Followers

Google+ Followers

onsdag 23 november 2011

22.11.2011


Sheldan Nidle
22 November 201110 Cimi, 19 Xul, 8 Manik

Dratzo! Vi kommer tillbaka med mer att berätta om er värld och dess gudomliga förvandling. Allteftersom Gaia kommer allt närmare en förändring av sin yta och er verklighet på den, använder invånarna i Agartha sina förmågor för att förhindra det mörka från någon som helst förhoppning om att kunna förbereda en comeback. Just nu har invånarna i Agartha gått samman med våra Jordallierade i en omfattande plan som nu har satts i verket. Första delen var avvecklingen av det stora nätverk av baser under jord och i havsdjupen, vilka bevarats under decennier av olika hemliga regeringar. Denna stora militära aktion är nu avklarad. Det mörka har förlorat tiotusentals nyckelpersoner och förnekas tjänster från de flesta av sina exotiska forskare och tekniker. Trots detta var det först nyligen då personal på mitten-nivå arresterades som Illuminaterna blev riktigt panikslagna. De vet nu att deras egen arrestering ligger nära. De som så länge har "skött om" er värld ser att tiden snabbt närmar sig, när var och en av dem måste möta de stora skaror av arga medborgare som de en gång så arrogant manipulerade. Och denna upprensningsstrategi inkluderar sannerligen även dessa " mörkrets kungar."


De lagenliga brottsbekämpande organen i er värld iordningställer för närvarande juridiska stämningar mot de tusentals personer som närmast förknippas med de mörka hantlangarnas illvilliga system. Dessa system innebar ödeläggelsen av ert jordklot och en reducering av världens befolkning med nästan 90%. Dessa otaliga brott mot mänskligheten har i detalj sammanställts tillsammans med tiotusentals vittnen som nämns i dessa handlingar, och utgör den rättsliga grunden för de massgripanden, som kommer att genomföras inom en mycket nära framtid. Så snart detta är gjort, kommer rättegångar liknande dem i Nürnberg att börja. Dessa kommer att kunna följas på TV. Rättvisan måste vara synlig för att skapas, och vara öppen och rättvis för alla. Dessutom måste den fulla omfattningen av det som skett under de senaste decennierna offentliggöras och detta kräver en speciell hantering. Det är en sak att helt enkelt visa fasorna från det mörkas aktiviteter och en helt annan att göra det i samband med att man förklarar för mänskligheten hur mycket var och en av er har manipulerats av Annunaki och deras jordiska hantlangare.


Det här blir en karmarensande händelse och kommer att förbereda er inför genomgången av er sanna historia på Jorden och lägga grunden för händelser som för er tillbaka till Gaias ”good grace”. Under årtusenden har ni blivit lurade av det mörka. Anunnaki och deras mörka hantlangare på Jorden fann att det var mycket lätt att manipulera er, till exempel genom att vädja till er kärlek för rättvisa och till ert allmänna behov av gott och modigt ledarskap. Resultatet blev oändliga krig, hatkampanjer, och utveckling av "religioner" vars syfte var att hålla krig och hat igång. Denna noggrant avstämda strategi har fungerat som en förtrollning för att hålla dessa mörka hantlangare vid makten. Nu är det dags att bryta den här cykeln och forma en verklighet baserad på sanning och, - mest av allt, på gudomlig kärlek. Ni har en naturlig och djup omsorg om varandra och en fallenhet att komma samman för att lösa era samhällsproblem. Det finns metoder som vi kan lära er, som hjälper er att lösa sådana problem till allas belåtenhet.


Det är dags att ge er sanningen, fakta och teknologier som gör det möjligt för era samhällen att framgångsrikt gå vidare under sanningens, kärlekens, ödmjukhetens, och naturligtvis, den gudomliga nådens mäktiga svärd. Vi kommer att vara era handledare i de samhällen som bildas och handleda var och en av er och det här ansvaret tar vi gärna på oss. Vi vet att efter en kort förberedelseperiod återvänder ni till ert tidigare tillstånd med fullt medvetande, och därför ser vi på den här perioden med mentorskap som en fantastisk undervisningsperiod. Ni ska lära er många saker som till en början kan vara ganska chockerande för er, men det måste göras. För nästan 900 tusen år sedan kom ni till den här världen, fullt medvetna och redo att göra er del för att bevara denna, den mest heliga av världar. Ni spred också ut er till de andra vattenvärldarna och skapade tillsammans en magnifik stjärn-nation. Den tid är nu kommen då ni ska upprepa denna underbara bedrift och ännu en gång skapa en storslagen stjärn-nation. Era bröder i Agartha väntar på er återförening, och därför är det dags för handling!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Runtom i denna, er vackra värld håller en stor medvetandeökning på att ta form. Det mörkas vapen, polisbrutalitet, och användning av uppenbar lögn kan inte stoppa detta stora uppvaknande. Den här växande globala rörelsen önskar frihet, personlig suveränitet och välstånd för alla. Den köper inte de allvarliga varningarna om ekonomisk kollaps eller hot om nya krig som ständigt ekar runt er glob. Denna rörelse är andlig och den söker fred och en ny era med globalt samarbete. Vi är mycket imponerade över modet och uthålligheten hos dess anhängare. De är förutbestämda att uppnå sina mål! Vi stöder deras trofasta insatser genom att tillämpa allt tyngre påtryckningar för att få de mörka hantlangarna att avsäga sig sina maktpositioner. Vi är övertygade om att tiden för dessa åtgärder närmar sig och att rätt gudomlig tid för en massiv förändring i er verklighet är kommen!


Detta skifte har fått stor hjälp av den nya energi som i allt större mängd flödar in i er värld. Er verklighet kollapsar och är nu i desperat behov av att omvandlas till något helt annorlunda än det ni nu känner till. Detta behov av förändring framkallar stora jordbävningar som har skakat era samhällen under de senaste fem åren, och fler väntar, om ni inte ändrar på sättet, på vilket era samhällen samverkar med Gaia. Hon är mycket vördnadsfull inför era avsikter och önskar djupt att ni på något sätt ska återgälda detta. Hon vet att endast en drastisk förändring inom styrelsesätt och den allmänna inställningen kan åstadkomma denna välbehövliga omvandling. Hon ser potentialen i ert stigande medvetande och hejar hjärtligt på er. Även vi söker er seger och en fullständig, vänlig och kärleksfull relation med Gaia och hennes fantastiska andliga följe!


De nya energierna för fram en ny verklighet som utgör en nådastöt för de mörka, vilka allt tydligare inser att deras fall är nära. De engagerar sig helt enkelt i en kvarhållande process vars sammanhållning försvagas för varje dag. Åtgärder är på gång för att driva bort dem från makten, och föra ut deras skändliga handlingar i offentlighetens ljus och de själva inför rätta. Våra heliga medarbetare har personal på plats för att bemanna de nyutnämnda regeringarna och resurser för att säkerställa deras framgång. Det vi alla fortsatt att vänta på är den gudomliga rätta tidpunkten som valts åt oss av Himlen. Denna kommande tidpunkt är en härlig gåva till mänskligheten och inledningen till masslandningarna och det fulla medvetandet. Det är spännande tider! Från alla av oss, ger vi er Välsignelser och gudomlig nåd. Ljusets tidsålder har kommit till oss alla!


Idag fortsatte vi vårt samtal om alla de förändringar som sker runtom i världen. De är bara en början till det ni får uppleva inom kort. Vi gläds över allt som är på gång och ser ivrigt fram emot tidpunkten för Disclosure (Avslöjandet) och början på första kontakt. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation OrganizationDear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure