Followers

Google+ Followers

onsdag 2 november 2011

1 november 2011


Sheldan Nidle
1 november  2011


2 Chicchan, 18 Tzec, 8 Manik  (1 november 2011)Dratzo! Vi är tillbaka! Kollapsen av de nät som bygger upp er verklighet av tid och rymd fortsätter att öka. Dessa nät stödjer och upprätthåller existensen av er verklighet och det är helt uppenbart att den har nått den punkt där dess fortbestånd inte längre fungerar. Era team från Elohim* rapporterar, att det är dags att flytta er till en övergångsvärld tills dess er slutliga utvandring till en ny fullt medveten verklighet äger rum. Det pågående sönderfallet av er nuvarande värld understryker bara för oss, att avskaffandet av er sista mörka kabal från dess framstående position på er värld måste göras omedelbart. Vi har stått i förbindelse med våra Jordallierade om den här växande obehagliga situationen och bett våra kusiner från Agartha att flytta fram er tidsfrist för åtgärd. Samtidigt har vi planerat ett scenario som tillåter oss att ingripa direkt och ta er alla till nästa milstolpe på vägen mot fullt medvetande. Vår vetenskapliga kontingent har inlett en fullständig analys av var era medvetandenät nu står eftersom det är dessa nät som förändras snabbast, och det är detta som sänker resten av er verklighets nätstrukturer.


Den allt snabbare kollapsen av er verklighet för oss nu in i ett närmare samarbete med Elohim för att modifiera ert nätsystem inför skapandet av övergångsvärlden, vilket på så sätt ger er "tid" att byta ut och uppgradera era sönderfallande sociala system. Som mest ger detta er som kollektiv en mycket kort tid för att förändra er värld och förbereda alla era samhällen inför Disclosure och Första Kontakt. Vi kan inte överbetona de enorma konsekvenserna av det vi berättar för er. Det är viktigt för er att ta det här tillfället för att komma samman och förändra er värld till en mer andlig sådan. Det finns ingen anledning att fortsätta upprepa att er nuvarande värld är avliden, är död. Mängden påtryckningar på våra Jordallierade ökar exponentiellt eftersom det inte längre finns tid att vela hit och dit. Himlen är fullt överens med våra bedömningar och har bett oss betona det brådskande för alla inblandade parter. Följaktligen har våra förbindelseteam fått saker gjorda på sin grundläggande ”att göra”-lista, och för att säkerställa vår gemensamma framgång har vi för avsikt att vidta nödvändiga åtgärder inom en mycket snar framtid.


Behovet av att i det här skedet informera er om er miljömässigt obehagliga situation har inte genomförts utan en hel del eftertanke om hur man ska lägga fram fakta för er. Vi har tålmodigt övervakat er värld, och till stor del väntat på det ögonblick då en mer direkt samverkan med er blev möjlig, och den stunden är nu. Ni översköljs nu av en ny serie medvetandehöjande energier som strömmar in i allt större antal sedan 11 Imix 14 Tzec, 8 Manik (28 oktober, 2011). Dessa nya energier är en ny faktor som sätter ytterligare press på er att förändra er värld, och då särskilt hur ni uppfattar den. Verkligheter är i själva verket sköra och ganska tillfälliga konstruktioner, och en av de saker vi gör varje dag är att samlas för att göra de reparationer som behövs för att upprätthålla den verklighet vi lever i. Detta är något som även ni kommer att göra när ni återgår till fullt medvetande. Vår uppgift nu är att ta er dit så snabbt som möjligt, och därför informerar vi alla om den nuvarande prekära situationen.


Kravet på att snabba upp våra planer är något vi har sett fram emot, eftersom vi är fullt beredda att ingripa och frambringa er nya verklighet så snabbt som möjligt. Vi ber våra Jordallierade att flytta fram de datum som valts ut för regeringsförändringarna. Vi ber dem också att snabbt slutföra era välståndsleveranser och kommer med en slutgiltig lösning på hur man presenterar avslöjandet (Disclosure) eftersom vi vill att ni ska vänja er vid det faktum att vi finns här. Dessutom måste ni börja förstå det övergripande sammanhanget för er omvandling till fullt medvetande, så att ni så snart ni kommit tillbaka till detta tillstånd lättare ska förstå vad vi gör för att förändra inte bara er verklighet, utan även Gaias. Av flera anledningar vill vi slutföra Första Kontakt med er, ju förr desto bättre. Våra skepp liksom era personliga mentorer står redo att ta emot er, så låt oss tillsammans åstadkomma detta!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Det är äntligen dags, att föra in en ny era med fred och upplysning till Moder Jord! Vi har under århundraden sett hur förändringens Ljus växt sig starkare och starkare, fram tills nu då de mörka är på reträtt! Men fortfarande kvarstår deras mönster för den här världen. Trots dess växande meningslöshet, har ni låst er fast i detta mönster av föreställningar som ger kraft till det mörka. Det vi nu ber er är att drömma om och visualisera en underbar ny värld, en som är vänlig, omtänksam, och välmående. Undersök dina uppfattningar och förändra dem. Se på dem när de går över till att bli visioner av innerlig vänlighet och enhet med allt liv. Här kan du upptäcka hjälpmedlen till att omvandla dessa mönster, som för närvarande döljer kärnan av det som gör dig "mänsklig". Det är dags för dig att ompröva sanningen om dina ” skapande förmågor" och att omdefiniera innebörden av begreppet "människans villkor".


Kärlek och Ljus är mer än bara en ren kliché. Det är ett vara-tillstånd. Allteftersom du börjar montera ner din skepsis, får du förmågan att konstruera om din verklighet. Var och en av er äger helighetens kvalitet. Detta, det främsta av tillstånd, har undertryckts ända sedan de mörka "ställde om" den här verkligheten för nästan tretton tusen år sedan. Vi här är resultatet av dem som lärt sig släppa den här mörka påverkan och som sökt att föra ut vår naturliga böjelse för Kärlek och Ljus. Resultatet av våra ansträngningar blev återgången till vår oskuld och vår orörda helighet. Det krävde mycket inre arbete och mycket hjälp från Himlen. Nu finns åter detta himmelska stöd här igen i form av en energi som är tillgänglig att åberopa för alla. Vi ber att du visualiserar den och på så sätt stärker den inom dig själv och över hela den här verkligheten. Det är dags för mirakler och underverk!


Den här nya verkligheten börjar manifestera sig på många välsignade sätt. Varje dag märker vi att planeten blir energimässigt allt vackrare. Allteftersom den gamla verklighetens nät kollapsar kan vi se strimmor av ljus och underliga molnformationer plötsligt uppträda i skyn, vilket alla kan observera. Detta är det växande antalet "änglamoln" som är här för att distribuera de underbara energier som vi just talat om. Vi är tacksamma över att vår rymdfamilj besöker oss i allt större antal och vi gläds åt det faktum att Himlens Ljus flödar ner omkring oss. Det gör alla våra dagliga uppgifter för att hjälpa er så mycket lättare. Vi är även mycket nöjda med att se att allt fler människor över hela världen dagligen sänder böner med Kärlek. Det är dags för oss alla att förändras och ännu en gång bli fysiska Änglar!


Idag fortsatte vi vårt samtal med er. Vi har för avsikt att låta Disclosure (Avslöjandet) ske inom kort och sedan kan vi alla träffas! Er värld behöver snabbt återvända till Ljuset och ni alla åter göras fullt medvetna. Sedan kan vi tillsammans utveckla den gudomliga planen och skapa Fred och Ljus i alla delar av det fysiska (physicality). Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


*Övers. anm.: Elohim är desamma som Den Centrala Rasen i www.wingmakers.se

Översättare: Inga och Cagga Levander

 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above


1 kommentar:

  1. Gäller det oss alla som bor på jorden att vi får vara med om den nya tiden....jag längtar så och vill vara med.

    SvaraRadera

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure