Followers

Google+ Followers

onsdag 9 november 2011

8 november 2011


Sheldan Nidle

8 November, 2011
9 Eb, 5 Xul, 8 ManikDratzo! Vi är tillbaka! Er värld är allt djupare på väg in i sin förvandling. Ett brett utbud med aktiviteter för att åstadkomma förändring gör sina framsteg, trots stora ansträngningar från den mörka kabalen att krossa oppositionen mot flera tyranner, som föresatt sig att behålla ett järngrepp om sina impopulära regimer. Dessutom fortsätter antalet nationer som undertecknar avtalen från i våras att stiga. Samtidigt ligger vårt främsta fokus på en snabb förändring av makten inom stora nationer eftersom detta kommer att göra Disclosure (Avslöjandet) möjligt. Vi har informerat våra Jordallierade om att efter att de inledande tillkännagivandena gjorts och de många sociala programmen är på god väg, är en utsändning om Avslöjandet över TV och radionäten ett måste, eftersom ett uttalande av den storleksordningen är viktigt för att föra in vår personal i en mer offentlig roll. Dessutom har er mörka kabal många osynliga ansikten som lämpligast röjs undan så snart vi uppnår en mer offentlig position. Disclosure markerar en ”point-of-no-return” på er väg mot fullt medvetande, frihet och personlig suveränitet och kräver en ordentlig förkämpe som kan se till att ingen reträtt görs från denna heliga väg.


Vi har tillsatt flera "ambulerande ambassadörer" i er värld som kommer att göra sig offentliga en viss tid efter Avslöjandet. Deras syfte är att vara vakthundar som ska stå på vakt längs er väg till fullt medvetande. Himlen har gett oss rådet att vara milda men ändå fasta i allt vi gör, trots att vi står inför några mycket svåra situationer. Till exempel, har vi genomfört flera djupgående avläsningar av medvetandet hos er globala befolkning. Dessa undersökningar har avslöjat många infiltratörer med uppdrag att genomföra speciella sabotagehandlingar mot de nya programmen så snart de tillfälliga ”caretaker”-regeringarna träder i kraft. Ett annat bekymmer är att vi inte vill att våra handlingar ska framstå som hårdhänta, trots att ytterligare ett stort antal arresteringar sker inom några veckor och tusentals av dem som är knutna till de gamla regimerna häktas. I verkligheten kommer dessa tusentals anhållna att vara "fångar" ombord på ett moderskepp (det vi kallar ett "on-ship program”) i en personliga holografiska miljö som anpassas till sin utformning efter personens egna val.


Den främsta anledningen till att föra in nya regeringsformer är att förändra den miljö ni lever i. Ni har genomsyrats av en mörker-styrd värld under nästan tretton tusen år, och under den tiden har mörkret blivit alltmer genomträngande och djupt förskansat, men nu ska den vändas tillbaka till Ljuset. Detta är ingen liten uppgift och det krävs en mängd extrema åtgärder för att utrota och föra bort dem som på alla möjliga sätt vill blockera de Jordallierades reformprogram. Himlen förstår till fullo allvaret i det som behöver göras, och Hennes enda påbud är att vårt verksamhetssätt ska vara barmhärtigt, rättvist och milt. Vår roll är att vara förändringens heliga svärd i allt som Himlen påbjuder. Nyligen bad er lokala Andliga Hierarki om att vissa reformer, särskilt informationsprogrammen, skulle anpassas till lokala förhållanden och olikheterna hos er befolkning. Vi har därför inrättat en bred arbetsgrupp bland dem som utgör våra allierade på Jorden för att i samförstånd arbeta fram de lokala anpassningarna.

Våra allierade på Jorden är fullt medvetna om Himlens önskemål vad gäller de grundläggande reglerna för genomförandet av reformprogrammet. Det bör så långt som möjligt bli en fredlig medvetanderevolution eftersom den återspeglar Andens uppvaknande inom er alla. Denna Ande behöver vara fri, suverän, och ymnig. Den kräver en ny atmosfär, född ur Kärlek, inte fruktan. I detta nya, det möjligas klimat, kommer ni att segla bortom apati och främlingsfientlighet och jublande nå ut till det levande universum som omger er. Ni är nu verkligen redo att examinera er från att vara ett planetväsen till att bli ett galaktiskt väsen, i själva verket en galaktisk Mänsklig Varelse. Vi ser vår roll som era mentorer, och som övervakare av de påbud som anförtrotts oss av Himlen. Vi är framför allt er rymdfamilj, och som era äldre systrar och bröder kommer vi med ett uppdrag att återförena oss med er, att länka er tillbaka till ert majestätiska förflutna och att vara kanaler till er fantastiska framtid! Ni ska ikläda er en högst hedervärd position och ni behöver vara förberedda för att fullfölja den med den värdighet och livsglädje som ni tidigare var berömda för!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! De nya energier som nu strömmar genom Gaias nya nätverk ger er alla en chans att använda Himlens Lag med gudomlig nåd för att förbättra ert liv. Denna handling av helig medkänsla och karmiskt upphävande har förmågan att frigöra er från bojorna från era mörker- kontrollerade liv och placera er direkt i flödet hos den nya Jord som nu manifesteras. En mycket viktig handling för att här vara med och skapa är att du visualiserar den du skulle älska att vara. Locka fram din djupaste längtan och foga samman en idyllisk beskrivning av dig själv med så många detaljer som möjligt. När du gör detta, fråga ditt Högre Jag (din Jag Är Närvaro) om det du föreställer dig är sant. Lyssna noga och gör de justeringar som eventuellt föreslås. Så snart den här bilden känns rätt, börja se på din värld genom den gestaltens ögon, och föreställ dig olika sätt att anpassa världen till behoven och önskemålen hos detta, ditt nya Du.


När du går igenom den här processen, observera att den kräver att du flyttar ditt ego litet mer i bakgrunden och din mer sanna identitet till förgrunden. Det är viktigt att alltid arbeta inom den gudomliga nådens godkännande eftersom syftet är att anpassa sina önskemål med det Gudomliga flödet. I den här sammanlänkningen blir du en LjusVarelse som kan uppfatta hur nåden fungerar inom det fysiska. Det är genom Ljuset hos den gudomliga nåden som dina sanna önskemål kan förverkligas. För det mesta upplevs egot som ett hinder för era verkliga önskningar, och många lär sig att gå in i sig själva och använder sina intuitiva förmågor för att lossa egots dragningskraft på dem. När du befinner dig i den nya energins flöde, upplever du en känsla av glädje och uppfyllelse och detta är ett tecken på att du är på rätt spår. Vi råder dig att prova det här och bli van vid att tala med och lyssna till din JAG ÄR Närvaro.

Allteftersom de här nya energierna flödar in i er värld, gör vi med gemensamma ansträngningar goda framsteg med att få bort den mörka kabalen: våra medarbetare har avslutat det lagliga arbete som krävs att förklara många större regimer olagliga. Vi bildar nu även allianser mellan större militärkontingenter hos de nationer som berörs, och den här verksamheten har nu blivit norm bland det militära ledarskapet i världen. De accepterar fullständigt att ett samarbete med d- och stöd till den globala förändringen av regeringars sätt att styra är en viktig uppgift för dem. Den sista fasen i den här lagliga förändringen av styrelsesättet håller snabbt på att ta form. Alla delarna är på plats och det som återstår är den rätta tidpunkten att agera. Vi har haft överläggningar med våra rådgivare från Agartha och har kommit fram till ett sätt att genomföra dessa helt exempellösa åtgärder. Var beredda på en mycket välkommen kavalkad av händelser!

Idag talade vi om det som sker för att förändra er verklighet. Vi är redo att gå vidare med aktiviteter för att föra fram Disclosure och har även förberett vår flotta för kontakt. De Uppstigna Mästarna har inlett en plan för att få er nya verklighet att bli till. Detta är verkligen spännande tider! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization 

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
1 kommentar:

  1. Jag ser verkligen fram emot den här förändringen...ska bli så underbart ♥

    SvaraRadera

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure