Followers

Google+ Followers

lördag 23 juni 2012

19.06.2012

Sheldan Nidle

19.06.2012


10 Ix, 7 Kayab, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Vi ser hur de sista bitarna i ert pussel läggs på plats av dem som är våra allierade på Jorden. Runtom i er värld är nu en massiv insats på väg för att slutföra de processer som är nödvändiga för att arrestera er mörka kabal och dess många medarbetare inom regeringar, större banker och många multinationella företag. Preliminära order om de här massarresteringarna har slutförts, och det som återstår är att utfärda de lagliga fullmakterna för deras frihetsberövande. De ska hållas fångna inom särskilda specialbyggda anläggningar. Våra förbindelsegrupper är i kontakt med dem som är ansvariga för den här verksamheten, och de blir en av de grupper som formellt kommer att förklara slutet för de verkställande myndigheterna inom de flesta västerländska nationer. De nya tillfälliga övergångsregeringarna ("caretakers”) har en enorm uppgift att utföra inom det mycket korta tidsfönster som står till buds. Detta är emellertid extraordinära tider. De som har valts ut för att ta hand om dessa uppgifter har en väl förberedd agenda, vilken ska genomföras snabbt och grundligt av de här nya regeringarna. Deras arbete kommer att bereda väg för allt det som kommer därefter.Våra holografiska styrkor är redo att ingripa om det behövs. Vi är övertygade om att en sådan stödstyrka är bra att ha till hands, men faktiskt så behövs den inte. De militära, polisiära och säkerhetsstyrkor som finns inom de nationer som ska förändras bedöms såsom mer än tillräckliga för att utföra uppgiften att driva bort sina respektive regimer från makten. Samma färdighet gäller de ytterligare tusentals arresteringar som kommer att isolera de mörka kabalerna från sina källor till rikedom och makt. Det blir en storskalig upplösning av en internationell grupp som har styrt er värld under nästan tretton tusen år. Tack vare denna enda handling kommer ni att bli fria, suveräna och blomstrande. Vi kommer att övervaka allt detta och kommer vid lämpligt tillfälle sedan att landa och påbörja en mer personlig kontakt med er. Mycket kommer att diskuteras mellan oss. Detta är trots allt tiden precis innan ni ger er av till den Inre Jorden, där ni kommer att återföras till fullt medvetande. Vårt gemensamma uppdrag börjar faktiskt vid den här gudomliga tidpunkten. Tillsammans behöver vi uträtta mycket, både i den här galaxen och i den här sektorn av det fysiska.

Mycket förväntas av er som ett folk. Inom era led finns nu några av de finaste hjärnorna i den här galaxen. Var och en av dem kom hit frivilligt för att göra det möjligt för er att anpassa er till alla förändringar som behövs för att forma er till ett nytt galaktiskt samhälle. Detta nya samhälle på planeten Jorden kommer att bli hjärtat i er nya stjärnnation, och ett viktigt första krav är att snabbt föra samman den stora mångfald som präglar ert samhälle på planeten. Detta är en anledning till varför så många av er har kommit från hela den här galaxen och inkarnerat i era nuvarande kroppar. Ni kommer att integrera dessa fysiska farkoster med era fullständiga andliga väsen. Denna essens innehåller särskilda budskap från Himlen och dessa kommer att vara vägledande när ni formar er nya verklighet. Himlens plan innehåller ett stort antal uppdrag som er nya stjärn-nation ska ta hand om, och detta understryker ytterligare för oss den unika betydelse ni för med er till den nya epok av fred och enighet som nu sveper genom den här galaxen.

Vårt uppdrag här är därför viktigt för det som följer i den här galaxen. Bokstavligen är galaxens ögon riktade på er! Himlen försäkrar oss om att de enorma förändringar som krävs nu ska ske, och följaktligen har vi instruerat vårt första-kontakt-team att omintetgöra de olika sorters skurkstreck som planeras av den mörka kabalen, och låter på så sätt Ljusets agenter stå som segrare. Detta kommer att utgöra startskottet för den rörelse som ska etablera de nya energier, vilka tar er till själva randen för fullt medvetande. Många högt andliga Väsen har gått samman på er värld för att skapa förutsättningar för första kontakt och allt det som ska följa. Vi använder vårt tekniska försprång för att gynna den här planen och för att säkerställa att denna viktiga öppningshändelse sker såsom Himlen gett påbud om. För detta ändamål slår vi samman våra resurser med våra medarbetare på er planet eftersom tiden nu är kommen för nästa stora steg framåt. Sommarsolståndet äger många nycklar till det som nu kommer att ske!

Namaste, Ni kära! Vi är era Uppstigna Mästare! Mänskligheten har gått igenom många ”ups and downs” under sin trettontusenåriga historia. Våra förfäder genomgick tre gyllene tidsåldrar, fyllda med löftet att vi till slut skall återgå till vår fullaste potential såsom mänskliga Väsen. De som ödesdigert tog över rodret efter Atlantis fall förnekade oss dessa glädjeämnen och straffade oss brutalt för våra upproriska handlingar. Dessa, som ni nu känner till som Anunnaki, har gett sig iväg och lämnar efter sig sina ”lydiga” människor vars avsmak för det vi står för är djupt beklagligt. Länge har vi andligen legat i luven på varandra, men detta håller nu på att komma till ett mycket välkommet avslut för hela mänskligheten. Mycket sker i hemlighet, vilket skapar er frigörelse från denna till synes oändliga cykel av lidande. Himlen har hört våra ord och har fört fram hjälp för att återbörda oss till våra fullt medvetna, heliga vägar. Det är nu dags att glädjas för oss alla!

Vi kommer i dag på den här triumfens vingar för att ge er ett underbart budskap om hopp, sanning och glädje! Er värld förändras till det bättre. De som länge har främjat en värld av lidande och elitism har mötts av nederlag! Våra medarbetare som arbetat så hårt för att överföra våra välsignelser till er värld har äntligen nått en överenskommelse med dem som för närvarande innehar makten. Det här dokumentet sanktionerar deras avgång och låter en ny verklighet spira omkring oss, en verklighet med sin Kärlek, Frid, Suveränitet, Välstånd, och framför allt, med er Frihet! Vi tackar de Stora Varelserna i Himlen, vi tackar dem som har kommit långt ifrån och dem som har hållit den heliga lågan djupt inom detta underverk, inom denna den vackraste av världar. Vi har nu tagit in på en Ny Väg, vilken kommer att ge oss tillbaka vårt naturliga tillstånd med fullt medvetande.

Vi gläder oss och vi låter Himlens trumpeter ljuda för att påkalla frihetens tron och templet för våra glädjeämnen och drömmar! Vi har väntat länge på detta gudomliga ögonblick! Vi söker bara Himlens välsignelser och dekret och Lord Sureas jublande energier. Vi kommer på det här sättet att vägleda och undervisa er om Himlens vägar och göra er bekanta med ansvaret för dem som är medskapare i det fysiska. Kom, Ni Älskade! Var i lycksalighet och framför allt, visa er uppskattning för dem som har säkrat er frihet och gett er tillbaka er gudomliga Suveränitet. Ni kommer nu att förstå att ni aldrig varit ensamma, och att Himlen aldrig övergivit er för de mörka. Tvärtom, ni har ett heligt öde! Och den rätta gudomliga tiden har kommit för att uppfylla detta öde! Vi har hållit det här Ljuset vid liv på er värld, och vi ger er det nu tillbaka i djupaste Kärlek till Er alla!

I triumf förmedlar vi idag det som sker på er värld. Många av oss har kommit för att förlösa er från mörkret och återlämna er till Ljuset. Denna första kontakt- process innebär också att transformera er till fullt medvetna LjusVarelser. Mycket kommer att uppenbaras för er, och mycket kommer att förväntas av var och en av er! ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure