Followers

Google+ Followers

onsdag 28 mars 2012

27.03.2012

Sheldan Nidle

27.03.2012


6 Eb, 5 Mac, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Tiden för det stora medvetandeskiftet kommer allt närmare. Er mörka kabal står inför ett dilemma som för varje dag blir allt svårare för dem att hantera. På uppdrag av de heliga hemliga sällskap som utsetts av de Uppstigna Mästarna är vi redo att agera såsom gudomliga verkställare. Kort sagt, en enorm omvandling av er verklighet är klar att börja. Ett antal viktiga monetära program förbereds för global distribution, och lämpliga delar av våra första-kontaktteam finns på plats för att skydda det som blir den första räden in i ett överflöd för er värld. Det här projektet sätter igång ett helt flöde med aktiviteter som för er verklighet mot Ljuset! De Uppstigna Mästarna inför det nya finansiella systemet så snabbt som möjligt. Redan håller nationer i öst på att träna för att införa detta nya system, vilket gör slut på västvärldens långa ekonomiska dominans och ger öst en sann finansiell jämställdhet. Samtidigt har det nödvändiga överbryggandet till de nya regeringarna kommit på plats genom insatser av de många heliga sällskap som grundades i Europa för hundratals år sedan.Dessa europeiska heliga sällskap koncentrerar sig på det bästa sättet att avlägsna de mörkercentrerade regeringarna. Dessa regeringar har hållit er Jord instabil genom att hota med kärnvapenkrig alltsedan atomens delning under 1940-talet. Dessutom har samma regeringar invaderat många nationer över hela världen för att upprätthålla rädslan och den grova manipulation som Anunnaki och deras många jordbundna underhuggare så länge använt sig av. Den enorma arrogansen i det mörkas strategi utvecklades till ett tunnelseende, vilket under det senaste årtiondet öppnade vägen för de heliga sällskapen att avslöja en ny och underbar verklighet för er. I detta ögonblick sammanfaller er historia nu även med Himlens många dekret för er värld. Dessa heliga påbud bjöd in oss att komma hit för att noggrant övervaka en unik rad omvandlingar, och det är anledningen till att vi nu finns här ovanför er i enorma mängder för att säkerställa att dessa dekret genomförs. Resultatet har blivit att det mörka inte längre ansvarar för den här världen, och att de Jordemänniskor som är hängivna Ljuset har haft framgång och nått sitt förutbestämda mål.

Ljusarbetet har fört er till den punkt, där nu ett stort välstånd ska svepa genom era samhällen. Detta välstånd förebådar en rad grundlagsförändringar som, bland mycket annat, kommer att lagstadga den lagliga grunden för er frihet och er individuella suveränitet, åtföljt av en officiell kungörelse om detta. Detta är ett historiskt ögonblick. För första gången sedan ni tilläts att gå in i ett begränsat medvetande, kommer ni att erkännas såsom värdiga Varelser av era tidigare "herrar." Genom ett enda drag blir ni deras jämlikar som kan hantera rättvisa och lämpliga straff för deras brott mot er och era förfäder. Detta är den tidpunkt då den nuvarande verkligheten kollapsar och omvandlas till en farkost som för er tillbaka till själva tröskeln till fullt medvetande. Vårt ansvar är att ta er från den dörr som nu öppnar sig fram till er slutliga omvandling, vilket gör att ni återigen kan inta er plats bland era många andliga familjer och rymdfamiljer. Detta blir ett ögonblick med efterlängtat firande för oss alla!

Som en föraning inför er planets och er egen återgång in i Ljuset och till fullt medvetande, utökar vi nu antalet framträdanden av vår flotta på er himmel. De gör sig mer synliga för er genom att visa sig i fullt dagsljus och genom att bli mer dramatiska på er natthimmel. Vårt budskap är: Ni är inte ensamma! Dessutom snabbar Moder Jord upp sin omvandling till ett enhetligt väsen inom den femdimensionella verkligheten. I ögonen på era geologer och vetenskapsmän inom rymdområdet verkar de senaste geologiska indicierna peka på möjligheten till en global katastrof, men så är inte fallet. Moder Jord förändrar verkligen drastiskt sitt vädermönster genom att förändra de jetströmmar som skapar det globala klimatet. Likaså förändrar de ovanliga uppvärmnings- och nerkylningsmönstren själva karaktären hos havsströmmarna, dessa transportbälten som blandar vattnen i era oceaner, och även detta påverkar era vädermönster. Detta är dock en del i en positiv process som så småningom kommer att föra samman vattnen och atmosfären på ytan med den Inre Jordens.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med en uppdatering om det som för närvarande sker på er värld. Vi tar oss nu igenom de sista dagarna av det ultimatum som tvingar den mörka kabalen och deras stockkonservativa anhängare att avgå från sina ministerämbeten och offentliga ämbeten. Dessa kommande officiella "avgångar" blir signalen till början på processen med en omfattande maktöverföring från den mörka kabalen till Ljusets agenter. Denna process löper även parallellt med en enorm överföring av pengar i hela världen. Under denna tid kommer många banker att byta ägare från den mörka kabalen till Ljusets delegater. De ansvariga för dessa komplexa transaktioner är olika delar inom våra hemliga heliga sällskap. I själva verket kommer ett nytt finansiellt system att träda fram ur denna förändring i bankägandet, vilket kommer att baseras på nya valutor med guld som värdebas. Så snart detta är klart kommer de nya regeringarna att göra sina utsändningar i media.

Det nya regeringssättet i många länder kommer att säkras genom kraften från Ljuset, från invånarna i Agartha och första-kontaktteamet. Vi åtar oss ansvaret för att Himlens heliga påbud manifesteras här på Jorden. Allt detta görs för att släppa er fria och föra er genom de kommande faserna på er väg till fullt medvetande. Vi övervakar allt i den takt som det dyker upp, eftersom den här massiva övergången är avsedd att gå snabbt och vara välgörande för allt liv. Under tidsåldrarna har vi i vår heliga samvaro samtalat om hur man bäst ska skapa denna nya verklighet. Framför allt önskar vi innerligt att presentera dessa saker för er på ett begripligt och acceptabelt sätt, som verkligen tjänar det större goda. Det gudomliga syftet med vårt åtagande är att ge er möjlighet att bli fria och suveräna. Mycket kunskap måste överföras till er under de kommande månaderna för att inge tillförsikt och behålla er heliga tillit.

Kommunikation förblir nyckeln till allt vi gör, och därför har vi varit noga med att täcka in allt väsentligt för att hålla er informerade. Vi har bett den Galaktiska Federationen att ge sig helt tillkänna för er efter att Disclosure (Avslöjandet) tillkännagivits, och vi har bett invånarna i Agartha att göra detsamma. Var och en av er behöver få full kännedom om vad som sker och varför, och varthän allt är på väg. Det är lika viktigt för oss att få feedback från er vad gäller denna plötsliga uppsjö av händelser som drabbar era samhällen. Vi, de Uppstigna Mästarna, har för avsikt att framträda och läka och välsigna er alla redan innan masslandningarna. Vi ber uppriktigt om era känslor inför dessa frågor, eftersom det är dags att ändra på hur ni samverkar med Himlen. Ni är, var och en, en helig fysiskt ängel. Ni behöver lära er om er gudomliga härkomst och de heliga Ordnar ni är en del av. Fundera på dessa frågor, medan Himlen nu med kraft återvänder till er värld!

Idag hade vi med oss ytterligare ett meddelande till er. Vi förser er med dem för att så gott vi kan hålla er informerade om dagens händelser ur vårt perspektiv. Vi ber att ni använder den här informationen för att hjälpa andra, liksom er själva att bättre förstå vad som nu är redo att ske över hela er värld. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure