Followers

Google+ Followers

torsdag 26 januari 2012

24 januari 2012

Sheldan Nidle

24 januari 2012


8 Muluc, 2 Yax, 8 Manik

Dratzo! Här är ett nytt meddelande! Under de senaste veckorna har vi observerat svårigheterna hos dem som länge böjt sig inför den mörka kabalen, när de uppmanats att agera på ett nytt sätt. Våra Jordallierade har en djup önskan att få den här världen till en ny verklighet, och ändå fortsätter de att söka någon slags passande bekräftelse från sina forna herrar. Vi är verkligen förvånade över det sölande som pågår! Männen och kvinnorna i denna hänsynslösa kabal har fört er värld till ruinens brant, och håller faktiskt envist fast vid den här förödande riktningen, varför den enda utvägen vi kan föreställa oss är att flytta undan dem.

Vi påminner våra Jordallierade om den stora smärta och det lidande som er värld får utstå varje dag, och om att det är dags att flytta dessa ultrakonservativa bakåtsträvare (scalawags) åt sidan och skapa en mer välgörande värld för alla, men dessa vädjanden om en högre vision tycks falla inför döva öron inom gruppen i sin helhet. Jordens hemliga heliga sällskap delar dock inte denna eftergivna syn på saken: för dem är det mörka en styggelse inför allt mänskligt och de önskar lagligen häkta dessa så snabbt som möjligt.

Detta sällskap är den grupp som vi lättare kan arbeta med.Eftersom den här gruppen har hand om de nya finansiella arrangemangen, har vi bett dessa hemliga heliga sällskap att ta ledningen vad gäller att bilda de nya caretaker- regeringarna. De Uppstigna Mästarna instämmer och vi har begärt att deras ansvariga går vidare med hela den mängd planer som man har samtyckt till. Vår avsikt är att omedelbart genomföra dessa planer och göra slut på den mörka kabalens makt.

Vi är förbryllade över de Jordallierades motvilja i dessa frågor, eftersom de är fullt medvetna om den upprörande kriminalitet som länge praktiserats av det mörkas regimer. De politiska partierna inom dessa olika nationer är så korrupta, att deras intolerans mot sina respektive medborgare blir mer och mer uppenbar, vilket har lett till den senaste tidens omfattande protester över hela världen. Det nya styret kommer att göra slut på enväldiga tysta medgivanden och göra den lagliga makten ordentligt lyhörd inför medborgarnas behov.

Detta är de första stegen mot det vi tänker åstadkomma: att förklara det galaktiska samhället för er. Det medvetande som träder fram i er värld ropar efter en förändring av era samhällsfunktioner.

Era nuvarande regeringsformer inkluderar inte de nya teknologierna eller det nya medvetandet, inte heller försöker man på något sätt förbättra sin lyhördhet för er. De är alla utsatta för korruption och är styrda av mäktiga särintressen och dominerade av splittrande "ideologier".

Allt detta resulterar i en dimridå som döljer sanningen för er, och långt ifrån tillräckligt för att ge det mest basala av allmän välfärd. Regleringar behövs för att göra slut på privat finansiering av kandidater och för att hindra dem från att införa speciella regler som bara gäller för dem. Att inneha en tjänst inom regeringen är en speciell ära, som någon tilldelas bara för att denne folkvalde verkligen har förmågan att vara lyhörd inför sina landsmän.

Kom dock ihåg, att dessa åtgärder enbart utgör en tillfällig lösning. En mycket mer effektiv regeringsmodell behövs för att till exempel snabbt anpassas till de paradigm-skiftande teknologier, som mer direkt involverar varje medborgare i den lagstiftande och administrativa processen.

Det är där vi gränsar till det galaktiska samhället. Där regerar man med hjälp av den kollektiva input som inhämtas från samtliga medborgare i en nation, vilka alla är välinformerade För närvarande saknar ni den sortens växelverkande teknologi och den utbildnings-och informationsnivå som behövs för att göra ett sådant koncept genomförbart. Vi har för avsikt att hjälpa er utveckla den här mera komplexa interaktiva teknologin och visa er hur ni optimerar dess användning.

Naturligtvis kan detta inte ske förrän vi är formellt introducerade hos er, varefter vi kan börja en rad utsändningar och till fullo förklara allt det som så länge undanhållits er och ert globala samhälle.

Detta gör att ni kan utveckla en samhällsmiljö som stöder en fullt medveten varelses förändrade behov. "Regeringen" ska bytas från den auktoritära modellen till att mer bli som en övervakare av en rad kreativa lösningar.

Det är så stjärnnationer fungerar. I hjärtat hos det här systemet finns folkets röster och påbud. Samhälleliga konstruktioner måste se till att alla kan "höras" och med rätta hedras för dem de är.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med en kort översikt över det som sker. Vi använder våra många hemliga, heliga sällskap för att förmedla en rad direktiv som för in er nya verklighet.


Det mörkas uråldriga maktmonopol och enorma rikedomar avsedda att kontrollera er och er värld håller på att fragmenteras genom det som våra hemliga sällskap gör. Vi har fäst de mörkas uppmärksamhet på att Ljusets legioner har möjlighet att göra slut på det som deras forna herrar, Anunnaki, införde för nästan tretton tusen år sedan.

Beväpnade med ett antal speciella dekret från Himlen och med rikedomar ackumulerade under århundraden, avslöjar dessa grupper det mörka styrets korruption och inför metoder för att ersätta den mörka verkligheten uppbyggd på kontroll. Detta innebär att, med hjälp av våra familjer från Agartha och Inre Jorden, dessa speciella bärare av Ljuset är redo att manifestera en ny verklighet.Detta ger oss även möjligheten att förklara den gudomliga visdomen för er och visa er vägen till fullt medvetande. Här ska ni tillsammans med oss föra in en ny dag till Moder Jord och skapa en fantastisk femdimensionell värld på hennes yta, och förena den med Agarthas inre femdimensionella värld. Tillsammans ska vi skapa ett nytt samhälle som kommer att exemplifiera de sanningar som det mörka dolt för er.

Det som inom kort kommer att ske, kommer att förvåna er och ingjuta förundran och glädje i er!
Att leda er tillbaka till Ljuset har varit högst tillfredsställande.


Och nu kommer vi att göra er bekanta med fler inom er utökade släkt som kan hjälpa till att slutföra er heliga resa. Invånarna i Agartha har gett akt på er och tålmodigt väntat på rätt tillfälle att komma fram och presentera sig och sina kunskaper.

Således kommer nästa fas i er historia att innehålla avslöjanden, som kommer att få många av era djupt rotade fördomar att rasa samman. Ni kommer att visas på saker om det fysiska som ni trodde var omöjliga, och få hjälpa till att föda fram en helt ny vetenskap och återinsätta en gammal sagoberättelse som nu är illa sargad.

Vi är alla utomjordingar som tvingats anpassa oss till en grym värld på ytan som nu ska försvinna, och de som är ansvariga kommer att ses gå ut med ett spottande och fräsande, inte med en smäll.
Att föra fram denna sedan länge omtalade nya verklighet har visat sig vara en stor utmaning för oss alla. Trots detta är vi, just nu, redo att tillkännage vår seger! Tillsammans har vi framgångsrikt tagit oss an det mörka och dess ondskefulla sätt, även om den här kampen har tagit alldeles för lång tid! Vårt syfte är att befria er från slaveriet och ge välstånd till alla.


Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)
Idag talade vi om den utveckling som fört er till den punkt där en ny verklighet ska manifesteras. Detta kommer snabbt att föra oss samt resten av er andliga familj och er rymdfamilj in i era liv för att ge er vägledning tillbaka till fullt medvetande. Det är dags för något helt fantastiskt att manifesteras!

Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure