Followers

Google+ Followers

onsdag 22 februari 2012

21.02.2012Sheldan Nidle

21.02.2012


4 Kan, 17 Zac, 8 Manik


Selamat Jarin! Vi är tillbaka! Mycket fortsätter att ske. Vi övervakar de slutliga förhandlingarna mellan de hemliga, heliga sällskapen och världens militär. En allians håller på att bildas som är en föregångare till en rad arresteringar, vilka kommer att få en mängd stora mörker-kontrollerade regeringar på fall. Den här operationen planeras starta så snart grundläggande avtal är på plats och självfallet arbetar den mörka kabalen hårt för att förhindra att det här sker. Våra kontaktpersoner har gått in och uppmuntrar de valda militärerna och deras ledare att slutföra dessa viktiga samtal så snabbt och smidigt som möjligt. Vi har också satt in den här flottans militära rådgivare för att förklara fler alternativa scenarier, vilka vi helst inte vill tvingas använda. De militära ledarnas första reaktion till våra förslag är att de här alternativen låter "intressanta" och därmed har en god chans att väljas för att störta de kabal-ledda regeringarna från makten. Således undersöker vi nu tillsammans med dessa militära ledare det bästa sättet att använda ett av alla våra alternativ.Våra teknologier ställer ett brett urval av förfaranden till vårt förfogande. Det som behövs är att kunna bemästra varje given militär styrka, i händelse av att de används mot oss för att förhindra en regeringsförändring. Allt vi kräver är en gentlemanna-överenskommelse att ledarna för dessa utvalda militärer inte kommer att svara med någon större aktion mot det vi har i åtanke. Detta är vad vi i detalj diskuterar med många av dessa ledare. Resultatet så här långt är inledningsfasen på ett system av gensvar, som de iscensätter så snart vi inleder vår plan att avlägsna de ”köpta” politiska ledarna från makten. Militären samtycker, men har synpunkter på valen av vissa ministrar och sekreterare inom övergångsregeringarna. Dessa tjänster har att göra med militära frågor och krigsveteranfrågor. Resultatet av det här komplexa avtalet kommer att bli ett antal övergångsregeringar. Så snart denna pakt är ordentligt på plats avser vi att påbörja processen med arresteringar, vilka kommer att få alla dessa kabalstyrda regimer på fall.

Vi finner det nära samarbetet med de hemliga heliga sällskapen ganska intressant. Samtliga av dem är djupt engagerade i att förändra och skapa fred och välstånd i den här världen. Liksom de Uppstigna Mästare, som de gemensamt representerar, är organisationerna engagerade i att använda de enorma resurser de var och en förfogar över. För närvarande går våra allierade på Jorden in i de sista stadierna av en juridisk manöver som kraftigt kommer att bidra till alla dessa hemliga heliga sällskaps gemensamma sak. Vi har förklarat att Himlen har en tidsplan och så snart allt är på plats för att gå vidare, har vi för avsikt att göra det. Det mörka har använt sin list, sin rena hybris och sin kunskap om hur den här verkligheten fungerar för att besegra och fördröja Ljuset. Vårt mål är att använda vår överlägsna teknologi och vår visdom för att övervinna det mörkas fördelar. Detta har vi gjort, och vi tänker nu även utnyttja vår kapacitet när de sista avtalen är på plats. Befolkningen på Gaias yta har lidit alltför länge för att vi ska tveka längre.

Vi har för avsikt att åtfölja den här sista serien operationer med mera omfattande överflygningar och göra oss synliga under dagtid. Vi behöver låta er veta att vi finns här. Det vi inte vill är att överdriva detta och därmed ge det mörka en chans att använda de här synliga överflygningarna som möjligheter till propaganda mot Ljuset. Detta är en ganska sannolik handling, vilket ni kan föreställa er och vi avser att vara mycket förnuftiga i jakten på våra mål. Strax efter att de nya regeringarna etablerats kommer en rad avslöjande utsändningar att göras och dessa kommer att backas upp av oss på ett positivt och rättframt sätt. De här tillkännagivandena kommer att leda till diskussioner mellan oss vad gäller en första kontakt-operation och dess himmelska mål. Vi behöver inleda en direkt dialog med er, som sedan kommer att utökas enormt när landningarna utförts. Detta viktiga utbyte kommer i huvudsak att handla om er och fullt medvetande. Ni står inför en stor vattendelare i er historia och denna kommer att kräva ett öppet och omfattande samtal om vad det hela innebär för er civilisation och för er. Ni behöver veta vad de verkliga konsekvenserna av den här nya epoken handlar om.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med goda nyheter. Våra medarbetare håller på att ställa iordning de planer som skall användas för att leverera ert heliga välstånd och för att arrestera dem som har gett sina underhuggare order att hindra er frihet från att manifesteras. Ett flertal regeringar i er värld använder förtalsretorik och rå styrka för att slå ner dem som öppet förklarar sig vara för frihet. Vi är i det närmaste redo att för er räkning släppa lös en stor andlig kraft, som gör att den här verkligheten påskyndar den omvandling som utformats för att svepa bort dessa oheliga från deras ämbeten. Våra galaktiska medarbetare är även de nästan klara för att hjälpa oss och låta detta stora mirakel manifesteras. Allas vår avsikt är att befria er från de tunga bojor, som mörkret lade på er för många tusen år sedan. Dessa hotar er nu fräckt med en större konflikt, som de på något sätt tror kan föreviga det fasta grepp de för närvarande har över er verklighet. Detta kommer inte att ske!

Vår önskan är att ni öppet ska kunna uttrycka er nyligen pånyttfödda suveränitet. Denna för med sig mycket ansvar. Ni måste inse att ni ska reformera ert sociala och kulturella nätverk och omorganisera era finansiella och statliga system. Detta ger er kraftfulla, nya insikter om hur er verklighet fungerar. Detta kan göras enbart för att ni har höjt ert medvetande och börjat uppleva det sätt som denna verklighet i omvandling påverkar er. Den värld som de flesta av er växte upp i kommer att glida bort och ersättas med nytt styrelsesätt och ett välstånd i överflöd. Den här nya verkligheten kan man inte närma sig som den tidigare. Snarare krävs det en ny förståelse, nya tankar och ett nytt agerande. Vi önskar sedan komma till er i stora antal och hjälpa er. Låt utropa denna nya epok hos mänskligheten och låt dess stora glädjeämnen upplevas av alla!

Ert liv kommer att få en helt ny innebörd, och ert ansvar, som ni väl kan föreställa er, kommer att öka proportionellt. Ni kommer att välkomna er familj från Inre Jorden och fira den här nya epoken tillsammans med er andliga familj och era rymdbröder och systrar. Vi känner en stor glädje över att i denna tid kunna gå fritt bland er och, som många av oss gjorde förr i tiden, få lära er om Andens underverk och om glädjen att vara befriade från det mörka och dess rädslofyllda teologier. I Kärlek och Ljus ska vi gå tillsammans och stötta Moder Jord och allt som lever på henne. Vare sig det gäller växter eller djur, så fröjdar vi oss åt hur allt kommer att bli. Jordens skönhet, både den inre och den yttre, kommer att uppenbaras för er. Alla människor i det här solsystemet går samman och skapar en ny stjärnnation, som sedan kommer att bli den drivande energin för att omvandla den här galaxen och faktiskt hela fysikaliteten.

Idag fortsatte vi vårt samtal om hur ert globala samhälle förändras. Ni är mitt i det mörkas sista galna försök att underblåsa en stor katastrof. Det här kriget kommer inte att ske, eftersom det finns de som har kraften att förhindra det. Inte desto mindre kommer det mörka att använda allt de har till sitt förfogande för att manifestera den här irrationella konflikten. Prisat vare Ljusets mäktighet och dess vägar! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure