Followers

Google+ Followers

onsdag 21 december 2011

Sheldan Nidle - 20 december 2011Sheldan Nidle
20 december 2011Originaltext: http://www.paoweb.com/12 Ix, 7 Mol, 8 Manik (20 december 2011)
Dratzo! Vi är tillbaka! Ni är nu mitt uppe i ett globalt dilemma: er värld på ytan går allt närmare mot sitt skifte till en femdimensionell, enad verklighet, men de som ansvarar för er värld står trotsigt emot den katastrof som snabbt närmar sig, trots att många försöker avsätta dem. Vi har skickat ut nödanrop till våra allierade på Jorden att starta själva arresteringsprocessen av dem som inom ett antal regeringar är ansvariga för att upprätthålla bilden av att er värld på något sätt kan rida ut stormen och överleva. Detta är fullständigt fel! Så här långt har vi fått besked från våra Jordallierade att slutskedet, finalen på deras avvecklingsscenario har startat. Det kommande året 2012 kräver nytt styrelsesätt och det formella upphörandet av den mörka kabalens oändliga komplotter och knep. Det är dags för välstånd, återinförandet av era suveräna rättigheter, och för Diclosure (avslöjandet). Det är även dags att på global basis sätta igång en öppen dialog med oss. Det finns så mycket som var och en av er och vi behöver säga till varandra, och så mycket behöver ske innan ni flyttar till Inre Jorden och genomgår er omvandling till fullt medvetande.


Vi tar fram handlingsalternativ till de arrangemang som ett flertal nationer och flera hemliga, heliga sällskap gör för att förändra den politiska och ekonomiska topografin, samtidigt som vi helt och fullt fortsätter att stödja dessa nobla ansträngningar. Vårt mål med att göra detta är att betona hur brådskande det är att göra färdigt den här uppgiften så snart som möjligt. Himlen har påbjudit att vi ska börja ingripa i högre grad omedelbart efter nyår. Vi ser det som en helig befallning att se till att er värld går framåt och verkligen är redo för ert fullt medvetna språng till fullt medvetande vid den gudomligt fastställda tidpunkten. I avvaktan på detta gör vi en mycket noggrann inspektion av den aktuella byken med intriger inom alla era globala nationer. Vissa omedelbara förändringar behöver göras och vissa utsedda personer ska ha svurit eden inför sina nya positioner vid en gudomligt fastställd tid. Vår roll här är att utföra Himlens och Lord Sureas heliga befallningar. Vi kommer nu till er i fred och med fullt godkända mandat från Himlen.


De framsteg som våra allierade på Jorden gör är uppmuntrande. Inte desto mindre vet vi att mer är möjligt. Vi har suttit i konferens med det styrande rådet i Agartha för att säkerställa vilken som är den bäst alternativa kursen att fortsätta på om våra Jordallierade inte lyckas bli färdiga inom den tidsplan som vi gett dem. De Uppstigna Mästarna har även gett oss råd om vad de för närvarande tror är möjligt. Utifrån dessa diskussioner kom vi fram till en ny övergripande plan för att genomföra förändringarna med maximal effektivitet. Vi granskade ingående alla alternativ och lade även fram dem för vårt Styrande Högsta Råd inom Vegas stjärnsystem. Resultatet är att Rådet gett oss ett större handlingsutrymme och formell tillåtelse att öka nivån på vårt direkta ingripande i processen för att snabbt föra er fram till fullt medvetande. Himlen har bett oss göra allt för att säkerställa att den gudomliga planen uppnås på det sätt som Skaparen gett anvisningar om. Därför inrättar vi nu ”action-team” som förbereder den här flottan för första kontakt.


Vårt första kontakt-uppdrag har gått igenom många faser sedan det inleddes under ert gregorianska år 1991. Till en början kände vi djupt att det här uppdraget borde genomföras med noggrann rådgivning från våra kusiner i Agartha och er Andliga Hierarki. Detta förändrades efter 1996 då vi hjälpte er Andliga Hierarki att förhindra en massiv galaktisk katastrof bestående av en stor energiblixt från området för supernovan från 1987. Vid denna tidpunkt ändrades vårt uppdrag och vi inledde ett nära samarbete med de då åtskilda grupper vi nu kallar våra Jordallierade. Vårt samarbete innebar att förbereda er värld för vår formella ankomst och för er övergång till fullt medvetande. Den här kursen förändrades återigen genom de händelser som ni känner som 11:e september, 9/11. Nu har vi fått mandat från Himlen och vårt Styrande Råd att gå tillbaka till en mycket modifierad version av vårt ursprungliga uppdrag. Det är dags att ingripa och hjälpa till med det officiella bortskaffandet av er mörka kabal. En tidsplan som vi inte kan avslöja tickar nu. Första kontakt ligger väldigt nära.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Många rättsprocesser rör sig snabbt framåt. Vi har gjort ett antal överenskommelser med över hundra av era regeringar och fått garantier från ett antal större militära enheter att störta de regeringar som de facto fortfarande starkt ställer upp för den mörka kabalen. Vi befinner oss också mitt i uppdraget att säkerställa beställningarna som gäller leveranser av Saint Germain´s välsignade välståndsfonder, vilka kommer att levereras globalt. Samtidigt kommer diverse regeringspersonal och militär personal att fängslas, och därmed avsätts ett antal större regeringar i Europa, Asien och Amerika. Vi inväntar nu det nära förestående färdigställandet av de internationella domstolsdokument som gör att vi lagligt kan utföra denna välbehövliga nådastöt mot den gamla ordningen. Så snart detta är gjort kommer ni att befrias från tretton tusen år av strama tyglar från det mörka, och ert efterlängtade mål med fullt medvetande kan stå i centrum i era liv.


Vi vet hur svårt och frustrerande det här året har varit för er. Men det är nu viktigare än någonsin att gräva djupt och behålla fokus! Med allt som pågår i världen är det lätt att förlora det. Vi, Uppstigna Mästare har varit tvungna att utveckla en häpnadsväckande grad av inre fokus för att lyckas med vårt primära mål att bli ett rent och väl fungerande instrument för det Gudomliga. Vi vet, att det är en sak att säga det, och en helt annan sak att vara det. I detta avseende kan vi inte överbetona kraften i ert inre andliga fokus. Ja, det har blivit utspätt genom det mörkas tonvikt på att förse er med en oavbruten samling ekonomiska, politiska och känslomässiga förströelser. Men dessa är medvetet iscensatta med syftet att förhindra er att utforska er enorma inneboende potential. Det är därför vi råder er att ignorera det mörkas distraktioner och genomföra en daglig övning eller ge er en lugn stund.

Under din lugna stund, föreställ dig en vacker plats med inre frid, som kan vara din oas eller retreatplats så ofta du vill. Här kan du drömma om och visualisera dina djupaste önskningar. Låt gradvis detaljerna framträda runt detta mål, eller dessa mål, och fokusera på hur det känns att leva i det. Se det ske. Lägg märke till hur din omgivning förändras och hur annorlunda du känner dig när du lever där. Då, överlämna det till Anden i fullt förtroende. Du kan i korthet referera till det under din dagliga lugna stund, men i grund och botten, släpp det, för du vet att Anden kommer att manifestera dina mål. Kom ihåg att du är ett kraftfullt Väsen. Så snart du befaller Anden att leverera det du djupt och innerligt önskar kommer din Vilja att genomföras! Detsamma gäller kollektiva handlingar. Tricket är att leva med tillit och vetskap om att det redan sker, och att inte låta sig avledas av det mörkas negativitet.

Idag kom vi med ett nytt meddelande till er. Ögonblicket närmar sig snabbt då en del fantastiska skeenden kommer att manifesteras inför er. Använd era stora medfödda krafter att fokusera för att stärka den kollektiva rörelsen och snabbt få fram dessa saker att bära frukt! Vi är med er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure