Followers

Google+ Followers

onsdag 7 december 2011

6 December, 2011


Sheldan Nidle
6 December, 2011


11 Ahau, 13 Yaxk'in, 8 Manik (6 december 2011)

Selamat Balik! Vi är tillbaka! Strängarna som binder samman er verklighet löses snabbt upp och omvandlas till näten hos en ny. Till en början manifesterar denna nya verklighet olika sammanbrott som rör upp saker och ting i varje hörn av er värld, och detta är vad man kan förvänta sig när smittämnena från det förflutna rensas ut. Många av era världar i det förgångna utplånades av Anunnakis dånande kraft när de fryste ut, översvämmade och brände ner era samhällen i ett försök att utplåna minnena av ert fullt medvetna ursprung. Vid varje tillfälle valde Anunnaki ut en grupp överlevande för att "utrusta" nästa verklighet (med hjälp av minnestrauma inom DNA) med den "näring" som behövdes för att i all oändlighet upprepa dessa mönster med förstörelse och folkmord ner genom historien. Det här försöket att begrava ert minne av ert tidigare högre medvetandetillstånd var endast till en del framgångsrikt och kunde inte framkalla det ”rövslickeri” och den kompletta underkastelse som era mörka härskare önskade. Er outplånliga inre väg hölls tänd av Anden inför den dag då ni alla skulle återvända till ert forna lysande ärofulla tillstånd.

Den här "slängen" in i det begränsade medvetandets prövningar och vedermödor är nästan över, och ni förs nu igenom de sista resterna av rädsla och illusion som Anunnakis hantlangare kokat ihop åt er. Var modiga och kloka, och var medvetna om att ni är fullt kapabla att genomskåda dessa sista fiffel och rackartyg. I all den rök som kastas upp genom det mörkas krystade tilltag startas i tysthet nya institutioner upp. Hemliga grupper med positiva agendor arbetar med de Uppstigna Mästarna för att få er nya värld in i Ljuset medan det mörker som förtrycker er håller på att lyfta. Gläd er, och inse vad det verkligen innebär. Ni är praktiskt taget fria från dem, vars arrogans och knep haft er fängslade i en värld som från början bara var en övning för Anden. Ni har kämpat er igenom och är redo att visa universum vad ni är kapabla till. Era rymdfamiljer och andliga familjer omsluter er med Kärlek och välsignelser och tidpunkten för vårt gemensamma firande ligger nära!

Gaia vet vad som sker med er. Hon inser att flera mycket betydelsefulla händelser ligger nära och att dessa kommer att förvandla era globala samhällen. Vi förstår att det är naturligt för många av er att söka tröst i era religiösa traditioner. Vi önskar visa er på många saker som gör att ni inser att dessa traditioner bara är en början mot en bredare förståelse för det som sker. Ni står på gränsen till ett stort överflöd och ert psyke kommer att befrias från det begränsade medvetandets gamla vägar och föra er fram till en utökad bild om hur er värld fungerar. Dessa motstridiga perspektiv är något som vi är fullt beredda att förena. Under sin långa resa mot odödlighet lärde sig Era Uppstigna Mästare tillvägagångssätt att effektivt introducera er till ett nytt och bredare perspektiv. Detta blir deras främsta bidrag till vårt första kontakt- uppdrag. Det är dags för er att gå från ett begränsat till ett fullt medvetet synsätt på Skapelsen och det fysiska och det är logiskt att ni får lära från dem som förvärvat visdom från Jordens skola, precis som ni gör.

Första kontakt är något som förändrar medvetandet enormt, något som kommer att ge ett enormt lyft till er övergång till en galaktisk människa. Det som behövs är att på ett snabbt och smärtfritt sätt utföra denna otroliga bedrift. Vi konsulterade våra kusiner i Agartha för att ta reda på hur de mörka invånarna på Atlantis ursprungligen förminskade er till begränsat medvetna varelser (för att förse det mörka med pålitlig arbetskraft). Deras process att ”skära av” det mesta av ert DNA fråntog er allt utom era överlevnadsfunktioner och skar bort er från er glädjerika förening med det Gudomliga. Nu måste vi återställa den här skadan genom att knyta samman ert DNA och föra era heliga förmågor tillbaka i funktion. Tillsammans med invånarna i Agartha har vi fulländat en ljuskammare för var och en av er, som skickligt justerar de element som krävs för att öppna din kanal till fullt medvetande. Så snart detta är gjort, kommer ni åter att vara ursprungliga, hela och fullt medvetna Varelser, och kan åter förena er med era galaktiska medmänniskor för att hjälpa Himlen att utveckla Skaparens plan för det fysiska. Stor glädje väntar var och en av er!

Välsignelser till er alla! Vi är tillbaka! Vi är era Uppstigna Mästare! Gaias nuvarande verklighetsnät fortsätter att kollapsa, och allteftersom de faller, kommer nya nät för en verklighet med fullt medvetande allt närmare sin oundvikliga manifestation. Detta innebär att en definitiv tidsplan för att förflytta er alla, välsignade själar, till fullt medvetande håller på att etableras. Den mörka kabalen förblir lika orubblig som någonsin, och därmed närmar sig snabbt tiden för "desperata åtgärder"! Alla våra medarbetare sitter i möten och kläcker ideér och utarbetar planer för att uppnå detta syfte. Under tiden sänder kabalen ut pressmeddelanden om sina förmodade "lösningar" på alla sina finansiella kriser, medan de i själva verket fruktar annalkandet av det ögonblick, då de tvingas kapitulera inför Ljuset. För att uppnå detta påminner dagligen våra kontaktpersoner från Agartha dessa lagbrytare om behovet av att släppa taget och möta det de förtjänar. I väntan på detta utarbetar er världs rättssystem verktygen för detta enorma ansvarsscenario.


Vi lever verkligen i ett heligt ögonblick! Tidens slut befinner sig i sin dödskamp! Därför bereder våra galaktiska och andliga familjer vägen för er förflyttning in i den 5: e dimensionen, eftersom återföreningen av en delad Jord är drömmen för både Himlen och Gaia. För nästan tretton tusen år sedan, fick Gaia förkroppsliga uppdelningen i en tredimensionell yta och en femdimensionell inre värld och längtar nu efter att få återvända till sitt monopolära, förenade Jag. Detta kräver naturligtvis att även ni snabbt omvandlas till fullt medvetna Varelser. Dessa varelser har den medfödda förmågan att delta i den magiska femdimesionella värld som utgör er närmaste framtid, vilken är samma värld som vi lever i. Vårt gudomliga mål är att välkomna er alla till er odödlighet och det fulla medvetandets vackra värld. Varje dag sänder vi ut våra välsignelser av hopp och glädje över att det är dags att manifestera dessa heliga önskningar.

Mycket är på gång för att få allt vi talar om att bära frukt. Trots sitt yttre lugna uppträdande, är det mörka i total panik över det man obönhörligt ser rycka fram mot dem. Himlarna har öppnat sig och en stor kraft, mycket större än något dessa mörka tidigare känt till, har satt sina klara ögon på dem. Det dröjer inte länge innan deras storslagna visioner om ett evigt imperium under stor munterhet hänvisas till historiens ökända soptunna. Våra galaktiska och andliga familjer kommer inte bara att presentera oss för ett nytt, underbart medvetande, utan även förse oss med medlemskap i Ljusets stora union. Denna operation befinner sig i sina sista stadier. Vi inväntar den fullkomliga glädje som kommer att överväldiga oss, när vi välkomnar vår familj och firar er nya ställning som fullt medvetna Väsen.

Idag fortsatte vi vår studie av Gaia och hennes folk. Vi är i hög grad redo att färdigställa det, som ni alla på ert eget sätt så magnifikt har påbörjat. Första kontakt är en oundviklig händelse och utförs som ett svar på Himlens uppmaning. Denna uppmaning är nu besvarad och en ny verklighet har börjat! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization

Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure