Followers

Google+ Followers

torsdag 26 juli 2012

24.07.2012

Sheldan Nidle

24.07.2012


8 Batz, 4 Vayeb, 8 Manik

8 Batz, 4 Vayeb, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket fortsätter att äga rum bakom fasaden på er värld. Den mörka kabalens globala banksystem håller på att vittra sönder i en allt snabbare takt, och en massa bankdirektörer tvingas avgå. Interpol med tillhörande organ intensifierar sina undersökningar inom LIBOR-skandalen, vilken nu inte verkar ha några tydliga gränser. Den här operationen börjar faktiskt hota med att få många regeringar i Europa och Asien att kollapsa. Allteftersom krisen växer informerar BRIC länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och deras allierade kabalen om att deras försök att återinföra sina elektroniska fiat-valutor omedelbart bannlyses. Detta förvärras ytterligare genom bristen på tillgängligt kapital. Den politiska situationen i Europa och inom kort, i Nordamerika håller på att nå sin kokpunkt. Någonting måste göras snabbt, eller också kollapsar förvisso den nuvarande ekonomiska konstruktionen. Det nya ekonomiska systemet som får stöd av BRIC-ländernas koalition är nu helt redo att sättas i verket med ett ögonblicks varsel, och i enlighet med detta har flera nationer i Asien krävt sina panträtter hos ett antal större västerländska banker.

Den här utvecklingen kompliceras ytterligare genom den stigande turbulensen i Mellanöstern och delar av södra Asien. Även denna växande instabilitet är på gång att koka över. Under tiden kvarstår de sammankopplade finansiella kriserna i Europa och resten av världen och dessa kriser kommer att förbli olösliga fram tills att omfattande bankreformer och globala skuldavskrivningar genomförs. Detta är inte en situation som världen bara kan sopa under den legendariska mattan, och det inser nu den mörka kabalen. Som en följd av detta är de medvetna om att deras makt i världen har nått vägs ände. En rad händelser som nu pågår kommer inom kort att orsaka kabalens undergång. Detta sker genom att först isolera dess medlemmar och sedan avlägsna dem från makten. Detta kommer att föra in NESARA i Nordamerika och, som ringar på vattnet, kommer kopior av denna handling att sprida sig över hela världen. Detta nya styrelsesätt leder till mänsklighetens globala frigörelse och till det formella avslöjandet om vår existens. Vi kan då påbörja de tillkännagivanden som kommer att omvandla er världsbild och er verklighet för alltid!

När ni nu närmar er den här vattendelande stunden, kom då ihåg att en hel rad händelser måste äga rum innan avslöjandet (disclosure). Våra Jordallierade förstår till fullo det som nu sker. Den verklighetskonstruktion som har manipulerat era liv och er värld måste kollapsa fullständigt för att tillåta det nya systemet att inta dess plats. Det här nya systemet knuffas för närvarande på plats av samma omständigheter som demonterar det gamla. Den här operationen sker i en mycket snabb takt. Det nuvarande systemet kan inte tåla belastningen av en ny extrem kris, och en sådan kris ligger mycket, mycket nära till hands. Därför beslutades det om att i hemlighet sätta det nya systemet på plats och vänta på rätt tillfälle att avslöja dess beståndsdelar: nya pengar, nytt bankväsende och nya regeringsformer. Avsikten här är att låta det gamla systemet helt komma i vanrykte och ses som icke fungerande, så att allmänheten blir benägen att välkomna det nya. Våra skepp övervakar alla globala kritiska punkter och förebygger det mörkas vanliga taktik att lösa problem genom att använda krigshets och terrorism. Detta kan vi inte längre tillåta!

I den här världen har det alltid funnits förutsättningar och brandfarliga "omständigheter” som pålitligt lett till "nyttiga" krig eller till och med till global storbrand. I nuvarande tid har vi fått i uppdrag att förhindra detta och leda ert klot till fred och välstånd. Det mörka underblåser ett antal gamla konfliktområden som man verkligen hoppas kunna få att flamma upp igen. Vi behöver informera dem om att, tyvärr, detta är ännu en komplott som inte kommer att tillåtas! Er värld håller snabbt på att skifta, och det Himlen förberett kommer inte att göras ogjort! Vårt uppdrag koncentreras på er återgång till fullt medvetande och detta mål är på rätt spår. Nästa serie med avslöjanden är redo att genomföras, liksom även de åtgärder som kommer att låta er värld glida allt närmare sitt stora skifte. Himlen har påbjudit att detta nu ska fortsätta och alla hinder ska tas bort. Många individer, inte allmänt kända, ska göra de tillkännagivanden som utgör inledningen till övergångsregeringarna och befriar mänskligheten från eoner av ofrivillig träldom.Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Välsignade är ni alla, för ni ska bli fria! Skeenden, välsignade sådana, sker nu i snabb takt, vilka kommer att skaka om den mörka kabalen ända ner i rötterna och sätta igång omständigheter som kommer att sänka dem. Vi välsignar Himlen och alla dem som har kommit till Jorden för att arbeta med alla dessa underverk, vilka är en välsignelse för våra heliga planer. Ädelmetaller, som de kallas här, har under evigheter samlats ihop av kabalens mörka anhängare. De ersattes sedan allt mer av värdelösa hjälpmedel och profana användningsformer introducerades. Detta är de faktorer som visat sig bli deras undergång. Stora banker och börser har fastnat i ett gungfly av massiva brister som gör deras kollaps både nära förestående och snabb. Under tiden har våra medarbetare de senaste månaderna varit upptagna med att planera nästa fas av sin verksamhet och är redo att fortsätta med det nya finansiella system som ska "rädda dagen" för mänskligheten!

Av uppenbara skäl, kan vi inte närmare presentera dessa planer ännu. Var bara medvetna om att förhållandena i världen snabbt leder det mörka till randen av en enorm katastrof. De större nationerna, utanför G-5 (USA, England, Tyskland, Frankrike, Japan), förstår helt och fullt det som sker, och förbereder sig glatt inför de större råvaru-och aktiemarknadernas kollaps. Detta nödvändiga "svep med kvasten" kommer att driva bort ert samhälle från dess nuvarande bekymmersamma träsk till en omsorgsfullt iscensatt värld med fred, välstånd och öppna vyer med otroliga möjligheter! Alla delarna inför det här behöver bara glida på plats! Därför ber vi er att vara fulla av tillförsikt och i glad förväntan, för många otroliga händelser är nära att manifesteras. Känn er säkra på att den Galaktiska Federationen och vår familj i Agartha vakar över oss mot alla desperata ”sista minuten försök” från det mörka att lämna med en smäll!

Utnyttja den här tiden till att förbereda er inför er nya verklighet. Den kommer tyvärr att komma som en chock för de flesta av era medmänniskor. Var villiga att inleda diskussioner med vänner och familj om det som ligger framför oss, så att de är litet förberedda inför den oroande information som de snart kommer att få höra. Och så snart saker och ting börjar, använd din intuition och den visdom som livet lärt dig för att trösta och lindra oron hos dem vars värld vänts upp och ner. Föreställ dig hur det känns att få sina käraste övertygelser utmanade, och inse att din lugna närvaro och dina försäkringar är viktiga för att hjälpa ert samhälle att acceptera en miljö som verkar bli alltmer främmande för varje dag. Ditt uppdrag är att behålla ditt lugn mitt i förvirringen omkring dig. Det är detta du har "utbildats till" under många livstider, och nu är den tiden här. Ni är välsignade, ni vars förmågor kommer att göra all skillnad i dessa yttersta tider, och där bortom!Idag uppdaterade vi er om viktiga händelser. Det är viktigt för er att inse att det som nu pågår är en rad planerade händelser som leder fram till "domino- kaskadens” final. Sedan kan mänsklighetens nya epok glida på plats på ett underbart sätt! ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure