Followers

Google+ Followers

tisdag 25 januari 2011

25 januari 2011


Galaktiska Federationen genom Sheldan Nidle

25 januari 2011
8 Chicchan, 3 Yax, 7 Ik
Selamat Balik! Vi återkommer för att prata om de många hemliga händelser som förbereds för att komma ut till allmänheten på er värld. Dessa händelser var ursprungligen avsedda att förändra er värld för många år sedan. Det som istället sker är ett långsamt, utdraget slut på den gamla ordningen, till stor del på grund av er världs mörka (före detta) härskares beslut att vid varje tillfälle och med alla medel blockera Himlens påbud. När de inser de konsekvenser det här beslutet har fått ångrar dessa mörkrets invånare nu mycket. De är klart medvetna om de olycksbringande efterverkningar som deras obevekliga sätt att blockera har lagt på lager för dem, och de använder sina krympande maktpositioner för att i sista minuten försöka förhandla fram överenskommelser med våra Jordallierade. Dessa försök att reducera sina domar framförs inför döva öron. Våra Jordallierade planerar att fösa dessa lagöverträdare åt sidan och göra dem maktlösa och oförmögna till att blanda sig i de riktlinjer som kommer att presenteras så snart de tillfälliga regeringarna finns på plats. ”Bankstergängen” och deras affärsvänner saknar helt den moral och karaktär som kommer att vara de nya övergångsregimernas kännemärke.


De nya regimerna kommer att föra in universell suveränitet och frihet istället för de förslavande åtgärder som infördes av de mörka jordiska gunstlingarna och deras före detta bossar, Anunnaki. Det är dags för Sanningen och ett slut på de regelmässiga lögner och den manipulation som har varit modus operandi under de sista 13 tusen åren. Vi inser till fullo hur svårt det har varit för våra Jordallierade att hålla stånd mot dessa sedan länge förskansade mörka mästares rikedom och makt; inte desto mindre har var och en av er fått en gudomlig dispens att lämna denna mardrömsvärld som skapats av det mörka. Vi har varit tvungna att lyssna till dessa mörka kabalers oförskämda protester och påstådda rättigheter, när vi bett dem förklara varför deras gamla förfaringssätt fortfarande används. Faktiskt har det gångna årtiondets fruktlösa möten med dem klart visat att deras hämndlystna och förstockade inställning förblir obeveklig. Nu håller den ökande tysta revolutionen på att snabbt driva dem åt sidan. Den kritiska komponenten i allt detta är förstås vi. Vi inser hur mycket ni behöver en hängiven champion och engagerad mentor, och vi träder in för att förse er med detta.


Dessa trångmål har förändrat denna första kontakt till något som aldrig tidigare skådats: ett uppdrag där den Galaktiska Federationen är både budbäraren inför vad som komma skall och moraliskt ansvarig för genomförandet. I den här rollen lär vi oss hur vi bäst ska relatera till var och en av er och hur vi bäst hjälper våra Jordallierade med att lägga ned det mörkas styre. Den här omvandlingen av Planeten Jorden tillbaka till Ljuset har påbjudits av Himlen och av Lord Surea, och därför har vi tillåtelse att ta till vissa grepp, som inte normalt tolereras av våra överordnade. Därför har vi haft hand om uppdrag på er värld som krävt att vi direkt fört in vår personal mitt ibland er. Vi har därmed följt exemplet från våra kusiner i Inre Jorden, invånarna i Agartha, och placerat nästan 10 miljoner män och kvinnor från vår flotta på er värld, och har i reserv ytterligare nästan 15 miljoner. Vår flotta är enorm och eftersom vi har en underbar grupp av levande Väsen (våra Skepp) tömmer inte denna betydande kontingent av vår personal på er värld våra resurser. Dessa människor är våra ögon och öron på planetens yta och deras feedback förbereder oss för våra framtida uppgifter som mentorer.


Vårt primära mål är att befria er från det förtryck som ni lever under och för att uppnå detta och för att försäkra oss om att våra planer är lämpliga för era samhällen har vi slagit oss ihop med invånarna i Agartha. Vi har en moralisk förpliktelse att lämna vårt bidrag till våra Jordallierades ärende, därför det står överst på listan att få den mörka kabalen att lägga över maktens tyglar i våra Jordallierades händer. I samma anda har vi även för avsikt att se till att våra Jordallierade genomför de riktlinjer som vi gemensamt är överens om. För att uppnå detta har vi hjälpt till att skaffa fram de dyrbara metaller som behövs för att tillåta ett återvändande till ett globalt hårdvaluta-system. Vi har också använt vår teknologi för att ge våra Jordallierade den information de behöver för att överlista de mörkas förhandlare. Vi håller med transport och säkerhet för att snabbt förflytta våra Jordallierade från ett viktigt möte till ett annat och är även engagerade i den mörka kabalen för att försäkra oss om att de agerar i överensstämmelse med våra jordallierades krav. Detta är bara en liten del av det vi gör.


Nyckeln till detta är vår försvarsteknologi, som är långt överlägsen den era hemliga regeringar har. Att använda denna överlägsenhet över ett vitt område av försvarsuppdrag har tydligt demonstrerat för kabalerna omfattningen av våra förmågor. Vi har neutraliserat kärnvapen och stängt ner uppskjutningsramper för missiler och flyg- och rymdskeppsbaser. Detta nödvändiggjorde att vi faktiskt eliminerade de tillfälliga rymdskeppsbaserna och baser för andra ”exotiska” teknologier. Vi har även förhindrat utnyttjandet av vissa hemliga vapenmoduler mot våra Jordallierade, vilket vi tvingats göra vid upprepade tillfällen under de sista sex månaderna. Vi har gång på gång gett ut klara varningar att några attacker mot förvaringsställen för dyrbara metaller eller mot säkra zoner för våra Jordallierade inte kan tillåtas. Dessa varningar håller nu på att sjunka in. Vår neutralisering av deras nätverk av satelliter var det sista halmstråt som övertygade dem om att en militär lösning inte var något alternativ.


Att skydda och stödja våra Jordallierade är en sak; det är något helt annat att attackera dessa skuggregeringar direkt. Att bara dyka upp mitt i deras dumheter är en taktik som har tagit skruv bland det mörkas toppstrateger. Vi känner till deras absurditeter och har låtit kabalens anhängare förstå, att det enda alternativet som är öppet för dem är villkorslös kapitulation. Vad beträffar de kommande rättegångarna, inser våra Jordallierade att dödsstraff liksom långvariga fängelsestraff inte är aktuella för den skyldige. Den tid som återstår på planetens yta efter att regeringsskiftet skett är inte mer än 16 månader. Rättegångarna handlar inte om att döma eller om vedergällning, utan om att ta upp allt i ljuset och förstå och sedan gå vidare. Fokus ligger på att handleda er alla tillbaka till fullt medvetande, och det här gamla spelet med skuld och straff har gott och väl passerat ”bäst-före-datum”! Er verklighet står inför en stor förändring till det bättre.


”Ett medvetandeskifte” är i stort sett ett uttryck som saknar faktisk mening för de flesta av er. Ändå är dess innebörd tydlig och vi har lovat att hedra detta ansvar. Ni är en befolkning med stor outnyttjad potential som ska höja er över de småaktigheter som det mörka representerar. Den allt djupare mardrömmen i dessa tider blir katalysen för ert uppvaknande, och så snart ni höjer er ur er nuvarande verklighets giftiga slöja, kommer ni att få förmågan att, så att säga, känna doften av det underbara medvetandet från Himlens ros. Denna vederkvickande upplevelse lyser upp själen och för med sig glädje till er Jag Är Närvaro. Det är detta som ligger precis framför er, och i ”ljuset” av detta skulle allt kvardröjande vid de sista 13 tusen årens otrevligheter faktiskt vara kontraproduktivt. Fokusera hellre på den underbara framtid som håller på att födas!


Ni kommer att belönas med stora ansvarstaganden och stora saker förväntas av er. Det är inte lätt att ta till sig en ny måttstock vad gäller vem man är, medan man håller på att plågas, begränsas och förlöjligas av sin nuvarande omgivning. Er uppgift är att resa er ovanför hånet och de övergrepp som ni fått utstå under denna livstid. Ni befinner er vid en brytpunkt och Himlen har gett er den gudomliga Nåden att ha framgång med era heliga uppgifter. Vi finns här för att förse er med hjälpmedlen när det är nödvändigt och för att säkra er framgång. Ni är förutbestämda att få förmågan att återuppbygga er själva till er tidigare glans! Vi har en stödjande roll, att bana väg och agera som era fysiska mentorer. Er förflyttning till den Inre Världen avslutar den resa som ni började för tusentals år sedan. Nu är tiden kommen för att jubla!


Idag talade vi om de stora förändringar som börjar i er verklighet. Stunden för att få slut på UFO-mörkläggningen är här. Låt detta bli det första steget i vår storslagna familjeåterförening. Vi känner Glädje! Vår ankomst är för att fullborda ert återvändande till fullt medvetande. Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Svensk översättning: Inga och Cagga


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

onsdag 19 januari 2011

19 January 2011


Sheldan  Nidle

7 Batz, 9 Chen, 7 Ik

18 januari 2011

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. Just nu sker utvecklingar runt om på er planet som innebär genombrott och en ny serie av möten har fört oss till randen av era leveranser. Dessa möten sätter scenen för de händelser som markerar starten på händelserna som vi alla så tålmodigt har väntat på. Ända sedan vi anlände i stort antal ovanför er värld så har vi väntat på de globala förändringarna som är förspelet till första kontakt. Dessa mycket välbehövliga händelser står nu redo att bli presenterade för er. Personal från Federationen som är vid dessa möten har informerat oss att det sista hindret tas nu om hand om, och samtidigt blir leveransschemat slutfört. Dessa förändringar i regeringsskick och leveranser behöver vara synkroniserade, och det var oförmågan att fram till nu uppnå denna kritiska punkt som resulterade i de synbarligen oändliga förseningarna. Men nu, har de mörka kabalisterna förstått att deras framtida säkerhet kanske är i farozonen och detta har orsakat att en del av dem har bytt kurs.

Vi kan också rapportera att ett flertal av deras associerade har blivit tvungna att kliva åt sidan. Detta genombrott har glatt våra Jordliga allierade oerhört. Den mörka kabalen har kunnat förhindra att ett antal länder och deras banksystem förenar sig med den växande anslutningen till ett nytt globalt finansiellt system, och de nyliga utvecklingarna har satt denna anslutning till bankförändringarna på rätt spår igen. Dessutom så är ett antal kriminella rättegångar redo att äga rum, vilket kommer att lägga dessa hinder åt sidan en gång för alla. I själva verket så är det hotet om dessa förestående rättegångar som utlöste detta mycket välkomna byte av inställning, och vi ser framemot att se en sekvens av progressiva händelser som spelas ut som fallande dominos. Utsikterna av detta hotande ekonomiska katastrof visade sig vara för mycket även för de mörka och dess bundsförvanter att tänka sig! Detta scenario skulle ha dragigt mattan ut från under det nuvarande system och lett till en oerhörd ökning i globalt kaos. I korthet, bytet i inställning kom sig genom det dubbla spöket av otrevliga legala konsekvenser och en finansiell krasch, vilken inte skulle kunna lindra mörkrets nuvarande dilemma.

Vi står på randen till avgrunden! Ett flertal justeringar i personal har gjorts i kompositionen av det första kabinettet med övergångspresidenten. Det är viktigt att övergångsregeringen kan operera på ett sammanhållet sätt när de utför programmen som uttalas i de officiella sändningarna. Vi är nöjda med hur våra Jordliga allierade använder sig av de återstående ögonblicken för att förbereda för den stora anstormningen. Den första månande i ämbetet kräver att den planerade agendan pliktskyldigt och snabbt genomförs. Vi ser att varje avdelning inom denna nya regering är förberedd att införa ett flertal nya föredömen då det gäller politik, och det gäller också många andra regeringar runt i världen. En global ansträngning är på väg för att etablera en politik av skuld förlåtelse, nytt bank och finansväsen, och till och med globalt samarbete. Dessa inledande ålägganden följs snabbt av fullt avslöjande av vår existens och välvilja, vilket kommer att leda till vårt fulla samarbete med dessa nya regimer för att föra ut tidigare undanhållen teknologi.

Dessa nya teknologier kommer att lägga basen för ett nytt paradigm, och börjar med vetenskap, vilken kommer att vända ett nytt blad för mänskligheten och avslöja sanningen om ert ursprung. Vi såg hur ett antal individer i det fysiska och social vetenskaperna var pionjärer för nya inriktningar i vetenskaplig forskning. Dessa intrång med nya metodologier som inledningsvis förlöjligades av deras kollegor blir nu erkända och vi respekterar dessa pionjärer som modigt visade vägen mot en ny vetenskap. Vi sätter samman en serie av utbildningssändningar som kommer att introducera dessa banbrytare till er vid namn, och på så sätt visa vägen mot en mer spirituell vetenskap. Detta blir förspelet som kommer att introducera er till vetenskapen som vi använder varje dag i vårt observerande och underhåll av Gaia. Då ert ansvar växer så kan ni komma samman inför utmaningen att utveckla en vetenskap av medvetande, vilken kan göra det möjligt för er att ta igen det ni har förlorat då det gäller ert globala samhälle och den levande planeten som bär er.

Vad som händer i er värld är inte bara en tyst revolution i regeringsskick och finans; det är en revolution som kastar fram er till fullt medvetande! Tänk ett ögonblick på vad det innebär. Ni för er in i en värld full med spirituellt ansvar. Detta utgör vårt primära existensberättigande. Den Fysiska Skapelsen är en mycket speciell del av de oändliga himmelska rikena. Det existerar för att ge många unika upplevelser vilka är väsentliga för alla spirituella Varelser, och det viktigaste av dessa är konceptet om ”Tid”. I Himlen har Tid föga betydelse, och om det ses som i serie eller som det allestädes närvarande och eviga Nuet gör ingen större skillnad. Alla ting i Himlen är odödliga och varje ögonblick är helt enkelt ett faktum. Tid är ett element som behövs för fysisk Skapelse; det är tid som reglerar processen vilken konverterar inter-dimensionellt Ljus till materia, och det är materia som formar hela den fysiska Skapelsen

Då ni börjar se det fysiska universumet genom en prisma av spirituell vetenskap börjar ni att bättre förstå hur fysikalitet är sammansatt och hur det förhåller sig till det Gudomliga. Ni börjar se varför ni är här och hur ni bäst interagerar med era medmänniskor. Detta leder oundvikligen till ett galaktiskt samhälle. Vi ser våra samhällen som en helig biologisk blandning, i vilken varje Varelse kan visualisera deras del i ett samhälle och få den nödvändiga responsen från dess medmänniskor, vilket gör det möjligt för dem att skapa den största möjliga potential för deras förmågor. Detta uppnås bäst genom vad vi kallar fluid grupp dynamik, vilket är ett system för att ge och ta och vi finner att detta system löser alla problem mycket kreativt. Vi ämnar vidarebefordra detta till er både innan och efter ni återgår till fullt medvetande. Ni är en mycket magnifik grupp och ni har överflöd på den logik som krävs för att uppnå detta.

Då ni nu närmar er starten på er transformationsprocess, så kom ihåg hur värdefull världen ni lever i är. Det är en sak att anse er själva att vara ”härskare av denna värld” och en helt annan att vara ”uppehållare och vårdare av Moder Jord”. Dessa uttryck avslöjar mycket olika inställningar; den första tjänar en själv, i själva verket ”en vilde”; den andra är spirituell och Kärleksfull. En ”härskare” styr som en som är den dominerande och främsta arten i sin värld, men detta är inte ansvarsfullt och inte heller Sanningsenligt. Vi repeterar, ni är en mycket speciell grupp av Varelser och basen för er Varelse är Kärlek! Det är naturligt för er att se ”bortom” och att uppfatta det stora sammankopplade nätverket av ömsesidigt beroende som utgör Livet. Att vidmakthålla detta nätverk i sin högsta potentiella form är livsviktigt för bevarandet av alla.

Detta livets nätverk är något som ni faktiskt kan se och känna när ni väl återfår fullt medvetande, och som ett resultat kommer ni omedelbart se hur upp-och-ner samt back-och-fram ert samhälle nu verkligen fungerar. Vi har sett hur många samhällen snabbt ombildar sig själva då de höjs i medvetande, och det är nu fallet med ert. Det blir ganska uppenbart för många inflytelserika tänkare i er värld att detta er en tid av enorma förändringar. En stor transformation behövs för att rädda mänskligheten och uppbära Gaia. Vi har fått lära känna dessa underbara visionärer och har gjort vad som är gudomligt tillåtet att föra in av vad de försöker att säga till er. I vilket fall som helst så står ert samhälle på randen till storslagna förändringar, vilket leder er till återförening och transformering.

Idag har vi förklarat mer av vad som händer i er värld. Ni står på randen av vad på en nivå ni har djupt längtat efter, men på en annan nivå så blir det chockerande för många. Vi kommer som gudomliga budbärare och handledare, vars huvudsakliga uppgift är att återföra er till stjärnorna, och er värld till hennes tidigare självt. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
torsdag 13 januari 2011

11 January 2011


Sheldan Nidle
7 Batz, 9 Chen, 7 Ik


11 januari 2011

Selamat Balik! Vi kommer åter för att rapportera om vad som händer på och med er värld. Fram till nu så har vi begränsat oss själva till att brett beskriva vad som händer i er värld och i solsystemet. Det är nu lämpligt att ge mer detaljer om vissa frågor. Som ni vet, Gaia har startat upp ett stort antal serier av förändringar, vilket drastiskt kommer att förändra realiteten som ni bor i. Vi informerade er nyligen att hon är i en process för att låsa in hennes större kontinentalplattor, och detta är associerat med förändringarna i de geomagnetiska och elektriska fälten på er planets yta. Förändringarna i dessa fält börjar intensifieras. De många stora jordbävningarna under de senaste sex åren påskyndar Gaia’s förändringar av rotationsaxeln och orsakar kaos med de interna magnetiska kompasserna som allt liv på jorden har. Detta förklarar det stora antalet av döda djur på senare tid, och detta dödstal är ytterligare utökat på grund av effekterna av plötslig klimatförändring i både den Nordliga och Sydliga hemisfären. Men dessa förändringar har en annan faktor som behövs tas i beaktning.

Den mörka kabalen uttrycker avsiktligen sitt missnöje med de okontrollerbara och naturliga modifieringarna av Gaia genom att utföra en direkt och obönhörlig attack på henne. Det massiva oljeutsläppet som plötsligt startade i April i Mexikanska Bukten är ett lysande exempel på denna beklagliga strategi. Många företag och regeringar i er värld är i maskopi på en stor skala för att förlama Gaias transformationsprocess, vilken hon sakteligen har gett sig in på under det senaste halva seklet. Oljeutsläppet i Bukten är ett av de mer dramatiska exemplen på detta under det senaste decenniet. Ett huvudmål med denna strategi är att förlama Golfströmmen och förhindra det Nordatlantiska Flödesbältet. Detta sätter hela Norra Halvklotet i ett mönster av mycket kalla vintrar och svalare vårar, somrar och höstar. Detta propagerar sig sedan till det Södra Halvklotet genom att jetströmmen förändras. Detta påverkar monsunerna och skapar översvämningar under sommaren på Södra Halvklotet. Sättet att bota detta är att återställa Golfströmmen.

Det finns en havsström som går runt hela er planet som vetenskapsmännen kallar det Stora Flödesbältet. Det är ett rytmiskt flöde av Jordenergi som allt liv är anpassat till här. Vi har sätt hur idogt som er mörka kabal söker sätt att allvarligt avbryta detta huvudsakliga energiflöde, och de har delvis och tillfälligtvis lyckats. Moder Jord arbetar nu på att återställa detta primära Flödesbälte, och hennes arbete minskar den destruktion som är möjlig, särskilt med tanke på den ödeläggelse som redan har ägt rum runt om i er värld. Vårt uppdrag är att handla i enlighet med vad Himlen säger till oss. Er värld når nu en punkt när säkerhetsmekanismerna som finns inbyggda i ert samhälle (såsom de är) inte längre har förmåga att fungera, och med hänsyn till detta, så har Himlen förordnat ett scenario i vilket en serie av interventioner tryggt kan äga rum. Dessa projicerade ingrepps punkter närmar sig snabbt. Vi observerar dessa, i grunden mänskligt orsakade, katastrofer och önskar djupt att gripa in på en massiv skala. Detta kommer att hända inom en mycket nära framtid, då utvecklingar är på väg som gör att detta blir möjligt!

Inte bara så är ert klimat i stora svårigheter, utan också er ekonomi. Er mörka kabal och dess nyhetsmedia och regeringsundersåtar vänder medvetet sig bort från de illegala aktiviteterna som har fört er värld till randen av en kolossal ruin. Dessa förhållanden har nu drivits till sin begränsning. En enorm rekyl väntar nu, men detta kan i själva verket påskynda vad det är som vi ämnar göra. Himlen har instruerat oss om vad vi skall göra och vi behöver följa dessa heliga direktiv bokstavligen. Se på den enorma mängd av onormal aktivitet som händer på er värld och i ert solsystem så inser ni att dessa är ledtrådar och sammantaget så pekar de klart på närheten av vad vi pratar om. Er verklighet är i ett mycket skört tillstånd. Tröskeleffekter uppstår nu obönhörligen allt genom ert rike, vilket indikerar att en stor transformering startar. Vår roll är att anlända vid en specifik punkt och snabbt fullborda den framfart som nu finns på plats. Denna intervention är gudomlig och kommer att upplösa och avklara saker och ting snabbare.

Er värld svävar på kanten av otroliga förändringar. Vi är utlovade att träda in. Våra många förbindelsegrupper är fokuserade på att få de preliminära förändringarna snabbt gjorda. Vi är fast beslutna att göra detta. Ett mindre hinder är den fortsatta tron hos många av er på en invasion av en utomjordisk organisation. Detta koncept visas hela tiden av er underhållningsindustri, och vi har därför vidtagit åtgärder för att se till att vad vi gör inte är misstolkat av ert samhälle. Vi kommer hit med full vetskap om att ert samhälle av begränsat medvetande har noggrant blivit manipulerat, först av Anunnaki och sedan av deras jordliga undersåtar. Användandet av noggrant planerad felinformation är ett huvudsakligt knep som den amerikanska företagsregeringen använder sig av. Vi ämnar fortskrida på ett sätt som gör oss först välkomna och sedan uppfattade av er som att vara er familj.

Målsättningen för vad som nu händer är att påverka en stor transformering i ert medvetande och av er verklighet. Mycket behöver förklaras. Er nedskrivna historia är full av lögner, oförklarade händelser, och synbarliga ”mysterier”. Vi behöver förklara för er vad som verkligen hände och visa er en sann krönika av ert ursprung. Det kommer att belysa varför vi är här och varför ni återförs till fullt medvetande. Då kan ni förstå att detta uppdrag går långt längre än att enbart återställa er med en laglig regering, och ni kommer att se att ert överflöd är enbart ett förspel till skapelsen av ert nya galaktiska samhälle. En mer allomfattande och vänligare inställning till universum är då möjlig, och ni kan börja förstå vårt uppdrag här bättre och varför vi är arbetar mot en fullskalig första kontakt med er.

Vi vet att många av er undrar varje dag om den exakta tidpunkten för detta gudomliga ingripande. Låt oss beakta följande: er värld står nära en stor kollaps. Ett tecken på ett samhälle som står inför ett stort hopp i medvetande är den storm av motsägande uppfattningar om vad som verkligen händer. Denna förvirring kan spädas på ytterligare av den styrande kabalen, vilken i normala fall medvetet göder kaoset som ett sätt för att förlänga sin tid vid makten. Alla som objektivt tar en titt på ert globala samhälle kan se att stora förändringar är redo att inträffa. Normalt så pyr det under ytterligare ett decennium eller så och sedan inträffar en blodig revolution. I ert fall så förhindrar era speciella omständigheter lyxen av en avlägsen revolution. Det Gudomliga har lagt fast att en icke-blodig revolution krävs, nu. Det är vad våra Jordliga allierade och vi nu kommer att producera. Det kommer på samma gång bli en verklig chockerande och en underbar utveckling!

Försök att motstå frestelsen att bli frustrerade och se istället dessa sista dagar som lugnet före en full storm, då en aldrig tidigare sedd serie av fenomen bryter ut på världsscenen och förändrar allt! Vår personal arbetar på full tid med att fösa in dessa sensationella händelser. Vi måste också se till att överraskningsmomentet är en positiv upplevelse, då det finns ett skriande behov av upplyftande händelser! Vi producerar magin för att manifestera detta och i själva verket så konverteras dagligen många opponenter till denna sak. Det står redo och är nära att bryta fram. Alla aspekter av er verklighetskonstruktion håller på att brista vid sömmarna; se till de växande onormala förändringarna i ert solsystem och med er Sol; se på indikationerna av förändring i era globala samhällen. Magi står redo att bryta fram!

Idag dök vi djupare in i vad som händer för att transformera er värld. Var förvarnade att förändringarna till er planet, Gaia, och till er verklighet sannerligen är enorma! Det ökande kaoset och förvirringen har rört upp en stor oro inom er, men vet att detta kommer att förbytas till en stor glädje! Tiden för denna stora glädje att bli ert eviga nu har kommit! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.seGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

fredag 7 januari 2011

4 January 2011


Sheldan Nidle
13 Kan, 2 Chen, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer igen med mycket intressanta saker att berätta för er, då det nya Gregorianska året stundar. Ni är omgivna av en utsliten värld som verkligen har gått sönder och enligt barnvisan om Humpty Dumpty så kan den inte längre repareras. Det finns en grupp av media kommentatorer som kommer från många olika områden inom nyhetsmedia. De ljuger helt enkelt för er när de fräckt påstår att era ekonomier år på bättringsvägen och kommer att växa. I själva verket så finns det ett antal sammanfallande faktorer, som till exempel den enorma och icke rapporterade globala skuldnivån, som kommer att kollapsa er världs finansiella system. Vi observerar hur denna stora lagvrängning kommer att spela ut sig och har noterat hur känslokalla dessa media typer verkligen är. En liknande kollaps väntar olika regeringar, vilka i stället för att hjälpa sina medborgare bidrar aktivt till de öppet korrupta aktiviteterna som den mörka kabalen fullföljer då den slår runt i sina dödsryckningar. Alla dessa olika segment av er världs verklighet representerar koncept som är förlegade och förgångna, och våra Jordliga allierade står redo för den slutliga kraftansträngningen som till slut kommer att knuffa omkull detta enorma korthus.

Medan vi väntar, från stund till stund, på slutet av vad som har varit ett långt utdraget drama så fortsätter vi att ge råd till våra Jordliga allierade och att reguljärt träffa dem för att lägga de sista detaljerna på plats. Vi är i en speciell position på det sättet att vi är den ända faktorn i blandningen som kabalen djupt fruktar. Vi har teknologi och resurser för att kunna utmana dem var som helst, och detta driver på deras växande panik. Vid de föreskrivna tidpunkterna kommer vi att använda oss av detta för att främja våra Jordligt allierades sak. Vi inser helt fullt att ögonblicket nu har kommit för oss att gå vidare från ett enkelt kontrollerande av de mörka mot en punkt där våra Jordligt allierade stadigt drivs mot en välförtjänt seger över denna mörka kabal. Dessa definitiva ögonblick ligger nu framför oss, och vi behöver öka trycket och slunga oss över målsnöret! Med detta som målsättning har vi utsett flera nya förbindelsegrupper för att avsluta distributionsprocessen och har skickat andra för att assistera med att förbereda övergångsregeringarna att ta upp maktens tyglar. Dessa operationer går nu snabbt framåt. Dessutom för vi några väsentliga kommandoskepp in till omloppsbanor närmare Jorden.

De senaste månaderna har sett ett ökande av skepp från den hemliga regeringen med instruktioner att attackera oss. Till en börja med så ignorerade vi dessa löjliga försök att trakassera oss genom att helt enkelt bortföra oss från närheten av dessa teknologiskt odugliga skepp. Vi återinförde direktiv att inte engagera dem för att visa att dessa konstigheter inte var någon svårighet för oss. Dessa utökade räder, vilka på senare tid har inkluderat konventionella stridsflygplan från det reguljära flygvapnet, har börjat komma i vägen för våra dagliga vetenskapliga uppdrag. Vi har därför instruerat en grupp av våra försvarskrafter att neutralisera den hemliga regeringens skepp och att tillfälligtvis återinföra ett mer noggrant täckningsförfarande för alla våra skepp, och detta har högst väsentligt minskat mängden av inblandning från deras sida. Som ni kan se så förblir de mörka kabalisterna obstinata och deras tilltagande aggressiva åtgärder vittnar om deras oresonliga omedgörlighet. Vårt nyliga sammanträffande med deras aggression har fört fram nya och oacceptabla förslag från deras sida.

Den mörka kabalen tycker fortfarande att de är den ända acceptable gruppen för att råda över er värld. Deras makt har i själva verket sina rötter i en Era innan er nuvarande nedskrivna historia, och tanken att ta ned ett sådant ärevördigt och gammalt arv är för dem bara högmod. Vi har svarat på denna dogm med faktumet att flera olika metoder för att kontrollera mänskligheten utprovades av Annunaki innan den nuvarande gruppen sattes vid makten. Vi poängterade, framför allt annat, att denna tid inte längre handlar om kontroll och manipulation utan om frihet, suveränitet och överflöd. Detta gör dem till de bekanta dinosaurierna som blev utrotade inför en ny och inkommande verklighet. Av förståeliga skäl så blir de upprörda av denna analogi. Tanken att vad de representerar inte längre är tillämpbart kastar dem allt djupare i tveksamhet och förtvivlan. Faktum är dock att tiden har kommit för en gudomligt förordnad ändring.

Denna storslagna period i er historia involverar att ta ett enormt steg som har blivit mycket försenat på grund av obevekligheten av den mörka kabalen. I normala fall så går en värld framåt med stora steg när elektricitet och magnetism upptäckts och spänningen får det globala samhället att ingå i en fredlig tävling om vilken grupp eller nation som kommer att uppnå en temporär fördel. I ert fall så satte Anunnaki och deras undersåtar stopp för denna naturliga utveckling då deras mål var att monopolisera och kontrollera denna nya teknologi. Detta är anledningen till att era samhällen har gått framåt med vad som motsvarar bara ett århundrade under loppet av de två sista århundradena. Ni har mycket att ta igen, och era nya övergångsregeringar ämnar snabbt kasta er framåt i denna utveckling. Dessutom ämnar vi att använda vår teknologi för att accelerera er framgång, vilket gör det möjligt för er att skapa nya spännande uppfattningar i spirituellt medvetande och vetenskapliga verkligheter.

Då ni snabbt expanderar in i denna nya miljö så kan ni lära er mer om hur verklighet är sammansatt. Det kommer att hjälpa er en hel del att förstå den värld vi befinner oss i, och det är en värld som ni snabbt skall föras in i. Er återgång till fullt medvetande är enbart början på många äventyr. Vi ser vad vi gör som en glädjefull uppgift vilken hjälper många besläktade själar att uppnå deras fulla potential. I själva verket så är detta vårt största glädjeämne då glädjen det ger till alla som är involverade är ett högst tillfredsställande nöje! Vår mest välkomnande aktivitet är att hjälpa andra att uppnå deras glädje och att föra fler fullt medvetna varelser in i den Galaktiska Federationen av Ljus. Vi är, när allt kommer omkring, en allians av Ljusvarelser som arbetar med förordnanden från Himlen att omvandla denna galax till en storslaget plats av Ljus.

Er värld har svävat mellan Ljus och mörker sedan starten av ert 1900-tal. De två Världskrigen var utmärkta exempel på hur Annunaki och deras undersåtar har använt sig av kalamiteter för att föra er längs med vissa tidslinjer. Denna tidslinje tjänade naturligtvis deras uppfattningar och mål, och var för att föra er till en punkt där mörkret ämnade gå tvärtemot de gudomliga förordnandena från Himlen vilka utfärdades för ca 13000 tusen år sedan. Himlen planerade att motsätta sig dessa mörka mål med vårt första kontaktuppdrag, men situationen förändrades drastiskt vid mitten på 1990-talet med Ankaraproklamationen (de mörka herrarna), vilket tvingade Anunnaki att överge sin plan på att dominera Jorden och istället förena sig med Ljuset. Deras undersåtar behövde då istället en ny plan för att fullborda deras mycket omhuldade mål för Jorden, och dessa förändringar modifierade något den ursprungliga intentionen av vårt första kontaktuppdrag.

Denna intention var att omedelbart förändra hur er verklighet förhöll sig, och detta gick samman med de primära direktiven av våra Jordliga allierade. Då ni ser runt omkring i världen så kan ni helt klart se att den är uppsatt för att vara en plats av ångest, full av myriader av frustrationer och gäckade förhoppningar för majoriteten, och framgång för bara en fåtal utvalda. Detta går tvärtemot Himlens vision av en helig plats, där alla kan uppnå sin potential i ett land av överflöd och glädje. För att uppnå detta visste våra Jordliga allierade att världen behövde en total ommöblering! Detta nya rike, där ni kan återgå till fullt medvetande och bygga ett verkligt himmelskt samhälle kanske för närvarande förefaller att vara ett totalt önsketänkande! I sanning så har er värld kapaciteten att manifestera allt detta och mycket, mycket mer!

Idag talade vi om utvecklingar som händer i er värld. Ni står redo att se storartade förändringar komma till Gaia! Detta kommer att öppna upp er till rikena som är den Inre Jorden och glädjen av fullt medvetande. Allt detta kommer att äga rum då ni kommer samman för att utforma er nya stjärnnation. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.seGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above


Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure