Followers

Google+ Followers

onsdag 23 maj 2012

22.05.2012

Sheldan Nidle

22.05.2012


1 Pax, 10 Lamat, 8 Manik


Selamat Balik! Vi är tillbaka! Mycket sker på er värld. En stor konfrontation mellan det mörka och Ljuset håller på att komma till sin spets. Den här kampen har fullständigt utmattat regeringarna i Väst. Dessa kabalkontrollerade regimer vet varken ut eller in allt medan en enorm finansiell kris fortsätter att fördjupas. De många hoten mot deras stabilitet har ökat allteftersom påfrestningarna av att hålla fast vid en skuldbaserad ekonomi dagligen förvärras av det uppror som pågår inom nationer som Grekland, Island och Irland, och detta irriterar dem ända in i deras innersta. Arrogansen hos de stora multinationella bankerna kastar ytterligare svåra påfrestningar in i den här vacklande globala situationen. Samtidigt lider samma banker av sin egen härdsmälta allteftersom antalet säkerheter som krävs av dem växer för varje dag. Hela denna sorgliga röra står på gränsen till kollaps! Medan det här korthuset skakar, njuter i det tysta, de nationer som fokusera på att få bort det nuvarande sanktionerade dollarsystemet, av det som de redan åstadkommit. Ljuset ger stöd åt dessa ansträngningar, liksom till dem som har arbetat för att skapa det nya och mera rättvisa ekonomiska systemet.Vår uppgift i dessa åtgärder är att vara ett stöd, ge råd och en hjälpande hand som kan användas för att gynna de förslag som gjorts av dessa i hög grad oroade nationer. Väst ansåg tidigare de alliansfria nationerna vara rent "efterblivna". Denna gränsdragning förändras nu när Västs en gång så mäktiga ekonomier stirrar över kanten på ett till synes bottenlöst hål. Den nuvarande imponerande samlingen av potentiella katastrofer konstruerades med flit av den mörka kabalen under de senaste två decennierna som en del i deras arroganta försök till världsherravälde. Nu har Himmelska omständigheter bortom deras kontroll kastat det här målet ur kurs, och placerar kabalen i händerna på sitt eget djävulska trick. Under tiden knyts de Uppstigna Mästarnas planer på att manifestera det nya monetära systemet fint ihop med de mål som utarbetats av de hemliga, heliga sällskapen inom de nationer som har brutit sig loss från kabalen. Tärningen är kastad och er värld lever sina sista dagar i en verklighet som har varat under årtusenden.

Programmen för att förbereda er inför första kontakt utvecklas väl. Vi omarbetar dessa ständigt för att hålla jämna steg med den ständigt skiftande statusen i era medicinska journaler. De första officiella utsändningarna måste göras på ett sådant sätt att de dämpar era bryderier och bekymmer. Var och en av er behöver svar som kan ta bort oron inför det vi behöver göra, och vi avser att personligen samverka med alla som önskar det. Den här delen av operationen handlar i första hand om mångahanda återseenden: folken i Inre Jorden återförenas med mänskligheten på ytan, kort därefter följt av återkomsten av era andliga familjer och rymdfamiljer, som i Kärlek från början koloniserade er vackra planet för 900 000 år sedan. Minnesförlustens slöja, som håller er kvar på det jordiska planet, får er att glömma vem ni egentligen är, vilket är orsaken till att det första är att väcka upp er i denna centrala fråga och vart denna första kontakt tar er. Då kan vi på ett mer lämpligt sätt beskriva hur den här transformationen ska ske. De Uppstigna Mästarna kommer att vara era mentorer genom detta första skede.

De som andligen har varit era mentorer ner genom tidsåldrarna kommer att finnas tillgängliga för att fånga upp era frågor och betänkligheter vad gäller er återgång till fullt medvetande. Även om processen är komplicerad kommer ni att få enkla, innehållsrika svar på era många frågor. Det är viktigt att ni befrias från all stress i det här avseendet, så att ni kan fullfölja det här äventyret i en glad sinnesstämning. Vår personal kommer först att bistå de Uppstigna Mästarna och vid behov visa er var den här omvandlingen ska äga rum. Många av er undrar varför dessa åtgärder är nödvändiga, och vi är helt redo att tillfredsställande besvara alla eventuella betänkligheter och frågor ni kan ha. Alla våra kontakter med er kommer att vara kärleksfulla och hedrande och görs med ert fulla godkännande. Himlen avser också att ni ska vara helt trygga med orsakerna till användningen av en levande Ljuskammare. Denna speciella kokong kommer att läka er och ta bort de otaliga artificiella blockeringarna till ert RNA/DNA, blockeringar som är ansvariga för ert ödesdigra fall in i begränsat medvetande för tretton tusen år sedan.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag för att förklara en del av de aktiviteter som kommer att ge er frihet och göra slut på ert olagliga skuldslaveri. Vid slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet kom ett banksystem på modet, vilket byggde på att samla stora rikedomar med hjälp av att utfärda skuldförbindelser. Med tiden utvecklade den globala ökningen av handeln med allt större skuldförbindelser en instabilitet som resulterade i "paniksituationer" från tid till annan. Dessa cykler bestod av en allmän uppgång på världens fria marknader, följda av en abrupt nedgång, vilket skapade en otrolig rikedom i händerna på ett fåtal. Dessa cykler ska nu ta slut, när vi går ifrån denna skuld-drivna ekonomi över till en ekonomi som bygger på sann rättvisa. Dagarna med en värld styrd av värdelösa ”fiat-pengar” är räknade och kommer att ersättas av pengar med reellt värde och utgöra slutet på hela skuldkonceptet!

För närvarande finns det redan på er värld en rad bankhandlingar som ska göra att alla banktransaktioner blir helt öppna och som reglerar typen av fonder som en bank måste behålla i sina reserver. All bankredovisning kommer att vara öppen, och en ny myndighet kommer att övervaka de banker som arbetar antingen nationellt eller internationellt. De fonder som de antingen förvärvar eller delar ut kommer att baseras på tillgångar, ädelmetaller (guld, silver eller platina), eller på objekt som värderas högt, såsom diamanter. För att sätta igång det här nya systemet är en allmän skuldavskrivning (skuldeftergift) en nödvändig förutsättning och kommer att tillkännages världen över. Det här nya systemet är redo att sättas i verket, men helt säkert förstår ni, att det vi beskrivit för er är en mycket förenklad allmän beskrivning av det som ligger bakom den nuvarande finansiella härdsmältan och sättet på vilket den ska lösas globalt.

Detta nya hårdvarubaserade och rättvisa system och ekonomi ska göra slut på de pågående missförhållandena som har tillåtit de få (den mörka kabalen) att ta över varje nation och kontrollera den genom att skickligt använda sitt banksystem. För att säkra livsdugligheten hos det nya finansiella systemet är därför en av våra första åtgärder att ta över de större bankerna i er värld. Men kom ihåg att även detta rättvisa och välstånds-orienterade system bara är en tillfällig ersättare för det tillstånd av överflöd som ligger bortom pengar. Vårt övergripande mål här är er återgång till fullt medvetande. Himlen har bemyndigat att ni återvänder till ett medvetandetillstånd där ni kan arbeta tillsammans med oss ​​med att utveckla den gudomliga planen för det fysikaliska. Denna överordnade uppgift är grunden för allt vårt gudomliga tjänande och vi är fast inriktade på er återgång till fullt medvetande på så kort tid som det gudomligen är möjligt. Vi har fått hjälp av den Galaktiska Federationen och med hjälp av deras förmågor kommer vi att uppnå våra gudomliga mål med stor framgång!

Idag uppdaterade vi er om det som är redo att ske ”worldwide”. Er verklighet har nått en punkt där den inte längre är livskraftig, och därför är ett mycket allvarligt ingripande på gång som ska förvandla er värld och snabbt bana väg för er välsignade återgång till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure