Followers

Google+ Followers

onsdag 15 februari 2012

14.02.2012

Sheldan Nidle

14.02.2012


3 Oc, 3 Zac, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Idag, då ni i er värld ägnar er åt kärlek och romantik, (alla hjärtans dag) fortsätter mycket att ske bakom kulisserna. De hemliga heliga sällskapen i Öst och Väst har gått samman för att upprätta en plan för att ersätta de större regeringarna på er planet. Som ni vet är den viktigaste förändringen de facto den amerikanska regimen. Detta olagliga företag har styrt Amerika officiellt sedan slutet av det amerikanska inbördeskriget och dess främsta syfte har varit att installera de större bankkoncernernas familjer och deras nära allierade i positioner med oantastlig makt. Varje president alltsedan Lincoln har fått böja sig inför dessa lagbrytare och deras ensidiga agenda och underordna amerikansk inrikes-och utrikespolitik efter varje nyck från dem. Den här kapningen av amerikansk demokrati backades upp av massiv korruption, mutor, och ett och annat mord när det var lämpligt. Denna skamlösa kriminalitet håller nu på att komma till vägs ände och är den främsta orsaken till (raison d'être) caretaker-regeringarnas radikala förändringar. De skugglika ”marionett-mästarna” ska arresteras och offentligt släpas till fängelse och efterföljande rättegångar kommer att avslöja den verkliga omfattningen av deras svekfulla agenda mot mänskligheten.Tanken är nu att detta tillfälliga styre ska vara en brygga mellan er nuvarande krishärjade värld och byggstenarna till ert begynnande galaktiska samhälle. Vi har haft ingående diskussioner med dem som kommer att bära fanan i detta nya styre, eftersom vi är mycket intresserade av hur de ämnar införa alla de program som man tänkt påbörja så snart de tillkännages som USA: s nya ledare. En uppsjö dokument har passerat mellan oss under de senaste veckorna. Det som är mest angeläget för oss är, hur vart och ett av de större allmänt hållna förslagen som de kommer att officiellt tillkännage, i praktiken kommer att genomföras. Vi har gett dem råd utifrån vår egen omfattande kunskap och har även fastlagt ett datum för fullt avslöjande (disclosure), då vi avser att presentera oss för er. Mellan tillkomsten av den nya regeringen och disclosure har vi för avsikt att under dagtid kraftigt öka vår flottas synlighet och förbereda er för det som kommer att ske på dagen för disclosure.

Vi har noga studerat hur det här uppdraget har ändrat karaktär sedan det först nådde vårt solsystem under sommaren det gregorianska året 1991. Under de följande två decennierna har vi sett den här operationen mutera till den nuvarande situation vi alla nu tar del i. Till en början gav Himlen oss en till synes tvetydig uppsättning direktiv, vilka sedan förvandlats till specifika uppdrag som tillåter oss att samarbeta inte bara med invånarna i Agartha utan även med en brokig skara människor på Jordens yta som vi kallar våra Jordallierade. Den här gruppen verkar nu omgruppera sig till mindre grupper, och vi har valt att fokusera på de hemliga heliga sällskap som tillhör de Uppstigna Mästarna. Dessa många heliga sällskap har länge varit en del i en övergripande plan där de Uppstigna Mästarna bistår Himlens beslut att föra er tillbaka till fullt medvetande. Dessa heliga sällskap har både de ekonomiska och andliga resurserna som krävs för att föra den här uppgiften till ett framgångsrikt avslut.


Tillsammans gör vi nu färdigt för de sista "framryckningarna” i vår gemensamma plan att få bort den mörka kabalen och frigöra er från det osannolika slaveri som utgjort en del av det mörkas program för att kringgå de överenskommelser som infördes i början av Anunnakis regeringstid för nästan tretton tusen år sedan. Den Galaktiska Federationen använder sina förmågor för att stoppa de här planerna och i stället avlägsnas dessa landsförrädare så att de inte längre kan lägga sig i Himlens gudomliga mandat för er värld. Gaia observerar allt detta och är mycket glad över att de som haft för avsikt att ytterligare ödelägga henne är på väg att få det straff de förtjänar. Det dubbelbottnade ekonomiska system som dessa mörka kokade ihop ruinerade nästan hela världen och försåg dem med gigantiska förmögenheter. Den här strukturen kommer att monteras ner och ett nytt system, som grundar sig på öppenhet och välstånd, kommer att inta dess plats. De första stegen i det här projektet har faktiskt tagits. Nästa steg är att helt öppet börja föra den tillfälliga regeringen till makten.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje! Ja, vi kommer i glädje! Skaparens frid och välsignelser lyser på er. Vi rör oss närmare de sista åtgärderna i slutet på ett spel, som pågått under nästan tretton tusen år. Våra medarbetare befinner sig vid den punkt, där en ny verklighet kan uppnås för alla. De kommande stunderna kommer att ägnas åt dramats upplösning då det mörka äntligen störtas från maktens upphöjda säten. Låt bli att döma dessa mörkrets män och kvinnor! Lämna det heliga uppdraget åt Himlen. Där lägger de som ser på alla era liv fram vad som är rätt för dessa personer, vilka så lätt missbrukade er och hindrade er från att uppnå er fulla potential. En del av er har, liksom vi, uppnått viss grad av medvetande och odödlighet. Den här gåvan är nu redo att utökas till att omfatta alla, men först kommer ett stort uppvaknande som flyttar er in i en ny kosmisk verklighet. Det blir tiden för en stor förnyelse av era högtidliga löften till Moder Jord!

För länge sedan, när mänskligheten först tilläts att bebo den här underbara världen, gav mänskligheten ett heligt löfte till Gaia och hennes Andliga Hierarki att ta hand om henne, att stödja henne och att se till att hennes många ekosystem blomstrade. Det här löftet ska nu förnyas av mänskligheten på ytan. När ni uppnår era fullt medvetna Jag är det också dags att respektera och rädda den stora mångfalden av Liv som delar den här världen med er. Anden har fört många till er som kan hjälpa er att återgå till dem ni verkligen är, och därefter visa er hur man bäst kan få Gaia att blomma igen, såsom hon gjorde i mycket avlägsna tider. Ni äger den teknologi och den Gudomliga Vilja som snabbt kan förändra själva utseendet på er värld. Dessa stora uppgifter kommer att bli era så snart det mörkas ok har lyfts från er! Detta är saker som vi kommer att göra tillsammans, vilket gör det till en underbar ny tid för oss alla!

När vi, tillsammans, arbetar med våra andliga familjer och rymdfamiljer kommer vi att återställa Gaia till det paradis hon en gång var vid tiden för Lemurien. Vi är välsignade av Skaparen, som får återuppliva denna vackra planet och fortsätta vår resa för att utveckla Skaparens Vilja hos den här aspekten av det fysiska. Ni, individuellt och kollektivt, har känt det enorma i vad fullt medvetande innebär. Ett stort ansvar kommer att ges till er, och det är bara början. Vi, de Uppstigna Mästarna, har tillbringat vår tid i detta ofantliga, gudomliga tjänande, vilket nu ska expandera till att omfatta var och en av er, så snart ni har återgått till fullt medvetna Varelser. Vår uppgift är då att övervaka det vi alla gör. Dessa uppgifter är de första av många som kommer att leda till uppkomsten av en ny stjärnnation, som kommer att leda den här galaxen in i en era av Ljus och Kärlek och ett Tjänande av det Gudomliga.

Idag fortsatte vi vårt samtal om er resa till fullt medvetande. Gaia är helt redo att förändra sig till en fullt medveten varelse. Fullt medvetna korsar vi som människor den här galaxen, och arbetar i gudomligt tjänande för att uppenbara den magnifika skönheten i Skaparens gudomliga plan. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure