Followers

Google+ Followers

onsdag 13 juni 2012

12.06.2012

Sheldan Nidle

12.06.2012


13 Etznab, 11 Moan, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Vi håller på att färdigställa den sista nivån i det legala arbete som krävs. Mycket har formellt dokumenterats och våra juridiska team är sysselsatta med att sammanställa dokument för de sista få kvarvarande akterna. Vi möter även dagligen dem som framöver kommer att ingå i de tillfälliga övergångsregeringarna och slutför de protokoll som alla arresteringsgrupper har att följa. De olika sociala program som kommer att införas av de nya övergångsregeringarna behöver vid tidpunkten för deras första tillkännagivanden åtföljas av stora lass med detaljerade dokument. De här dokumenten har förberetts av vår personal och ska lagras i era serversystem på Jorden för att vara tillgängliga när de behövs. Våra försvarsstyrkor har tränat på sin roll i processen och vi övervakar noga kabalens militära styrkor och är redo att oskadliggöra dem om och när våra kontaktpersoner så befaller. Den sista framstöten kan bara sättas igång när Himlen ger oss klarsignal. Vi förväntar oss att denna händelse ska ske ganska så omgående (quite shortly).Ledarna för era heliga hemliga sällskap säkrar nu det nya finansiella systemet och förbereder sig för att meddela de nya regeringarna att de ska göra ett offentligt tillkännagivande vad gäller världsomspännande och totala skuldeftergifter och tillkännage det hårdvaru-understödda valutasystemet. Den här aspekten är i huvudsak klar att sätta igång, och det är bara några få ”sista minuten”-saker som fördröjer det här projektets fullbordande. Vi ägnar stor uppmärksamhet åt kabalens aktiviteter, men även åt det pågående och i hemlighet beordrade ofog som era större regeringar håller på med. De som så arrogant har styrt er värld är i ett tillstånd av panik och paniken växer för varje dag. De åtgärder som beordrats av dessa ”ledare” är avsedda att utlösa en kedjereaktion som kraftigt skulle öka på kaoset runtom på planeten. Allt detta måste hållas på acceptabla nivåer. Vi har sagt till våra försvarande skepp att inte ingripa om det inte är absolut nödvändigt. Vår uppgift är mer att observera och rapportera om det som sker inom er världs många oroshärdar.

En annan sida av den här operationen är vårt samarbete med de grupper som står under ledning av de Uppstigna Mästarna. De är angelägna om att börja sprida de andliga sanningar som de har lärt sig under årtusendena. De är medvetna om att dessa heliga fakta strider mot ett antal av era religiösa trossystem och vi känner att de inte kan komma i omlopp förrän efter att avslöjandet (disclosure) skett. Vi har för avsikt att helt och fullt hjälpa dessa heliga sällskap att föra fram den här underbara informationen eftersom den skapar förutsättningar för en mängd avslöjanden (revelations) som kommer att tillkännages av de Uppstigna Mästarna. Dessutom kommer detta äntligen att låta oss påbörja en rad pedagogiska utsändningar om Jordens sanna historia. Dessa tidiga samtal kan till en början oroa er; inte desto mindre utgör de en introduktion till en hel rad samtal som gör att ni kan få ett grepp om ert sanna ursprung och er historia. Även detta kan sannolikt överraska er, men i det långa loppet är vi övertygade om att sanningen kommer att ge er glädje. Den kommer att vara bevis på att en helt ny era är på gång!

Dessa kommande förändringar är vad ni var och en djupt inom er har längtat efter. Även de mörka kabalanhängarna förstår intuitivt vad som skall ske. Det är bara deras rädslotyngda världsbild som har gjort dem så oroliga inför det här skiftet. Det är helt enkelt den tid som man har profeterat om genom tidsåldrarna inom varje större religion och tradition i er värld. Det är en gyllene tid som ni står inför och som är anledningen till att vi är här nu, men det har vi nämnt tidigare! Logistiken för det som förbereds är komplex, men det väsentliga i saker och ting är ganska enkel. De gamla, mörka tillvägagångssätten inom alla samhällen kommer plötsligt att försvinna och ersättas av något friskt och hälsosamt. Man hade hoppats att ha allt på plats för tio – femton år sedan, men förändrade förhållanden på planeten Jorden krävde en viss flexibilitet. Denna abrupta omvandling av er verklighet är ett viktigt förberedande steg som leder till den stora tilldragelsen, våra masslandningar. Det här kommer att föra er raka spåret till fullt medvetande. Det kommer att föra er till Inre Jorden och er metamorfos till fullt medvetna LjusVarelser.

Välsignelser, Ni kära! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med fler goda nyheter! Våra medarbetare håller på att slutföra de sista stegen mot er globala frihet. Genomförandet av en rad lagenliga arresteringar av många större regerings- och företagsledare kommer att signalera om övergången av er värld, bort från det mörkas omoraliska styre. Det nya styret och den nya globala ekonomin kommer att knäcka den maktstruktur som dominerat er värld under nästan tretton årtusenden. Detta är den tid som valts av Himlen för en ny epok, vilken ska föra in Andens stora Ljus och välsigna oss med en nåd som är fri från allt det mörkas slaveri och stora bedrägerier och från dess arroganta gunstlingar. Vi gläds över att denna gudomliga handling är på gång och att en ny gyllene tidsålder har kommit för att ta er alla fram till fullt medvetande. Vi kan äntligen få möta er öppet igen och direkt förmedla tidsåldrarnas heliga visdom.

Er förflyttning in i friheten kommer att bli en glädjerik stund! Många händelser kommer att följa, vilka kommer att ge er det välstånd och överflöd som så länge förutsagts av Himlen. Er verklighet kommer att bli en storslagen skolsal, som ger er kunskap om er värld, er fysikalitet, och er Ande. Denna gudomliga kunskap är bara början på en utbildning som förbereder er för ert nya liv som fullt medvetna varelser. Vår heliga uppgift är att vägleda er och ge er råd och handledning så att ni kan nå alla de mål som ni satt upp för er själva innan ni föddes in i den här världen. Alla era himmelska guider ska hjälpa oss med den här uppgiften och göra det möjligt för er att leva återstoden av ert liv i glädje och djup frid. När ni till slut gör uppstigningen från det här livet kommer era prestationer att vara många. Världen ska likaså omvandlas och återvända till sin naturliga femdimensionella verklighet.

Moder Jord är ett stort Väsen. Hennes Ande har svept in oss och väglett oss alla sedan födseln. Vi bringar vår hyllning till hennes skönhet och visdom. Vi har beträtt den här världens storslagna heliga vägar och haft förmånen att be och meditera på de många kraftpunkterna på det här klotet. Vi känner glädje över det vi har blivit undervisade om och över det vi lärt oss genom århundradena. Moder Jord är en sträng lärare. Hon förstår helt och fullt vad du behöver, och använder dina enorma talanger för att hjälpa dig att uppnå det du behöver för att uppfylla dina underbara och heliga uppgifter. Det är i hennes värld på ytan och i hennes inre heliga städer som vi alla har lärt oss om Anden, om rättfärdighet, och om den sanna innebörden av mod. För den visdom som getts oss av Moder Jord är vi evigt tacksamma. Snart kommer dessa stora glädjeämnen att delas med er alla!

Idag fortsatte vi med våra budskap. Vi kommer hit med en stor glädje och är djupt beslutna om att fullgöra det gudomliga, som Himlen har påbjudit för denna den mest heliga av himlakroppar. Mycket snart ska vi landa här och ta er med de sista stegen mot fullt medvetande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure