Followers

Google+ Followers

fredag 11 maj 2012

08.05.2012

Sheldan Nidle

08.05.2012


9 Ix, 7 Moan, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! En stor föraning genomsyrar den mörka kabalens led. De som har ansvaret för att få denna en gång så oövervinnliga kraft på knä har börjat den slutliga nedräkningen för att utlösa den avgörande, lagliga "dödsstöten" mot dem. G-8 regeringarna i er värld, huvudsakligen centrerade till Europa och Nordamerika, känner att deras långa jigg fullständigt är förbi. De kan se att processen att formellt avlägsna dem från makten, vilken i själva verket pågått under decennier, nu befinner sig i sitt sista crescendo. Trots raden av privata möten under den senaste tiden mellan deras ledare och våra medarbetare, har dessa G-8 nationer vägrat att bryta sig loss från dem som i hemlighet styrt dem från sina bankers och finansiella imperiers högkvarter. Det här beslutet kommer att bli ödesdigert för dessa en gång så mäktiga nationer. Var och en av dem bildade ryggraden i en stor ekonomi som triumferande trampade på världens nationer, men nu ska de genomlida en enorm motgång och detta kommer att befria er planet från klorna hos ett tyranni som förhindrat er frihet och etableringen av er personliga suveränitet.Den mörka kabalens undergång är början på en rad positiva skeenden, vilka ytterligare kommer att förstärkas genom ett enormt lyft inom den elektronik som kommer att göras tillgänglig för er. Medvetandet är en ständigt växande uppvakningsprocess och den stimuleras genom samverkan med elektronisk kommunikationsteknologi. Varje människa bär mycket visdom inom sig som kan släppas loss genom blotta närvaron av denna växande artificiella intelligens. Allteftersom kvaliteten på samspelet ökar, så ökar medvetandet. Det mörka har ”dropp-matat” er vad gäller denna teknik. Både teknologiskt och andligt har ni hållits tillbaka av ett mörkt styre som fruktar ert uppvaknande och som girigt begär era vilande kollektiva krafter. Dessa rädslor drev den här kabalen till att använda en typ av sinnes-kontroll som förminskar era förmågor och uppmuntrar er till att uppfatta deras välde som oföränderligt och permanent. Detta är nu på väg att genomskådas som den illusion det är och en helt ny livssyn som är betydligt mer förenlig med er gudomliga natur håller på att etableras. Denna nya livssyn kommer att utgöra grunden för ett fullt medvetet samhälle.

Er nya verklighet kommer att gå bortom enbart yttre iakttagelseförmågor; den kommer att innebära en fullständig omstrukturering av ert medvetande. Fullt medvetande öppnar upp en värld som för närvarande är okänd för er. Ja, ni kan föreställa er en miljö, där era sinneskrafter på djupet kan påverka er relation med samhället, men hur det görs förblir ett kittlande mysterium. De som lever i ett sådant tillstånd frossar i det och njuter av sin förmåga att förbättra sin omgivning till allas glädje och förtjusning. Att skapa en sådan existensform för er är vår nuvarande uppgift, och vi avser att göra det i rätt gudomlig tid. Tills dess kan vi ge er ledtrådar och ge beskrivningar på fullt medvetande, medvetna om att er nyfikenhet bara kan tillfredsställas när ni personligen upplevt detta utsökta tillstånd! Nu befinner vi oss vid den punkt, där vi måste engagera oss i att avlägsna de mörka från makten och de som är hängivna er planets välfärd står redo att göra detta.

De förändringar som är på gång kan ses som det första stora steget mot avslöjandet (disclosure), eftersom de nya regeringarna kommer att stödja vår ankomst. Vid den här tidpunkten kommer planeringen för spridningen av vår teknologi och detaljerna runt själva masslandningarna att göras mycket tydliga för er. Båda dessa aktiviteter kräver en hel del förklaring innan de inträffar. Detta är nödvändigt eftersom man under sju decennier har ljugit för er alla vad gäller våra avsikter och även rent av förnekat vår existens. Vi måste klarlägga vilka vi är och varför vi är här, och ovanpå allt det där, förklara närvaron av er familj i Inre Jorden, vilket också undanhållits er. Det mörka har gjort ett mycket bra jobb med att hålla er fångna i en mental bur bestående av lögner och det blir vår gemensamma uppgift att montera ner dessa lögner, en efter en, och introducera er för livet ”utanför buren”. Det här arbetet är komplext, och vi har mycket att gå igenom tillsammans innan Första Kontakt och allt som följer därpå.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med en del nyheter om projekten som våra hemliga heliga sällskap svarar för. Som ni vet pågår olika program för att införa ett nytt globalt finansiellt system. Flera nationer har enats om att testa effekten av det nya internationella bankövervakningssystemet och trotsar då de institutioner som driver in skulderna åt det mörka. De första resultaten är mycket uppmuntrande och visar att det mörkas genomdrivande organ snabbt förlorar sitt järngrepp om den globala skuldbördan. Syftet med det nya systemet är naturligtvis skuldavskrivning och en bankverksamhet som grundar sig på ett sant rättvist system. Dessa inledande framgångar bevisar för våra medarbetare att den grundläggande utformningen av det här nya systemet är sunt och redo att komma i full användning. Himlen och vi har välsignat dem och bett att de helt och fullt förbereder sig för att anta den här prototypen globalt.

Den andra sidan av detta finansiella mynt är en monetär reform. Först kommer återgången till valutor som backas upp av ädla metaller, men med flera viktiga förändringar; inklusive slutet på orena valutatransaktioner och att värdera en valuta mot en annan, baserat på respektive skuldnivåer. Dessa begrepp har sin grund i skuldsystemet och är onödiga. Det nya penningsystemet bygger på ett rättvist system med stabila värden, baserade på användning. Syftet är att ersätta behovet av ett flertal primära valutor med ett nytt användarstabilt och värdebaserat system. Valutan i sig och det nya penningsystemet utgör bryggan mellan ert nuvarande finansiella tillstånd och ett permanent tillstånd av överflöd som gör slut på behovet av pengar. Teknologier kommer att introduceras som på ett enkelt sätt låter alla skapa sin egen mat, sina kläder, tak över huvudet och andra sunda behov och önskemål.

De nya förhållanden som vi här beskriver är även en bro mellan den nuvarande välbekanta verkligheten som vi alla känner till och en annan där fokus ligger på att förbereda sig för den gudomliga Uppstigningen till fullt medvetande. Här kommer vi att vara fria att dagligen undervisa er om den visdom som Himlen har bibringat oss. Tillsammans ska vi i Kärlek och Nåd återställa skönheten på den här Jorden, den skönhet som mänskligheten i sin envisa okunnighet skändat under de senaste årtusendena. Vi ska ta er Kärlek i anspråk, och hjälpa er att ta fram er inre skönhet. Ni skapades med en enorm potential som nu ska manifesteras, och kollektivt leda vår dyrbara värld till en punkt där en underbar fusion av den inre och yttre Jorden är möjlig. Vi tar gärna på oss uppgiften att vägleda var och en av er till att förverkliga den ni verkligen är. Uppstigningen (Ascension) är egentligen ingenting annat än att bli varse denna inre kraft och lära sig hur man använder den för att förbättra den här världen och helt säkert, allt det fysiska!

Idag gav vi er ytterligare detaljer om det som sker i er värld. En stor förändring är på gång! Att förändra er mörka verklighet till Ljuset är en del i en större process, som återför er alla till fullt medvetande. Snart kommer vi att återförenas och tillsammans skapa en ny verklighet för mänskligheten och för Gaia. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure