Followers

Google+ Followers

onsdag 4 mars 2015

Svenska -- Sheldan Nidle -- 3 mars 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
3 mars 2015


10 Ik, 0 Ceh, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer fram med nyheter som vi länge väntat på att få berätta för er! Energierna för början på leveransplanen är äntligen på plats. Denna process tog en del gudomlig tid att uppnå. Våra jordallierade känner sig fulla av tillförsikt inför att en omstart av alla leveransprogram kan sättas på plats. De olika system som krävs för detta fungerar nu och ett nytt internationellt banksystem är redo att ombesörja genomförandet av leveranserna. Således är det första nödvändiga steget för att sätta den gamla ordningen åt sidan klart. De efterföljande stegen som hänger samman med denna leveranslinje är likaså redo att utföra sina olika uppgifter. Er värld står vid början av en omfattande förvandling. Ert välstånd kommer därför inom kort att ligga i era händer. Dessa utbyten av fonder kommer snabbt att skapa de förutsättningar som krävs för att frambringa nytt styre. Detta i sin tur kommer slutligen att tillåta ett formellt erkännande av vår existens. Alla dessa olika åtgärder kommer äntligen att sätta er på ett mycket snabbare spår mot fullt medvetande. Den mörka kabalens många förhalningstaktiker är stoppade och vi är mycket glada över att se avslutningen på deras vidriga system. Ni närmar er en ny vattendelare i er frigörelse från årtusenden av slaveri!


   Denna nyfunna frihet kommer att driva er framåt mot en rad nya avslöjanden, vilka snabbt kommer att förändra er värld. En stor omstart av ert globala valutasystem kommer att övervakas av detta nya globala finansiella system. Den enorma skuld som den här världen har flutit på kommer att försvinna. I själva verket kommer skuld, såsom ni känt till den, att omvandlas. Ett globalt jubileum kommer att frigöra en stor energi, som ger er nya uppfinningar inom medicin, naturvetenskap och resande. Denna utrustning kommer att låta era olika samhällen övervinna sjukdom, återställa er vetenskap och med lätthet resa till de mest avlägsna delarna av er värld! Ni kommer att njuta av ett stort välstånd och ta emot en del underbara läror från era Uppstigna Mästare. Denna kraftfulla utbildning kommer att få er bort från de lögner som för närvarande "färgar" er värld. Ni kommer att använda den här visdomen till att ge er en mängd nya uppfattningar om ert ursprung och lära er om hur kabalen manipulerat er värld under tidens lopp. All denna nya kunskap kommer verkligen att tjäna er väl. Det som sedan återstår är våra landningar och er reparation av de skador som skett under årtusenden på Gaias värld på ytan.

   Det ni kollektivt ska åstadkomma är att förändra den värld ni bebor. Överallt på planetens yta finns uppenbara tecken på er misshandel av Gaias yta. Allteftersom den här nya teknologin sjösätts, behöver ni justera era begrepp om hur era samhällen fungerar. Fabrikstillverkning och jordbruk behöver successivt tonas ned och en kraftfull omstrukturering av hur era städer fungerar kommer att bli helt avgörande. Omfördelningen av tillgångar kommer att sätta en ny definition på plats om vem du är och hur du relaterar till Gaia. Den stora mängden föroreningar som finns i Gaias vatten, mark och atmosfär ska städas upp. Vad ni äter och hur ni lever behöver ses över på nytt. De nya regeringarna kommer att leverera en storslagen plan för detta. Denna plan kräver verkligen er insats och era förslag. Var och en av er äger en inre visdom som behöver komma till sin fulla rätt. Detta storslagna utbyte kan ge en verklig dialog, som kan producera en plan som tar alla möjliga problem i beaktande och löser dem enkelt. Ur detta kan åtgärder skapas som visar hur mycket var och en av er har vuxit.

   När vi anländer, vill vi se ett globalt samhälle som håller på att lägga sig till med många ansvarsområden för att växa och förändra. Ett sådant samhälle är i själva verket dynamiskt och har förmågan till ännu mer inre sökande. För länge sedan var era förfäder en livlig grupp, som till och med tog på sig de krafter och befogenheter som fanns i det gamla Atlantis. Det är denna energi som kommer att skapa ett mycket originellt och kreativt galaktiskt samhälle. Den här energin stryptes, först av Atlantiderna och sedan av Anunnaki och deras utsedda hantlangare. En ny uppsättning energier kan äntligen avsluta det som Atlantiderna tillfälligt stoppade. Ni är ett mycket levande folk, som nu är instängda i tidsåldrars "seder och bruk" i era mycket manipulerade samhällen. Dessa "realiteter" ska omvandlas och ni kommer att återgå till sätt som nu verkar omöjliga för er. Vår önskan är att ni tar emot den här nya friheten och kanaliserar den på ett sätt som hjälper er planet, er miljö och er själva. Var därför beredd att öppna ditt hjärta och sinne för de saker som för närvarande kan ses som något "utöver det vanliga". En ny värld finns verkligen inom räckhåll!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer, kära hjärtan, med goda nyheter! Våra medarbetare har för avsikt att påbörja leveranser av många saker som behövs för att föra fram ert överflöd. Dessa program ska etablera ett nytt och okomplicerat sätt att utan ansträngning flytta runt detta välstånd och dessa humanitära medel. Detta system är utformat för att enkelt fånga in dem som illegalt vill prångla ut tvättade eller smutsiga pengar. Det här nya systemet avslutar det dödläge som skapats genom den mörka kabalens system. Många andra saker håller också på att installeras som ger anledning till en ny jubelfest för alla. Det är vår avsikt att se till att nya pengar med guld som värdegrund ges till er. Dessa kommer inom kort att bytas ut mot ett särskilt system, som gör eventuell ackumulerad skuld nästan omöjlig. Det viktiga är att gå mot överflöd och glädje! Olika teknologier är dessutom redo att introduceras, vilka avslutar pengarnas dagar. Detta pengafria samhälle kommer att lägga tonvikten på uppkomsten av replikatorn.

   De här teknologierna befriar er från de många former av skuldslaveri som nu är förhärskande på den här världen. En av de största prövningarna för mänskligheten är att lära sig att universum förser er med vad ni behöver i överflöd. Vi har alla, vid ett eller annat tillfälle, levt i ett samhälle där de flesta av oss var fattiga och dagligen trodde på att vårt överflöd var omöjligt. Denna övertygelse ska nu få sitt slut. Ni är nu redo att lära er om överflöd. Det visar sig i många former, men det som verkligen behövs är en enkel positiv övertygelse om att ditt överflöd ges till dig såsom en födslorätt. I själva verket frågar Himlen dagligen ditt inre jag om vilken typ av överflöd som du anser möjlig. Var därför positiv och be djupt om detta, så att det himmelska universum kan rätta sig därefter. Därför är det viktigt att du överger varje begrepp om antingen ovärdighet eller brist. Du förtjänar överflöd och ett liv där du får hjälp och där ni hjälper varandra.

   Som vi har sagt, du är en underbar Varelse, som förtjänar all den förundran och uppmärksamhet som du dyrt önskar. På samma sätt behöver du skänka den här energin till andra. Mest av allt behöver Gaia din uppmärksamhet och ditt stöd. Vi ber er att sprida er stora Kärlek till varandra. Använd den här tiden till att ringa in orsaker som hjälper Gaia och stöd varandra. Detta ska vara en tid av växande rikedom för er. Använd denna rikedom till att hjälpa den här världen, varandra och er själva. Allteftersom det mörka bleknar, jubla och var djupt inne medvetna om vad Himlen förväntar sig av er. Detta är, naturligtvis, gudomligt tjänande - enkla, osjälviska handlingar. Vi kan ge gudomliga liknelser, men det är inte nödvändigt. Var i glädje och njut av den här tiden och dessa fantastiska möjligheter. Du kan sedan sprida en stor väv av ditt eget Ljus, som förenar sig och vävs samman med andras! Den här tiden är alltså början på en mycket välkommen verklighet! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi med vårt budskap! Låt den här extraordinära tiden börja fylla dig med sina många speciella välsignelser! Låt den här tiden dessutom vara en tid, där du höjer dig ut ur stress och frustration och omvandlar dig till fullkomlig glädje och stor framgång! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)
 Originaltext: www.paoweb.com


Översättare: Inga och Cagga Levander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure