Followers

Google+ Followers

onsdag 2 november 2011

25 oktober 2011


Sheldan Nidle
25 oktober 20118 Etznab, 11 Tzec, 8 Manik (25 oktober 2011)Dratzo! Vi är tillbaka! Det uppskov som beviljats flera av de Jordallierades projekt är nu redo att lyftas bort. Det har varit en svår uppgift att hitta och fängsla alla de personer som är inblandade i mörkrets sista fördröjande åtgärder. Det visade sig att flera som anförtrotts många viktiga poster var mullvadar i samma anda. De hade tillsatts för länge sedan av den mörka eliten för just en sådan eventualitet som denna. Flera nya räder mot några av våra Jordallierades mindre anläggningar avslöjade ett enormt antal människor som behövde läggas till vår ständigt växande arresteringslista. Platsen där dessa personer hålls i förvar har snabbt förvandlats till en mindre stad! Vår avsikt är att flytta dessa människor till speciella anläggningar ovan jord så snart den mörka kabalens regeringar har avgått och nytt styre är på plats. Så dags kommer vi att lägga till den regeringspersonal som ingick i det mörka illegala ståhejet, och sedan meddela datum för de speciella rättegångarna. Dessa rättegångar kommer att hållas vid allmänna civilrättsliga domstolar, och kommer att ta upp de allvarliga kränkningarna av konstitutionella och allmänrättsliga principer.

Dessa rättegångar kommer att fortsätta på internationell basis. Tillsammans har våra allierade på Jorden och våra kusiner från Agartha redan arresterat tiotusentals individer. Dessa personer och deras högre placerade kollegor kommer att prövas inom respektive region, och det blir varje regions ansvar att sköta sina egna utfrågningar och avkunna domar över dessa individer, om och när man övertygats om brott. Vi inrättade nyligen specialbyggda holografiska miljöer för att hysa dem som döms till dess att överflyttningarna till de omvandlande Ljuskamrarna (metamorphosis Light chambers) påbörjas. Er verklighet med begränsat medvetande producerade i huvudsak två kategorier av människor: de som har och de som inget har. Skillnaden mellan dessa grupper skapade en mängd olika karmiska mönster och band mellan många av er, och nyckeln till att förlösa allt detta är helt enkelt Kärlek och förlåtelse. Generationer av liv utspelades i ett enormt uppfinningsrikt och komplext epos, skrivet av mästardramatiker: ni själva! Men det är nu dags att avsluta dessa dramer.

Framför dig ligger skiftet till fullt medvetande. I detta ”vara-tillstånd” (mode of being) kan du lätt erinra dig varje sekund i vilket liv du än väljer att återuppleva. På så sätt kan du se hur ni flätats samman med varandra i olika dramer, som varar år, årtionden, ja, till och med livstider. Syftet med allt detta var att gå igenom erfarenheter som skulle bygga upp ditt förråd av visdom, som att välja att lära dig vissa "läxor" antingen kollektivt eller individuellt. Nu ska du upptäcka orsakerna bakom de här upplevelserna. Använd den här kunskapen på det sätt som vi gör, till att bredda ditt perspektiv om vad som gör en person "mänsklig". Du kan utforska hela registret av mänskliga erfarenheter som vi alla har genomlevt vid ett eller annat tillfälle. Här hittar du både sorg och humor, vilket låter din dyrt förvärvade visdom komma till sin rätt, när du undersöker och hjälper andra planetkulturer som befinner sig i ett liknande tillstånd med ett begränsat medvetande. Våra utvandrade sociologer värderar djupt sin tid på er värld, och även er, som kommer att bli de mest kloka och eftertraktade Själarna på grund av er omfattande erfarenhet.

Det nya politiska och ekonomiska systemet som skapats av våra allierade på Jorden och våra kusiner från Agartha är mycket nära att manifesteras. De sista av den hemliga regeringens underjordiska baser har stängts och från dessa baser evakuerade vi ytterligare flera tusen underhuggare till den mörka kabalen. Våra blickar riktas nu mot de stora konspiratörerna. Här förväntar vi oss att kunna tvinga de mörka illegala regimerna att avgå och därefter är den här operationen redo att börja på allvar. Våra Jordallierade har, under överinseende och gudomlig ledning av era Uppstigna Mästare, en laglig position som backas upp av allierade militära divisioner, och använder sin moraliska och lagliga rätt att tvinga fram nedläggningen av flera nationers militära styrkor, de som förbundit sig att utföra den mörka kabalens tjänster. Lyckligtvis lutar sig dessa krafter alltmer mot Ljuset, och det här sidbytet håller på att uppnå en punkt där det blir möjligt att få bort de kvarvarande mörka regeringarna från sina ämbeten. Så snart denna situation är fullt accepterad av det mörka, blir leveranser, följt av nytt styre och tillkännagivanden möjliga.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Er planet befinner sig i slutstadierna inför förflyttningen till fullt medvetande. Hennes Andliga Hierarki har senarelagt de sista få stegen, som förebådar hennes ytas ”makeover”. Vi, de Uppstigna Mästarna, känner dock djupt Gaias önskan att höja sitt medvetande, och har påskyndat de procedurer, som bidrar till mänsklighetens omvandling, inklusive de grundläggande verkställighetsprotokollen för er ekonomiska och regeringsmässiga struktur. Det som nu måste ske är en total förändring i uppfattning om era sociala filosofier. I grund och botten handlar detta om att gå från den strikt materiella mot en mer andlig syn på världen. Det som behövs är ett globalt samhälle som bygger på ömsesidig respekt och att hedra allt. Separationerna och det hat som länge har präglat Jordens samhällen är inte längre lämpliga. Det är dags att erkänna att ni är ett med varandra och kan skapa samhälleliga strukturer som har sin rot i denna övertygelse.

Dessa nya strukturer kommer att manifesteras när förändringarna vi talat om blir verklighet. Våra medarbetare har med stort mod och styrka skapat de förutsättningar som kommer att göra en sådan värld möjlig. Er förväntan inför dessa nya realiteter kan ses i alla dessa regeringsförändringar och offentliga manifest, som snabbt håller på att bli en global rörelse för fred, rättvisa och välstånd. Underförstått i denna rörelse finns en världsomfattande acceptans av varandra. Ni utropar er själva till att vara en förenad och fri mänsklighet, och vi tar den här globala rörelsen som ett bevis på vad ni verkligen strävar efter. Saint Germain´s världsfond och de medel som skapats av våra medarbetare väntar på att födas. Och sedan är det dags att föra ut dessa saker i dagens ljus och börja vår gemensamma marsch mot en ny fullt medveten verklighet!

Vi har bett våra medarbetare att avsluta alla detaljer som kan tänkas vara olösta och få ut välståndet till folket. Det är oerhört viktigt att er nuvarande regeringsform byts ut, eftersom de mörkt inriktade regimerna är det större hindret för leveranserna av de sedan länge utlovade fonderna. På toppen av detta, Avslöjandet (Disclosure) och allt som det innebär måste offentliggöras så snart som möjligt. Dessa frågor har legat olösta alldeles för länge. Nu önskar Gaia gå vidare med sin omvandling, och vår tidtabell har också nått den punkt där den inte längre kan ta emot fler förseningar. Därför har vi skickat ut samma kommuniké till både våra vänner i Agartha och till den Galaktiska Federationen och rekommenderat dem att agera för vår räkning och att göra det nu! Det är dags att lägga protokoll åt sidan och låta vår älskade planet och hennes människor bli fria!

Idag återupptog vi vårt samtal med er genom att fortsätta både med vårt eget budskap såväl som de Uppstigna Mästarnas. Det är dags för dem som suttit vid makten under nästan tretton tusen år att avgå. Anunnaki har gått över till Ljuset, och det är dags för de mörka hantlangarna att göra detsamma. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

---------------------------------------------------------

Översättare: Inga och Cagga Levander
 

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure