Followers

Google+ Followers

onsdag 8 februari 2012

07.02.2012

Sheldan Nidle

07.02.2012


9 Akbal, 16 Yax, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Vi kommer för att berätta för er att jordens hemliga, heliga sällskap är mycket nära att lyckas. Både den Östra och Västra förgreningen av de här sällskapen skrev nyligen på ett antal dokument, som bekräftar att det mörka inte längre kan påverka världsekonomin. En del mindre detaljer är olösta men håller för närvarande på att lösas. Detta innebär att det mörka inte längre är något oövervinneligt hinder mot förändringar, och att Ljuset, på fullt uppåtgående, nu bestämmer vad som ska ske i er värld. Vi övervakar när de olika hemliga heliga sällskapen samråder med de Uppstigna Mästarna om lämpliga tidpunkter för era nästa steg mot fullt medvetande. I enlighet med de gudomliga dekret som utfärdats av Himlen ska er nuvarande verklighet svepas bort, och detta har oundvikligen till slut tvingat det mörka att inse att dess motstånd är meningslöst. Inte desto mindre genomsyras varje enskild individ fortfarande av en slags galenskap och längtar efter ett påtvingat yttre objekt att vörda. Det är dags för alla att förstå att det behövs ett nytt sätt att förhålla sig och fungera i den här verkligheten.

Ljuset har utfärdat en agenda, som för många herrans år sedan antogs av Gaias Andliga Hierarki. Dessa dekret betonar behovet av att omdefiniera förhållandet mellan mänskligheten på Jordens yta och Gaias ekosystem. Denna radikala omvärdering av mänsklighetens inställning till Moder Natur införs så snart de nya regeringarna är på plats. Tusentals uppfinningar ska släppas som kommer att utrota föroreningar i mark, vatten och luft och lösa de energikriser som under det senaste århundradet skapats genom det mörkas girighet och tanklösa utnyttjande av er miljö. Ni kommer även att invigas i fakta om er historia, vilka antagligen kommer att väcka er vrede. Vi ber att ni till era nya regeringar överlåter detaljerna att dela ut rättvisa domar till de tidigare mörka hantlangarna, eftersom er kommande uppgift är att ta ert välstånd och era nya teknologier i bruk och förvandla er värld till något helt magnifikt, vilket kommer att ge Moder Jord ett lyckligt leende! Med ert uttryck, - goda tider på gång! Detta innebär ett fullt avslöjande av första kontakt och av den här flottans välvilliga karaktär.

Vår första-kontakt-flotta iakttar alla dessa framsteg och meddelar våra Jordallierade och de Uppstigna Mästarnas hemliga, heliga sällskap att en gudomlig tidsplan är på plats. Himlen har godkänt att vi får hjälpa till att styra det som nu sker på er planet. Såsom nämnts ovan vet det mörka om att dess makt i stort sett är borta och nästan den enda verksamhet som återstår är att avsiktligt utföra provocerande och saboterande handlingar för att avbryta de många frihetsrörelserna runtom i världen. Det finns också den stora komplotten att attackera Iran, vilken planerats till senvintern och början på våren i år. Vi övervakar mycket noga de krafter som är fast beslutna att sätta igång den här usla attacken som sin sista handling i trots mot Ljuset. Vi övervakar även hopsamlandet av de tjänstemän som ansvarar för de återstående hemliga underjordiska baserna och skickar dem till samma faciliteter som används för att hysa deras tidigare anställda. Dessa personer kontrolleras för att bedöma arten och omfattningen av deras brott.

Totalt sett, har vårt uppdrag här övergått till att vara någonting mer omfattande än bara "det galaktiska alternativet." Vi övervakar hela ert globala samhällsskifte, från det mörkas järngrepp till ett nätverk av samarbete mellan olika kulturer vilket bygger på frihet och överflöd. Som ni ser är detta en stor uppgift. Den personal som samarbetar med oss måste säkerställa att allt sker i rätt turordning och börja med den omfattande infasningen av det nya globala finansiella systemet, vilket helt och fullt kommer att stödjas av en global allians mellan nya caretaker-regeringar. De hemliga heliga sällskapen i Öst och Väst har börjat med detta enorma första steg, nämligen övertagandet av flera stora finansiella företag och detta kommer att följas av överflödsleveranserna och början på regeringsförändringarna. Allt detta är redo att sätta igång. Vi arbetar nära vår förbindelsepersonal på Jorden för att skapa nya regeringar och för att sedan tillkännage de många innovativa och uppseendeväckande förändringarna i er globala verklighet. Räkna med att höra något underbart meddelas mycket snart!

Välsignelser, Ni kära! Vi är era Uppstigna Mästare! Många händelser är redo att förverkligas. Våra medarbetare arbetar tillsammans med många nyckelpersoner för att planera övergången från er dilemmafyllda värld till mera eleganta lösningar på alla era akuta behov. Detta kräver många hängivna själar som, liksom vi, är fast beslutna att genomföra dessa övergångar. Vi går fram steg för steg och börjar med mängden frihetsberövanden och med installationen av många caretaker-regeringar. Det senare kräver stöd och skydd från respektive lands lagliga system och det kommer på plats medan vi pratar. Med dessa första steg på plats tar vi upp detaljerna för de kommande punkterna på vår dagordning. De som har valts ut för att leda era övergångsregeringar förbereder sina offentliga tillkännagivanden, vilka kommer att följas av en rad direktiv som kommer att förändra själva grundvalen i den värld ni alltid har känt till.

Våra rymdfamiljer och familjer från Inre Jorden kommer att ge det nödvändiga skyddet runt allt det som nu skall ske, och även ge oss råd om vad som kan göras för att föra allt harmoniskt framåt mot ett fullt medvetande. Ny teknologi finns tillgänglig som kommer att öka det välstånd och den frihet som kommer att fylla era liv. En omfattande agenda som täcker alla aspekter i era liv kommer att presenteras för er, vilken lyfter er in i en tidigare aldrig skådad tidsålder av fred och välstånd. Krigshandlingar kommer att upphöra och ett nytt filantropiskt (människovänligt) styrelsesätt kommer i hög grad att uppmuntras. Vi kommer att ge oss tillkänna för er, och vi ber er att observera en grundläggande moral och upprätthålla varje individs frihet och suveränitet. Vi ber er att respektera varandra, och i ett gudomligt tjänande tillsammans låta oss omvandla den plågsamma mängd föroreningar som smutsar ner vårt heliga, levande hem, Moder Jord.

Det finns storslagna, heliga läror som behöver spridas bland er. Tillsammans kan vi ta dessa outspädda, universella Sanningar och tillämpa dem över hela er värld. Många av era religiösa böcker och dokument har skrivits om, och i denna högt utspädda form har de använts av de rika och mäktiga för att bryta ner samhällen och hetsa nation mot nation. Det är dags att läka dessa klyftor och skapa en känsla av global gemenskap. Enhet är vårt sanna tillstånd. Vi är Skaparens heliga farkoster! Låt oss i enhet använda vår enorma förmåga till Kärlek och Ljus för att ta fram den skönhet som ligger inom oss. Detta är en tid då välstånd och universell harmoni ska glänsa! En tid då vi var och en kan bidra med våra unika talanger och insikter. Låt denna magnifika energi belysa detta sista varv på vår resa tillbaka till fullt medvetande. Låt oss visa Himlen vad ni är kapabla till!

Idag fortsatte vi vårt samtal om er övergång till fullt medvetande. Er lokala Andliga Hierarki, människorna i Inre Jorden, och den Galaktiska LjusFederationen bistår alla i den här operationen. Stunden för första kontakt närmar sig. Låt oss välkomna denna stund och i glädje fira ert återvändande till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure