Followers

Google+ Followers

torsdag 9 augusti 2012

07.08.2012

Sheldan Nidle

07.08.2012


8 Kan, 12 Pop, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket har att göra med de sista aspekterna på den stora gallringen, som innebär att få bort den mörka maktstrukturen. För närvarande bevittnar ni de sista dagarna av den maktkamp som nu nått sin definitiva upplösning. Kabalen använder sin förmåga för att underblåsa kaos i ett försök att undkomma den snara vi kastat runt dem, men deras invecklade planer kommer inte att lyckas den här gången. Vi är förberedda inför deras sista försök till utväg och förutser allt de kan komma fram med. Under tidsåldrarna har krig varit det instrument som kabalen valt för att manipulera er och för att slingra sig ur obekväma situationer och även idag använder de detta väl beprövade och trogna knep i Mellanöstern och i södra Asien. Fastän det är dödligt effektivt kommer inte detta "verktyg" att resultera i att de kommer undan eftersom vår kontroll över händelserna på Jorden är alltför stark för att kunna motarbetas av sådana spektakel på låg nivå. Bekymra er inte över vad kabalens medlemmar planerar. Deras ”kosta vad det kosta vill”-försök att lämna med en smäll kommer att slå tillbaka på dem själva och ge möjlighet till att befria det här viktiga området av världen. Den kommande transformationen är helt under ledning av det gudomliga ödet!

Vi bevakar dem och förbereder oss för att sätta igång våra planer. Vi önskar innerligt få igång denna gudomliga Ljusshow. Allteftersom de bojor som länge bundit er till det mörka faller bort, föds en ny energi fram som ska ge er fred, välstånd och global harmoni. De mörka och deras eldfängda anhängare tror helt och fullt att det de konspirerar om kommer att leda till en ny situation, som kommer att förhindra deras undergång. Det kommer inte bara att bli ett komplett misslyckande, utan det kommer även att visa på djupet och bredden i de falskspel som subtilt styr er värld. Dessa sammanlänkade koncernstyrelser kommer tydligt att peka på den kallblodiga oligarki, det kallblodiga fåmansvälde som det verkligen är. Det kommer att bli en nyttig insikt för er alla, och kommer att tjäna er väl under de händelser som inom kort leder till deras arrestering och isolering. En dödlig fälla har gillrats, i syfte att en gång för alla separera vän från fiende. Det är viktigt att genomskåda vem som verkligen har för avsikt att vara en del av lösningen, och vem som är fast besluten att förbli en del av problemet. Det här tillvägagångssättet förorsakar oss stor sorg. Med tanke på den större bilden är det inte desto mindre nödvändigt och kommer inom kort att vara genomfört.

Vårt arbete här är konsekvent inriktat mot en första kontakt med er, och vi har aldrig vacklat från denna kurs. Syftet att förflytta er till fullt medvetande ligger bakom allt det som vi är inblandade i, och med det syftet övervakar och besöker våra många team er varje dag. Den mörka kabalen inser vårt totala engagemang i detta heliga uppdrag och är medveten om att vi håller på att flytta vår flotta allt närmare er. Vi har även ökat vår personal som bor på planeten och arbetar bland er. I detta avseende har vi varnat det mörka att all manipulering med vår Jord-baserade personal kommer att få ödesdigra konsekvenser. Redan har flera försök mot våra delegater resulterat i ”händelser” som avskräckt dessa vanärans agenter! Vi arbetar ständigt med att se till att vårt uppdrag på ytan fortsätter som det ska, och de på senare tid defensiva motåtgärderna har lärt oss mycket om hur dessa agenter arbetar. Just nu är det mörka noga med att undvika oss. För närvarande utvidgar vi vårt nätverk, vår närvaro på er planets yta.

Disclosure (Avslöjandet) går framåt. Våra Jordallierade är sysselsatta med att förbereda avlägsnandet av Jordens många de facto-regeringar. En tjock väv av vanära omsluter ert klot, och den förskräckliga politik som utförs varje dag av dessa ”legitima” regeringar ropar efter att få ett slut. Denna "legitimitet" vilar på kontroll införd via olika former av kaos och genom att underblåsa nivåerna inom sociala och religiösa schismer. Detta beklagliga nonsens kommer att ta till flykten så snart Ljuset rättmätigt gjort sig av med dessa nätt och jämt lagliga regeringar. Vår roll i dessa händelser är att stödja och förstärka varje åtgärd som formellt utfärdas. Vår markpersonal har försett oss med detaljerad information om hur olika regioner reagerar på det som det mörka gör. Det mörka tar till olika sätt för att avskräcka från civilt motstånd och våra Jordallierade är sysselsatta med att motverka detta. Frihet och rättighet har länge fått betala sitt pris hos er och nu är det dags att sopa bort dessa kringskurna villkor och föra in glädje, tillväxt och överflöd.

Namaste! Kära Ni välsignade, vi kommer! Er övergångsvärld verkar vara i stiltje och för er verkar det som om ingenting händer. Men ingenting kunde vara längre från sanningen. Överallt brakar de gamla konstruktionerna till marken, med den ena finansiella krisen efter den andra. Som vi nämnde, har vi satt igång det nya finansiella systemet och det väntar lugnt i kulisserna, oberört av den sönderfallande byggnad som är på väg att braka samman med ett allsmäktigt rytande. De de-facto-regeringar som utsetts av denna döende koloss är medvetna om att deras slut har kommit och väntar på sitt fall från maktens tinnar. Det nya kommer inom kort att formellt träda fram och föra med sig välstånd, frihet och det för oss allra viktigaste, Disclosure (Avslöjandet). Dessutom behöver Moder Jord rejält tas om hand, och detta kräver att våra familjer från Inre Jorden och rymden tillsammans med oss ​ tillkännager en ny verklighet, och förkunnar den restriktiva, gamla verklighetens död för alla på Jordens yta.

Den mörka kabalens dödskamp kommer att målas i dystra färger, vilka symboliserar en värld med begränsning, krig, och finansiell tyranni, vilket har format er existens under de senaste tretton årtusendena. Dessa mörka begrepp ödelade er hemvärld, separerade er från den Inre Jorden, och prackade på er påhittet att ni är ensamma i en tom rymd. Dessa påhitt kommer att ta slut, och en ny värld med gudomlig briljans ska ersätta nuets dysterhet och stress. Vi känner verkligen glädje, för snart kommer vi att kunna berätta för er om de stora sanningarna och nysta upp alla lögner som under årtusenden berättats för er. Detta kommer att göra er fria och förbereda er för övergången till fullt medvetande. Ni kommer kanske att uppleva en viss grad av bestörtning, eller känna misstro mot dessa mörka som så okänsligt vilselett er. Ändå ber vi er att förlåta, att släppa det förflutna och tillsammans gå vidare. Med fullt medvetande kommer en visdom som ersätter de fasor som ni har vetskap om.

Er nya värld kommer att bli underbart härlig. De fantastiska relationerna mellan Himmel och Jord kommer att avslöjas för er, och den här kunskapen ger er en visdom som ni nu knappt kan föreställa er. På er nya Jord kan ni uppleva denna visdom helt och fullt och känna en euforisk enhet med allt liv. Ni är vid början på en resa som låter er uppnå er fulla potential och upptäcka er gränslösa kreativitet, allt medan ni söker efter att maximera utvecklingen av Skaparens gudomliga plan. Tillsammans kommer vi att gå framåt, med oss ​​som era ständigt Kärleksfulla mentorer och lärare i det gudomligas vägar. Vi är verkligen upprymda över att detta ögonblick äntligen är kommet: den tidpunkt som Himlen valt är här! De sista detaljerna görs inför den heliga ceremoni som öppnar upp allt detta och för in de stora förändringarna i den enda värld ni tills nu har känt till. Den här omvandlingen har redan börjat manifesteras. Var i ditt centrum och i din sanning, och var redo. Och ha inga tvivel om allt som Skaparen är på väg att uppenbara!

Idag fortsatte vi med våra budskap till er. Ett enastående skifte i den här verkligheten är här! Med detta kommer Disclosure och tidpunkten för att äntligen få träffa oss alla, vi som så hängivet kämpar för er återgång till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure