Followers

Google+ Followers

onsdag 14 mars 2012

13.03.2012

Sheldan Nidle

13.03.2012


5 Etznab, 11 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Tiden är nära för distributionen av era välståndsfonder. De Uppstigna Mästarna har lovat att överföringarna av medel från deras hemliga världsfond är redo att börja. De här överföringarna har inte kunnat sätta igång förrän den nödvändiga säkerheten är på plats. De mörka kabalerna har effektivt blockerat dessa överföringar under de senaste två decennierna. Från början hade kabalens medlemmar för avsikt att lägga beslag på fonderna så snart deras New World Order (den planerade nya världsregeringen) med tillhörande krigslagar var på plats. Som ni ser har detta inte ägt rum. Inte desto mindre ville de Uppstigna Mästarna försäkra sig om att mer vänligt sinnade regeringar antingen fanns vid makten eller också var redo att träda till makten innan själva frisläppandet av medlen började. Dessa förutsättningar realiseras nu och därför är överföringarna av de här pengarna på väg att ske. När dessa pengar börjar röra på sig är det en signal till de olika hemliga heliga sällskapen att stunden är inne för att börja avlägsna flera mörkerorienterade regimer. Detta börjar med omfattande arresteringar inom toppskikten hos dessa regimer.Den första punkten på dagordningen för de här nya regeringarna är att bekräfta den fullständiga legitimiteten hos de många internationella domstolsbeslut och häktningsorder som riktas mot tidigare ledare inom ett stort antal regeringar över hela världen. Det som händer är att man bryter upp den falska legitimiteten hos Lex Romana. Efter Roms fall under 400-talet använde kyrkan den här bunten dokument för att legitimera sin makt inom den i stort sett laglösa värld som Västeuropa utgjorde. Denna rättstradition fortsatte in i modern tid och är fortfarande grunden för den moderna nationalstatens legitimitet. Den traditionen antogs av det mörka som har använt den för att legalisera sina handlingar ända sedan det heliga romerska kejsardömets tidigaste dagar. Denna makt kommer att bli till noll och ingenting vid införandet av era nya tillfälliga caretaker-regeringar och en ny era vad beträffar regeringsformer tar vid. Detta nya styrelsesätt signalerar början på den sista fasen av er resa tillbaka till fullt medvetande och till er återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer.

Vår uppgift är att övervaka er värld och ge stöd åt de olika aktiviteter som leder till er nya verklighet. Vi har sett hur beslutsamt era Uppstigna Mästare slutför de åtgärder som är nödvändiga för frisläppandet av era välståndsfonder. Alla era grupper som ägnar sig åt att föra tillbaka Ljuset till er värld arbetar flitigt för att säkerställa att det mörkas hantlangare blir vederbörligen arresterade samt att deras de facto regeringar upphör med sin affärsverksamhet. Stora framsteg görs. De mörka inser fullständigt det faktum att deras nuvarande problem inte bara går att sopa under den så kallade mattan, och deras nära förestående undergång gläder våra hjärtan! Sedan slutet av 1940-talet har vi arbetat för avslöjandet (Disclosure). Alla större regeringar i er värld ignorerade i princip vår existens samtidigt som de uppvaktade de tidigare medlemmarna av den mörka Anchara-Alliansen. Nu är den här alliansen med det mörka slut, och det är dags för en första kontakt med Ljuset och för de tillkännagivanden som hör ihop med detta.

De hemliga heliga sällskapen lägger sista handen vid de många officiella tillkännagivandena som sparkar igång det nya regeringssättet. Dessa offentliga uttalanden kommer att förklara för er varför det var nödvändigt att installera nya regeringar, och berättar för er om det program som var och en kommer att följa. Den mörka kabalen och deras hantlangare tvistar om hur de ska kunna slingra sig ur den stora undergång som är klar att slå till mot dem. Medan de grälar fortsätter deras lydiga regeringsgrupper att sprida de vanliga lögnerna om de finansiella kriserna och hävdar att någon form av ”återhämtning” är på gång. Som ni vet ligger ingenting längre bort från sanningen, och en överväldigande ocean av osäkra fordringar är redo att sluka dem! I sin desperata jakt på pengar har kabalen hotat många regeringar, men har funnit att dessa utpressningar inte producerat de pengar som behövs för att vända på deras självförvållade finansiella kollaps. Det är dags att sätta dessa slösaktiga under arrest och stoppa det lidande som var och en av er har upplevt under det senaste halva årtiondet!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med en del underbara nyheter! Under de senaste veckorna har vi förberett överföringen av stora summor pengar till de fonder som vi skapat över hela världen för att dela ut välståndspengar till er. Våra medarbetare har varit mycket framgångsrika i att säkerställa säkerheten för de här kontona och har nu avslutat alla förberedelser för att driva bort ett flertal större regeringar. Under den gångna veckan har vi avslutat listorna och de förberedande åtgärderna för att sätta dessa nya regeringar till makten. Vi behövde först och främst få de sista, juridiskt bindande avtalen från det mörkas gamla finansiella system på plats, vilket nu gör det möjligt att arrestera och åtala mängden med regeringstjänstemän och banktjänstemän. Våra medarbetare fastställer nu preliminära datum för dessa åtal. Dessutom finns en fast tidsplan för de officiella regeringsövergångarna och vi är fullt delaktiga i de efterföljande meddelandena som kommer att presentera oss för er.

Såsom era Uppstigna Mästare behöver vi presentera oss för er och ge er en fullständig förklaring till det Himlen förväntar sig av oss alla. Detta stora skifte av er verklighet är framför allt ett skifte inom medvetandet. Detta innebär att ert andliga ansvar med sammanhängande uppgifter kommer att öka kraftigt, och ni behöver en formell lista över vad dessa åtaganden innebär och hur vi tillsammans ska uppfylla dem. Din resa till fullt medvetande kräver en djup följsamhet med ditt inre jag och med den här verkligheten i dess omvandling. Vår uppgift är att samtala med er om detta, med all vederbörlig högtidlig takt och ton, eftersom Himlens gudomliga plan kräver att vi alla ägnar vår heliga hederskänsla till att avhjälpa anledningarna till de missförhållanden som Moder Jord så länge lidit av. Som hennes inbjudna gäster, ska vi genom våra gärningar uttrycka den stora Kärlek vi har för henne och faktiskt till allt liv som finns i denna synnerligen vackra värld.

Det välstånd som ni nu kommer att få uppleva, är utformat för att utveckla er bortom de föreställningar ni har om brister och begränsningar, föreställningar som pålagts er av era föräldrar och vänner och av ert samhälle. Överflöd är ert naturliga tillstånd; brister och begränsningar har helt enkelt ålagts er artificiellt. Ett av de ämnen som skall integreras på vägen för att bli en Uppstigen Mästare är kunskapen om det absoluta överflödet hos naturen och universum. Detta är vad ni ännu en gång håller på att fördjupas i. Att manifestera er fulla potential innebär att det inte finns några inneboende begränsningar placerade på er, och ni börjar uppleva er naturliga pakt med Skaparen. Ert uppdrag är att sprida er Kärlek, er goda vilja och ert Ljus till alla varelser som lever i det fysiska, och i det här sammanhanget betraktas rädslan som det falsarium den faktiskt är. Nu börjar resten av ert liv i all sin härlighet!

Idag fortsatte vi vårt samtal om det som händer runt omkring er. Ett stort medvetandeskifte förändrar nu snabbt er verklighet, mer och mer för varje dag. Det mesta är fortfarande subtilt, men var redo att ta emot fantastiska nyheter, vilka drastiskt kommer att förändra er värld till det bättre. Var redo och beredda på att glädjas över dessa händelser, allteftersom de utvecklas framför er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure