Followers

Google+ Followers

onsdag 2 maj 2012

01.05.2012

Sheldan Nidle

01.05.2012


1 Kimi, 19 Kank'in, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter att uppvisa stort kaos. Den mörka kabalens agenter bevakas noga medan flera större regeringsorgan förbereder sig för att arrestera och sedan åtala stora grupper av framstående personer inom regering och finans, men även inom hela den privata sektorns ekonomier. Den här processen håller på att komma till en punkt där ni inom kort kan förvänta er början på en enorm omgång av arresteringar. Det mörka gjorde kraftiga försök att sopa den här processen under mattan men utan framgång. En rad långtgående panträtter har officiellt tvingats på många centralbanker och privata banker som i det förflutna briljerade med epitetet ”too big to fail” ("för stora för att gå omkull "). Dessa företag inom den finansiella sektorn har villigt och vid upprepade tillfällen brutit mot många lagar, som syftar till att kontrollera internationell handel. Den värste lagbrytaren är Federal Reserve Bank, USA:s riksbank. Detta privata företag (!) har varit anstiftaren av många beryktade system som hotat själva grunden för er världs välbefinnande. Det är därför som denna speciella institution avvecklas först för att i snabb takt följas av ett jordskred av andra medkonspiratörer.Dessa institutionella omorganisationer och arresteringar är bara en blygsam början. De kommer att följas av nya regeringsformer, välståndsleveranser, och en rad av, som ni kan tycka, chockerande meddelanden. Dessa kommer att handla om skuldavskrivningar, det nya bank-och finanssystemet och de radikala nya förfaringssätt som kommer att leda till världsfred, allmän nedrustning och slutet på den destruktiva manipulationen av ert jordklot. De nya regeringsformerna har för avsikt att reformera dess lagstiftning och hela valprocessen. Dessutom kommer införandet av allmän suveränitet att totalt omvandla det sätt som regeringen närmar sig sina medborgare. Dessa förändringar kommer även att bidra till att öka drivkraften i er återgång till fullt medvetande och en respektfull samverkan med Gaia. Invånarna i Agartha önskar börja ett mer öppet utbyte med er så snart dessa särskilda åtgärder har säkerställts. Sedan är det dags att förbereda allmänheten för de stora förändringar som frisläppandet av era beslagtagna teknologier kommer att medföra och att informera er alla om ert ursprung på andra världar.

Avslöjandet (disclosure) är avsett att vara ett förspel till temat om vårt gudomliga kontaktuppdrag med er. Vi känner att vår återförening med er kommer att kräva en överföring av kopiösa mängder information i en mängd olika ämnen. I huvudsak kommer denna process att kräva att vi lägger många historiska jättelögner och skeva föreställningar tillrätta, vilka matats i er av det mörka under många tusen år. Era många hemliga heliga sällskap ämnar träda fram för att hjälpa till med den här undervisningen. Denna undervisning kommer att bli en entrérätt till den som era Uppstigna Mästare kommer att framföra. Dessa Andens män och kvinnor vill att ni först får erfarenhet och därigenom bättre förstår olika andliga regler och rättesnören innan de gör sitt formella framträdande runtom i er värld. Ni är mycket speciella varelser som har genomgått ett stort eldprov i händerna på det mörka och denna mycket plågsamma prövning genom tidsåldrarna har format er till en armé med stort andligt mod! Ni gudomliga krigare ska använda er förstahands-kunskap för att omvandla tidigare mörka befolkningar i den här galaxen och vända den här sektorn av fysikalitet mot Ljuset!

Bland annat öppnar vattendelaren disclosure (avslöjandet) dammluckorna för en helt annan förståelse för er gudomliga identitet och er samverkan och relation med Gaia. Det fysiska, liksom Himlen finns på otaliga nivåer. Du är ett själsbarn till dem båda och ditt beroendeförhållande till Moder Jord påvisar den medfödda föreningen mellan de två. Vårt mentorskap hos er kommer att belysa många nivåer där ert gudomliga tjänande kan utspela sig, och detta gör att du kan skapa dig din egen unika väg. Himlen inser, att ni för närvarande inte fullt ut förstår det fulla medvetandets konsekvenser. Vår glädje blir att förmedla kunskap, och sedan låta er bestämma hur ni ska gå vidare med Gaia, och faktiskt med resten av detta lyckosamt planerade solsystem. En sådan öppenhet inför en lycklig slump skapar en slags magi, vilket är hur stjärn-nationer föds.  Allteftersom ni flyttar er in i er framtid kommer ni tydligt att se visdomen i det vi säger.Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag med fler välsignade nyheter. Tiden för våra medarbetare att påbörja massarresteringarna närmar sig. Ett inledande skede pågår och ytterligare en mängd fällande bevis kommer fram i ljuset tack vare de ständigt utvidgade fångstgarn som används av olika internationella polismyndigheter. Precis som Himlen proklamerade, observerar vi hur snabbt det mörkas allomfattande kontrollnät rivs upp. Antalet framstående personer som är inblandade i stora förbrytelser är verkligen häpnadsväckande, och vi ser den gudomliga rättvisans välsignade hand hjälpa våra medarbetare att samla ihop ett fullständigt berg av bevis. Dessutom har många personer som arresterats under den senaste månaden gett ledtrådar och namn. Det finns dossier om hela den övre nivån av den mörka kabalen och detta kommer snart att leda till deras massarreastering. Den oövervinneliga makt som under årtusenden utövats över er av det mörka, går nu snabbt och summariskt upp i rök och er frihet närmar sig snabbt!

Dessa välsignade nyheter är bara en början. De institutioner som ska reformeras omfattar många stora internationella banker som har panträtter satta på sig. Man har för avsikt att antingen tvinga dem i konkurs eller tvinga dem att acceptera en ny ledning. Denna nya ledning kommer våra medarbetare att välja och sedan kommer det nya finansiella systemet att vara klart att manifesteras globalt. Våra medarbetare har också informerat oss om att prototyperna och ramarna för den nya globala ekonomiska policyn redan har börjat träda i kraft inom vissa länder. Dessa nationer följer vissa rekommendationer, vilket ger dem ekonomisk frihet från den mörka kabalens ständiga hot. Deras framgångar är ett bevis på att det här nya ekonomiska systemet är förankrat i verkligheten. Våra medarbetare är helt redo att vid den gudomligt rätta tidpunkten dela med sig av den här modellen till världen.

Övergången av styrelsesättet gör likaså stora framsteg. Olika grupperingar som innerligt önskar förändra världen har anslutit sig till oss. För närvarande envisas den mörka kabalen med att konspirera i ett antal militära äventyr, men dessa kommer att stoppas av vår galaktiska familj tillsammans med militärer inom flera västländer som sympatiserar med dessa rörelser. Det är dags att bli kvitt de regeringar som kan tänka sig att använda sina militärer oklokt. Krigets tidsålder är över, och därför måste de regeringar som uppmuntrar detta vansinne bort. Flertalet avtal i detta syfte är nu i kraft och avancerar i takt med många brottsbekämpande och åtalsväckande organ som är nära att gripa dem som i första hand är ansvariga för detta stridslystna beteende. Snart kommer ett nytt styrelsesätt att ge fred, välstånd och globalt samarbete!

Idag talade vi om de händelser som snart ska förvandla er värld. Stora framsteg har gjorts, bevis samlats in och organisationer kommit på plats. Tidpunkten för att agera i stor skala är nästan över oss. Välsigna oss alla, och låt dessa gudomligt påbjudna händelser manifesteras! Er tid av frihet är nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure