Followers

Google+ Followers

onsdag 22 augusti 2012

21.08.2012

Sheldan Nidle

21.08.2012


9 Etznab, 6 Uo, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer för att ge er ytterligare en rapport om vad som försiggår runt om i er värld. I Asien och Europa fortsätter ett allmänt uppror mot dollarn och dess skuldbaserade fiatsystem. Faktiskt börjar de nya guldbaserade valutorna att träda fram. Det trängande behovet av skuldavskrivning påvisas dessutom genom det som pågår på Island, där folkets revolution illustrerar hur enkelt det är att motverka det kaos som är det mörkas agenda. Den gigantiska globala skulden med dess resulterande sociala problem måste lösas snabbt. Den röra som nu faktiskt sprider sig i Grekland och den största delen av södra Europa är ett exempel på denna kärnfråga. Det är av den anledningen som det nya systemet bygger på två centrala faktorer: global skuldavskrivning och återgången till ett penningsystem som baseras på ädla metaller. Det som hindrat dess snabba införande är närvaron av mörk kontroll som, även om den fortfarande är stark, är i avtagande. För att undvika en global ekonomisk härdsmälta förbereder Jordens hemliga heliga sällskap ett sätt att isolera den sista mörka kabalen. Vi utgör en del i denna komplexa operation och har för avsikt att använda vår teknologi för att hjälpa till med dess avlägsnande.

Denna förändringsprocess är knuten till den pågående medvetandeförändringen. Som ni vet är vårt uppdrag en integrerad del i ett gudomligt löfte att föra er tillbaka till fullt medvetande, och därför kan den mörka agendan inte längre hållas kvar. Vi väntar på de sista avtalen som ger oss tillåtelse att avsluta det mörkas maktkomplex på ett lagligt sätt. En aspekt i denna komplicerade sak, vilken är nyckeln till att bryta deras grepp över er, är ett kulturellt och socialt mönster som de präglat in i er och som binder er utan att ni ifrågasätter dem. Genom vår nästa rad med åtgärder kommer dessa mentala "fängelsegaller" att visa sig för vad de är. Det oroar oss att så många har accepterat denna mycket illa vävda gobeläng av lögner! Ni är heliga själar som har försatts i en viss tanklöshet som kan acceptera en del riktigt ovärdiga åsikter om Himlen och om ert ursprung i den här världen. Dessa falsarier blandas och förstärks dagligen genom en maktstruktur som bemannats av personer som är omsorgsfullt utvalda av era tidigare mästare, Anunnaki. Denna grupp med utomjordingar inrättade det system som fortfarande ger de utvalda jordiska hantlangarna kontroll över varje aspekt av era liv. Detta system ska vi nu helt och hållet montera ner.

Dessa medlemmar av den mörka kabalen tror inte att ni kommer att kunna genomföra dessa förändringar globalt. Vi är redo att bevisa att de har fel. Vi har tillbringat de senaste tio åren med att låta olika grupper av "allierade" använda sina förmågor och resurser till att avhysa denna omfattande, mörka konspiration från makten. Alla har i grund och botten misslyckats i dessa försök, trots att våra medarbetare pekat ut rätt riktning för dem. Orsaken till de här misslyckandena är de underliggande felaktiga uppfattningarna som utgör er kollektiva världsbild. För att nu få jobbet gjort kommer vi att använda olika metoder och teknologier. Vi hjälper även till med att bilda nya regeringsgrupper, vilka, liksom vi, helt och hållet är hängivna principerna för den gryende nya eran. Dessa grupper finns över hela er värld, och vi ska hjälpa dem att föra över det rådande kaoset till en ny himmelsk ordning. Denna nya ordnade och stödjande verklighet kan bli den bro som leder er till randen för fullt medvetande. Dessa nya regeringar välkomnar oss och hjälper oss att flytta er till kristallstäderna i Inre Jorden, där ni kan slutföra er heliga förvandling.

Den här transformationen är orsaken till att vi är här. Den gudomliga planen påbjuder bestämt att ni inom kort ska återgå till fullt medvetande. Era nuvarande politiska, ekonomiska och sociala system kommer att upplösas så snart den grundläggande karaktären hos ert globala samhälle är på plats. Här kommer ni in i ett globalt välstånd, en allmän suveränitet, och en fullständig kunskap om vilka ni och Gaia verkligen är. Den här kunskapen kommer att presentera er för era Uppstigna Mästare och era kusiner i Inre Jorden, och ni kommer även att börja ta till er information om den här världens och Vintergatans sanna historia. Som vi ofta sagt, det finns mycket för er att lära. Dessa sanningar kommer att förbereda er för att förstå det galaktiska samhällets natur och den enorma potential ni besitter, och gör att ni slår ut i full blom som fysiska Änglar, vilka arbetar tillsammans med oss och Änglahierarkierna och hjälper till att utveckla ”grace and glory” enligt Skaparens Plan. Ni kommer att bli sanna medskapare med det Gudomliga och återförenas med den glatt väntande fullt medvetna mänskliga familjen!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att tala om era växande välsignelser. Det Gudomliga har gett er alla en högst underbar gåva: ni har fått gudomlig nåd. Detta ger oss, som ska handleda er under er återgång till fullt medvetande, en dispens att omvandla den här världen till dess högsta vibrationer på en ännu kortare tid än vad som var tänkt inom den gudomliga planen. Detta dekret har skickats ut till våra heliga medarbetare, och vi samordnar gemensamt de legaliteter som radikalt kommer att förändra ert globala banksystem. Detta skapar förutsättningarna för distribution av era välståndsfonder, vilka kommer att åtföljas av nya regeringsformer i många länder runtom i världen. Den här utvecklingen kommer snabbt att leda till Disclosure (Avslöjandet), inte bara av den Galaktiska LjusFederationen, utan även av era kusiner i Inre Jorden.

I överensstämmelse med dessa planer har vi sammanställt material med vilket våra heliga medarbetare kan börja presentera vår undervisning i er värld. Vi har för avsikt att ge er en hel del information som kommer att göra slut på alla dessa lögner och den desinformation ni matats med vad gäller undervisningen om de stora själar som ni dagligen ärar med era böner och välsignelser. Det är viktigt att ni börjar förstå sanningen om vad vi lärt er för länge sedan. Den här kunskapen, som vi nu kommer att kunna ge er personligen, förbereder er inför de sista stegen till fullt medvetande och gör att ni ser era andliga familjer och rymdfamiljer i ett nytt ljus. Ni kommer att bli sanna lärjungar till de stora budskap som ges till oss av AEON och från Skaparens gudomliga tron!

Denna kommande undervisning kommer att rätta till de felaktigheter som nedtecknats om många av våra inflytelserika liv, där vi fick möjlighet att förklara Skapelsens enkla sanningar och lagar. Vi har för avsikt att använda den här perioden för att begrava de missuppfattningar som byggts upp sedan den tid då många av oss gjorde den heliga resan för att lära er och guida er längs en helig väg. Vi kommer för att omvandla många schismer och onödigt hat som slitit isär dessa stora budskap. Det mörka har gjort sitt arbete väl! Men nu kommer vi för att återföra Kärleken och lägga tillrätta det som förmedlades till er alla för årtusenden sedan. Detta görs i glädje och i gudomligt Ljus. Vi välkomnar den här möjligheten och ser fram emot att undervisa er och förbereda er för er egen väg till Kärlek, Ljus, och till de högsta tillstånden av glädje!

Idag kom vi tillbaka för att ge er ytterligare ett budskap. Vi ber er ha urskillningsförmåga och vara tålmodiga. Mycket förbereds för att manifesteras. Det är bara början på de löften som Himlen gav er när er nuvarande era av mörker började. Detta mörker ska lyfta och en ny epok av Ljus börjar. Var i glädje och redo att ta emot Himlens gåvor! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure