. Ett flertal operationer kommer att samordnas och sedan kommer en helt ny rad uppfattningar att föras in! Hosianna! Hosianna!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här verkligheten förändras nu till det bättre. Våra medarbetare har arbetat flitigt för att bortom allt tvivel bevisa att den här världen är baserad på ett antal falskheter och rena lögner, vilka Anunnaki först planterade in i mänskligheten för cirka 8000 år sedan. Dessförinnan hade mänskligheten bokstavligen offrats av samma Anunnaki närhelst de ansåg att beskattningskraven inte hade åtlytts. Efter den stora översvämningen lämnades mänskligheten helt enkelt kvar på egen hand och dog nästan ut under en rad krig och meningslösa tvister. De som lämnades kvar i livet utformade en teknologi som skapade stora imperier och en verklighet som alltid låg på randen till sin fullständiga undergång. Den här speciella civilisationen befann sig i ständigt förfall och dess rester är samhällena i Egypten, Sumerien, Indien och Kina som ni känner till idag. Utlöpare från de här samhällena kan hittas både på det västra halvklotet och över hela Stillahavsområdet.

  Ni är dem som vi har övervakat under dessa 8000 år. Många av era förfäder dog i de krig som vi syftade på i det sista stycket. Mänskligheten har en historia som behöver berättas i sin helhet. Var och en av er är en helig själ som Himlen omsorgsfullt har omhuldat. Använd era stora, outnyttjade krafter för att gå samman och kollektivt tillämpa era förmågor för att underlätta den här stora processen som förbereder er inför en återgång till fullt medvetande. Vid viss tidpunkt plockades varje Uppstigen Mästare upp av Himlen för att hjälpa er i den här tillväxten från dödlig till odödlig varelse. Inse hur det mörka fortfarande använder sina förminskade befogenheter för att försena den här heliga operationen. Inse att den här tiden kan jämföras med en fjärils puppa. Ett antal viktiga steg krävs. Det sista av dessa kommer att tas i KristallLjusKammaren. Inne i denna heliga, levande varelse kommer du att återvända till den Varelse du var i det gamla Atlantis och den du var som nybyggare i Lemurien.

   Att skapa denna nya sort av Er är oerhört viktigt för Himlen och för oss. Många gånger i ert förflutna omkom ni nästan, eller bestraffades av det dåvarande mörka Anunnaki. Ni överlevde för att ni har ett mycket ärorikt öde som Himlen så nådigt gett er. Den här gången, trots allt som fortfarande händer er, var medvetna om att ni befinner er på tröskeln till en ny tidsålder. Du kommer att möta dina förfäder från hela den här galaxen och de som bor i Inre Jorden, i Agartha. Framför er ligger verkligt mirakulösa tider. Saker som ni vagt kommer ihåg kommer att dyka upp igen, och ge er resurser för att gå in i en ny tidsålder fylld med välstånd och omätbar inre glädje. Vi har förmånen att vara dem som tilldelats att leda er till slutlig framgång. Mycket förväntas av var och en av er. Tidpunkten för att inhämta dessa stora himmelska gåvor ligger för handen. Vi hälsar er och var medvetna om att vår återförening är redo att manifesteras!


   Idag har vi gått igenom det som händer runt om på den här världen. Som ni kan se är detta verkligen en tid med mirakler och underbara handlingar. Låt inte de små förseningarna på ”sluttampen” avskräcka er! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure