Followers

Google+ Followers

onsdag 11 april 2012

10.04.2012

Sheldan Nidle

10.04.2012


7 Cimi, 19 Mac, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Skeenden fortsätter att röra sig framåt. Efter påsk är mycket i görningen i världen. I Asien har konferenser nyligen hållits för att fastställa de nödvändiga förutsättningarna för den nya verklighet som inom kort plötsligt kommer att ta form omkring er. Vid dessa möten enades man om, att ett antal välståndsfonder skulle användas för att skapa ett permanent välstånd i Asien. Liknande konferenser hölls i Europa och i Amerika. De stora tillgångar som insamlats av de Uppstigna Mästarna kommer att spridas runt er värld för att utrota fattigdom och främja hälsa och välbefinnande för alla. Fonder kommer även att anförtros till individer som valts ut i förväg i syfte att skapa nya vägar för att sprida dessa spektakulära summor med pengar. Dessa resurser ska användas för att introducera de nya teknologier som kommer att göras tillgängliga för er värld inom hälsa, jordbruk och transporter. Tillsammans kommer ni att bli kompanjoner vilket tillåter offentliggörandet av en hel del sedan länge tillbakahållen information. Denna nya information och den nya teknologin kommer att utgöra grunden för att flytta över era nuvarande samhällen till Ljuset.Det nya sättet att regera och det nya finansiella systemet kommer avsevärt att underlättas genom detta nya globala överflöd. Himlen har använt sina oändliga förmågor för att säkerställa påskyndandet av denna ofantliga medvetandeförändring. Vi är bara en del i den här komplexa operationen att flytta er värld till Ljuset. En annan punkt värd att påpeka är att upplösningen av Anchara Alliansen, som den mörka kabalen tidigare förlitat sig på, plötsligt upphörde. Denna förlust av mycket värdefulla allierade har tvingat bort dessa mörka individer och grupper från "förarsätet" och är, för dem med insikt, ytterligare ett tecken på att dagarna under kabalens järngrepp är räknade. Denna grupp försöker nu frenetiskt försäkra sig om ett avtal med Ljuset för att minska de inledande straff man står inför. Himlens avsikt är här inte att straffa dessa skojare så mycket som att ge en bestraffning som tjänar medlet att torka bort er världs gamla mörka energier och permanent ersätta dem med Ljuset.

De Uppstigna Mästarna förbereder de nya finansiella institutioner som ska bli kärnan i det nya banksystemet. Det här systemet ska förstärka den nya regeringsformen som inrättats av de nya regimerna. Till exempel kommer banksektorn att bli ett medel för att distribuera det nya välståndet, eftersom varje individ behöver ett sätt att förmedla pengar sinsemellan, och behöver få tillgång till ”management” som kan garantera framgång för de nya kompanjonskap som ska sprida den länge undertryckta teknologin till hela mänskligheten. Era samhällen har fullt av utbildad personal inom juridik, medicin och livsmedelsproduktion, vars expertis måste omdirigeras för att tjäna den nya välfärden och se till att alla vederbörligen respekterar er nyförvärvade frihet och suveränitet. Ni kommer att leva i en värld i förändring, och allteftersom ni går mot högre medvetandenivåer kommer ni att bli medvetna om det vi kallar ett galaktiskt samhälle. Detta innebär en djupgående omorganisation av era globala samhällen och vägen framåt kommer att bli tydlig allteftersom er nya styrelseform flitigt arbetar för att omvandla er värld.

Ert galaktiska samhälle bygger på att hedra varje individ och på en fullständig vördnad inför Moder Jord och hennes olika nät av Liv. Det kommer även att främja föreningen mellan Inre Jorden och Jordens yta. Dessa för närvarande separata enheter kommer att gå samman och ge var och en av er möjlighet att använda era unika talanger och förmågor för att upprätthålla er hemvärld med dess fantastiska samverkande ekologiska nätverk. Denna primära uppgift kommer inom en mycket snar framtid att utvidgas till att inkludera alla vatten-världarna i ert solsystem. Ni kommer att upptäcka att dessa världar i själva verket är sammanlänkade och utgör en del av en enhet vars välfärd anförtrotts er. Det är därför som ni på gudomligt mandat så snabbt som möjligt omvandlas tillbaka till fullt medvetna LjusVarelser. Detta kommer att uppnås genom vårt första-kontakt uppdrag. Invånarna i Agartha och vi är helt hängivna uppgiften att flytta er in i detta tillstånd av gudomlig nåd, och vi har därför satt upp ett tidsschema, vederbörligen godkänt av Himlen, för att utföra denna uppgift och för att introducera er till fullt medlemskap i den Galaktiska Ljus- Federationen.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra medarbetare planerar många viktiga aktiviteter efter påsk. Denna omedelbart förestående period innebär att en mycket snabb och detaljerad redovisning av alla fonder ska äga rum. Den kommer även att innehålla de sista planeringsmötena med en speciell aktionsgrupp som tillsatts av Huvudrådet i Agartha. Således kommer den kommande veckan att bli den vecka då alla nödvändiga åtgärder för att avsätta de aktuella regeringarna får en fastare utformning, då detta schemaläggs och en gemensam åtgärdskalender läggs ut. Den här kalendern innehåller tidsschemat för att slutföra de aktiviteter, som leder till tillsättandet av de många care-taker-regeringarna runtom i er värld. För närvarande är det nya bank-och finanssystemet på plats och vi väntar bara på några mörka regimers fall innan det här nya systemet blir normen hos alla större nationer. Ett nytt monetärt system följer med detta och avslutar fullständigt den amerikanska dollarns nuvarande dominans.

Den här förändringen av era monetära och finansiella nätverk kommer att befria er värld från habegärets elände och från alla de former av fattigdom som nu griper tag om era samhällen. Er värld behöver en övergångspunkt för att förbereda sig för det enorma välstånd som snabbt kommer att accepteras som normalt. De nya teknologierna tar detta finansiella överflöd till den punkt, där behovet av en kultur baserad på pengar blir föråldrat. Då har ni nått den tidpunkt då er nuvarande syn på samhället och dess traditioner äntligen kan blekna bort och ersättas med sanning och gudomlig visdom. Ni börjar förstå hur det galaktiska samhället fungerar, och varför. Faktum är att vi dagligen har observerat dessa begrepp i funktion under vår vistelse i Agarthas kristallstäder. Gudomlig nåd har gett oss möjligheter att vägleda er alla mot fullt medvetande och en ny verklighet.

Innebörden av den här tiden på året skänker en underbar synkronisitet till er kommande nya verklighet. Försök att intuitivt inse hur dramatiska dessa förändringar blir! Ni presenteras för oss alla. Sedan kommer vi att ge er en hel del mycket viktig undervisning som kommer att blåsa bort många av de föreställningar ni nu har om Himmel och Jord. Himlen är en gudomlig energi, från vilken allt liv utgår. Det handlar inte om rädsla, utan om Kärlek. Den handlar helt och hållet om gudomlig nåd och universell Enhet. Uppdelningen kommer inte från Himlen utan från mörkret. Så var inte rädd. Var i Kärleken. Känn den utsökta Enhet som ni alla är en del av! Gläds i den här energin, och vet i ditt hjärta att din nuvarande verklighet och dess hårdhet kommer att lösas upp i glädje, förundran och oändlig Kärlek. Vi lever i den här underbara verkligheten och vet att den här underbara energin sänker sig över hela Jorden!

Idag talade vi om det som iordningställs för att ske på er värld. Himlen har snabbat upp de energier som krävs för att förflytta er värld in i Ljuset. Vi alla kommer till er i Kärlek och med en innerlig önskan att föra över er verklighet till Ljuset så snabbt som möjligt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure