Followers

Google+ Followers

torsdag 2 augusti 2012

31.07.2012

Sheldan Nidle

31.07.2012


12 Manik, 5 Pop, 9 Ik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er övergångsvärld flyttar sig från den gamla mörka bekanta verkligheten till en ny fylld med Ljus, Kärlek och välstånd. Under senare år har den mörka kabalen gjort allt den kan för att hejda strömningarna från det här skiftet och behålla den kontroll man utan motstånd haft så länge. Detta är dock inte längre möjligt. Enligt gudomliga dekret har de Uppstigna Mästarna agerat globalt för att förflytta er värld in i Ljuset. Dessa åtgärder utövar påtryckningar på kabalen, vilka tvingar den till att avslöja en del av sina bedrägliga affärsmetoder och visar på det sättet sitt vanliga, arroganta modus operandi. Dessa avslöjanden utgör grunden för de slutliga åtalen mot dem. Vissa länder, som Island, har redan börjat den juridiska processen med att bryta upp den maktstruktur som under decennier byggts av denna kabal. Många andra länder kommer snart att följa efter. Vi övervakar detta och våra kontaktpersoner förser oss med mängder av komprometterande uppgifter för att användas av dem som är ansvariga för undersökningen av denna stora, oregerliga kabal.

Paniken fortsätter att stiga inom leden för det mörka och vi förväntar oss att flera viktiga arresteringar snart blir följden. Som väntat förlitar man sig fortfarande på en del enorma, framkallade kriser eller på någon händelse som kan låta dem komma undan. Som vi sagt, detta kommer vi inte att tillåta. Det finns för närvarande flera allvarliga "incidenter” som drar ihop sig i Mellanöstern och i södra Asien, och våra observationsteam håller noga ögonen på dem. Den här gången kommer inte någon incident att kunna användas som ett medel för att förhindra eller ens fördröja det Himlen påbjuder! Kabalen kommer inte längre att tillåtas använda sin gamla påse med tricks för att få sin vilja igenom eller för att rädda sitt skinn. Vi stoppar till och med kabalens mest desperata komplotter från att manifesteras, vilket innebär att det korrupta och sorgliga gamla systemet nått sitt slut. Det gudomliga ögonblicket kommer när man skiljer ut dessa skojare och isolerar dem från flocken, så att djupa förändringar kan äga rum globalt. Frihet, välstånd och glädje kommer att utmärka den verklighet som ska hjälpa er igenom er uppstigning till fullt medvetande. Tiden är så gott som inne för att ett antal underbara händelser ska manifesteras inför er.

De upplysta världarna förbereder en mycket beaktansvärd värld för er. Er till synes ändlösa resa genom denna skuggornas dal med dess svåra bördor och prövningar är slut, och en ny värld med överflöd och tröst och glädje kallar på er. Vi, tillsammans med Himlen, välkomnar er med öppna armar och fulla hjärtan. Det är dags att säga adjö till en värld som nu nått sitt tidsmässiga slut, en värld som begravde er i missmod och hjärtesorg. Från och med nu kan den inte längre ses som allsmäktig eller oföränderlig. Istället tar en ny och mycket vänligare värld sin form. Lägg undan alla betänkligheter ni kan ha om vad som ligger framför er, eller vilka tvivel ni än kan ha om den nya världen. Ni sitter på första raden och bevittnar födelsen av en högst fantastisk ny värld. Känn dess glädje omge er, och frossa i den energi som bara önskar att stå till tjänst för era sanna behov och önskemål. Frid, kärlek, enhet och oändlig glädje är dess kännetecken. I varje hörn av jordklotet kommer detta nya samhälle att omfamna och ära var och en av er!

Galaktiska samhällen, som det ni nu ger er in i, kännetecknas av harmoni och utmärker sig genom varje medlems entusiasm inför att tjäna den större helheten. Här omges ni av dem som vill er väl och som inbjuder er att lägga era unika gåvor till ett kollektiv, som ser till att ert liv hela tiden flyter framåt in i allt större och större glädje och fulländning. Innan ni återvänder till fullt medvetande vill vi att ni upplever den enorma glädje och den djupa inre lycka som välsignar vår dagliga tillvaro. Våra skepp kommer att vara tillgängliga för era besök, och där kommer ni personligen att kunna njuta av och känna tillfredsställelsen av det som kännetecknar livet inom galaktiska samhällen. Våra moderskepp utstrålar en känsla av djupt välbefinnande och glädje, vilket kan ge er en försmak av det ni kommer att vara nedsänkta i under er återgång till fullt medvetande i ljuskamrarna. I våra samhällen går vi samman i rituell och andlig ”själsdans" för att fira våra liv och vi solar oss i den upplivande samhörighet, som fogar samman individen med samtliga själar i samhället.Välsignelser, Kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med mycket att prata om. För närvarande håller vi på att avsluta samtal, de sista i en serie, med våra medarbetare där den viktigaste delen innebär att avsluta de procedurer som fördröjer starten av tillkännagivandena. Dessa kommer att levereras av våra medarbetare, som kommer att kungöra det nya finansiella systemet och alla nya övergångsregeringar runtom i världen. Dessa utsändningar kommer ganska snabbt att leda till ett världsomspännande avslöjande (disclosure) om vår existens och vår välvilja. Vid denna avgörande tidpunkt är det viktigt, att vi även kallar in vår Inre Jord och våra rymdfamiljer, eftersom vi tillsammans formgivit det detaljerade scenario, som kommer att ge er alla full insyn i det som så idogt hänt runt omkring er. Snart kommer ni att ges full insyn även inom frågor om det förflutna, nuet och om framtiden. En av de första frågor som kräver öppenhet är de många sätt som ni kan delta i vid saneringen av Gaias land, vatten och luft.

Att återställa Gaia är en del i en kollektiv rörelse som får människorna på ytan, liksom vi, att återvända till det gudomliga tillstånd som ursprungligen även innefattade Jordens Lemuriska koloni för nästan 900 000 år sedan. Allteftersom förvrängda ”fakta” om vår historia läggs tillrätta, kan ni börja frossa i det som framtiden har i beredskap för oss och börja med att låta detta fantastiska hemland återvända till sin rättmätiga plats i våra hjärtan. Sedan kan vi ta emot det stora välstånd som snart kommer att ges till oss för att återbekanta oss med det vi verkligen är: en stor enhet med själar som delar denna heliga plats med varandra. Samhällen i det förflutna har vanärat våra löften, och därför kommer vi att använda den här tiden till att etablera ett mycket mer omfattande löfte, som kommer att utgöra grunden för en ny stjärnnation.

Detta är ett helgat ögonblick. Det är en gudomlig upptakt till en ny era som kommer att se vårt heliga tjänande utvidgas inte bara till den här nya stjärn-nationen, utan i samma utsträckning till all fysikalitet. Den här övergångsperioden är klar att avslutas och en tid med stor aktivitet är redo att omsluta er. Vi, de Uppstigna Mästarna, har för avsikt att genomföra denna kavalkad med förändringar på ett milt och mjukt sätt, och därför lägger vi stor press på kabalen att ge upp, annars möts deras motspänstighet av för dem olyckliga konsekvenser. Vi övervakar på nära håll eldhärdarna runtom i världen allteftersom de når sin kokpunkt, och vi är fullt medvetna om att kabalen avser att trappa upp dem tills att någon form av initiativ från vår sida bli nödvändig. Det är oklokt av det mörka att tro att dess gamla knep fortfarande kan ge vinst för dagen. Detta beror bokstavligen på att en ny dag har grytt för alla!

Idag kom vi återigen med ett meddelande till er om det som sker. Ett nytt initiativ är på gång som kommer att föra in fred och Ljus till den här världen. Vår flotta trappar upp sin direkta interaktion med det mörka, och den här perioden med långvarig passivitet är så i det närmaste över! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure