Followers

Google+ Followers

torsdag 26 april 2012

24.04.2012

Sheldan Nidle

24.04.2012


8 Ahau, 13 Kank'in, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Vi har blivit informerade om att flera större banker världen över i det närmaste är färdiga att lämna över ägande och ledning. Detta är en del i det massiva skiftet av ekonomisk makt, från de mörkas händer över till de Ljusa, och är resultatet av de Uppstigna Mästarnas senaste manövrer. Dessutom har tiden kommit för att konsolidera de fonder som först skapades av Saint Germaine i början på 1700-talet, och av Quan Yin på 600-talet. Dessa stora reserver av guld och silver utgör grunden för att omfördela rikedomen på er värld från några få utvalda till dem som är fast beslutna att skapa ett allmänt välstånd för planeten. Denna överföring för med sig ett nytt banksystem som är helt transparent vad gäller dess olika transaktioner. Detta nya banksystem har sin grund i en förordning som aldrig tidigare förekommit, nämligen att bankerna är Ljusets gudomliga instrument. De ska användas för att hjälpa olika företag (särskilda kompanjonskap), vilka anförtrotts specifika och tillfälliga uppdrag: att fördela teknologier och närbesläktade tjänster till nytta för hälsa och välbefinnande hos er globala befolkning.Vår del i dessa inledande förändringar är att övervaka de mörkas reaktioner på det som snabbt håller på att bli ett fait accompli. Trots denna övervakning förblir dessa mörka personer till stor del trotsiga inför det som sker. Legaliteten i alla dessa förändringar av själva grunden i era ekonomiska och politiska maktstrukturer förbryllar dem. Man kan avläsa deras misstro i det sätt de reagerar på inför den snabbhet och den framgång med vilken dessa förändringar tas upp av världens nationer. De är vana vid att obehindrat vara "herrar på täppan", och kan inte acceptera att deras stora ansträngningar för att behålla kontrollen är verkningslösa mot den dynamik med vilken den nya verkligheten tar form över hela Europa, Asien och Amerika. De uppenbart oundvikliga förändringarna ger dem panik, och deras attityd gentemot oss har blivit något mer respektfull än tidigare. Även de kan tydligt se att stunden då de förs bort från hittills oantastliga bastioner av makt är redo att börja. Det vi väntar på är grönt ljus från Himlen, och detta kommer att ges till oss när som helst!

De Uppstigna Mästarna och de hemliga heliga sällskapen har tillsammans haft möten med vår samarbetspersonal för att inrätta ett nytt nätverk för era större globala banker. Målet är att föra in dessa banker under en ny regi och föra över deras dotterbolag regionalt. Den nedskärning som detta innebär kommer att låta nya omorganiserade mindre banker spela en större roll inom förvaltningen av de välståndsfonder som en del av er inom kort kommer att få ta emot. Målet är ett system med personliga och vänliga banker som på ett effektivt sätt kan tjäna era individuella syften. Samtidigt kommer teknologier för både Gaias och ert eget helande att släppas fria och omskolade medicinska experter kommer att finnas tillgängliga för att tillgodose era hälsobehov. Det finns så många av er som nu helt i onödan lider av till synes "obotliga” sjukdomar och som behöver behandlas med dessa apparater för att läka och återgå till full hälsa. Er älskade Gaia är också i akut behov av rehabilitering, och denna rening har högsta prioritet hos de nya regeringarna.

En annan väsentlig del som måste vara på plats innan masskontakten är nya styrelseformer, och var och en av er är nyckelfaktorer i denna ekvation. Införandet av välstånd i era liv gör er fria, så att ni bättre kan ägna er åt era individuella intressen. Samtliga av era valda lagstiftare måste omskolas till kunniga och omtänksamma tjänstemän, som backas upp av ett offentligt övervakande nätverk. Det blir ert ansvar att tillsammans bilda dessa övervakande kollegier. I sin tur behöver varje samhälle inse den stora betydelsen av att ge tydlig moralisk vägledning till den nationella regeringsnivån. Denna tillsynsaktivitet är en praktisk upptakt till att skapa ert egna galaktiska samhälle. För oss är tjänandet till vårt samhälle och vår stjärnnation en stor ära som vi alla utför samvetsgrant, och vi känner det högst tillfredställande att spela vår roll inom vårt samhälles problemlösning. Denna gemensamma satsning tar hänsyn till talangerna och förmågorna hos oss alla, och vår form av kollektiv förvaltning tar vederbörlig hänsyn till var och en av dessa unika bidrag till helheten.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! För närvarande befinner vi oss i slutskedet med att inrätta våra oåterkalleliga världsfonder. Dokumenten är utfärdade, och de banker och familjer som ursprungligen fick tillgång till dessa fonder har informerats om att tiden har kommit för oss att återsamla dem och förbereda dem för distribution. Samtidigt åberopar vi våra lagliga rättigheter till ett antal storbanker. Dessa juridiska dokument utgör grunden för oss alla att förvärva dessa institutioner och omorganisera dem till banker som kan tjäna folket och hjälpa till att manifestera den gudomliga viljan på planeten Jorden. Fördelningen av era välståndsfonder kommer snart att ske. På en annan front är våra medarbetare fullt upptagna med att färdigställa de juridiska dokument som legitimerar massarresteringarna av toppskiktet inom ett antal större regeringar och ersätta dem med redan utsedda caretaker-regeringar.

Våra medarbetare samarbetar med invånarna i Agartha och den Galaktiska Federationen för att så snart som möjligt genomföra regeringsövergångarna. Vi övervakar de personer som är mest ansvariga för det mörkas kontroll över er värld, och har haft många samtal med dem om Ljusets återkomst i den här världen. Vårt råd till dem är att överge sina mörka projekt och med glädje ta emot Himlens välsignade vilja och påbud. Vårt mål med dessa personliga samtal är helt enkelt att hjälpa dem att gå över till Ljuset. Vi har utforskat deras alternativ till att acceptera Himlens nåd och på så sätt låta allt ske enligt Lord Sureas underbara uttalanden. Vi har även tydligt lagt fram det alternativa scenariot för dem, vilket innebär deras arrestering och bestraffning av de samhällen som de en gång så arrogant kontrollerade.

Vårt gudomliga syster- och brödraskap av Ljuset är i extas över det faktum att det inledande arbetet med att omvandla er värld i huvudsak är klart. Vi förbereder nu de händelser som ska komma när den gudomliga tidsplanen får full effekt på er värld. Var och en av oss välsignar dagligen var och en av er. Ni är här för att utföra ett magnifikt mirakel: er förändring till fullt medvetna LjusVarelser. Era rymdfamiljer och familjer från Inre Jorden står redo att hjälpa er manifestera detta mirakulösa skifte. Den miljö som krävs för detta evenemang kommer snart att manifesteras. Använd ert enorma välstånd till att hjälpa Gaia att återhämta sig, genom att rena hennes hav och floder, hennes luft och mark. Välkomna era familjer som rest långt för att hjälpa till. Ni förbereder er för ett riktigt spännande äventyr. Inget mindre än Skapelsen väntar er! Det är dags att gå med i ringen och ansluta er till oss ​​och tjäna Himlen och hela den galaktiska mänskligheten!


Idag talade vi om det som sker runtom i er värld. Glöm aldrig det faktum att ni inte är ensamma. Runt er finns en stor armé med hängivna Varelser som gör det möjligt att föda fram en ny verklighet. Så var stolta, var starka, och framför allt, gör det du känner dig dragen till för att hjälpa vår gemensamma, heliga sak. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure