Followers

Google+ Followers

onsdag 29 februari 2012

28.02.2012

Sheldan Nidle

28.02.2012


4 Kan, 17 Zac, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka. De ultimatum och de påtryckningar som dessa utgör har tvingat fram att många inom den mörka kabalens lägre nivåer har avgått. Det här markerar början på den upplösning som kommer att föra ut allt det vi arbetat för och berättat om i de här uppdateringarna i offentlighetens ljus. Kabalens maktområden rämnar! Denna inledande framstöt störtar bankirer och kommer inom kort att fortsätta med de större regeringarnas avgångar. De hemliga heliga sällskapens stora resurser, såväl andliga och fysiska, släpps nu loss, och vi förväntar oss att den nuvarande uppsjön med avgångar på lägre nivå ska eskalera, eftersom nedmonteringens dominoeffekt rör sig allt högre upp i kabalens stora hierarkiska nät. Vi avser att övervaka den här spännande fasen i verksamheten och hjälpa våra allierade på det sätt de anser bäst gynna deras sak. Vi har som hjälp för dem tillsatt kontaktgrupper och dessa kommer att försäkra de mörka att det inte finns någon annan väg ut än genom massavgång.Uppkomsten av ett nytt sätt att regera banar vägen för det nya ekonomiska systemet och naturligtvis för Disclosure (avslöjandet). Dessa rättskaffens regeringar har en enorm uppgift framför sig, som börjar med att säkra er frihet och återskapa er naturliga suveränitet. Därefter kommer man att göra slut på de utbredda och mycket olagliga skuldbaserade system, som av misstag har kört ner det nuvarande ekonomiska systemet i botten. Detta kommer att rivstarta omfördelningen av rikedomar för att skapa ett allomfattande välstånd. Målet är här att skapa ett monetärt system som snart blir föråldrat, eftersom helt medvetna varelser inte behöver banker eller pengar för att tillgodose sina behov. Allteftersom ni växer i medvetande börjar ni se Jorden, inte som en resurs, utan som en levande varelse som välvilligt tillåtit er att bo på henne. Ni i er tur accepterar gärna ansvaret att underhålla henne. Detta heliga förbund ligger i ett galaktiskt samhälles kärna: att upprätthålla sin hemvärld medan man på samma gång skapar ett samhälle som hedrar och stöder var och en av oss.


Vårt heliga syfte är att utveckla den gudomliga planen över hela den fysiska skapelsen. Ni har genom gudomlig dispens fått tillåtelse att ta en tillfällig sväng genom världar med begränsad medvetenhet. Detta placerade er i händerna på det mörka och deras jordiska hantlangare, men nu är den gudomligt rätta tiden inne då det är dags att omvandla den här betungande situationen. Ni har dragit till er betydande visdom under den här långa och mödosamma vandringen och kan nu använda den här kunskapen för att hjälpa andra som starkt önskar omvandla sig själva på det sätt som ni nu gör. Era kusiner i Agartha gläder sig åt det faktum att den efterlängtade återföreningen med er ligger nära. Det nästa steget mot er nya stjärnnation sker efter att ni blivit fullt medvetna. Fram tills dess, slappna av och delta i förberedelserna inför er metamorfos till ert naturliga, fullt medvetna tillstånd. Vi ser fram emot att få undervisa er om detta och att få presentera en helt annorlunda historia för er, inte bara från er tid på Gaia, utan även om ert ursprung som människa, vilket inträffade för länge sedan på en planet i Vegas solsystem.


Den Galaktiska Människans historia hänger nära samman med en annan arts levnadsöde, landvalarnas, och de levde på er värld för omkring åtta miljoner år sedan. När deras civilisation förstördes fattade de tycke för haven och blev till de valar och delfiner som ni känner idag. På så sätt blev dessa valar Gaias väktare. Varje val bad dock den lokala Andliga Hierarkin om en lämplig väktare för landområdena. Efter två miljoner års sökande bar detta frukt i skepnad av en i vattnet levande primat med ett nästan fullt medvetande som vistades på den tredje planeten i Vegas planetsystem. Jordens Andliga Hierarki och representanter från valarna såg i denna art en sann framtida vårdnadshavare för Moder Jords landområden. Således kom cirka tre miljoner år senare och efter att Jorden härjats av den mörka Anchara alliansen, de nutida mänskliga nybyggarna till Lemurien på Jorden. Valarnas önskemål om vårdnadshavare för landområdena hade uppfyllts och ert återtagande av förmyndarskapet uppfyller denna urgamla profetia!


Namaste! Välsignelser till alla! Era Uppstigna Mästare är tillbaka. Våra gudomliga kollegor håller på att färdigställa de detaljer som återstår innan välståndsfonderna kan fördelas. Det mörka har skrivit på en rad avtal, som erkänner att deras grepp om Moder Jords regeringar är över. Vidare har de samtyckt till att ett nytt ekonomiskt system antas över hela världen. Detta nya ekonomiska system kommer formellt att tillkännages av de nya regeringarna som våra rymdkusiner hjälper till att få till stånd. Detta ger oss stor glädje! Den frihet som vi under årtusenden har arbetat för, ska äntligen manifesteras på vår värld. Som ett led i den processen kommer under de kommande veckorna viktiga arresteringar att göras, vilka är tecken på den förändring som nu tar över den här verkligheten. Som alla kommer att kunna se håller en epok med välstånd, frihet och suveränitet på att förverkligas!


När vi, som utlovats, nu går vidare mot massarresteringar, kommer en stor mängd dokument att avslöjas, vilka visar hur korrupt och arrogant denna mörka kabal är. Anden rör sig tvärs över er värld och låter uppenbarelsens Ljus lysa in i alla mörka vrår, där stora drivor av missgärningar har registrerats, vilka vittnar om omfattande olaglighet. Dessa dokument har beslagtagits och kommer, tillsammans med ett berg av liknande bevis, att användas för att få fram de befogenheter som störtar de mörkerorienterade regeringarna och politikerna, som så tjänstvilligt gett stöd åt denna egensinniga politik. De faktiska agendor som den här politiken innehållit kommer nu att avslöjas och våra medarbetare kommer att påtvingas välbehövliga kurskorrigeringar. Ett antal ”deadlines” gäller. Så snart dessa datum uppnås, kommer arresteringar och många chockerande anklagelser att börja.


Denna gryende nya dag för med sig tillkännagivanden inte bara om skuldförlåtelse och ett nytt välstånd, utan även om förekomsten av era kusiner i Inre Jorden och i rymden. I själva verket är vi alla "utomjordingar” i den här världen, och vi kom i fred och i gudomligt tjänande till Gaia för nästan en miljon år sedan. Till en början upplevde vi "Himlen på Jorden" och senare, nära slutet av Atlantis, började vi vår långa resa genom de mörka rikena. Vi i Anden har hållit Ljuset under alla dessa årtusenden, och ska nu avlösas av Ljuset och i glädje vända tillbaka till Ljusets riken. Den här procesen är ett stort företag som vi med Skaparens gudomliga nåd, i enhet har tagit på oss. Nu kommer vi till den punkt där våra ”Herkules Storverk" till fullo ska belönas! Gläd er i dessa Välsignelser och var djupt inom er medvetna om vilken storslagen framtid som ligger framför er!


Idag fortsatte vi våra veckovisa uppdateringar om Anden, Ljuset och om vårt återvändande till fullt medvetande. Tillsammans besegrar vi mörkret och återför er till fullt medvetna Väsen. Vi alla i den Galaktiska Federationen välsignar dig för ditt tålamod och din hjälp med att uppenbara detta gudomliga ögonblick. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure