Followers

Google+ Followers

onsdag 9 mars 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 8 mars 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
8 mars 2016
Originaltext: www.paoweb.com4 Ben, 6 Ceh, 12 Manik

Dratzo! Flera indikatorer visar att de första humanitära fonderna har delats ut till avsedda konton i Europa och Nordamerika. De här fonderna utgör inledningen på det som kommer att delas ut till oss. De påvisar att förmågan att förflytta stora mängder pengar via det nya överföringssättet faktiskt existerar. Vi förväntar oss helt och hållet att dessa fonder ska bevisa att den mörka kabalens järngrepp har brutits med framgång. Nästa sak som ska ske är den slutliga distributionen till ett antal individuella konton. Detta blir signalen till våra allierade att inleda den komplicerade processen att slutföra distributionen av välståndsfonderna. Detta kommer att initiera införandet av NESARA, först i USA, och så småningom införandet av GESARA globalt. I Asien och Afrika, kommer sedan ett antal viktiga infrastrukturprojekt att finansieras och påbörjas. Detta markerar starten på en stor mängd globala projekt för att få slut på bekymren runt rent vatten och ordentlig sanitet inom många områden på landsbygden. Er värld behöver dessutom få resurser för att övervaka dessa stora finansiella projekt. Ett nätverk med småskaliga, lokala operatörer (”community grown”) kommer att utnyttjas fullt ut.

   Det här tillvägagångssättet som visar att "small is beautiful" har visat sig effektivt under de senaste fem åren i Afrika och Asien, men även i Nord- och Sydamerika. Den här operationen kommer att utökas så snart det nya finansiella systemet är i full sving. Våra jordallierade har utvecklat en metod för att enkelt distribuera dessa viktiga projekt över hela den så kallade tredje världen. Det är det här området, vilket innehåller majoriteten av mänskligheten, som kräver den mesta uppmärksamheten. Således var det större dilemmat hur man med framgång skulle kunna börja omvandla det som är en mycket försummad del av världen. Dessutom har den här regionen traditionellt varit den plats där majoriteten av missbruken mot Gaia inträffar. Så snart vi är fria att resa i er himmel, avser vi att använda vår teknologi till att rätta till det här missbruket av naturresurser. Den här förenade regionen är det främsta området för naturkatastrofer, vilka dagligen inträffar runt er vackra levande värld. Så snart detta rättats till, kan den nuvarande utrotnings-cykeln formellt rättas till. Vid den tidpunkten kan de minskande energierna från ert electrogravitoriska fält (electrogravitic field) omdirigeras!

   Allteftersom ni bokstavligt talat börjar ta er ur tusentals år av skuldslaveri, kan också Gaia höja sig ur årtusenden av utnyttjande. Gaia har under en lång tid varit en glob uppdelad mellan sitt inre och yttre jag. Gaia vill påskynda en stor återföreningsprocess mellan dessa två halvor. Saint Germain och Quan Yin har med Himlens hjälp gjort medvetande-tillväxten möjlig. Denna inre tillväxt har kombinerats med en rad förändringar i era chakran och i alla era nervsystem. Detta har kombinerats med en rad förändringar i er verklighet. Dessa förändringar speglas i sin tur genom det som Gaia nu gör med den här världen på ytan. I själva verket expanderar Agarthas inre värld ut och bortom den här världen på ytan. Det som krävs är en stor uppgradering av er världs frekvenser. Så allteftersom ni växer i medvetande ökar Gaia samtidigt vibrationshastigheten i er verklighet. Detta har gjort det möjligt för er att växa och acceptera saker som tidigare kraftigt avfärdades av  befolkningen på ytan. Det har också fått er att acceptera att vi finns och att de Uppstigna Mästarna i högsta grad är verkliga.
                            
   Alla dessa faktorer är kärnan i den verklighetsförändring, som kommer att förändra er värld genom att ge er överflöd och nya allianser inom finans och regering. De här händelserna kommer att skapa den nya verklighet, som kommer att skapa ett nytt "Du" och kommer att placera er inom den här nya verkligheten. Era familjerepresentanter  från Agartha och våra samarbetsparter arbetar flitigt för att säkerställa att allt detta sker så snabbt som möjligt. Denna gemensamma insats ställs nu på sin spets, nu när de gamla familjerna och berörda kungligheterna arbetar i nära samarbete med sina rådgivare, de Uppstigna Mästarna. Denna heliga koalition måste bekämpa en mörk oligarki som inte riktigt kan visualisera en värld utan makt, rikedom eller prestige. Deras dilemma har endast saktat in det oundvikliga. Således förekom en rad inledande förseningar, vilka skapade en del bekymmer och ängslan hos de gamla familjerna eftersom man använde nya sätt för att säkerställa att den stora mängden tillgångar framgångsrikt förs ut. Nåväl, nu håller dessa delar i  en ny verklighet på att läggas på plats.


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Många av er ser inte mycket bortom åldrande och död. Vi Mästare har under årtusenden levt bortom dessa faktorer. Vår främsta uppgift är helt enkelt att övervaka mänskligheten genom att använda barmhärtighet och nåd. Denna gudomliga rad med uppgifter gör att vi ständigt ger er råd om hur ert liv bäst ska levas. För närvarande medverkar även Himlen och alla era  skyddsänglar med att förändra er. Detta gör er iordning inför er levande uppstigning till att återigen bli fysiska Änglar. Således är vårt uppdrag att också övervaka de här förändringarna. Det går bra för er. Inte desto mindre ger de här händelserna er en del svåra stunder. Vi underlättar detta genom att vid behov ingripa med hjälp av gudomlig nåd. Var och en av er har ett antal olika sätt, genom vilka ert liv kan lösa sig på bästa sätt. Vi tar dessa föreskrivna alternativ och väver in dem i hjärtat hos det här livet. Genom att göra detta, går ni med ett minimum av svårighet fram mot gränsen för er utlovade återgång till fysiskt Änglaskap.

   Som ni vid det här laget vet, har varje Uppstigen Mästare gjort sin övergång genom att använda sig av en speciell ceremoni som leds av Himlen. Ni är faktiskt på väg mot densamma. Men i det här fallet kommer det att ske i en speciell Kristall-LjusKammare. Denna kommer slutligen att återställa det som atlantiderna gjorde med er för nästan tretton tusen år sedan när ni kastades ut ur laboratorierna efter att man manipulerat er. Denna abrupta handling lämnade er öppna för fortsatta allvarliga manipulationer av Anunnaki. Allt detta vansinne håller nu långsamt på att vändas. Vi Uppstigna Mästare övervakar de här förändringarna och säkerställer att dess rätta resultat framgångsrikt uppnås, när era livskontrakt medför detta. Ni ska lära er många fakta och utföra mirakler medan ni närmar er den heliga tidpunkten för denna storslagna förvandling. Våra Rymdfamiljer är redo att acceptera er fullständiga återgång till Ljuset och har nya uppgifter redo för er att utföra!

   Dessa heliga uppgifter som sammanställts av de här Rymdfamiljerna och av Himlen kommer först att föra er igenom en period då ni reder ut ert tilltrasslade penning och rikedomsparadigm och sedan se er återgå  till fulländade förvaltare av jordens fauna och flora. Denna gudomliga process kommer att äga rum i många steg eftersom den är långt ifrån det ni känner till. Syftet med detta och andra kommande steg är att förändra era innersta uppfattningar. Det som Himlen gör är att flytta er bort ifrån begränsat medvetande och att förbereda er inför att med glädje ta på er ett antal nya mantlar. Hittills är den här operationen framgångsrik och ni börjar ta på er ett antal nya medvetna ansvarsområden. Allteftersom ni växer in i dessa accepterar ni en ny verklighet. Detta är en del av er omvandlings-ceremoni. Varje år för er närmare de händelser som  avser att låta er bokstavligen få nya och magnifika mantlar. Ni utvecklas underbart! Mycket Kärlek och ett stort Hallelujah till er alla !!!

   Idag kan mycket berättas och jublas över. Som ett folk går ni storstilat mot er stora uppstigning. De saker som i sista-minuten har skapat en del förseningar är uppklarade och färdiga. Våra allierade i Inre Jorden, i rymden och Himlen är med oss. Detta är början på en mycket härlig tid för hela mänskligheten! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure