Followers

Google+ Followers

onsdag 16 november 2011

15 november 2011


Sheldan Nidle
15 november 20113 Cauac, 12 Xul, 8 Manik (15 november 2011)
Dratzo! Vi är tillbaka! Tiden bryter snabbt ner de nät av tid-rymd som utgör ramen för er nuvarande verklighet. I ständigt ökande grad flödar nya energier in i de här näten och skakar om själva grundvalarna för det mörkas långvariga grepp om er. För nästan tretton tusen år sedan konstruerade ”theTime Lords” och det lokala Elohim de här näten som en tillfällig åtgärd för att ni skulle överleva, och nu håller de snabbt på att försvinna. De mörka vet om detta och envisas ändå med sina bisarra program avsedda att hålla er alla fångna inom deras mörka kontrollerande områden. Det är nu dags att bemöta deras självbedrägliga aktiviteter och befria er värld från deras ständigt allt svagare grepp. När ni betraktar er världs politiska och ekonomiska situation, ser ni hur verkligt nära ett komplett sammanbrott allting är. Vi har övervakat den här mörka kabalens konstiga manövrer och sett hur de med resterna av sin fantasi med lätthet förtränger det som nu helt uppenbart håller på att bli verkligt. Våra kusiner från Agartha anser att det är deras främsta skyldighet mot er att befria er värld på ytan från dessa utdöende vanföreställningar, och vi är här för att helt och fullt stödja denna viktiga uppgift!
För er räkning har vi rådgjort med dem som är måna om att påbörja processen med att lägga ut de nya ekonomiska och politiska system, som kommer att befria er från det mörkas tyranni. I detta avseende färdigställs nu diverse juridiska dokument och de första stegen inom de nya ekonomiska systemen lanseras nu av dessa förmögna och andligt orienterade grupper. Invånarna i Agartha hjälper era Uppstigna Mästare, vilka under årtusendena har skapat ett globalt nätverk, som gör det möjligt för var och en av de här grupperna att kommunicera sinsemellan. Just nu är det inledande arbetet med att genomföra en andlig revolution och att skifta er verklighet till Ljuset avklarat. Nästa nödvändiga steg är att driva bort de mörka regeringarna från makten och etablera de nya internationella organisationerna för fred, frihet, samarbete, och naturligtvis för välstånd! De grundläggande protokollen för de här organisationerna har undertecknats av de flesta av er världs nationella stater. Tiden är nu mogen för handling!
Förbindelselänkarna till våra Jordallierade rapporterar att tillvägagångssätten för att säkerställa de olika kontonas säkerhet och en smidig utbetalning av leveranserna nu är fastställd. Vi förväntar oss att leveranserna och de parallellt löpande regeringsförändringarna sker inom kort. Eftersom den här utvecklingen blir ganska chockerande för de flesta på er värld, har vi ordnat så att lugnande energier kommer att råda. Detta för att övergången ska bli så fri från stress som möjligt. Våra Jordallierade är, under överinseende av era Uppstigna Mästare, redo att förändra er värld med en våg av "gudomlig avsikt." Den här avsikten kommer att vara en katalys för den nya verklighet vi har talat om. Er världs övergång från mörker till Ljus är en mycket spännande tid och en avgörande händelse på vägen är Disclosure (Avslöjandet). Som ni vet så kommer vi så snart Disclosure formellt har genomförts att göra en serie egna inledande utsändningar via media till er värld.
Så snart ert nya styre har installerats har vi även för avsikt att i dagsljus göra oss alltmer synliga för er på himlen. Ett syfte med att göra våra skepp mer synliga är att betona för det mörka, att oavsett vilket sista desperat försök att stoppa processen de än tar till, så kommer det inte att tolereras av oss. Av samma anledning har vi satt igång flera motåtgärder, som vi kortfattat informerade om i förra veckan, för att förekomma kabalens planer på att röra till de många positiva sociala program som ska inrättas av de nya regeringarna. Vi håller på att sätta upp "skyddsmurar" som är utformade för att kväva dessa blockerande tilltag i sin linda. Våra kusiner i Agartha har informerat vissa betrodda medlemmar i de nya regeringarna om vår avsikt att skydda planerna, och vi granskar och övervakar all ny regeringspersonal för att säkerställa att inget skumt inträffar före, under eller efter att de tagit över makten. Vi vill att de nya regeringarna ska genomföra sina föreskrivna sociala program så smidigt som möjligt för endast i glädje och öppenhet och i en positiv atmosfär kan Disclosure absorberas.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med stora nyheter! Tiden för förändring av er verklighet har kommit! Vi har instruerat våra hemliga heliga sällskap att gå vidare mot leverans och tillkännagivanden! Er värld tycks fungera som vanligt men i verkligheten är den på glid in i ett kaos, vilket normalt följer en utdöende tidsålder. I Ljuset av detta är det nödvändigt att skapa ett alternativ till en sådan katastrof om det över huvud taget är möjligt.  Av den anledningen tog våra Jordallierade den extra tid som krävts för att utforma nya sociala, ekonomiska och politiska reformer för era nuvarande samhällen. Dessa nya system är på plats och behöver bara en sista kontroll innan en stor andlig revolution kan börja. Över hela er älskade planet ljuder ropen på frihet, personlig suveränitet och välstånd! Dessa heliga vädjanden kommer att besvaras i fullast tänkbara mått!
Lord Surea har påbjudit att er värld ska befrias från det mörka och dess hänsynslösa hejdukar! Detta rop har ekat över Himlen och lett oss till att söka hjälp hos era andliga och galaktiska systrar och bröder. Dessa kloka och visa personer har kommit i massor och väntar på vår slutsignal att frigöra sina avgörande energier i denna heliga strid och befria er alla från det mörkas lömska grepp. Denna stora, himmelska samling finns här för att använda sina breda och omfattande förmågor och se till att era växande andliga och fysiska förändringar inte längre förhindras genom intriger från de mörka hantlangare som idag styr era liv. Under årtusenden har vi engagerat oss i en moralisk ”upprätthållande åtgärd" som till viss del har hållit Ljuset levande i era liv. Nu är det dags att utvidga detta och avstänga det mörka från dess makt och kontroll över er.
Allteftersom den sista raden åtgärder mot det mörka rullar igång, fortsätter vi orubbligt att inrätta en ny verklighet, som för in Ljuset och dess gudomliga nåd i alla era liv. Det som nu sker är en djup medvetandeförändring av er verklighet, vilken banar väg för dess återgång till ett fullt medvetande. Detta kommer att resultera i er återförening med Himlens oändliga härlighet. Samma grad av förändringar sker faktiskt över hela er galax, vilket gör Vintergatan till en stor ledfyr för den här aspekten av det fysiska. Vi gläds över att våra ansträngningar, våra böner och vår vägledning har lett fram till detta mycket speciella ögonblick för oss alla. Låt oss komma samman och välkomna våra andliga och galaktiska familjer och fira början på en verkligt fantastisk framtid för oss alla. Gud välsigne var och en av er!
Idag fortsatte vi med de här meddelandena som är avsedda att hålla er à jour med de stora förändringar som är redo att omvandla er verklighet. Vår flotta och era Uppstigna Mästare, liksom alla de välsignade Varelser som arbetar för att vända er vackra värld tillbaka till fullt medvetande, framför ett innerligt tack för allt ni har fått uthärda varje dag. Slutet på era svårigheter ligger nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization 

 
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure