Followers

Google+ Followers

onsdag 7 mars 2012

06.03.2012

Sheldan Nidle

06.03.2012


7 Manik, 0 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Utvecklingen mot att inrätta den nya regeringsformen fortsätter att gå framåt. De hemliga heliga sällskapen har hittills tvingat ett antal ledande personer inom internationell bankverksamhet att avgå. Gjorda överenskommelser vilka säkrar det nya finansiella systemet håller på att införas. Flera större regeringar har fått ett tidsschema för hur och när de ska överföra makten till de nya tillfälliga regeringarna. Vi håller ögonen på olika "kritiska punkter" i Mellanöstern. Det är där som den mörka kabalen har för avsikt att starta en storbrand som kan leda till ett nytt världskrig! Vår uppgift är att förhindra detta från att någonsin ske. Vi har placerat våra diplomatiska och samverkande team i den här regionen och i de nationer som gränsar till den. Vi har för avsikt att fånga upp eventuella incidenter. Vi tänker emellertid inte ingripa direkt om inte incidenter uppstår som snabbt kan eskalera till krig. Vi förstår den potentiella dynamiken i den här regionen och vi försäkrar oss om att ingen nation i den här regionen attackerar någon annan. Vi är medvetna om det förskräckliga intrigerande som det mörkas hantlangare tillämpar för att få igång krigets lågor.Er värld står på randen till att manifestera en ny verklighet. Himlen har gett oss bemyndigandet att skydda den här övergången och garantera att det här skiftet sker som gudomligt planerats. Trots att det mörka tvingas medge sitt nederlag är man fast besluten att hitta ett sätt att kullkasta den nuvarande tidsplanen. Vi har förklarat för dem att den punkt är nu nådd, där den enda användbara tidslinjen är den som leder till er återgång till fullt medvetande och till transformation av den nuvarande verkligheten. Det "spel" som så länge spelats av det mörkas hantlangare har nått vägs ände. Det är dags att föra in en ny verklighet och med den ett fullständigt avslöjande av vår existens och det vi ska ägna oss åt som era mentorer och väktare. Den period som lett till er växande frustration är nu nästan över. Himlen har tydligt instruerat oss att göra det som är nödvändigt för att uppnå de mål som vi har ansvar för. Vi har använt djup återhållsamhet när vi, mot denna nya verklighet, förflyttat dessa skojare. Låt det bli känt för alla att er tid för frihet, suveränitet och välstånd har kommit!

Den Galaktiska Federationen är strängt sysselsatt med det mörkas fall och er ödesbestämda seger. Det mörkas hantlangare är även de fast beslutna att behålla status quo. Denna envishet har lett till de förseningar som vi ofta nämner i de här meddelandena. Tiden har nu kommit när vi i glädje kan gå vidare till de efterföljande stegen i er återgång till fullt medvetande. I det här avseendet är vi ivrigt sysselsatta med att förbereda hur de nuvarande större regimerna på er värld ska ersättas med ett antal regeringar som är positiva till offentliggörandet (disclosure). De här åtgärderna ska leda till att vi blir bekräftade och ligger till grund för våra kommande masslandningar på er värld. Himlen har talat om för oss att endast en ny lagligt baserad regering formellt kan bjuda in oss till er. Därför samarbetar vi nära med dem som uppriktigt vill göra sig av med flera av era nuvarande regimer, vilka har "styrt" er verklighet under årtusenden. Detta är en förutsättning för kontakt och vi är redo att stödja varje lagligt övertagande av ett antal regeringar som nu kontrolleras av den mörka kabalen.

Detta scenario är orsaken till varför vi vägleder dessa andligt och medvetandemässigt motiverade grupper att störta det mörka från makten. En självisk och girig grupp har länge styrt er värld. Den här gruppen kröntes först till makten genom olagliga maktgrepp understödda av Anunnaki. Anunnaki ville att alla med makt via "blodsband" knöts till den här gruppen som då bestod av skändliga utomjordingar vilka dagligen manipulerade och desinformerade var och en av er. Den ena gruppen efter den andra blev kidnappade in i denna maktsfär, vilket gjorde de mörka Anunnaki till de enda givarna av ”äkta” börd. Detta inkräktade djupt på de överenskommelser som Anunnaki hade tecknat med Himlen. Detta ger oss anledningen att stödja dessa olika grupper som fullt medvetet motsätter sig vad dessa mörka regimer står för! När dessa mörka illegala regimer formellt är avsatta är därför Ljusets seger säkrad. Detta kommer att inträffa inom kort och därmed inleds en ny fri och suverän epok inom er mänsklighets historia.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag för att glädjas! Ett flertal händelser ligger alldeles nära! Vi har just åsett hur det mörkas mänskliga hantlangare reagerar på de olika ultimatum som de fått. Det är verkligen dags för dessa tidigare hängivna anhängare till Anunnaki att lägga av och erkänna att det mörkas regeringstid är över. Våra galaktiska systrar och bröder avslutar nu alla dessa möten som fastställt hur dessa mörka ska kapitulera inför Ljusets krafter. De här mötena är i själva verket rena formaliteter. En laglig maktöverföring är nödvändig för oss alla. Det mörka har under decennier styrt genom att förvränga lagen och ett lagligt styre behövs verkligen för att flytta den här världen till dess nästa steg längs vägen mot fullt medvetande. Med välsignelser och glädje väntar vi på att dessa händelser ska sätta igång och vara den signal som påbörjar en ny andlig epok för mänskligheten på Jorden!

Ansträngningarna hos alla våra medarbetare på Jorden har gett vår rymdfamilj förutsättningarna för att göra de åtgärder som de nu står i färd med att fullfölja. Det mörka har genom att direkt äga medierna skapat ett scenario som bygger på lögner och iscensatta händelser. Enligt den "historiebeskrivning" som de ständigt briljerar med för er, är de här mörka regeringarna på något sätt "hjältar" och försvarare av den offentliga välfärden. Sanningen är att dessa regeringar bara är verktyg för en mörk kabal som har "våldfört" sig på er rikedom och framför allt på er rätt att få veta sanningen. Vi har under århundradena varit verksamma för att bekämpa denna omoral och allmänna arrogans mot er. Ljuset vill att ni ska inse att denna mörka konspiration är över. Den Andliga vägen ligger nu i främsta rummet. Det är nu dags för er frigörelse från lidandet under det mörka och från deras oheliga styre!

Vi är nu i en övergångstid. Skaparens heliga Ljus strömmar fram från Himlens allra heligaste och storslagna energier. Dessa gudomliga energier förändrar snabbt själva karaktären hos den här fysiska världen. Var och en av oss har vigt våra livsenergier till att föra denna nya epok inom mänskligheten till manifestation. Tillsammans med era egna storslagna energier, fokuserar dessa energier på medvetandeförändringen. Detta gör det mycket svårt för det mörka att ha något att säga till om i det som för närvarande händer på detta jordiska plan. Vår familj från Inre Jorden fokuserar likaså sina ofantliga energier på detta monumentala skifte i vår verklighet. Er framgång råkar bara inte ske, utan den tryggas i själva verket av allt som proklamerats i Skaparens heliga gudomliga plan. Er framtid är inte som fysiska slavar, utan såsom Ljusets fria och medvetna tjänare!

Idag har vi fortsatt med våra budskap. Tiden närmar sig snabbt för en stor förändring i er verklighet. Detta skifte leder inte bara till en massiv första kontakt. Det ger er fullt medvetande. Således kommer ni att få nya ansvarsområden. Ny kunskap kommer att visas för er och tillsammans ska vi utveckla Skapelsens gudomliga underverk! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure