Followers

Google+ Followers

onsdag 30 november 2011

29 november 2011Sheldan Nidle
29 november 2011

4 Ben, 6 Yaxk'in, 8 Manik (29 november 2011)
Dratzo! Vi återkommer med massor att tala med er om. Flera händelser är redo att ske, som snabbt kommer att föra er värld mot en ny verklighet. För närvarande ser ni ett antal situationer som pekar på den kommande kollapsen av er globala struktur. Dessutom kommer dessa sociala strukturer att utvecklas till oigenkännlighet. Till exempel, ett regimskifte idag antar en helt ny dimension. Tidigare återgick de som avsatte en despot efter en tid till det som de så idealistiskt haft för avsikt att ersätta. Men nu upptäcker snabbt de som har ersatt den avsatte, att folk inte är villiga att luta sig tillbaka och låta det gamla komma tillbaka. Nu finns det en långsiktig ansträngning för att hålla det nya styret på rätt spår och installera de utlovade reformerna. Detta fokus och denna beslutsamhet visar på skillnaden i dagens uppror mot de tidigare. Den nya beståndsdel som gör slut på det gamla syndromet med tyranni är ert höjda medvetande, vilket gör det omöjligt för dem som nyligen kommit till makten att vika undan från den kurs som folket har satt upp för dem.


Det vi säger är att er medvetandeförändring outplånligt förändrar även funktionssättet hos nuvarande samhällen. Era ”kleptokrater” har inte längre förmågan att få den grad av respekt som de tidigare förfogade över, och snabbt sprids en irritation över hur era samhällen och deras respektive regeringar är kontrollerade. Denna irritation är bara den tunna änden av en mycket tjock kil. En insikt har slagit rot inom era samhällen som inte längre tolererar den uppenbara, ohämmade krasshet som fått passera som styrelsesätt, och människor överallt önskar djupt en helt ny prototyp. Dessutom sipprar denna längtan även in i medvetandet hos dem som tjänar som underhuggare för de härskande "specialintressena". Detta skapar ett dilemma som kraftigt bekymrar alla era regeringar. Hur kan man överleva under så utbredda och växande oroligheter? Den här frågan hänger i luften och är en tydlig indikation på betydelsen av det som sker runt jordklotet. I själva verket kan det centrala i er verklighet inte längre hålla samman.

Under dessa omständigheter, som saknar motstycke, blir behovet att revolutionera "spelreglerna" nödvändigt och av största betydelse. Det är just en sådan uppsättning nya regler som håller på att ta form i våra Jordallierades planer och i synnerhet inom de många hemliga, heliga sällskapen i er värld. Dessa planer omfattar ett nytt system för regerandet och ett nytt välståndsanpassat ekonomiskt system. I grunden för allt detta finns en växande medvetenhet om det andliga. Man kommer inte längre att ljuga för eller lura människorna i er värld. Det finns ett djupt behov av ärlighet och integritet och en öppen och meningsfull samverkan mellan regeringen och dess medborgare. Inget annat scenario kommer att fungera. Den här övergångstiden gör att stunden för avslöjandet av de nya prototyperna närmar sig. Våra allierade på Jorden har allting förberett och är redo att hissa upp dem i den för dem legendariska flaggstången, samtidigt som de omfattande välståndsprogrammen är på väg att levereras till er. Dessa saker är alla en del av en serie andligt baserade tillvägagångssätt som kommer att avsluta makten för er mörka kabal.

En nyckelkomponent i allt detta är naturligtvis Avslöjandet (Disclosure). Allteftersom ni ser de nya sätten få fäste, kommer ni att finna att er syn på många saker expanderar, inklusive er syn på universum och er plats i detta. Medvetande skapar nyfikenhet och öppenhet, vilket föder ett behov av att omdefiniera de grundläggande perspektiven på det mesta. Vår uppgift här är att starta en öppen och uppriktig dialog med er som besvarar alla era frågor, vilket så småningom kommer att leda till er nästa gudomliga övergång: er återgång till fullt medvetande. Under Himlens beskydd har vi väntat på rätt gudomlig tidpunkt för att avslöja vår välvilliga existens för er, och nu har tidpunkten för ett allmänt världsomfattande avslöjande uppnåtts. Detta kräver en del jordnära, praktiska aktiviteter från vår sida, vilka börjar med genomgången med alla era nya ”caretaker”-regeringar, om hur de ska gå vidare så snart de fått makten. Det är viktigt att Disclosure görs på ett sätt, som gör det möjligt för oss att mjukt och försiktigt och med minsta möjliga ståhej presentera vår närvaro och vår teknologi för er.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste två decennierna har er värld fastnat i en kamp mellan dem som vill befria er från era mörka bojor och dem som är fast beslutna om att hålla er förslavade. Vi har övervakat den här kampen och flera gånger ingripit på Ljusets sida. För att motverka detta dödläge, har ett antal juridiska frågor förts fram inför den Internationella Domstolen och Ljuset vann lätt. Trots dessa segrar saknade Ljuset, tills nyligen, medel för att genomföra dessa domstolsutslag. Under de senaste månaderna öppnade tillståndet att genomföra militära aktioner mot det mörkas hemliga baser vägen för att uppnå en rättvis triumf för er. Det som förlänger denna sista snabba "knuff" fram till total seger är en del ”sista-minuten”-förhandlingar mellan "vit hatt"- militär och den militär som förblir villiga att stödja det mörkas olagliga sak. Vi löser detta problem genom att använda vissa strategier som kommer att ge effekt inom en mycket snar framtid.

Förhandlarna i nyckelposition i den här frågan är naturligtvis invånarna från Agartha, och deras kontaktpersoner har tillbringat de senaste veckorna med att sortera ut dessa svårigheter. Överenskommelser ligger nära och så snart de är träffade, kan det slutgiltiga, godkända scenariot genomföras fullständigt. Vi förväntar oss fullt och fast att denna stöt ska ske vid årets slut. Den amerikanska administrationen gör allt den kan för att stoppa eller åtminstone försena denna sista åtgärd, men den Galaktiska Federationen försäkrar oss, att om allt annat misslyckas och denna sista åtgärd inte går som planerat kommer de att ta över och avsluta jobbet. Precis hur de tänker göra detta förblir naturligtvis en hemlighet fram tills dessa åtgärder behövs. Fram till dess väntar vi på resultatet av det pågående meningsutbytet mellan de olika militära befälhavarna. Himlen och vi har förenat oss i att sända välsignelser för ett positivt resultat. Resultaten kommer att tillkännages för alla genom resultatet av det som sker inom en mycket snar framtid.

De energier som förändrar nätet för er verklighet följer en gudomlig tidsplan. Det mörka, uppslukat av sin arrogans, kan inte fullt tro på att dess undergång inte är bara säker, utan vid horisonten. De som har kontroll över de mörka regeringarna fortsätter att konspirera om ett mörkt övertagande av er värld, trots att deras tid är ute. Det är därför vi applåderar den Galaktiska Federationens och Agarthas åtgärder genom att ingripa och forcera saken. Första Kontakt är i sikte och kommer allt närmare för varje dag och vårt eget arbete håller just på att börja. Så snart vi öppet kan samverka med er, gryr en ny dag för Jorden. Ert snabbt stigande medvetande kräver nu viss vägledning, och det finns så mycket för er att lära under det som kommer att bli en mycket kort tid. Vi vet att när vi träffas kommer mirakler att ske överallt!

Idag informerade vi er om de framsteg som gjorts på er värld under den senaste tiden. En ny beslutsamhet visar sig i er, som kommer att tvinga det mörka att gå med på eftergifter som tidigare skulle ha varit otänkbara. Detta gör dem bestörta, men det har ännu inte tvingat dem till kapitulation. Men det ligger bara runt hörnet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)
Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
 

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure