Followers

Google+ Followers

onsdag 30 september 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 29 september 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
29 september 2015
Originaltext: www.paoweb.com12 Eb, 5 Tzotz, 12 Manik   

Dratzo! Den här världen fortsätter hela tiden att utvecklas i rätt riktning. Våra jordallierade lägger delarna till ett nytt banksystem på plats. Den mörka kabalen kan inte längre stoppa det oundvikliga. De gamla familjerna, både i Europa, Amerika och naturligtvis i Kina, skapar nu de slutgiltiga depåer, varifrån ett stort hav av pengar kommer att flöda. De som har tilldelats uppgiften både som utbetalare och ansvariga för säkerheten är medvetna om den rätta gudomliga tidpunkten för att slutföra sina speciella uppgifter. För närvarande står kabalen inför ett antal kriser, vilka helt enkelt är tecknen på att tidpunkten för detta utflöde ligger väldigt nära. Tiden för att få slut på dessa avskyvärda oligarker kan tyckas ha varit alltför utdragen. Vi närmar oss den gregorianska månaden oktober. Traditionellt är detta i väst en månad för skrämsel, trolltyg och spöken. I själva verket står den för den tid då det mäktiga Atlantis, ert gamla hem, sjönk under havet. Denna händelse inträffade i början av Zac (den vita månaden). Denna tidpunkt kallas Halloween (helgad afton) när De Ljusa Varelsena på Atlantis for iväg till sitt nya hem i Kentaurus (ett stjärnsystem). Det är bara en underbar tillfällighet att den här perioden blev den tidpunkt då ni kommer att få era välsignelser!

Det som nu händer på er värld är en kraftfull förändring i hur den här verkligheten fungerar. Tidigare kunde oligarkin besluta om det som skulle ske och se till att det genomfördes som planerat. Denna makt har nu förnekats dem. En revolution vad gäller folkvandring, makt och pengar har satt igång en övergång som inom kort kommer att kulminera i ett helt nytt sätt att genomföra saker och ting. Detta påverkar också hur den stora mängden pengar ska omfördelas runt ert klot. Denna omfördelning kommer till slut att orsaka att kabalens maktbas smulas sönder och att deras regeringar faller. Resultatet av denna snabba globala övergång blir en spridning av välstånd, parat med uppkomsten av en stor global revalvering av era nuvarande globala valutor. De sista stegen innebär sedan att backa upp dessa valutor med guld och ett nytt sätt att fungera för era banker. Dessa stora förändringar kommer att ge er nytt sätt att regera, innebärande en återgång till verklig demokrati och till framväxten av ett mycket bredare begrepp vad gäller "makten hos folket". Detta är en återgång till sant konstitutionellt styre.

Just nu bombarderas ni av en uppsjö energier. Dessa energier hjälper Himlen ytterligare med subtila justeringar av era fysiska, mentala och känslomässiga aspekter. Syftet med dessa speciella justeringar är att göra det lättare för er att absorbera de nya energier som sakta höjer era kroppars basfrekvenser. Dessa energier behöver höjas i takt med att våra medicinska team tillsätter olika nya komponenter. Detta gör det möjligt att bättre stabilisera er när ni drabbas av de enstaka stora mängderna energier som kommer från den galaktiska kärnan. Dessa kommande förändringar kommer ytterligare att förflytta er till en rad nya uppfattningar i ert inre. Våra mentorer kräver att ni är öppna inför ett antal verkligheter som gäller ert ursprungliga "fall" från fullt medvetande. Himlen önskar att ni lär er varför dessa stora förändringar i medvetandet inträffade. På den tiden sökte Atlantiderna desperat efter hjälp från sina mörka allierade. De såg att ett antal andra "dotterkolonier” starkt opponerade sig mot det som hade gjorts mot Mu (Lemurien) och ett uppror låg nära.

De förändringar som sker inom er höjer era basfrekvenser och gör er mer medvetna om hur alla era livslånga uppfattningar gradvis förändras. Ni blir mer tillåtande och välvilliga i sinnelaget när det gäller inställningen mot ”första-kontakt”- flottan. Det gäller även att se Amerikas i ett helt nytt ljus. Efter Axelmakternas nederlag år 1945 antog de flesta i världen en pro-Amerikansk attityd. Denna har i hög grad skiftat och nu råder mestadels en mera negativ inställning. Trots många av de tragedier som Amerika har bemött, har detta bestått. Det som är på väg att ske kommer kraftigt att förändra denna stadigt växande uppfattning. Amerikas sanna natur håller på att räddas från oligarkin. Den främsta orsaken till denna förändring blir NESARA (National Economic Security and Reformation Act, amerikansk ”reservkonstitution”. Övers anm.) och dess spridning över världen. En annan är att UFO-mörkläggningen officiellt får sitt slut. De amerikanska oligarkernas kejsardöme är över. Meningslösa krig är över! Allt som blir kvar är Kärlek och Enhet inom hela mänskligheten. En tid i fred och stort välstånd ligger framför oss. Använd denna tid till att hjälpa Gaia och göra dig själv redo inför fullt medvetande!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ljusets positiva energier fortsätter att flöda på allt högre och högre nivåer! Energierna från Himlen pumpas mot oss från galaxens centrala kärna. Dessa energier stärker var och en av er. Använd dessa underbara och välsignade krafter till att skapa en gemensam vision om frihet och välstånd. Var positiva och glada nu medan dessa kraftfulla energier är i stånd med att föra fram en härlig omvandling till den här verkligheten. Halleluja! Varje dag höjer dessa energier ert medvetande. Den mörka kabalen känner hur deras tidigare så starka energier för att förhindra Ljusets seger glider bort. Jubla och samlas runt en stor vision, vilken lägger er kraft till Ljuset. Var tacksamma över den Allsmäktiges tillvägagångssätt! En Ljusfylld väg visar nu vägen till era drömmar. Våra medarbetare fortsätter att ge oss endast positiva budskap. Ni befinner er på resa till inte tidigare skådade mirakler.

Varje del av era fysiska, emotionella och andliga kroppar påverkas av detta stora tillflöde av andlig energi. Detta är anledningen till att vi ber er att fortsätta vara positiva. Förena er med det kollektiva inom mänskligheten och be och/eller meditera dagligen. Föreställ er den värld som ni önskar. Dessa andliga övningar låter den här nya världen snabba upp sin manifestation i den här världen. Välstånd och frihet börjar träda fram. Känn in denna underbara men subtila vision, och använd era förmågor till att hjälpa Gaia och oss att skapa den här nya världen. Under de kommande veckorna kommer händelser långsamt att träda fram. Dessa kommer att låta en ny verklighet att fortsätta sin omvandling och föra in er i den här nya gudomliga positionen. Allteftersom ni närmar er denna magiska tidpunkt kommer ni att se händelser inträffa, händelser som det mörka länge försenat. Detta kommer att bli en tid med upprymdhet och underverk! Ha tålamod och släpp alla frustrationer. En ny värld närmar sig!

Välsignelser. Var ett med det som nu sker utöver detta storslagna blågröna klot. En tyst revolution av grandiosa proportioner äger rum. Dess gudomliga rötter började i de små finansiella bankföretagen som finns utspridda över Afrika, Europa och Amerika. Dessa välsignade åtgärder ägde rum under de senaste decennierna och skapade ett självorganiserat socialt nätverk och medianätverk. Vi har sett detta behov av att vara fri växa, och väntat på en donator för att utveckla dessa små nätverk på ett sätt som snabbt förändra fasaden på denna så starkt baktalade aspekt av mänskligheten. Vi välsignar er och arbetar på vår gemensamma vision att se er blomstra. Vi gläds över det som händer, över att se den här gudomliga visionen lyckas. Den kommer att förenas med ett speciellt välstånd och helig magi kommer att ske. Ur dessa små men mycket motiverade institutioner, kommer en mäktig ek att växa fram. Tro på mirakler, var starka och ha framgång i den Allsmäktiges namn! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Idag gav vi er fler nyheter om det som sker i tysthet runtom i världen. Gaia väntar på er och vet att ni kommer att göra det som är rätt med dessa heliga resurser. Det är dags att organisera om och göra om alla dessa globala samhällen. Ha tålamod och var medvetna om att en stor framgångsvåg kommer att bli er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure